NawigacjaStart » Forum » Stalowa Wola » Opinie »
Nowy Temat Odpowiedz
«« « ... 5 6 7 8 9 10 »
BRICS-kryptowalut,
Posty: 865
Dołączył: 13 Marz 2022r.
Skąd:
Konto zawieszone
ff
Wysłany: 8 Lut 2024r. 21:31  
Cytuj
BRICS: Jak ekspansja wpłynie na rynek ropy naftowej w 2024 roku?

Sojusz BRICS wzrósł w 2023 roku, a wiele krajów zostało zaproszonych do przyłączenia się do bloku i oficjalnie przystąpiło na początku 2024 roku. Większość z tych krajów to również bogate gospodarki, takie jak Zjednoczone Emiraty Arabskie i zbliżające się do podejmowania decyzji Królestwo Arabii Saudyjskiej. Kraje te większość swoich bogactw wynoszą z obfitości zasobów narodowych, szczególnie w ropie naftowej.

Przy większej ekspansji oczekiwanej w 2024 roku, BRICS ma potencjał, aby nie tylko podnieść swój łączny PKB, ale mieć większy wpływ na rynkach ropy naftowej. Blok poczynił już znaczące postępy zarówno w kontrolowaniu większej ilości handlu ropą naftową, jak i dedolaryzacji. W szczególności sojusz BRICS kontroluje obecnie 47% światowej ropy, podczas gdy Stany Zjednoczone posiadają tylko 2,1%.

Ekspansja bloku BRICS naraża USA na niepowodzenie , ponieważ Ameryka posiada tylko ułamek ropy w porównaniu z sojuszem. W rezultacie stawka Stanów Zjednoczonych jest wysoka. Jeśli BRICS zacznie akceptować lokalne waluty do płatności za ropę, dolar amerykański może zacząć spadać.

Kraje BRICS wkraczają na rynek ropy naftowej

Ponadto założyciel BRICS, Chiny, poczynił znaczne postępy w rozszerzaniu kontroli nad ropą naftową. W szczególności Chiny nadmiernie wykorzystują niższe ceny ropy naftowej, gromadzając 1,39 miliona baryłek każdego dnia od grudnia. Jest to bezpośredni wynik sankcji wobec Rosji z innego narodu BRICS, jednak sięga to do niedawnej ideologii, że Chiny mogą dostrzec jedne z największych korzyści z BRICS i jego ekspansji.

Inne kraje BRICS, takie jak Rosja i Republika Południowej Afryki, również zaczęły handlować ropą naftową i zawierać umowy bez dolara amerykańskiego. Wraz z ekspansją bloku, w tym krajów bogatych w ropę naftową, można spodziewać się jeszcze więcej tego trendu w 2024 roku, zwłaszcza jeśli inne gospodarki bogate w ropę naftową dołączą do bloku jeszcze w tym roku.

Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 732
Dołączył: 2 Lip 2008r.
Skąd: Stalowa Wola
Ostrzeżenia: 0%
ff
Wysłany: 8 Lut 2024r. 21:31  
Cytuj

Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 865
Dołączył: 13 Marz 2022r.
Skąd:
Konto zawieszone
ff
Wysłany: 9 Lut 2024r. 05:03  
Cytuj
Ministrowie finansów ASEAN i banki centralne rozważają zrzucenie dolara amerykańskiego, euro i jena, Indonezja wzywa do stopniowego wycofania Visa i Mastercard

Oficjalne spotkanie wszystkich ministrów finansów ASEAN i prezesów banków centralnych rozpoczęło się we wtorek (28 marca) w Indonezji. Najważniejsze są dyskusje mające na celu zmniejszenie zależności od dolara amerykańskiego, euro, jena i funta brytyjskiego od transakcji finansowych i przejście do rozliczeń w lokalnych walutach.

Na spotkaniu omówiono wysiłki na rzecz zmniejszenia zależności od głównych walut poprzez system transakcji walut lokalnych (LCT). Jest to rozszerzenie poprzedniego systemu rozliczania walut lokalnych (LCS), który już zaczął być wdrażany między członkami ASEAN.

Oznacza to, że transgraniczny system płatności cyfrowych ASEAN zostałby dalej rozszerzony i umożliwiłby państwom ASEAN używanie lokalnych walut do handlu. Porozumienie w sprawie takiej współpracy zostało osiągnięte między Indonezją, Malezją, Singapurem, Filipinami i Tajlandią w listopadzie 2022 roku. Wynika to z indonezyjskiego regulatora bankowego, który 27 marca stwierdził, że Bank Indonezji przygotowuje się do wprowadzenia własnego krajowego systemu płatności.

Prezydent Indonezji Joko Widodo wezwał administrację regionalną do rozpoczęcia korzystania z kart kredytowych wydawanych przez lokalne banki i stopniowego zaprzestania korzystania z zagranicznych systemów płatności. Argumentował, że Indonezja musi chronić się przed geopolitycznymi zakłóceniami, powołując się na sankcje wymierzone w rosyjski sektor finansowy ze strony USA, UE i ich sojuszników w związku z konfliktem na Ukrainie.

Odejście od zachodnich systemów płatności jest konieczne, aby chronić transakcje przed "możliwymi reperkusjami geopolitycznymi", powiedział Widodo.

Spośród krajów ASEAN, tylko Singapur nałożył sankcje na Rosję, podczas gdy wszystkie inne kraje ASEAN nadal handlują z tym krajem. Pojawił się alarm, że został uwikłany w wtórne sankcje kierowane przez USA, ponieważ nie mają wpływu na kraje Azji Środkowej i Południowej zaangażowane w produkcję bawełny, główny przemysł w regionie zatrudniający miliony ludzi.

Zagraniczni inwestorzy w Azji mogą chcieć rozważyć kwotę dolarów amerykańskich, euro i jenów przechowywanych na ich rachunkach w świetle oczekującej decyzji ASEAN o handlu walutami. Należy prowadzić profesjonalne dyskusje dotyczące wszelkich przepływów funduszy firmy do alternatywnych walut.


https://www.asean(...)tercard/

Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 865
Dołączył: 13 Marz 2022r.
Skąd:
Konto zawieszone
ff
Wysłany: 9 Lut 2024r. 05:37  
Cytuj
Powstanie Renminbi (RMB) w Azji Południowo-Wschodniej

RMB stopniowo zyskuje na znaczeniu w handlu i działalności inwestycyjnej w Azji Południowo-Wschodniej, co oznacza zauważalną zmianę preferencji walutowych. Zasadniczo siedem czynników przyczynia się do tego rosnącego przyjęcia RMB. Po pierwsze, w miarę jak chińska gospodarka rozszerzyła się i stała się coraz bardziej zintegrowana z globalną gospodarką, RMB zyskał uznanie jako znacząca międzynarodowa waluta rezerwowa. W konsekwencji wykorzystanie RMB do handlu i inwestycji w Azji Południowo-Wschodniej było świadkiem gwałtownego wzrostu, co doprowadziło wiele krajów w regionie do zgromadzenia znacznych rezerw chińskiej waluty. Godny uwagi wydarzenie miało miejsce w czerwcu 2022 r., gdy banki centralne Singapuru, Malezji i Indonezji odnowiły nadzwyczajne porozumienie w sprawie płynności zainicjowane przez Ludowy Bank Chin (PBOC). Ten układ, finansowany przez RMB, zapewnia mechanizm dla banków centralnych w czasach stresu rynkowego. Przewiduje się, że jego istnienie będzie sprzyjać większemu wewnątrzregionalnemu wykorzystaniu Renminbi i ułatwić wzmocnioną integrację finansową.

Po drugie, eskalacja wpływów gospodarczych Chin w Azji Południowo-Wschodniej, w połączeniu z ich dążeniem do ustanowienia Renminbi jako globalnej waluty, służy jako kolejny impuls do rosnącego przyjęcia renminbi w regionie. Chiny ułatwiły ten proces, otwierając swój krajowy rynek na wiele zagranicznych instytucji finansowych, a tym samym wspierając wykorzystanie Renminbi w skali globalnej. Po trzecie, jednym z kluczowych czynników napędzających atrakcyjność Renminbi w Azji Południowo-Wschodniej jest jego wykazana stabilność pośród znacznej deprecjacji doświadczanej przez inne główne waluty. Ta stabilność wzmocniła zaufanie do renminbi jako niezawodnej i odpornej waluty dla handlu i działalności inwestycyjnej w regionie. Od kwietnia 2023 r. chińskie rezerwy walutowe wzrosły do 3,205 biliona USD, przekraczając oczekiwania rynku w wysokości 3,192 biliona USD. Według danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) udział USD spadł do 58,4% do końca IV kwartału, co oznacza najniższy udział światowych walut rezerwowych w dolarach od 1994 roku.

Po czwarte, nałożenie sankcji przez narody zachodnie na Rosję w odpowiedzi na konflikt wojenny na Ukrainie przyspieszyło internacjonalizację RMB. Sankcje te skłoniły kraje do poszukiwania alternatywnych walut do przeprowadzania transakcji międzynarodowych, a RMB okazał się realną opcją.

Po piąte, wzrost RMB w Azji Południowo-Wschodniej został dodatkowo wzmocniony przez serię inicjatyw mających na celu promowanie przyjęcia chińskiej waluty. W szczególności prowadzona przez Chiny Inicjatywa Pasa i Szlaku służyła jako kluczowa platforma do rozszerzenia wykorzystania Renminbi w projektach infrastrukturalnych w całym regionie. Inicjatywa ta ułatwiła zwiększenie transakcji w chińskiej walucie, zwiększając w ten sposób jej widoczność w Azji Południowo-Wschodniej. Dodatkowo, ustanowienie rynków obligacji denominowanych Renminbi odegrało znaczącą rolę w ułatwieniu przedsiębiorstwom dostępu do finansowania w Renminbi. Rozwój ten uprościł proces pozyskiwania finansowania w chińskiej walucie, dodatkowo promując jego wykorzystanie w regionie. Ponadto Inicjatywa Chiang Mai (CMI) zasługuje na uwagę jako godne uwagi wielostronne porozumienie w sprawie swapu walutowego wśród dziesięciu krajów członkowskich Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN). CMI przyczyniło się do rozwiązania krótkoterminowych trudności w zakresie płynności w regionie oraz do uzupełnienia istniejących międzynarodowych ustaleń finansowych.

Po szóste, Chiny podjęły znaczące działania w celu promowania międzynarodowego wykorzystania RMB poprzez usunięcie ograniczeń dotyczących jego wykorzystania w transakcjach na rachunku bieżącym i stopniowe rozszerzanie jego zakresu w transakcjach na rachunkach kapitałowych. Warto zauważyć, że w ramach rachunku kapitałowego Chiny poszerzyły źródła funduszy offshore, umożliwiając chińskim przedsiębiorstwom dokonywanie bezpośrednich inwestycji zagranicznych w RMB od 2011 roku. Co więcej, ostatnie przepisy ułatwiły pożyczki zagraniczne przez banki kontynentalne, ułatwiając w ten sposób przepływ RMB przez granice. Aby dalej wspierać internacjonalizację RMB i zapewnić awaryjne źródło płynności, Ludowy Bank Chin (PBoC) ustanowił dwustronne lokalne swapy walutowe z zagranicznymi bankami centralnymi i władzami monetarnymi. Ustalenia te mają na celu ułatwienie wykorzystania RMB w transakcjach międzynarodowych i zapewnienie dostępności płynności w razie potrzeby.

Po siódme, wejście Renminbi (RMB) można przypisać jego włączeniu do koszyka walut Specjalnych Praw Rysowania (SDR) Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) w dniu 1 października 2016 r. Ten znaczący rozwój ułatwił Chinom głębszą integrację z globalnym systemem finansowym. Co więcej, włączenie wzmocniło wiarygodność RMB, ponieważ inne kraje zaczęły zrzucać swoje rezerwy i uznawać je za walutę dowolnie użyteczną. To wydarzenie symbolizowało rosnącą obecność Chin w handlu globalnym, a następnie doprowadziło do znacznego wzrostu międzynarodowego wykorzystania i handlu RMB.

Według raportu Reutersa, w marcu 2023 r. RMB przekroczyło USD, stając się najczęściej używaną walutą do transakcji transgranicznych w Chinach. Dane pokazują, że RMB stanowił 48,4% wszystkich transakcji transgranicznych, podczas gdy udział dolara spadł z 48,6% w poprzednim miesiącu do 46,7%. Wskazuje to na zmianę w stosowaniu walut do transakcji międzynarodowych w Chinach, a RMB zyskuje na znaczeniu w handlu transgranicznym. Istnieją również zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki przyjęcia RMB jako waluty rezerwowej w regionie Azji Południowo-Wschodniej.Wniosek

W tym artykule badawczym przeanalizowano stopniowe odejść Azji Południowo-Wschodniej od USD w kierunku Renminbi (RMB) i jego potencjalne implikacje. Rosnące znaczenie RMB w handlu i inwestycjach w Azji Południowo-Wschodniej jest napędzane przez czynniki takie jak zwiększony handel z Chinami, umowy o swapach walutowych i ustanowienie centrów rozliczeniowych RMB. Przyjęcie RMB jako głównej waluty oferuje korzyści w zakresie ułatwień w handlu, dostępu do źródeł finansowania RMB i regionalnej integracji finansowej. Jednak przyjęcie RMB stoi przed wyzwaniami związanymi z ekonomią, geopolityką i zaufaniem. Podczas gdy ekonomia i geopolityka wspierają wzrost RMB, nadal istnieje poziom sceptycyzmu i wahań z powodu obaw związanych z zaufaniem z Chinami. Na trajektorię zmiany Azji Południowo-Wschodniej i rolę RMB będą miały wpływ czynniki takie jak tempo internacjonalizacji, rozwój rynku, przepisy i dynamika geopolityczna. Bieżące monitorowanie, współpraca i elastyczne strategie są niezbędne do maksymalizacji korzyści i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do regionu Azji Południowo-Wschodniej. Podsumowując, wykonalność i wpływ RMB zajmującego centralne miejsce w Azji Południowo-Wschodniej zależy od skutecznego wdrożenia, współpracy regionalnej i zrównoważonego podejścia. Dzięki starannemu planowaniu, koordynacji i wysiłkom na rzecz budowania zaufania, przyjęcie RMB może wzmocnić handel, inwestycje, stabilność finansową i regionalną integrację gospodarczą, wzmacniając pozycję Azji Południowo-Wschodniej w ewoluującej gospodarce światowej.

Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 865
Dołączył: 13 Marz 2022r.
Skąd:
Konto zawieszone
ff
Wysłany: 10 Lut 2024r. 02:50  
Cytuj
Stany Zjednoczone drukują biliony dolarów waluty i wypłacają je na całym świecie, importując swoją inflację do innych krajów. Kraje rozwijające się i kraje BRICS ponoszą ryzyko zadłużenia i finansują deficyt USA, utrzymując dolara w swoich rezerwach. Jeśli inne narody przestaną gromadzić dolara, waluta powróci do Ameryki, co doprowadzi do deficytu w ojczyźnie.

Podczas gdy BRICS ogranicza spożycie dolara w swoich rezerwach, nawet sojusznicy USA powoli podążają w ich ślady. Głównym zmartwieniem sojuszników USA jest narastający kryzys zadłużenia o wartości 34 bilionów dolarów, który wymyka się spod kontroli. Dług w wysokości 34 bilionów dolarów zaszkodzi tylko innym krajom, które utrzymują dolara amerykańskiego w swoich bankach centralnych.

Po BRICS, sojusznik USA Francja jest pierwszym krajem, który wyraził swoje zaniepokojenie niekontrolowanym długiem dolara. Prezydent Francji Emmanuel Macron mówił ostrym językiem, krytykując rolę dolara amerykańskiego w kontrolowaniu innych krajów. Macron wezwał nawet w przemówieniu wzywając Europę i innych sojuszników USA do ograniczenia użycia dolara. Ostrzegł, że zwiększenie dolara w bankach centralnych może popchnąć europejską gospodarkę na południe.

Kraje europejskie zaczęły zwracać uwagę na ostrzeżenie Francji i oceniać perspektywy handlowe dolara amerykańskiego. Kryzys zadłużenia zaszkodzi tylko gospodarce UE, a za klęskę odpowiedzialny będzie dolar.

BRICS, kraje rozwijające się i sojusznicy USA już zaczęli zmniejszać dolara do rozliczeń płatności. Dolar amerykański jest obecnie używany mniej niż 60% światowego handlu, podczas gdy inne waluty powoli, ale stale rosną.

Nawet prezydent Rosji Władimir Putin przyznał w niedawnym wywiadzie dla Tuckera Carlsona, że sojusznicy USA chcą odejść od dolara. "Spójrz na to, co dzieje się na świecie, nawet sojusznicy USA zmniejszą dolara w swoich rezerwach"

Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 865
Dołączył: 13 Marz 2022r.
Skąd:
Konto zawieszone
ff
Wysłany: 12 Lut 2024r. 19:26  
Cytuj
Dyrektor generalny JP Morgan przewiduje duży kryzys finansowy w USA
Wśród długu publicznego w swojej gospodarce przekraczającego 34 biliony dolarów, dyrektor generalny JP Morgan, Jamie Dimon, przewidział poważny kryzys finansowy w USA. W szczególności Dimon zauważył, że kraj stoi w obliczu "buntu" na rynku globalnym w obliczu rosnącej liczby zadłużenia.

Co więcej, nie jest sam. Dyrektor generalny Bank of America Brian Moynihan zauważył potrzebę przejęcia kontroli nad tym, co jest niezaprzeczalnym problemem. Niepokojący wzrost zadłużenia w USA był kontynuowany pośród rosnącego sojuszu gospodarczego BRICS.

Rzeczywiście, kolektyw nieustannie wyznaje swoje pragnienie zmniejszenia międzynarodowej przewagi dolara i wykorzystania innych walut do światowego handlu. Zgodnie z ostrzeżeniem wysuszonym przez Dimona i innych, Stany Zjednoczone mogą być w obliczu realnego ryzyka tej rzeczywistości.

Po obu stronach nawy politycznej wydatki rządu Stanów Zjednoczonych wymknęły się spod kontroli. W zeszłym roku stanął w obliczu zamknięcia rządu po osiągnięciu pułapu zadłużenia w wysokości 33 bilionów dolarów. Z 2024 mocno nami, liczba ta wzrosła już o ponad 1 bilion dolarów, a wielu ekspertów finansowych zaczyna bić na alarm.

Wśród nich jest dyrektor generalny JP Morgan Jamie Dimon, który już przewidział poważny kryzys finansowy w USA. W szczególności Dimon powiedział, że Stany Zjednoczone stoją w obliczu "buntu" na rynku globalnym, gdy rozmawiają z Fortune. Co więcej, powiedział, że rekord zadłużenia USA to "urwisko... idziemy w kierunku niego 60 MPH".

Ta obawa nie pochodzi tylko z Dimona, jak wielu innych wyraziło zaniepokojenie bardzo realnym problemem, którym stał się dług USA. Podobnie, Brian Moynihan, dyrektor generalny Bank of America mówi, że problem musi zostać rozwiązany. "Możesz albo podziwiać problem, albo coś z tym zrobić," powiedział.

Przewodniczący Rezerwy Federalnej Jerome Powell również omówił trajektorię gospodarki USA. Przemawiając do 60 Minutes, Powell powiedział, że Stany Zjednoczone są na "niezrównoważonej ścieżce fiskalnej", ze swoimi ogólnymi wydatkami. Następnie zauważając, że rząd nadal "pożyczał od przyszłych pokoleń", co stanowi większe obawy o przyszłe kryzysy, które mają się rozwijać.

Wszystko to ma miejsce pośród rosnącego sojuszu gospodarczego BRICS. Jego ekspansja oznaczała jeden z najważniejszych wydarzeń geopolitycznych ostatniej dekady. Co więcej, konsekwentnie opowiada się za inicjatywami, które zmniejszyły rozpowszechnienie dolara amerykańskiego w skali globalnej.

Jak powiedział Dimon, sojusz BRICS jest początkiem buntu globalnego rynku. Podżegali do wezwania do odejścia się od greenbacka w celu przyszłej samozachowawczej. Z każdym rosnącym miesiącem i nie do pokonania długiem, ta decyzja wydaje się coraz bardziej mądra dla banków centralnych na całym świecie.

Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 865
Dołączył: 13 Marz 2022r.
Skąd:
Konto zawieszone
ff
Wysłany: 13 Lut 2024r. 16:37  
Cytuj
JP Morgan: 78% instytucjonalnych traderów nie jest zainteresowanych kryptowalutami

W tym, co z pewnością jest ważnym wydarzeniem dla rynku jako całości, JP Morgan poinformował, że 78% instytucjonalnych handlowców nie jest zainteresowanych kryptowalutami. Rzeczywiście, interesujące wyniki pochodzą z ankiety przeprowadzonej w 2024 roku, której wyniki zostały właśnie udostępnione opinii publicznej.

W tej ankiecie JP Morgan rozmawiał z ponad 4000 uczestnikami rynku finansowego. Chociaż liczba firm, które mają przyjąć kryptowaluty, wzrosła, wiele z nich nie jest zainteresowanych ujawnieniem swoich udziałów. Co więcej, odsetek traderów, którzy nie chcą handlować kryptowalutami, jest wzrostem w porównaniu z danymi z 2023 roku.


W tym, co z pewnością jest ważnym wydarzeniem dla rynku jako całości, JP Morgan poinformował, że 78% instytucjonalnych handlowców nie jest zainteresowanych kryptowalutami. Rzeczywiście, interesujące wyniki pochodzą z ankiety przeprowadzonej w 2024 roku, której wyniki zostały właśnie udostępnione opinii publicznej.

W tej ankiecie JP Morgan rozmawiał z ponad 4000 uczestnikami rynku finansowego. Chociaż liczba firm, które mają przyjąć kryptowaluty, wzrosła, wiele z nich nie jest zainteresowanych ujawnieniem swoich udziałów. Co więcej, odsetek traderów, którzy nie chcą handlować kryptowalutami, jest wzrostem w porównaniu z danymi z 2023 roku.

Rzeczywiście, JP Morgan poinformował, że niezwykłe 78% instytucjonalnych traderów nie jest zainteresowanych kryptowalutami. Mówiąc do ponad 4000 uczestników rynku finansowego, większość nie miała planów handlu kryptowalutami/cyfrowymi monetami. Co więcej, badanie pokazuje, że tylko 12% planuje handlować aktywami cyfrowymi w ciągu najbliższych pięciu lat.

Alternatywnie, w raporcie zauważono, że 9% tych handlowców obecnie handlowało kryptowalutami. Liczba ta odnotowała wzrost o 1% w porównaniu z ubiegłym rokiem, kiedy załamanie FTX było w pełnym rozkwicie. Wygląda na to, że brak jasnych regulacji w Stanach Zjednoczonych był kluczowym powodem, dla którego wielu z nich omijało ten aktyw.

Dane pokazują również, że żadna firma, która obecnie nie handluje aktywami cyfrowymi, nie planowała tego w ciągu najbliższych pięciu lat. I odwrotnie, zapytany o kolejną wielką technologię, która wpłynie na handel, 61% wskazało na sztuczną inteligencję. Alternatywnie, tylko 7% stwierdziło, że jest to technologia blockchain.

Dane są prawdopodobnie produktem ubocznym okresu niepewności wokół kryptowalut. Upadek firm takich jak FTX i Terraform Labs z pewnością nie nasyca przychodzących uczestników pewnością siebie. Co więcej, obawy regulacyjne i procesy sądowe kierowane przez amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) dodają do niepokoju.

Dodatkowo, było mnóstwo hacków związanych z bezpieczeństwem zasobów cyfrowych. Tylko w zeszłym roku utracono 2,61 miliarda dolarów z powodu naruszeń bezpieczeństwa. Chociaż jest to fakt każdej technologii, niektórzy urzędnicy publiczni również mówili o klasie aktywów jako o raju dla działalności przestępczej. Ludzie tacy jak Elizabeth Warren nie uciszyli jej trwającej krucjaty kryptowalutowej.

Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 5009
Dołączył: 5 Paź 2010r.
Skąd:
Ostrzeżenia: 100%
ff
Wysłany: 14 Lut 2024r. 00:00  
Cytuj
Ile masz tych kryptowalut?chytry

SPRZEDAM BOEING 747 WERSJA SPEC, GARAŻOWANY. MAŁY PRZEBIEG 22,9 MLN.KM. PO PRZEGLĄDZIE WAŻNYM DO 2030 ROKU, WYMIENIONE ZAWIESZENIE, ROZRZĄD SILNIKÓW, KLIMATYZACJA 10-CIO STREFOWA, PRZYCIEMNIANE SZYBY, AIRBAG. NIE BITY. KOLOR BIAŁO- NIEBIESKI Z LOGO "PRESIDENT USA". CENA DO NEGOCJACJI.
Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 865
Dołączył: 13 Marz 2022r.
Skąd:
Konto zawieszone
ff
Wysłany: 14 Lut 2024r. 18:20  
Cytuj
Nigeria planuje sprzedać ropę w lokalnej walucie, a nie w dolarach amerykańskich

Nigeria złożyła wniosek o dołączenie do BRICS w 2023 roku, ale wniosek został odrzucony na 15. szczycie w Johannesburgu. Pomimo odrzucenia, Nigeria szuka możliwych sposobów na dołączenie do BRICS i bycie częścią bloku. Afrykański kraj chce wzmocnić swoją lokalną walutę, Naira, pozwalając innym krajom na uregulowanie handlu w ich przetargu. Starszy rzecznik Nigerii, Femi Falana wezwał rząd federalny do podążania za ideałami dedolaryzacji BRICS i sprzedaży ropy naftowej w lokalnej walucie Naira, a nie w dolarze amerykańskim.

Falana wezwał rząd Nigerii, aby mniej polegał na dolarze amerykańskim i używał Nairy do płatności za ropę naftową. Rzecznik państwowy wezwał rząd do zignorowania prognoz Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) i Banku Światowego i rozpoczęcia współpracy z teologią BRICS w celu wzmocnienia rodzimej gospodarki Nigerii i lokalnych walut.

Pierwszym krokiem do wzmocnienia Naira jest zmuszenie obcych krajów do płacenia lokalnej waluty za nigeryjską ropę, a nie dolara amerykańskiego, powiedział. "Są dziś kraje na świecie, które nalegają, że nie będziemy powiązani z dolarem amerykańskim. Te kraje są w BRICS," powiedział do Channels TV.

Dodał, że Nigeria musi dołączyć do BRICS i rozpocząć sprzedaż ropy w lokalnej walucie Naira, a nie dolara amerykańskiego. "Jeśli przyjaciele Zachodu dołączają do BRICS, dlaczego nas tam nie ma? Żebyśmy mogli handlować w Naira".

„Gdybym miał swoją drogę, moją własną radykalną polityką byłaby taka: sprzedałbym nigeryjski gaz i ropę naftową w Naira. Niech ci, którzy chcą kupić nasze produkty, szukają Nairy. W ten sposób promować swoją walutę" - powiedział.

Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 865
Dołączył: 13 Marz 2022r.
Skąd:
Konto zawieszone
ff
Wysłany: 15 Lut 2024r. 05:48  
Cytuj
Financial Times poinformował, że UE uwzględniła ograniczenia wobec indyjskiej i trzech chińskich firm w swoim 13. pakiecie sankcji przeciwko Rosji. Jeśli zostanie zatwierdzony, będzie to pierwszy raz, kiedy indyjskie i chińskie firmy będą bezpośrednio atakowane przez UE w sprawie sankcji od czasu wybuchu konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. FT poinformował, że firmy zostały oskarżone o rzekomą pomoc Rosji w obejściu sankcji UE.
https://m.you(...)rgrLLsqg

Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 865
Dołączył: 13 Marz 2022r.
Skąd:
Konto zawieszone
ff
Wysłany: 15 Lut 2024r. 19:53  
Cytuj
Egipt oficjalnie porzuca dolara amerykańskiego w handlu

Egipt ma porzucić dolara amerykańskiego w swojej działalności handlowej. W szczególności Ministerstwo Spraw Zagranicznych kraju oświadczyło o zamiarze na początku tego tygodnia. Kraj zapewnił, że będzie pracował nad nakłanieniem krajów, z którymi do handluje w walutach krajowych, aby zmniejszyć obciążenie rosnącymi kosztami wykorzystania walut obcych do rozliczeń.

Co więcej, kraj powiedział, że decyzja była wynikiem globalnej zmiany gospodarczej. Rzeczywiście, zauważyli "międzynarodowe kryzysy w ciągu ostatnich czterech lat" jako główny rozwój w swojej decyzji. Następnie jest prawdopodobne, że zmiana waluty handlowej jest zakorzeniona w podobnych czynnikach, które popchnęły te same działania w wielu krajach BRICS.

Po tym, co stało się z Rosją, w każdym kraj BRICS patrzą z obawą przed nałożonymi zachodnimi sankcjami. Co więcej, gospodarka Stanów Zjednoczonych i rosnące zadłużenie nie są najbardziej uspokajającymi statystykami dla krajów, które polegają na walucie. Dlatego przejście na zależność od waluty lokalnej jest najlepszą drogą dla wszystkich krajów wschodzących i globalnego zdrowia gospodarczego.

Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 865
Dołączył: 13 Marz 2022r.
Skąd:
Konto zawieszone
ff
Wysłany: 15 Lut 2024r. 19:58  
Cytuj
Analityk przewiduje krach dolara amerykańskiego podobny do końca Cesarstwa Rzymskiego

Czołowi analitycy finansowi ostrzegają, że dominacja USA osiągnęła punkt krytyczny i jej dominacja nie może iść dalej w górę. BRICS i inne kraje rozwijające się i jednoczą , gdy ich gospodarka staje się solidna i silniejsza. PKB krajów BRICS ogromnie rośnie i stanowi wyzwanie dla dolara amerykańskiego na poziomie globalnym.

Analityk finansowy i autor bestsellerowej książki "Rich Dad Poor Dad" Robert Kiyosaki porównał koniec dolara amerykańskiego do Cesarstwa Rzymskiego. Wyjaśnił, że supremacja Cesarstwa Rzymskiego zakończyła się po tym, jak ich bankierzy zdewastowali swoją walutę, aby płacić żołnierzom, gladiatorom i rachunkom. BRICS chce teraz wykorzenić dominację USA i zastąpić ją nowym porządkiem świata.

Kiyosaki podkreślił, że Stany Zjednoczone doświadczają podobnego spadku, w którym urzędnicy drukują pieniądze, aby zapłacić za swoje wojny. "Cesarstwo Rzymskie zakończyło się w ten sam sposób, gdy masywni gladiatorzy zabawiali pulchnych Rzymian, podczas gdy ich bankierzy deważowali swoją walutę, aby płacić żołnierzom i rachunkom" - powiedział.

Autor wezwał inwestorów do gromadzenia Bitcoinów, złota i srebra, ponieważ cen nie można manipulować. "Historia się powtarza, bo powtarza się głupota. Nie bądź głupi. Zamiast tego postaw na złoto, srebro i bitcoin," powiedział. Koniec dolara amerykańskiego może przejść przez ręce BRICS, ponieważ naciskają wszystkie właściwe przyciski.

Analityk wcześniej ostrzegał, że dolar amerykański i rynki mogą się zapaść mocniej niż kryzys finansowy w 2008 roku. Wezwał Amerykanów, aby wyjęli swoje pieniądze "z banków" i zainwestowali je w aktywa takie jak Bitcoin i złoto.

Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 865
Dołączył: 13 Marz 2022r.
Skąd:
Konto zawieszone
ff
Wysłany: 18 Lut 2024r. 04:27  
Cytuj
BRICS Pass Goldman Sachs Oryginalna prognoza G7 10 lat wcześniej

W 2001 roku wyrażenie BRIC zostało ukute w celu oznaczenia czterech wschodzących globalnych gospodarek. Rzeczywiście, w tym czasie ekonomista Jim O'Neill przewidywał, że blok zdominuje globalną gospodarkę do 2050 roku. Co więcej, określił, że do 2015 roku sojusz będzie o połowę mniejszy od G6. Cóż, sojusz BRICS z łatwością pobił oryginalną prognozę Goldman Sachs G7 10 lat wcześniej.

Teraz, w 2024 roku, sojusz radził sobie znacznie lepiej w konkurowaniu z krajami G7. Rzeczywiście, chociaż sojusz gospodarczy nie przewodzi jeszcze światowej gospodarce, jego PKB (PPP) przewyższył zachodni kolektyw. Jednak wiedząc, jak szybko wzrost napędzał blok, co może być w nadrzute przez pierwotny termin prognoz na 2050 rok?

BRICS Alliance pobił naszą prognozę Goldman Sachs, co to oznacza na 2050 rok

Przez cały rok 2023 rozwój sojuszu gospodarczego BRICS był dominującym rozwojem geopolitycznym. Rzeczywiście, blok miał swoją pierwszą ekspansję od czasu dodania RPA w 2010 roku. Jednak wielu przeoczy fakt, że sojusz istnieje od ponad dwóch dekad. Co więcej, od dawna przewidywano, że będą uzurpować zdominowaną przez Zachód globalną gospodarkę.

W 2001 roku Jim O'Neill jako pierwszy wymyślił akronim BRIC. Termin ten miałby na celu określenie rozwijających się gospodarek Brazylii, Rosji, Indii i Chin. To oświadczenie doprowadziłoby te kraje do ustanowienia oficjalnego sojuszu gospodarczego skoncentrowanego na tych rozwijających się gospodarkach. Niedługo dodadzą, najpierw RPA i pięć krajów w kolejnym wysiłku dekadę później.

W tym pierwotnym planie O'Neil przewidział, że BRIC wzrośnie do połowy wielkości krajów G6 do 2015 roku. Od tego czasu iliancja gospodarcza BRICS pokonała już oryginalną prognozę Goldman Sachs G7 całą dekadę wcześniej. Więc, co to oznacza dla ostatecznego celu globalnego rządzenia gospodarczego do 2050 roku?

Dotychczasowy wzrost był związany przede wszystkim z szybkim wzrostem zarówno Indii, jak i Chin. Oba kraje przekroczyły oczekiwania tego wzrostu w 2001 roku i powinno to być kontynuowane. Jednak sojusz jako całość spełnił te oczekiwania. Dodatkowo, wzrost wartości waluty od dawna był niezbędną cechą jej supremacji.

Chociaż to się jeszcze nie stało, prawdopodobnie będzie to miało miejsce na obecnym trajekotyrze bloku. Mówili otwarcie o swoim pragnieniu zmniejszenia międzynarodowej zależności od dolara amerykańskiego. Co więcej, przyjęli ciągłe korzystanie z lokalnych walut. To może ustawić ich na spotkanie niezbadane terytorium w następnej dekadzie.

Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 865
Dołączył: 13 Marz 2022r.
Skąd:
Konto zawieszone
ff
Wysłany: 18 Lut 2024r. 04:32  
Cytuj
SWIFT "nieuczciwy" system płatności, faworyzuje tylko dolara amerykańskiego

BRICS nazwał zdominowany przez dolara amerykańskiego globalny system płatności SWIFT "nieuczciwym i kosztownym". Większość krajów, w tym BRICS, rozlicza globalny handel w dolarach amerykańskich za pomocą mechanizmu płatności SWIFT. Przelew SWIFT ma cenę, ponieważ ma wiele opłat, w tym opłaty za przelew, kursy wymiany i ukryte opłaty. Wiodące światowe banki pobierają blisko 3-5% od kursu wymiany za każdy przelew między dwoma krajami.

Kraj, który inicjuje transakcję w SWIFT, ponosi ciężar kursu walutowego, podczas gdy USA zyskuje. Sojusz BRICS chce teraz odwrócić proces, w którym lokalne waluty korzystają, a nie dolar amerykański.

BRICS "zadośćuczyni to, co uważamy za dość niesprawiedliwy i kosztowny system płatności", powiedziała w SWIFT, donosi CNN. Jej oświadczenie pojawia się w czasie, gdy członek BRICS Rosja pracuje nad zbudowaniem nowego alternatywnego systemu płatności, który rzuca wyzwanie SWIFT, a dolar amerykański nie zostanie zintegrowany.

Dla niewtajemniczonych Rosja potwierdziła, że buduje system płatności, który sprawi, że kraje rozwijające się odejdą od SWIFT. Nowy mechanizm płatności pozwoli innym krajom na uregulowanie handlu w lokalnych walutach, a nie w dolarach amerykańskich. Pomoże to krajom rozwijającym się wzmocnić ich lokalną walutę i pomoże w rozwoju ich rodzimych gospodarek( BRICS PAY).

Sojusz BRICS przegłada spadkowi dolara amerykańskiego i przekonuje również inne kraje do pójścia w jego ślady. Rosja i Chiny są najbardziej agresywne w swoich planach dedolaryzacji, podczas gdy pozostali członkowie BRICS pozostają neutralni.

Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 865
Dołączył: 13 Marz 2022r.
Skąd:
Konto zawieszone
ff
Wysłany: 18 Lut 2024r. 16:21  
Cytuj
Wiodący bank przewiduje, że dolar amerykański "spadnie" ( euro , funt , frank dostaną rykoszetem)

W bitwie walut dolar amerykański najprawdopodobniej "spadnie", przewiduje nowy raport Scotiabank. Prognoza wskazuje, że dolar amerykański spadnie najbardziej w 2024 roku i będzie kontynuował trend spadkowy po tym. Rozwój daje amunicję do BRICS i innych lokalnych walut, aby zastąpić dolara amerykańskiego jako rezerwę światową.

Scotiabank napisał w swoim raporcie, że od tego momentu dolarowi amerykańskiemu trudno będzie pozostać zrównoważonym na rynkach światowych. Konkurencja jest ostra i ponad 20 krajów dąży do spadku dolara amerykańskiego. Bank napisał, że dolar amerykański wzrósł o 28% w ciągu 10 lat, ale może nie powtórzyć tego wyczynu w następnej dekadzie.

"W realnie efektywnym ujęciu, USD znacznie zyskał na wartości (około 28%) w ciągu ostatnich dziesięciu lat" - powiedział bank. Dodał, że powtórzenie tego wyczynu w nadchodzących latach będzie trudnym zadaniem ze względu na silne zmiany geopolityczne.

"Zasob dodatkowych zysków w USD może być ograniczony w średnim lub dłuższym okresie, a jego podwyższona wycena sprawia, że jest podatny na korektę, zwłaszcza gdy strukturalne przeciwne wiatry nadal się wzmacniają. Niezależnie od mocnego początku roku przez USD, nadal oczekujemy, że zmięknie on w stosunku do salda 2024 roku w porównaniu z głównymi głównymi listami" - powiedział Scotiabank.

Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 865
Dołączył: 13 Marz 2022r.
Skąd:
Konto zawieszone
ff
Wysłany: 18 Lut 2024r. 16:49  
Cytuj
BRICS zobaczy 85% wzrost liczby milionerów - raport

Według Henley & Partners, wielkość aktywów inwestycyjnych posiadanych przez osoby fizyczne w grupie gwałtownie wzrośnie w ciągu następnej dekady

Liczba nowych milionerów w krajach BRICS wzrośnie do 2034 roku, przyczyniając się do największego wzrostu zamożności w jakiejkolwiek grupie narodów, zgodnie z niedawnym raportem Henley & Partners.

Grupa wschodzących gospodarek BRICS, która wcześniej obejmowała Brazylię, Rosję, Indie, Chiny i RPA, przeszła poważną ekspansję po tym, jak Iran, Etiopia, Egipt i Zjednoczone Emiraty Arabskie dołączyły w styczniu tego roku. Arabia Saudyjska, która również została oficjalnie zaproszona, również ma zostać członkiem.

Według raportu, całkowite majątek do inwestowania obecnie w posiadaniu osób fizycznych w krajach BRICS wynosi 45 bilionów dolarów, podczas gdy liczba milionerów ma wzrosnąć o 85% w ciągu następnej dekady. Obecnie w grupie jest 1,6 miliona osób z aktywami inwestycyjnymi o wartości ponad 1 miliona dolarów, w tym 4,716 z ponad 100 milionami dolarów i 549 miliarderów.

Dla porównania, wartość aktywów inwestycyjnych w G7, obejmujących Kanadę, Francję, Japonię, Włochy, USA, Wielką Brytanię i UE, wynosiła 110 bilionów dolarów w grudniu 2023 r., zgodnie z danymi przekazanymi CNBC przez Andrew Amolisa, analityka New World Wealth. Oczekuje się, że liczba milionerów wzrośnie o 45% w ciągu następnej dekady.

„[BRICS] rzuca wyzwanie porządkowi świata i staje się potężnym rywalem G7 i innych instytucji międzynarodowych” – powiedział Dominic Volek, partner zarządzający i szef Azji Południowo-Wschodniej Henley & Partners, podczas prezentacji raportu w sieci.

Tymczasem Amolis powiedział CNBC, że "prognoza 85% dla BRICS będzie najwyższym wzrostem bogactwa ze wszystkich bloków lub regionów na świecie".

Według raportu, Indie są liderem pod względem wzrostu aktywów inwestycyjnych, z szacowanym 110% skokiem bogactwa na mieszkańca do 2033 roku. Zjednoczone Emiraty Arabskie są przystowane na 95% wzrost, podczas gdy dane dotyczące Chin i Etiopii mają wzrosnąć odpowiednio o 85% i 75%.

BRICS jest obecnie bardzo wpływowym graczem w globalnej gospodarce, oferując atrakcyjne nowe możliwości dla inwestorów, przedsiębiorców i utalentowanych zamożnych osób, stwierdził dyrektor generalny Henley & Partners, Juerg Steffen.

Tymczasem wiodący ekspert ds. finansów osobistych i inwestycji Jeff Opdyke powiedział, że narody kiedyś uważane za "rozwijające się" lub "wschodzące" lub pejoratywne "trzeci świat" są teraz dynamicznymi gospodarkami, które zmieniają globalny porządek. "Z ekonomicznego punktu widzenia kraje niezachodnie - z BRICS w awangardzie - popychają świat do nowej rzeczywistości: pojawiający się status quo gospodarczego, społecznego i monetarnego, który obnamia to, co świat akceptował jako normalne od prawie ośmiu dekad" - stwierdził Opdyke, cytowany w raporcie.

https://m.you(...)R7FRebUA

Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 865
Dołączył: 13 Marz 2022r.
Skąd:
Konto zawieszone
ff
Wysłany: 19 Lut 2024r. 19:48  
Cytuj
Ekspansja BRICS: Indie mówią, że 30 krajów jest gotowych do przyłączenia się

Minister Spraw Zagranicznych Indii S Jaishankar potwierdził w ostatnim wywiadzie, że BRICS przygląda się nowej ekspansji w 2024 roku. Wyjaśnił, że prawie 30 krajów jest gotowych dołączyć do bloku i dodać coś nowego do stołu. Minister powiedział, że pragnienie nowych krajów dołączenia do BRICS pokazuje wartość i użyteczność bloku.

"Przetestowaliśmy to w zeszłym roku na rynku, pytając, ilu chce dołączyć do BRICS. Mamy prawie 30 krajów, które chciały dołączyć do BRICS. Najwyraźniej 30 krajów widziało w tym wartość, musi być w tym coś dobrego" - powiedział do ANI. Przeczytaj także tutaj, aby poznać ponad 30 krajów, które chcą być częścią ekspansji BRICS w tym roku

Dlatego, czytając między wierszami, nowa runda rozszerzenia BRICS może być na kartach w tym roku w 2024 roku. Nadchodzący 16. szczyt BRICS odbędzie się w październiku tego roku w rosyjskim regionie Kazań. Kolejna nowa runda ekspansji może zostać podjęta na następnym szczycie BRICS w tym roku.

Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 865
Dołączył: 13 Marz 2022r.
Skąd:
Konto zawieszone
ff
Wysłany: 21 Lut 2024r. 04:57  
Cytuj
Idzie potężny krach na nieruchomościach w USA i Europie

OGROMNY KRYZYS BANKOWY: 900 MILIARDÓW DOLARÓW zadłużenia w nieruchomościach komercyjnych zagraża USA. Banki
https://m.you(...)7eIunDcE

Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 865
Dołączył: 13 Marz 2022r.
Skąd:
Konto zawieszone
ff
Wysłany: 22 Lut 2024r. 18:53  
Cytuj
Egipt porzuca dolara amerykańskiego i może powrócić do waluty opartej złotem
https://m.you(...)9uFuP_Og

Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 5009
Dołączył: 5 Paź 2010r.
Skąd:
Ostrzeżenia: 100%
ff
Wysłany: 23 Lut 2024r. 23:43  
Cytuj
Troll
Bredzisz.zaklopotany

SPRZEDAM BOEING 747 WERSJA SPEC, GARAŻOWANY. MAŁY PRZEBIEG 22,9 MLN.KM. PO PRZEGLĄDZIE WAŻNYM DO 2030 ROKU, WYMIENIONE ZAWIESZENIE, ROZRZĄD SILNIKÓW, KLIMATYZACJA 10-CIO STREFOWA, PRZYCIEMNIANE SZYBY, AIRBAG. NIE BITY. KOLOR BIAŁO- NIEBIESKI Z LOGO "PRESIDENT USA". CENA DO NEGOCJACJI.
Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 865
Dołączył: 13 Marz 2022r.
Skąd:
Konto zawieszone
ff
Wysłany: 24 Lut 2024r. 06:18  
Cytuj
Zmierzch przywództwa handlowego USA

Claude'a Barfielda
Amerykański Instytut Przedsiębiorczości

W SKRÓCIE
Od 2017 roku Stany Zjednoczone wycofały się ze swojej pozycji lidera globalnego systemu handlowego opartego na zasadach, powodując szkody gospodarcze i strategiczne oraz przyczyniając się do przewagi chińskiego modelu państwowo-kapitalistycznego. Polityka prowadzona zarówno przez administracje Trumpa, jak i Bidena okazała się nieskuteczna i w wielu przypadkach szkodliwa. Kluczowe niepowodzenia obejmują wycofanie się z Partnerstwa Transpacyficznego i ciągłą odmowę zezwolenia na mianowanie nowych sędziów Organu Apelacyjnego WTO. Te błędy skłoniły inne narody do wykucia nowych porozumień regionalnych, takich jak CPTPP i RCEP, co jeszcze bardziej marginalizuje Stany Zjednoczone.

Wraz z początkiem 2024 roku Stany Zjednoczone kontynuują wycofanie się z roli lidera globalnego systemu handlu opartego na zasadach. Ten odwrót rozpoczął się w 2017 roku od merkurycznej i destrukcyjnej polityki handlowej byłego prezydenta Donalda Trumpa i trwa od 2021 roku z głęboko skonfliktowaną polityką handlową administracji obecnego prezydenta Joe Bidena.

Powstałe szkody są zarówno strategiczne, jak i ekonomiczne wraz z powstaniem autorytarnego modelu państwowo-kapitalistycznego Chin łączącego ciężkie subsydia publiczne z protekcjonizmem technologicznym i jednostronnym przymusem gospodarczym.

W listopadzie 2023 r. urzędnicy handlowi ograniczyli lata próżni polityki handlowej, nie osiągając porozumienia w sprawie części handlowej podpisanej przez niego inicjatywy gospodarczej w Azji, Indo-Pacyficznych Ram Gospodarczych na rzecz Dobrobytu (IPEF). Żenująca klęska tylko wzmocniła azjatyckie poglądy, że Stany Zjednoczone są 'niewiarygodnym' partnerem gospodarczym.

Podczas gdy głębsze zmiany społeczne i gospodarcze przyczyniły się do osiągnięcia przez Stany Zjednoczone niskiego poziomu przywództwa w handlu, najbliższym wydarzeniem politycznym były wybory Trumpa w 2016 roku.

Podżegany przez doradców, którzy albo wiedzieli lepiej, albo byli ideologicznymi dziwakami, takimi jak doradca ekonomiczny Peter Navarro, polityka handlowa Trumpa "America First" była prowadzona przez osobiste kaprysy prezydenta i fałszywe długotrwałe wnioski dotyczące powojennej polityki handlowej USA. Te fałszywe wnioski obejmują pojęcie, że partnerzy handlowi - a nie amerykańscy konsumenci i przedsiębiorstwa - płacą za cła, polityka handlowa jest głównym czynnikiem wpływającym na bilans handlowy USA lub że Światowa Organizacja Handlu (WTO) zawsze orzeka przeciwko Stanom Zjednoczonym.

Dwie decyzje w szczególności były szkodliwe ze względów strategicznych i ekonomicznych: wycofanie się z Partnerstwa Transpacyficznego i fałszywe powołanie się na uzasadnienie bezpieczeństwa narodowego w celu nałożenia ceł na import stali i aluminium, nawet przeciwko sojusznikom USA.

Urzędnicy amerykańscy odmówili przyjęcia decyzji WTO, że taryfy naruszają zasady handlu międzynarodowego. Tymczasem w regionie Azji i Pacyfiku narody wynegocjowały nowe umowy regionalne, takie jak Kompleksowa i Postępowa Umowa o Partnerstwie Transpacyficznym (CPTPP) oraz Regionalna Umowa o Kompleksowym Partnerstwie Gospodarczym. Umowy te pochłoniły zwiększone przepływy handlowe i inwestycje, pozostawiając Stany Zjednoczone w tyle.

Początkowo rozwijany przez Stany Zjednoczone, CPTPP był pierwszą poważną umową handlową zawierającą rozdział o handlu elektronicznym. Pekin naciska teraz na dołączenie do CPTPP i chociaż członkowie mogą spowolnić wniosek, Chiny mogą osiągnąć swój cel w przyszłości.

Pod rządami Bidena Stany Zjednoczone przyjęły pojednawczy ton wobec sojuszników USA. Jednak Biden kontynuował wiele najgorszych polityk Trumpa, w tym tak zwane "taryfy bezpieczeństwa narodowego" i zastanawiał się nad propozycjami ponownego wznowienia procesu rozstrzygania sporów WTO, co zostało utrudnione przez odmowę administracji Trumpa zezwolenia na mianowanie nowych sędziów Organu Apelacyjnego WTO - stanowisko kontynuowane przez administrację Bidena.

Argumentując, że tradycyjne umowy handlowe wynegocjowane za prezydentów zarówno Demokratów, jak i Republikanów wysłały miejsca pracy na morzu i zdewastowały lokalne społeczności, przedstawicielka handlu USA Katherine Tai obiecała nową politykę handlową "zorientowaną na pracowników", która będzie inkluzywna i sprawiedliwa. Podczas ważnego przemówienia w kwietniu 2023 roku Jake Sullivan, doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Bidena, postawił "nowy konsensus waszyngtoński", który unikał umów o wolnym handlu i opierał się na nowej strategicznej polityce przemysłowej. Były dyrektor Narodowej Rady Gospodarczej i najwyższy doradca ekonomiczny byłego prezydenta Baracka Obamy, Lawrence Summers, ostro skrytykował "agresywny nacjonalizm gospodarczy" i nacisk etatystyczny w przemówieniu.

Rezultatem tej polityki jest to, że podczas gdy inne narody, w tym główny strategiczny konkurent Chiny, posunęły się naprzód z paktami handlowymi zwiększającymi wzrost - z 36 umowami zgłoszonymi do WTO - jedyna ważna międzynarodowa inicjatywa gospodarcza administracji Bidena - IPEF - pozostaje w zawieszeniu. IPEF jest zahamowany przez odmowę USA oferowania koncesji na dostęp do rynku w zamian za swoje żądania o politycznie trudnych praw pracowniczych i koncesjach środowiskowych.

Biorąc pod uwagę rosnące centralne miejsce gospodarki cyfrowej w przyszłości, najbardziej szkodliwym odwróceniem polityki przez administrację Bidena jest decyzja o porzuceniu wieloletniej amerykańskiej polityki handlu cyfrowego, która broniła swobodnego przepływu danych, sprzeciwiała się wymuszonej lokalizacji danych i chroniła indywidualny kod źródłowy. W triumfie błędnego progresywizmu i siły związkowej, przedstawiciele przedstawiciela ds. handlu Stanów Zjednoczonych wycofali się z rozmów WTO o handlu elektronicznym, twierdząc, że potrzeba więcej "przestrzeni politycznej". Nawet sojusznik administracji Bidena, amerykański senator Ron Wyden, określił ten ruch jako "wygraną" dla Chin.

Polityka handlowa jest poza stołem do czasu po wyborach prezydenckich w USA. Nawet w 2025 roku perspektywy nie są dobre dla odnowionego przywództwa USA. Trump obiecał anulować IPEF i wprowadzić ogólnodostępowe 10-procentowe taryfy celne dla wszystkich partnerów handlowych. Nie ma żadnych oznak, że Biden, jeśli zostanie ponownie wybrany, rzuciłby wyzwanie antyglobalistom w swojej własnej partii.
https://easta(...)dership/

Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 865
Dołączył: 13 Marz 2022r.
Skąd:
Konto zawieszone
ff
Wysłany: 25 Lut 2024r. 05:28  
Cytuj
Kuba może dołączyć do BRICS w 2024 roku po rozmowach z Rosją

Niedawny raport stwierdzał, że prezydent Kuby Miguel Diaz-Canel spotkał się z rosyjskim ministrem spraw zagranicznych Siergiejem Ławrowem. Ponadto spotkanie zakończyło się tym, że obie strony wskazały, że zwiększona współpraca wkrótce stanie się rzeczywistością. Następnie wejście Kuby do sojuszu jest potencjalnym wydarzeniem.

"Zauważyliśmy ciągłe, a nawet rosnące zainteresowanie kubańskich przyjaciół interakcją z BRICS" - powiedział Ławrow po spotkaniu. "Rosja, jako kraj przewodniczący stowarzyszeniu w tym roku, będzie wspierać taki sposób myślenia".

Nie wiadomo, jak wyglądałoby to wsparcie, ale uznanie zainteresowania z obu stron jest wymowne. Indie wcześniej potwierdziły, że ponad 30 krajów stara się dołączyć do sojuszu w nadchodzącym roku. Dlatego może to preludium, kim może być jeden z tych, którzy dołączają do narodów.

Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 865
Dołączył: 13 Marz 2022r.
Skąd:
Konto zawieszone
ff
Wysłany: 25 Lut 2024r. 16:04  
Cytuj
Europejski Bank Centralny ponosi pierwszą poważną stratę od 20 lat

W tym, co można uznać za dobrą wiadomość dla bloku BRICS, Europejski Bank Centralny poniósł pierwszą poważną stratę od 20 lat. Bank odnotował roczną stratę w wysokości 1,3 miliarda euro (1,4 miliarda dolarów) za 2023 rok, pierwszą stratę od 2004 roku.

EBC musiał zapłacić więcej z powodu wyższych stóp procentowych z powodu globalnej inflacji. Ponadto Bank Centralny powiedział po opublikowaniu, że spodziewa się dalszych strat w ciągu następnych kilku lat. Gwarantuje to jednak, że straty te nie wpłyną na "zdolność do prowadzenia skutecznej polityki pieniężnej".

Stopy procentowe w Europie wzrosły do rekordowego 4% między lipcem 2022 a wrześniem 2023. Podwyżki były częściowo spowodowane ulgą w pandemii COVID-19, a także inwazją Rosji na Ukrainę. Inwazja spowodowała utratę energii pochodzącej z najeźdźcy kraju. Dodatkowo, EBC podzielił się stratą odsetkową netto w wysokości 7,19 miliarda euro w 2023 r., po 900 milionach euro dochodu w 2022 r.

"Siła finansowa EBC jest dodatkowo podkreślona przez jego kapitał i znaczne rachunki rewaluacyjne, które łącznie wyniosły 46 miliardów euro na koniec 2023 roku" - powiedział bank centralny w oświadczeniu. Aby zwalczyć stratę, EBC twierdzi, że nie dokona podziału zysków na krajowe banki centralne strefy euro w 2023 roku. Zamiast tego bank przemieści stratę w swoim bilansie, aby zrekompensować przyszłe zyski.

Inne banki ponoszące straty, jak to wpływa na BRICS

Europejski Bank Centralny nie jest pierwszym tego rodzaju, który poniósł straty w ciągu ostatniego roku. Rzeczywiście, niemiecki Bundesbank i Szwajcarski Bank Narodowy odnotowały spadki z powodu tych samych czynników. Stany Zjednoczone, oczywiście, również ucierpiały z powodu rosnącej inflacji i gwałtownych podwyżek stóp procentowych w 2023 roku.

Podczas gdy głównym przeciwnikiem BRICS jest Zachód, wiadomość o poważnej stracie Europejskiego Banku Centralnego może wskazywać na potencjalną słabość wobec BRICS w 2024 roku. Blok jest zainteresowany ekspansją i rozwojem nowej waluty, która będzie używana na całym świecie. Ponieważ euro załamuje się z powodu inflacji i zgłaszania strat przez bank centralny, BRICS może starać się kontynuować ekspansję aż do Europy. Wiele krajów jest zainteresowanych dołączeniem do BRICS w 2024 roku, a raporty pokazują, że niektóre narody europejskie mogą również przystąpić.

Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 865
Dołączył: 13 Marz 2022r.
Skąd:
Konto zawieszone
ff
Wysłany: 25 Lut 2024r. 16:08  
Cytuj
Indie Zaczynają Badać Walutę BRICS

Indie zleciły klastrowi analityków finansowych i think tanków zbadanie perspektyw nowej waluty BRICS. Propozycja nakazuje finansować intelektualistom debatę, czy Indie chcą uzgodnić utworzenie nadchodzącej waluty BRICS.

Wysoki rangą i najwyższy urzędnik rządowy najwyższego szczebla powiedział pod warunkiem anonimowości, że dyskusja będzie znacząca na nadchodzącym szczycie w październiku. Indie planują przygotować swoje punkty rozmów na 16. szczycie BRICS w rosyjskim regionie Kazań w tym roku.

Rosja, członek BRICS, rozważa również pomysły na walutę BRICS, ponieważ sankcje amerykańskie mają wpływ na jej gospodarkę. Rosja zwraca się do Indii o odnowiony i obszerny dialog na temat perspektyw nowej waluty BRICS.

"W ogóle nie zmieniliśmy naszego stanowiska, ale w badaniu nie ma szkody" - poinformowało źródło Business Standard. Spekulacje są powszechne, że analitycy finansowi i think tanki są wyższymi urzędnikami z Banku Rezerw Indii (RBI). Jednak RBI nie odpowiedziało na to samo, gdy Business Standard skontaktował się z nimi w celu uzyskania komentarza.

Dlatego intelektualiści finansowi, którzy są gotowi do zbadania perspektyw waluty BRICS, pozostają anonimowi i ukryci. Indie nie chcą trzymać ich w centrum uwagi, ponieważ ciągłe odblaski zagrażają badaniu, ponieważ mogą one prowadzić do wycieków mediów.

Indyjscy urzędnicy jeszcze nie rozpoczęli badania perspektyw nowej waluty BRICS w tym roku. Urzędnicy mogą zająć sześć miesięcy lub więcej, aby w pełni zrozumieć koncepcję jeszcze nieopublikowanego globalnego przetargu.

Indie mogą zachować decyzje w tajemnicy i w tajemnicy oraz ujawnić swoje intencje tylko na następnym szczycie BRICS. Dlatego kwestia przyjęcia lub odrzucenia waluty BRICS pozostaje nieznana, dopóki wszystkie szczegóły nie zostaną upublicznione.

Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 865
Dołączył: 13 Marz 2022r.
Skąd:
Konto zawieszone
ff
Wysłany: 27 Lut 2024r. 05:09  
Cytuj
Chiny znajdują największe na świecie pole naftowe z metamorficznymi skałami

Według doniesień, członek sojuszu BRICS, Chiny odkryły, co jest największym na świecie metamorficznym polem naftowym. Odkrycia dokonano w Morzu Bohai położonym w pobliżu gminy Tianjin. Co więcej, wyniki te doprowadziły do powstania nowo utworzonej rezerwy, która przekracza rekordową liczbę 40 milionów metrów sześciennych.

Odkrycia są ogromnym sukcesem dla dalszej niezależności krajowej eksploracji gazu i ropy naftowej. Co więcej, zapewnia Chinom obfitość tego, co jest jednym z najcenniejszych zasobów na świecie. Rzeczywiście, inżynierowie w misjach odkryli warstwy ropy i gazu, które osiągnęły głębokość 118 metrów.

Kraj odkrył skałę na Morzu Bohai, a nowo utworzony rezerwat przekracza niezwykłe 40 milionów metrów sześciennych. Co więcej, eksploracja ujawniła warstwy ropy i gazu, które osiągnęły 118 metrów głębokości.

Odkrycie jest kluczową korzyścią rosnącej niezależności Chin w zakresie niezależnej eksploracji gazu i ropy naftowej. Co więcej, zwiększa to wpływ sojuszu gospodarczego na sektor naftowy. Wraz z dodaniem Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratów Arabskich (ZEA), blok stał się jednym z wiodących kolektywów producentów ropy naftowej na świecie.

Ponadto raporty szacują, że wyniki ostatecznie przyniosą ponad 2 miliony metrów sześciennych ropy naftowej i 11 miliardów metrów sześciennych gazu ziemnego. Rzeczywiście, pole naftowe położone na Morzu Bohai zostało zbadane od czasu jego odkrycia w zeszłym roku. Następnie ponad 80 głębokich odwiertów różnych firm naftowych wcześniej nie udało się odkryć ogromnego pola naftowego.

Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 865
Dołączył: 13 Marz 2022r.
Skąd:
Konto zawieszone
ff
Wysłany: 28 Lut 2024r. 12:31  
Cytuj
Niemiecki bank przewiduje przyszłość dolara amerykańskiego w porównaniu z rupią w 2024 roku

Dolar amerykański deprecjuje w stosunku do indyjskiej waluty lokalnej, rupia w tym miesiącu w lutym 2024 roku. Rupia zyskuje na sile dzięki solidnej gospodarce, która zbliża się do poziomu 4 bilionów dolarów. PKB Indii wynosi obecnie 3,732 biliona dolarów, a ich gospodarka rośnie skokowo. Kraj ten pobił również PKB Wielkiej Brytanii w wysokości 3,5 biliona dolarów i teraz dąży do obalenia japońskiego PKB w wysokości 4,2 biliona dolarów.

Rupia indyjska wzrosła o 0,4% w stosunku do dolara amerykańskiego od początku roku, co wskazuje, że lokalna waluta się umacnia. Dolar amerykański pozostaje na odwrocie od ostatnich dwóch tygodni, utorując miejsce, aby rupia zabłysła. Rupia osiągnęła w środę recepcję do 82,92 po osiągnięciu spadku o 83,19 w zeszłym miesiącu.

Wiodący niemiecki bank Commerzbank przewiduje wyniki dolara amerykańskiego w porównaniu z rupią na 2024 rok

Wiodący niemiecki bank Commerzbank przewiduje, że rupia utrzyma się mocno w stosunku do dolara amerykańskiego w tym roku w 2024 roku. Commerzbank podał trzy wskaźniki, które wskazują, że INR dominuje nad USD w ciągu najbliższych 10 miesięcy.

Silne podstawy ekonomiczne w Indiach
Reserve Bank of India (RBI) pozostawia stopy procentowe bez zmian
Handlowcy walutowi otwierają długie pozycje na korzyść rupii, a nie dolara amerykańskiego

Stała aprecjacja rupii przyciąga inwestorów walutowych do stawiania długoterminowych zakładów na lokalną walutę. Ruch ten dodatkowo zwiększa presję na perspektywy dolara amerykańskiego, gdy transakcje poruszają się na korzyść rupii.

"INR nadal jest dobrze wspierany przez silne fundamenty gospodarcze, spadek cen ropy naftowej i umiarkowaną inflację krajową. Oczekuje się, że RBI pozostawi stopy procentowe na niezmienionym poziomie 6,5% w dającej się przewidzieć przyszłości“

Podsumowując, Commerzbank prognozował, że maksymalna kwota, jaką może wzrosnąć w stosunku do dolara amerykańskiego, wynosi 83,50 w 2024 roku. "Przewidujemy, że USD/INR utrzyma się na stałym poziomie około 83,50 do końca 2024 roku".

Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
«« « ... 5 6 7 8 9 10 »
Nowy Temat Odpowiedz

NawigacjaStart » Forum » Stalowa Wola » Opinie »