Drogi użytkowniku, Ochrona Twojej prywatności zawsze była dla nas sprawą priorytetową, dlatego też - w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. przepisów RODO - Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych - pragniemy przypomnieć Ci, że Twoje dane osobowe znajdują się w naszej bazie - jeśli korzystałeś już z naszych usług oraz w jaki sposób je przetwarzamy i zbieramy.
Poniżej znajdziesz przydatne informacje dotyczące Twoich danych osobowych, które przetwarzamy. Pamiętaj, że w razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości w tym zakresie możesz skontaktować się z nami wysyłając e-mail na adres stalowe@stalowemiasto.pl
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest StaloweMiasto.pl z siedzibą przy ul. 1-go Sierpnia 16, 37-450 Stalowa Wola
2. Możesz skontaktować się z nami wysyłać korespondencję na adres wskazany w punkcie 1, kierując e-mail na adres stalowe@stalowemiasto.pl. Odpowiemy na Twoje pytania i postaramy się wyjaśnić wszelkie Twoje wątpliwości;
3. Twoje dane przetwarzamy, ponieważ korzystałeś z naszego portalu StaloweMiasto.pl - w celu wykonania umowy, a także - ze względu na nasze prawnie uzasadnione interesy - w celach analitycznych i statystycznych;
4. Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie przez nas Twoich danych w celach marketingowych - przetwarzamy Twoje dane również w tym celu, na podstawie Twojej dobrowolnej zgody;
5. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych w celach marketingowych (jednak pozostanie to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem). Jeżeli skorzystasz z tego prawa - zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
6. W każdej chwili przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych w innych celach niż wskazane w punkcie 4. W przypadku wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, zaprzestaniemy ich przetwarzania, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub dane te będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
7. Masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia, a także prawo do żądania od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych;
8. Jeżeli uznasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.
9. Nie będziemy sprzedawać Twoich danych ani udostępniać ich innym administratorom.
10. Odbiorcami Twoich danych będą wyłącznie nasi upoważnieni pracownicy, a także podwykonawcy - np. świadczący usługi wsparcia IT, reklamowe, telekomunikacyjne, prawne;
11. Nie będziemy przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej;
12. Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez nas w celach marketingowych do momentu cofnięcia przez Ciebie udzielonej nam na to zgody;
13. Twoje dane osobowe przetwarzane przez nas w innych celach niż marketingowe będą przez nas przetwarzane do momentu otrzymania Twojego sprzeciwu (z ograniczeniami wskazanymi w punkcie 6) lub przez cały czas, przez który wykonywana będzie zawarta przez Ciebie z nami umowa o korzystanie z serwisu StaloweMiasto.pl, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i wiążących nas obowiązków podatkowych.
Zapoznałem się

Stalowe miasto TV

Więcej video

Ogłoszenia

Więcej ogłoszeń