NawigacjaStart » Forum » Stalowa Wola » Nasze miasto »
Nowy Temat Odpowiedz
«« « ... 6 7 8 9 10 11 12 ... » »»
Obwodnica Stalowej Woli - pomiary hałasu,
Posty: 297
Dołączył: 9 Lis 2012r.
Skąd:
Ostrzeżenia: 20%
ff
Wysłany: 9 Lut 2022r. 05:27  
Cytuj
Wczoraj odbyło się kolejne spotkanie w starostwie.

Uzgodniono, że mieszkańcy złożą odpowiednio przygotowane wnioski do GDDKiA oraz RDOŚ, a do Starosty zwrócą się z prośbą o poparcie ich wniosków.

Wnioski będą zawierały uwagi i spostrzeżenia mieszkańców odnośnie lokalizacji i liczby punktów pomiarowych, w których mają być wykonywane pomiary, prośbę o wyrażenie zgody na udział przedstawicieli starostwa oraz przedstawicieli mieszkańców w samych pomiarach oraz prośbę o uwzględnienie uwag dotyczących czasu trwania pomiarów i wyników pomiarowych.

Wnioski są już na w opracowywaniu. Będą zawierały odpowiednie tabele i plany sytuacyjne.

Jak dobrze pójdzie, zostaną złożone jeszcze w tym tygodniu. ok

Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 732
Dołączył: 2 Lip 2008r.
Skąd: Stalowa Wola
Ostrzeżenia: 0%
ff
Wysłany: 9 Lut 2022r. 05:27  
Cytuj

Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 297
Dołączył: 9 Lis 2012r.
Skąd:
Ostrzeżenia: 20%
ff
Wysłany: 11 Lut 2022r. 08:32  
Cytuj
W dniu 30 stycznia wysłałem kolejne pismo do Przewodniczącego Rady Miejskiej Stalowej Woli. Jego treść zamieszczam poniżej (bez danych osobowych). Z góry przepraszam za ewentualne błędy w treści pisma.

Obrazek Obrazek Obrazek

Wczoraj dostałem odpowiedź, którą zamieszczam poniżej w całości (bez danych osobowych):

Obrazek Obrazek

Można odnieść wrażenie, że żyjemy w jakimś dziwnym mieście, w którym:
- Urząd Miasta przekazuje do instytucji zewnętrznych oryginały dokumentów związanych z inwestycją publiczną bez pozostawienia sobie kopii archiwalnych (patrz pismo);
- Rada Miejska nie bierze udziału w procesie wydawania decyzji o realizacji inwestycji publicznych wykonywanych na terenie miasta (patrz pismo);
- opinie/decyzje dotyczące inwestycji publicznych wydaje/podejmuje jednoosobowo Prezydent Miasta (kopia jego opinii z 06.06.2018 r. do tej pory nie została udostępniona);
- nie informuje się mieszkańców o pojawieniu się nowych obwieszczeń wojewody dotyczących inwestycji publicznych (nie każdy codziennie przegląda bip.stalowawola.pl);
- nie wykłada się do wglądu mieszkańców dokumentów związanych z realizacją inwestycji publicznych (dokumenatcja taka była dostępna jedynie w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, patrz obwieszczenia Wojewody Podkarpackiego na bip.stalowawola.pl);
- nie przeprowadza się wymaganych prawem konsultacji społecznych związanych z realizacją inwestycji publicznych;
- organy samorządowe robią wszystko, aby nie udostępnić mieszkańcom dokumentów związanych z inwestycjami publicznymi (patrz pismo).

Proponuję, aby odpowiednie wnioski wyciągnął każdy z osobna.

Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 297
Dołączył: 9 Lis 2012r.
Skąd:
Ostrzeżenia: 20%
ff
Wysłany: 11 Lut 2022r. 12:41  
Cytuj
Uzupełnienie do poprzedniego wpisu:

Także 30 stycznia wysłałem pismo do Urzędu Miasta z prośbą o udostępnienie kopii opinii dot. wniosku o wydanie decyzji o ZRID.

Dosłownie przed chwilą otrzymałem odpowiedź, którą zamieszczam w całości (bez swoich danych osobowych).

Obrazek
Obrazek

I kilka refleksji:
- w opinii (oryginał na prawach kopii ???) brak uwag zgłaszanych przez mieszkańców w czasie konsultacji prowadzonych w I kwartale 2018 roku na bazie pierwszego raportu o oddziaływaniu na środowisko z 2012 r.;
- jak się okazuje, w czeluściach Urzędu Miasta można jednak odnaleźć jakąś dokumentację dot. naszej pseudoobwodnicy (a więc dokumentację, która rzekomo w całości miała być wysłana do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju);
- chociaż częściowo będę musiał zmienić zdanie na temat nieudostępniania dokumentacji (patrz ostatni punkt poprzedniego wpisu).

Nie ma to jednak żadnego wpływu na konkluzję, że odpowiednie wnioski każdy powinien wyciągnąć sobie sam.

Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 297
Dołączył: 9 Lis 2012r.
Skąd:
Ostrzeżenia: 20%
ff
Wysłany: 13 Lut 2022r. 12:09  
Cytuj
Jak już napisałem w poprzednim wpisie, czytając opinię Pana Prezydenta, bardzo łatwo zauważyć, że nie ma w niej żadnej wzmianki o uwagach i zastrzeżeniach mieszkańców dotyczących np. ekranów akustycznych. A że takie były, o tym poniżej (jako kolejne ułatwienie dla Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej).

W dniu 1 lutego 2018 r. w siedzibie Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego mieszkańcy bloku Poniatowskiego 82 zapoznali się z dokumentacją projektową planowanej obwodnicy. Do wglądu między innymi był projekt przedstawiający przebieg wybranego wariantu wraz z niezbędną infrastrukturą drogową.

Przypomnijmy, że w tym czasie jedynym obowiązującym dokumentem była (pierwsza) decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z 30 marca 2012 r., podtrzymana decyzją Generalnego Inspektora Ochrony Środowiska z 17 kwietnia 2013 r. Decyzje te były wydane w oparciu o (pierwszy) raport o oddziaływaniu na środowisko opracowany w kwietniu 2011 r. Opisywany w tych dokumentach, a później wybrany, wariant W3A/1 przewidywał m.in.:
- przekrój drogi:
Obrazek

- ekrany (w tabeli cały przebieg obwodnicy na terenie Stalowej Woli; 0+000 = Węzeł Chopina = rondo przy Vivo):
Obrazek

Pełną wersję streszczenia (pierwszego) raportu można jeszcze znaleźć tutaj: https://www.googl(...)ceJsfbHC

Natychmiast po zapoznaniu się z projektem mieszkańcy zwrócili się do Zarządu SBM pismem:
Obrazek

Występując w ich mieniu, ówczesny Zarząd SBM wystosował pisma do GDDKiA i Prezydenta Miasta Stalowej Woli:
Obrazek

Obrazek

Dalszy tok postępowania, odpowiedzi Pana Prezydenta oraz GDDKiA związane z tymi oraz z kolejnymi „konsultacjami społecznymi” przedstawię w kolejnych wpisach.

PS.
Od 11 lutego (godz. 8:32) do 13 lutego (godz. 12:05) wątek ten był wyświetlany dokładnie 645 razy – dziękuję za zainteresowanie.

Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 297
Dołączył: 9 Lis 2012r.
Skąd:
Ostrzeżenia: 20%
ff
Wysłany: 14 Lut 2022r. 09:50  
Cytuj
Przeskakując do teraźniejszości, informuję, że dzisiaj został złożony wniosek do Starosty Stalowowolskiego. Treść wniosku poniżej.

Obrazek

W każdym z wniosków do GDDKiA oraz RDOŚ znajduje się stosowne uzasadnienie. Dodatkowo do wniosków zostały podpięte odpowiednie załączniki, tzn. tabele opisowe i plany sytuacyjne z punktami pomiarowymi (wyznaczonymi przez inwestora w oparciu o symulację komputerową, wytypowanymi przez inwestora do pomiarów porealizacyjnych i dodatkowymi/alternatywnymi punktami wskazanymi przez mieszkańców), uwagami i spostrzeżeniami mieszkańców, a także wcześniejsza petycja mieszkańców (tylko do RDOŚ).

Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 297
Dołączył: 9 Lis 2012r.
Skąd:
Ostrzeżenia: 20%
ff
Wysłany: 16 Lut 2022r. 08:41  
Cytuj
Oczekując na rozwój wypadków związany ze złożonymi wnioskami, możemy na chwilę powrócić do historii. Skończyliśmy na lutym 2018 r.

Odpowiadając na pismo SBM, Pan Prezydent odpowiedział pismem z 20 lutego 2018 r.:
Obrazek

Jak widać, nie zapomniał:
- skarcić SBM za jej niedociągnięcia;
- poinformować SBM i mieszkańców o tym, kto jest inwestorem;
- poinstruować SBM i mieszkańców, gdzie należy kierować uwagi i zastrzeżenia;
- zadeklarować udziału „merytorycznych pracowników Urzędu”.

Nie wiadomo, z jakich powodów, ale jednak zapomniał ustosunkować się do meritum sprawy, czyli uwag i zastrzeżeń zgłaszanych przez mieszkańców. Nie zrobił też tego, przekierowując pismo SBM do GDDKiA:
Obrazek

Odpowiedź GDDKiA z 21 marca 2018 r. zamieszczam poniżej:
Obrazek

Wszystkie te pisma wskazują na to, że (pierwsze) „konsultacje społeczne” odbyły się, a osoby zainteresowane przedstawiły swoje uwagi i zastrzeżenia, gdyż umożliwiono im dostęp do dokumentacji i zapoznania się z nią (jak widać, można było to zrobić).

Szkoda tylko, że jakimś dziwnym trafem uwagi i zastrzeżenia mieszkańców nie znalazły się w zamieszczonej w poprzednich wpisach opinii Prezydenta Miasta z 6 czerwca 2018 r. ani nie zostały uwzględnione przez GDDKiA na późniejszym etapie postępowania.

Proponuję jednak zapamiętać frazę z pisma GDDKiA o analizie porealizacyjnej. W późniejszym terminie będzie ona (i jest nadal) powtarzana jak mantra przez wszystkie instytucje państwowe i organy samorządowe.

Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 297
Dołączył: 9 Lis 2012r.
Skąd:
Ostrzeżenia: 20%
ff
Wysłany: 18 Lut 2022r. 08:10  
Cytuj
Kontynuując wątek historyczny:

Inwestor (GDDKiA) 31 sierpnia 2018 r. złożył wniosek do Wojewody Podkarpackiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Niestety pełnej treści wniosku nie udało mi się odnaleźć w Internecie. Uzyskałem ją dopiero po złożeniu wniosku do RDOŚ w Rzeszowie (jednak bez załączników). Ponieważ sam wniosek liczy 34 strony, poniżej zamieszczam jedynie kilka zrzutów z zaznaczonymi najważniejszymi fragmentami.

Strona 1 – strona tytułowa (siedziba inwestora)
Obrazek

Strona 26 – dodatkowe wnioski (ponowna ocena oddziaływania na środowisko i rygor natychmiastowej wykonalności)
Obrazek

Strona 28 – wymagane opinie organów samorządowych (np. opinia Prezydenta)
Obrazek

Strony 30 i 31 – wymagane decyzje administracyjne (pierwsza DŚU z 2012 r.)
Obrazek

Strona 32 – raport o oddziaływaniu na środowisko (ponowna ocena z sierpnia 2018 r.)
Obrazek

Streszczenie raportu (ponownej oceny) o oddziaływaniu na środowisko jest jeszcze dostępne tutaj:
https://www.googl(...)o1uoBJD8

Wniosek:
Już w sierpniu 2018 r. inwestor wiedział o zmianach dotyczących kształtu obwodnicy i związanej z nią infrastruktury, np. o zmianach w ilości i rozmieszczeniu ekranów akustycznych, co wprost wynikało z nowego raportu.

Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 64
Dołączył: 16 Marz 2015r.
Skąd:
Ostrzeżenia: 0%
ff
Wysłany: 18 Lut 2022r. 14:52  
Cytuj
konsultacje to tylko pozory, i tak zrobią co chcą

Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 10603
Dołączył: 9 Sty 2015r.
Skąd:
Ostrzeżenia: 40%
ff
Wysłany: 18 Lut 2022r. 20:31  
Cytuj
Konsultacje społeczne w sprawie wariantów przebiegu drogi okazały się wyjątkowo owocne.
Powinieneś zapoznać się z nimi w porządku chronologicznym @Bogdan. Horyzonty trzeba poszerzać.

Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 297
Dołączył: 9 Lis 2012r.
Skąd:
Ostrzeżenia: 20%
ff
Wysłany: 19 Lut 2022r. 07:40  
Cytuj
Zachowując chronologię wydarzeń:

Dwa miesiące po złożeniu wniosku przez inwestora, tj. 8 listopada 2018 r., ukazuje się obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).
Sześć miesięcy po złożeniu wniosku, tj. 28 lutego 2019 r., ukazuje się obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego zawierające informację o przystąpieniu do ponownej oceny oddziaływania na środowisko.
Osiem miesięcy po złożeniu wniosku, tj. 30 kwietnia 2019 r., ukazuje się obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego o wydaniu decyzji o ZRID.
Nie zamieszczam skanów, gdyż pełne treści wszystkich obwieszczeń są dostępne tutaj: https://bip.s(...)39-16571

Ostatnie obwieszczenie należy rozpatrywać łącznie z treścią Postanowienia uzgadniającego z 9 kwietnia 2019 r. Niestety nie znalazłem go w Internecie. Poniższe fragmenty pochodzą z dokumentacji otrzymanej z RDOŚ.

Strona 1 – strona tytułowa
Obrazek

Strona 39 – przykład zapewnienia „udziału społeczeństwa w ochronie środowiska”
Obrazek

Strona 40 – przykład rozpatrywania zgłoszonych uwag i zastrzeżeń (początek na poprzedniej stronie)
Obrazek

Cechą wspólną dwóch pierwszych obwieszczeń jest miejsce udostępnienia dokumentacji z nimi związanej – była ona do wglądu tylko i wyłącznie w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie. Jedynie w przypadku trzeciego obwieszczenia pojawiła się dodatkowa informacja o możliwości zapoznania się z decyzją w naszym Urzędzie Miasta. Czyżby tylko dlatego, że nie było już możliwości złożenia zażalenia, a jedyną formą odwołania od tej decyzji było jej zaskarżenie do sądu? Już pisałem, że jedno odwołanie zostało złożone (patrz obwieszczenie z 19 czerwca 2019 r.). I co z tego, sprawa sądowa ciągnie się już prawie dwa lata. A pseudoobwodnica ma się dobrze.

Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 297
Dołączył: 9 Lis 2012r.
Skąd:
Ostrzeżenia: 20%
ff
Wysłany: 20 Lut 2022r. 09:46  
Cytuj
Podsumowując wątek historyczny:

W poprzednich postach opisałem tok postępowania obowiązujący w przypadku takich inwestycji, jak nasza „obwodnica”. Takie było i jest obowiązujące prawo. Takie same procedury obowiązywały zarówno przed rokiem 2012, jak i po roku 2018. Formalnie niczego nie można podważyć, niczego nikomu zarzucić. I dlatego obecnie wiodącym motywem wszystkich pism jest stwierdzenie, że skoro obwieszczenia były opublikowane, to wszyscy mieli szansę na zgłoszenie swoich uwag i zastrzeżeń – przecież to były właśnie te „konsultacje społeczne”. Niektórzy nawet tak zapędzają się w tym twierdzeniu, że na tej podstawie uznają za niezasadne skargi, które nigdy przez nikogo nie zostały złożone.

Inną sprawą jest to, czy zgłoszenie jakichkolwiek uwag i zastrzeżeń dałoby pożądany efekt? Po sposobie potraktowania zgłoszeń płynących od mieszkańców Stalowej Woli (jeszcze przed złożeniem wniosku o ZRID), Niska i Woliny (już na etapie obwieszczeń) można mieć poważne wątpliwości. Czy ponownie nie skończyłoby się jedynie na stwierdzeniu, że prognozowane (symulowane komputerowo - innych nie mogło być ze względu na brak istniejącej drogi) wartości poziomów hałasu zostaną zweryfikowane dopiero na etapie analizy porealizacyjnej? Przecież taka fraza była dotychczas mottem przewodnim wszystkich pism przesyłanych przez wszystkie instytucje i organy samorządowe, do których zwracały się zainteresowane osoby.

A przecież wystarczyło trochę dobrej woli. Można było wyjść poza obowiązujące procedury, w odpowiedni sposób poinformować mieszkańców, zorganizować ponowne konsultacje w oparciu o nową dokumentację, czy nawet wyłożyć ją do wglądu w naszym mieście. Przecież inwestor miał swoją siedzibę w Stalowej Woli i była na to wystarczająca ilość czasu (a biorąc pod uwagę, że zmiana dopuszczalnych poziomów hałasu nastąpiła jeszcze w 2012 r., to było go naprawdę bardzo, bardzo dużo). Jak można było to zrobić, świadczą chociażby różne konsultacje przeprowadzane w naszym mieście, np. w sprawie rewitalizacji Rynku w Rozwadowie, zagospodarowania Placu Piłsudskiego, przebiegu S74, czy nawet godzin kursowania i przebiegu trasy autobusów MZK linii nr 10. A może jednak uznano, że skoro mieszkańcy wyrazili swoje opinie (które i tak nie zostały uwzględnione), to nowe konsultacje nie były już potrzebne? A może to nie była jedynie kwestia dobrej woli, tylko celowe działanie wynikające z obawy, że ewentualne uwagi i zastrzeżenia mogłyby opóźnić realizację sztandarowego projektu lokalnych władz?

agnieszk napisała
CYTAT
konsultacje to tylko pozory, i tak zrobią co chcą

Zapewne masz rację. Musimy jednak pamiętać, że zawsze znajdzie się ktoś, komu z różnych względów spodoba się nowe zagospodarowanie Rynku w Rozwadowie, wycięcie drzew na zrewitalizowanej skarpie lub przy ulicach Popiełuszki i Okulickiego albo ażurowa wieża widokowa na Placu Piłsudzkiego. A i życie pokazuje, że wynik takich konsultacji często bardzo odbiega od wyobrażeń osób biorących w nich udział.

Aby jednak nikt mi nie zarzucił, że całą winę zrzucam jedynie na instytucje państwowe i organy samorządowe, muszę napisać, że winę ponosimy również my, tzn. mieszkańcy, działkowcy i wszystkie osoby zainteresowane tym tematem. Przecież mogliśmy:
- codziennie przeglądać w Internecie stronę bip.stalowawola.pl;
- codziennie kupować i czytać „Nowiny”;
- codziennie chodzić do Urzędu Miasta i sprawdzać ogłoszenia na tablicy ogłoszeń;
- przynajmniej dwukrotnie pojechać do Rzeszowa w celu zapoznania się z dokumentacją;
- nieustannie zgłaszać swoje uwagi i zastrzeżenia do różnych instytucji i organów bez oglądania się na innych.

Skoro my, mieszkańcy i działkowcy, doszliśmy do wniosku, że wcześniej popełniliśmy błędy, to obecnie staramy się zminimalizować ich skutki. Dlatego różne stalowowolskie „oddolne inicjatywy” połączyły siły – być może niedługo dołączą inni, np. mieszkańcy Niska i Woliny. Stąd różne pisma i wnioski do różnych instytucji państwowych oraz organów samorządowych. Niestety u większości z nich nadal nie daje się zauważyć oznak jakiejkolwiek refleksji, przeanalizowania popełnionych błędów czy nawet tej odrobiny dobrej woli. Jedni udają, że problemu nie ma, inni spychają problem na drugich, a jeszcze inni wykazują oznaki syndromu oblężonej twierdzy. Przecież z ich punktu widzenia wszystko jest OK, wszyscy są odpowiednio „kryci”, a brak dobrej woli nie jest usankcjonowany prawnie.

Dobrze, że większość to jednak nie wszyscy. Ale o tym już w kolejnych wpisach dotyczących bieżących działań.

Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 811
Dołączył: 5 Lut 2016r.
Skąd:
Ostrzeżenia: 0%
ff
Wysłany: 21 Lut 2022r. 16:31  
Cytuj
hałas jest wszędzie... pociąg też bysmy chcieli zeby na odgrodzili od miasta ale przepisy nie zezwalaja... nic nie poradzimy, a obwodnica to zwykła ulica... daleko jej do obwodnicy z prawdziwego zdarzenia.

Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 10603
Dołączył: 9 Sty 2015r.
Skąd:
Ostrzeżenia: 40%
ff
Wysłany: 21 Lut 2022r. 16:37  
Cytuj
Wystarczyłoby trochę dobrej woli Zielonych i moglibyśmy zakopać przejazd kolejowy.

Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 297
Dołączył: 9 Lis 2012r.
Skąd:
Ostrzeżenia: 20%
ff
Wysłany: 22 Lut 2022r. 07:35  
Cytuj
Po wniosku mieszkańców, który wpłynął do Starostwa Stalowowolskiego, w dniu 14 lutego Starosta wystosował pisma do GDDKiA oraz RDOŚ.

Pismo do GDDKiA poniżej:
Obrazek

Punkty odnoszące się do wniosku mieszkańców do GDDKiA, patrz poniższy skan:
Obrazek


Pismo do RDOŚ poniżej:
Obrazek

Punkty odnoszące się do wniosku mieszkańców do RDOŚ, patrz poniższy skan:
Obrazek

Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 297
Dołączył: 9 Lis 2012r.
Skąd:
Ostrzeżenia: 20%
ff
Wysłany: 16 Marz 2022r. 09:38  
Cytuj
Właśnie:
- minęło 10 miesięcy od oddania obwodnicy do użytku
- minął 1 miesiąc od wysłania przez Starostę Stalowowolskiego wniosków mieszkańców do GDDKiA oraz RDOŚ

Jak dotychczas brak jakiejkolwiek odpowiedzi, zarówno do Starostwa, jak i do autorów pism. A do pomiarów pozostało jeszcze tylko 2 miesiące. Wnioski proszę wyciągać indywidualnie.


Obrazek

Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 297
Dołączył: 9 Lis 2012r.
Skąd:
Ostrzeżenia: 20%
ff
Wysłany: 18 Marz 2022r. 08:49  
Cytuj
Wczoraj dostałem odpowiedź z RDOŚ.

Obrazek

Ponownie okazuje się, że można napisać dwie strony tekstu i w żaden sposób nie odnieść się do postulatów zawartych w przesłanym wniosku – czy to tylko moje wrażenie?

Obrazek

Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 297
Dołączył: 9 Lis 2012r.
Skąd:
Ostrzeżenia: 20%
ff
Wysłany: 6 Kwie 2022r. 14:20  
Cytuj
Właśnie otrzymałem odpowiedź z GDDKiA. Treść pisma poniżej.

Obrazek

Tym razem nie mogę powstrzymać się od krótkiego komentarza.

Z pisma wynika, że „GDDKiA nie widzi podstaw do zwiększenia liczby punktów pomiarowych”, uzasadniając to decyzją RDOŚ i aktualnie trwającym postępowaniem przetargowym.

A wg mnie, po prostu nie ma chęci.
1. Z zamieszczonego wcześniej pisma RDOŚ z dnia 2022-03-15 wynika, że „ewentualne zwiększenie ilości punktów receptorowych w trakcie przeprowadzania analizy porealizacyjnej przez jej Wykonawcę, nie stałoby w sprzeczności z ustaleniami w tym zakresie, dokonanymi na etapie ponownej oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko” oraz, że: „wykonywane podczas analizy porealizacyjnej pomiary hałasu winny również uwzględniać ewentualne zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym terenów przyległych do drogi, zachodzące na przestrzeni czasu”.
2. Poparty przez Starostę wniosek mieszkańców został wysłany w momencie, gdy w GDDKiA trwały „prace nad przygotowaniem materiałów przetargowych” (pismo GDDKiA z dnia 2022-02-11).

Wygląda na to, że GDDKiA celowo zwlekała 1,5 miesiąca z odpowiedzią na wniosek, aby odrzucić go w związku z aktualnie trwającym postępowaniem.
- Było wystarczająco dużo czasu na kontakt z wnioskodawcami lub ze Starostwem.
- A argumentację odnoszącą się do decyzji RDOŚ, jak widać obalił sam RDOŚ.

Pismo GDDKiA jest kolejnym przykładem traktowania wniosków i uwag mieszkańców (społeczeństwa) przez różne instytucje i urzędy państwowe oraz samorządowe. Tak samo byliśmy traktowani na etapie pierwszych konsultacji społecznych (przed i po 2012 roku), tak samo byliśmy ignorowani na etapie ponownych konsultacji (w 2018 roku), i tak samo jesteśmy „olewani” obecnie.

Obrazek

Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 10603
Dołączył: 9 Sty 2015r.
Skąd:
Ostrzeżenia: 40%
ff
Wysłany: 6 Kwie 2022r. 17:24  
Cytuj
Tym razem nie mogę powstrzymać się od krótkiego komentarza. Obrazek

Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 297
Dołączył: 9 Lis 2012r.
Skąd:
Ostrzeżenia: 20%
ff
Wysłany: 6 Kwie 2022r. 19:31  
Cytuj
Jako uzupełnienie do mojego poprzedniego wpisu zamieszczam link, z którego wynika, że przetarg na pomiary porealizacyjne został już rozstrzygnięty. Nawet tak prostej informacji GDDKiA nie potrafi zamieścić w swoich pismach.

https://www.gov.pl/web/gddkia/analiza-porealizacyjna

Pomiary mają być wykonane w ciągu 3 miesięcy od podpisania umowy. Czerwiec, lipiec???

Obrazek

Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 297
Dołączył: 9 Lis 2012r.
Skąd:
Ostrzeżenia: 20%
ff
Wysłany: 14 Kwie 2022r. 11:38  
Cytuj
Okazuje się, Starosta Stalowowolski nie otrzymał żadnej odpowiedzi z GDDKiA na pismo popierające wniosek mieszkańców (jak widać, GDDKiA ma „w dalekim poważaniu” nie tylko mieszkańców, ale także organy samorządowe). Dlatego otrzymał ode mnie kopię wiadomości, którą GDDKiA przesłało do wnioskodawców.

Dzisiaj dostałem pocztą nowe pismo wysłane przez Starostę do GDDKiA:

Obrazek

Może tym razem otrzyma jakąś odpowiedź. Oczekując na dalszy rozwój wypadków, życzę wszystkim zdrowych, spokojnych i bezpiecznych Świąt Wielkiej Nocy.

Obrazek

Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 10603
Dołączył: 9 Sty 2015r.
Skąd:
Ostrzeżenia: 40%
ff
Wysłany: 14 Kwie 2022r. 21:49  
Cytuj
Wesołego Śmigusa-dyngusa.

Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 21
Dołączył: 24 Marz 2011r.
Skąd: stalowa wola
Ostrzeżenia: 0%
ff
Wysłany: 18 Kwie 2022r. 18:39  
Cytuj
nie zazdroszcze działkowiczom co tam maja działki

Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 297
Dołączył: 9 Lis 2012r.
Skąd:
Ostrzeżenia: 20%
ff
Wysłany: 22 Kwie 2022r. 09:21  
Cytuj
Dla tych, którzy śledzą ten „monolog” z zainteresowaniem oraz dla tych, którzy jedynie umieją używać scrolla i/lub obrażać innych (nie tylko na tym portalu):

Obrazek

Liczba wyświetleń wątku na dzień 2022-04-22: 24598. I ciągle rośnie.
Wiem, że niektórym to bardzo przeszkadza. Ale będą musieli jeszcze trochę wytrzymać.

Obrazek

Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 297
Dołączył: 9 Lis 2012r.
Skąd:
Ostrzeżenia: 20%
ff
Wysłany: 25 Kwie 2022r. 11:58  
Cytuj
Ciąg dalszy bieżącej korespondencji:

Obrazek


Obrazek

Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 297
Dołączył: 9 Lis 2012r.
Skąd:
Ostrzeżenia: 20%
ff
Wysłany: 10 Maja 2022r. 12:21  
Cytuj
Dzisiaj rozmieszczono mikrofony przy obwodnicy (nie wiem, czy przy całej). Na razie sprawdziłem, że są one ustawione na balkonach bloków Poniatowskiego 82 i 86.
Ponieważ ani Starostwo, ani wnioskodawcy nie otrzymali oficjalnej odpowiedzi z GDDKiA (ani harmonogramu pomiarów), nie wiadomo, czy są to tylko pomiary wstępne czy już pomiary zasadnicze. Ważne jednak, że coś się zaczyna dziać.

Obrazek

Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
«« « ... 6 7 8 9 10 11 12 ... » »»
Nowy Temat Odpowiedz

NawigacjaStart » Forum » Stalowa Wola » Nasze miasto »