NawigacjaStart » Forum » Stalowa Wola » Nasze miasto »
Nowy Temat Odpowiedz
«« « ... 5 6 7 8 9 10 11 ... » »»
Obwodnica Stalowej Woli - pomiary hałasu,
Posty: 10278
Dołączył: 9 Sty 2015r.
Skąd:
Ostrzeżenia: 40%
ff
Wysłany: 17 Lis 2021r. 20:05  
Cytuj
Strasznie się rozpisujesz w temacie, który zamyka się jednym zdaniem Obrazek

Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 732
Dołączył: 2 Lip 2008r.
Skąd: Stalowa Wola
Ostrzeżenia: 0%
ff
Wysłany: 17 Lis 2021r. 20:05  
Cytuj

Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 272
Dołączył: 9 Lis 2012r.
Skąd:
Ostrzeżenia: 20%
ff
Wysłany: 18 Lis 2021r. 09:18  
Cytuj
Od pewnego czasu na naszych lokalnych portalach ukazuje się sporo artykułów dotyczących obecnie realizowanych oraz planowanych inwestycji drogowych oraz związanego z tym hałasu.

Przedwczoraj ukazał się artykuł pod tytułem „Kiedy zniknie hałas w centrum miasta?” w kontekście realizacji tzw. Zachodniej Małej Obwodnicy Stalowej Woli. Wczoraj ukazał się artykuł noszący tytuł „Co w budżecie miasta na 2022 rok? Co z podatkami i wydatkami?”. Warto przeanalizować je łącznie.

Wg mnie, odpowiedź na pytanie postawione w tytule pierwszego artykułu brzmi:
NIGDY! A nawet będzie jeszcze gorzej!

Jedną z podstaw do tego stwierdzenia stanowi fragment tego samego artykułu:

CYTAT
... Od strony bloków, jak również domków jednorodzinnych, pojawią się ekrany dźwiękoszczelne. ...

Po pierwsze: jeżeli już na etapie projektowania, prawdopodobnie bez wykonywania jakichkolwiek pomiarów przewidziano ekrany, to znaczy, że poziom hałasu przewidywany na rok 2022 będzie przekraczał dopuszczalne (przypomnę, że podwyższone) normy. A jaki będzie poziom hałasu, gdy na tę samą „pseudoobwodnicę” zostanie skierowany ruch z planowanej trasy S74?
Po drugie: być może ekrany zostaną zamontowane zgodnie z cytatem. A co z ul. Chopina? A co z samym skrzyżowaniem na Górce Rozwadowskiej? Tam raczej nie są planowane. A przecież Górka Rozwadowska jest najwyżej położonym punktem w tym rejonie Stalowej Woli (jak nie w całym naszym mieście). Hałas wygenerowany na niej lub w jej pobliżu będzie przenosił się w dół zarówno w stronę całego Rozwadowa, jak i w stronę centrum miasta wzdłuż Al. Jana Pawła II, ul. Wojska Polskiego, Okulickiego czy wcześniej Poniatowskiego.

Kolejną podstawę stanowi tekst zawarty w drugim artykule:

CYTAT
... Nowym zadaniem, które będzie rozpoczynane w roku 2022 jest uzbrojenie nowych terenów inwestycyjnych Strategicznego Parku Inwestycyjnego Europark Stalowa Wola, a więc budowa nowego układu komunikacyjnego. Będzie on obejmował tereny za hutą Stalowa Wola, za IKEĄ, za Thoni Alutec-iem, wzdłuż ulicy Przyszowskiej aż do Bojanowskiej oraz drogi za Kuźnią Matrycową. ...

Potwierdza to moje wcześniejsze wpisy, że drogami dojazdowymi do nowego Euro-Parku i starej strefy przemysłowej staną się ulice naszego miasta.
Tutaj jest mowa o dojeździe ulicami Chopina, Okulickiego i Przemysłową do ulicy Bojanowskiej. Spowoduje to niebezpieczeństwo, że w przypadku jakichkolwiek zdarzeń losowych ulica Okulickiego i Aleje Jana Pawła II staną się naturalnymi objazdami (oby tylko do wiaduktu) dla wszystkich pojazdów (w tym TIR-ów) kierujących się w stroną nowego Euro-Parku. Drugim łącznikiem ma być tunel pod ulicą Solidarności.
Przecież już teraz można z całkowitą pewnością napisać, że są to i nadal będą dwa wąskie gardła.

I dlatego jest poszerzana ul. Popiełuszki. W planach jest „modernizacja” ul. Żwirki i Wigury, Mickiewicza, Przemysłowej, Okulickiego. Mówi się o rondzie na ul. Staszica i samej ul. Staszica (ten sam artykuł i kilka wcześniejszych). A wszystko to na celu utworzenie kolejnych „wewnętrznych obwodnic i łączników” od mostu na Pysznicę w kierunku ul. Solidarności, Kwiatkowskiego i Orzeszkowej.

Dobrze, że coś się w mieście dzieje. Ale patrząc na całokształt podejmowanych i planowanych działań nie wróży to powodzenia w walce z hałasem.

A tak na marginesie: gdy osoby mieszkające i korzystające z działek przy nowej obwodnicy domagały się budowy ekranów, sporo osób (delikatnie mówiąc) protestowało przeciwko „budowie ekranów w środku miasta”. A teraz co, będą budowane na peryferiach? Jakoś nie słychać głosów oburzenia i sprzeciwu.

Jak widać, ja mam o czym pisać. Nie ograniczam się do niewielkiej liczby powtarzanych w kółko niezbyt inteligentnych skrótów myślowych i pojedynczych zdań. A przecież, jako osobę mieszkającą przy starej „pseudoobwodnicy” chyba powinien mnie cieszyć fakt rychłego odciążenia tej drogi przez przejęcie części ruchu przez nowe pseudoobwodnice oraz łączniki. Za jakiś czas mógłbym zadawać pytania „Ile ubyło na obwodnicy?” lub „Ile ponownie przybyło na Jana Pawła i Staszica?” Mógłbym - ale nie jestem trollem i nie planuję nim być także w przyszłości.

Liczba odsłon na dzień 18.11.2021 r., godz. 9:18: 17004. Dziękuję ok

Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 10278
Dołączył: 9 Sty 2015r.
Skąd:
Ostrzeżenia: 40%
ff
Wysłany: 18 Lis 2021r. 17:09  
Cytuj
Każdy temat jest dobry Bogdanie. Ale powinieneś dodać odrobine spontanu do zaangażowania, Obrazek

Obrazek
,,, i wyjdzie legenda.


Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 272
Dołączył: 9 Lis 2012r.
Skąd:
Ostrzeżenia: 20%
ff
Wysłany: 19 Lis 2021r. 08:21  
Cytuj
Historii ciąg dalszy:

2021-11-16 Odpowiedź od Starosty Stalowowolskiego (oryginalna, pełna treść pisma)

CYTAT
W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 12.11.2021r. dotyczące zgłoszenia uciążliwości hałasowej w związku z funkcjonowaniem obwodnicy Stalowej Woli i Niska, informuję iż zostało ono przekazane do zarządcy drogi, czyli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie, celem zajęcia stanowiska w sprawie.
Nadmieniam, że kwestie możliwych oddziaływań inwestycji na środowisko zostały przeanalizowane w postępowaniu przeprowadzonym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, skutkującym wydaniem tzw. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Ww. decyzja stanowiła podstawę do wydania pozwolenia na budowę. Jednakże Starosta Stalowowolski nie był organem właściwym do wydania żadnej z tych decyzji.
Ponadto informuję, iż Starosta Stalowowolski na obecnym etapie sprawy nie posiada możliwości przewidzianych prawem do wyeliminowania zgłaszanych przez Pana uciążliwości.
W przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych przepisami prawa, Starosta Stalowowolski podejmie działania w ramach posiadanych kompetencji.

Na pewno należy się uznanie za bardzo szybką odpowiedź. Ale czy za jej treść? To już każdy musi ocenić indywidualnie. Ze swojej strony chciałbym zwrócić uwagę na adresata, do którego przekierowano sprawę (po raz kolejny GDDKiA) oraz swego rodzaju zdystansowanie się od udziału w procesie podejmowania decyzji odnośnie lokalizacji i przebiegu obwodnicy oraz wydawania zgody na realizację inwestycji. Czy oznacza to, że Starosta Stalowowolski nie brał udziału w konsultacjach prowadzonych w 2018 roku?

Jednak szczególną uwagą należy poświęcić na zestawienie treści odpowiedzi ze stanowiskiem WIOŚ z ostatniego pisma, stwierdzającym, że:

CYTAT
... Dodatkowo informuje się, że przepisy prawa nie przewidują wydawania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu od dróg. Tym niemniej organ ochrony środowiska, którym w przedmiotowej sprawie jest Starosta Stalowowolski, działając w trybie art. 362 ustawy Prawo ochrony środowiska, w przypadku, jeżeli podmiot korzystający ze środowiska negatywnie oddziałuje na środowisko, może, w drodze decyzji, nałożyć obowiązek ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia, oraz przywrócenia środowiska do stanu właściwego. W decyzji, ww. organ ochrony środowiska może określić zakres ograniczenia oddziaływania na środowisko lub stan, do jakiego ma zostać przywrócone środowisko, czynności zmierzające do ograniczenia oddziaływania na środowisko lub przywrócenia środowiska do stanu właściwego oraz termin wykonania obowiązku. Działając natomiast w trybie art. 178 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, ww. organ ochrony środowiska może, w drodze decyzji, nałożyć na zarządzającego drogą, obowiązek prowadzenia w określonym czasie pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku wprowadzanych w związku z eksploatacją tych obiektów, wykraczających poza obowiązki, o których mowa w art. 175 ust. 1–3, lub obowiązki nałożone w trybie art. 56 ust. 4 pkt 1 lub art. 95 ust. 1, jeżeli przeprowadzone kontrole poziomów substancji lub energii w środowisku, które są emitowane w związku z eksploatacją obiektu, dowodzą przekraczania standardów jakości środowiska.
Mając powyższe na uwadze, organem, do którego aktualnie należy kierować wnioski związane z uciążliwością hałasową pochodzącą od przedmiotowej obwodnicy, jest Starosta Stalowowolski. ...

I jak to rozumieć? Komu tu wierzyć? Może wkrótce się dowiemy, gdyż historia ta będzie miała ciąg dalszy.

Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 272
Dołączył: 9 Lis 2012r.
Skąd:
Ostrzeżenia: 20%
ff
Wysłany: 21 Lis 2021r. 09:58  
Cytuj
Historii ciąg dalszy (tym razem wyłącznie dla podbicia tematu)

2021-11-18 Pismo do Starosty Stalowowolskiego z prośbą o ustosunkowanie się do stwierdzeń zawartych w ostatnim piśmie WIOŚ
2021-11-18 Wniosek do WIOŚ o przekazanie pełnych treści raportów z kontroli w GDDKiA oraz kompletnych wyników pomiarów

Odpowiedź na ostatnie pismo WIOŚ w przygotowaniu.

Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 10278
Dołączył: 9 Sty 2015r.
Skąd:
Ostrzeżenia: 40%
ff
Wysłany: 23 Lis 2021r. 23:19  
Cytuj
Jesteś zarobiony,,, Obrazek

Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 1598
Dołączył: 14 Marz 2016r.
Skąd: Stalowa Wola
Ostrzeżenia: 0%
ff
Wysłany: 25 Lis 2021r. 18:35  
Cytuj
_Bogdan dobra robota ok

Wszystko, co słyszymy, jest opinią, nie faktem. Wszystko, co dostrzegamy, jest punktem widzenia, nie prawdą. http://www.komentujnieobrazaj.pl
Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 272
Dołączył: 9 Lis 2012r.
Skąd:
Ostrzeżenia: 20%
ff
Wysłany: 26 Lis 2021r. 03:56  
Cytuj
Dla przypomnienia: właśnie minęło lub lada dzień minie:
- 5 miesięcy od wysłania mojego pierwszego pisma do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Stalowej Woli (24.06.2021) – ostatecznej odpowiedzi brak;
- 4 miesiące od złożenia petycji mieszkańców w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie (25.07.2021) – ostatecznej odpowiedzi brak;
- 4 miesiące od zarejestrowania interpelacji radnych SPSu w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Stalowa Wola (28.07.2021) – odpowiedzi brak.

Odpowiedzi na ostatnie pisma do Starosty Stalowowolskiego i WIOŚ jak na razie brak.

Bob12, dzięki za wsparcie.

Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 10278
Dołączył: 9 Sty 2015r.
Skąd:
Ostrzeżenia: 40%
ff
Wysłany: 29 Lis 2021r. 19:03  
Cytuj
W Warszawie to miałbyś co robić Obrazek

Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 8385
Dołączył: 17 Kwie 2016r.
Skąd: PiSLamaBad
Ostrzeżenia: 100%
ff
Wysłany: 29 Lis 2021r. 19:58  
Cytuj
_Bogdan, obserwuję wątek na bieżąco. Podziwiam Cię za wytrwałość. Trzymaj się i nie odpuszczaj. Trzymam kciuki. ok

Na świecie są dwa rodzaje ludzi: tacy którzy myślą, że rząd stara się działać w ich najlepszym interesie oraz tacy, którzy myślą - Nathan Fraser
Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 10278
Dołączył: 9 Sty 2015r.
Skąd:
Ostrzeżenia: 40%
ff
Wysłany: 29 Lis 2021r. 20:03  
Cytuj
Watchdog Anżej!

Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 272
Dołączył: 9 Lis 2012r.
Skąd:
Ostrzeżenia: 20%
ff
Wysłany: 30 Lis 2021r. 19:55  
Cytuj
Na razie brak nowych informacji. Nawet ze Starostwa (za wcześnie ich pochwaliłem za szybkość odpowiedzi?).

Andrzej_2.0, również dzięki za miłe
słowa.

Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 272
Dołączył: 9 Lis 2012r.
Skąd:
Ostrzeżenia: 20%
ff
Wysłany: 4 Gru 2021r. 16:21  
Cytuj
Kilka najnowszych informacji:

1. Radni SPS dostali odpowiedź z GDDKiA na petycję mieszkańców w sprawie budowy ekranów.
2. Radni SPS dostali pismo z Ministerstwa Infrastruktury (podpisane przez Sekretarza Stanu Rafała Webera) w odpowiedzi na skargę dotyczącą zabezpieczeń akustycznych w ciągu obwodnicy Stalowej Woli i Niska.
3. Radni SPS nadal nie otrzymali odpowiedzi na pytania zawarte w interpelacji do Przewodniczącego Radny Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 28.07.2021 r. w sprawie obwodnicy Stalowej Woli i Niska.

Ponieważ adresatami ww. pism były inne osoby, wszelkie pytania na ten temat proszę kierować do radnych SPS wspierających petycję i składających interpelację. Nie wiem jednak, czy pismo z MI jest odpowiedzią na petycję czy interpelację.

4. Wczoraj otrzymałem raport z kontroli w GDDKiA przeprowadzonej przez WIOŚ w okresie od 6 września do 4 listopada b.r.
5. Wczoraj otrzymałem wyniki pomiarów hałasu prowadzonych w Stalowej Woli i Nisku w okresie od 27 sierpnia do 29 września b.r.

Ponieważ oba dokumenty są w formie papierowej (plus płyty DVD) i dość obszerne, będę zamieszczał najistotniejsze informacje po sukcesywnym zapoznawaniu się z ich treścią.

Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 272
Dołączył: 9 Lis 2012r.
Skąd:
Ostrzeżenia: 20%
ff
Wysłany: 7 Gru 2021r. 07:50  
Cytuj
Zaczniemy od protokołu z pomiarów:

Obrazek

Tabela jest opracowana przeze mnie na podstawie wyników z protokołu (na życzenie mogę wstawić skany).

Oprócz powyższych wyników w protokole znajdują się:
- charakterystyka terenu,
- charakterystyka obiektu emitującego hałas,
- opis metody badań,
- parametry ustawienia przyrządów pomiarowych podczas pomiarów,
- opis aparatury pomiarowej,
- wyniki sprawdzenia miernika poziomu dźwięku,
- opis warunków meteorologicznych,
- szkic sytuacyjny przedstawiający lokalizację źródeł hałasu i punktu pomiarowego.

Dodatkowo dołączono:
- świadectwa wzorcowania przyrządów pomiarowych,
- płytę DVD z danymi pomiarowymi w formacie SVL oraz poniższym wykresem.

Obrazek

W protokole pomiarów nie ma żadnych danych z pozostałego okresu pomiarów. Przypomnę, że stacja znajdowała się przy ul. Poniatowskiego 82 w okresie od 27 sierpnia do 15 września. Jedynym wytłumaczeniem, jakie znajduje się w protokole kontroli (o którym później) jest stwierdzenie, że pomiary nie zostały wykonane ze względu na złe warunki atmosferyczne. Niestety brak jakichkolwiek danych wyklucza możliwość weryfikacji prawdziwości tego stwierdzenia. Nie ma też żadnych innych wyników pomiarowych (np. maks. zarejestrowanych poziomów hałasu, czasu pracy automatycznej stacji pomiarowej w całym okresie itd.).

Taki sam zakres danych dotyczy pomiarów w innych punktach: Nisko, ul. Pszenna 2A (pomiar interwencyjny) oraz Stalowa Wola, ul. Słoneczna 62 (pomiar kontrolny). Na życzenie mogę zrobić podobne zestawienia.

Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 272
Dołączył: 9 Lis 2012r.
Skąd:
Ostrzeżenia: 20%
ff
Wysłany: 9 Gru 2021r. 04:53  
Cytuj
Czas na protokół kontroli:

Obrazek

Protokół liczy łącznie 7 stron plus 8 załączników (kolejne 52 strony). Cytowanie całości nie ma większego sensu. Dlatego zamieszczam jedynie krótki opis.

W treści protokołu są wyszczególnione wszystkie dokumenty dotyczące budowy obwodnicy. Zostały omówione wyniki pomiarów ze stwierdzeniami, że w żadnym z trzech punktów pomiarowych nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu. Dodatkowo odniesiono się do protokołu z ostatniego przeglądu gwarancyjnego.

Więcej informacji jest w załącznikach:
Załączniki 1-2: Pełnomocnictwa dla pracowników PWIOŚ i GDDKiA
Załączniki 2-5: Sprawozdania i wyniki pomiarowe dla 3 lokalizacji (patrz wcześniejsze wpisy)
Załącznik 6: Pismo PWIOŚ do PWINB z dnia 2021-08-23
CYTAT
Do Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska wpłynęło szereg wniosków o podjęcie interwencji dotyczących uciążliwości hałasowej pochodzącej od ruchu pojazdów po tzw. „obwodnicy Stalowa Wola – Nisko”. Skarżący podnoszą we wnioskach, że inwestycja nie została wykonana zgodnie z założeniami, w tym obowiązkami określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia oraz w pozwoleniu na budowę. Mając powyższe na uwadze, w oparciu o art. 16 ust. I ustawy z dnia 20.07.1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2021 r., poz. 1070), dołączając zanonimizowane wnioski skarżących, proszę o przeprowadzenie oceny i udzielenie informacji, czy inwestycja została przeprowadzona zgodnie z przepisami prawa budowlanego i wydanymi przez właściwe organy decyzjami, w szczególności w zakresie ochrony przeciwhałasowej (ilość i rozmieszczenie ekranów przeciwhałasowych). Stanowisko Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego będzie miało istotny wpływ na rodzaj dalszych działań ze strony Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. ...

Załącznik 7: Pismo Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie
CYTAT
... „obwodnica Stalowej Woli i Niska” została wykonana zgodnie z ustaleniami i warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę oraz projektem budowlanym zatwierdzonym decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 19.04.2019 r., znak: N-VIII.7820.1.50.2018 zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa Obwodnicy Stalowej Woli i Niska klasy GP w ciągu DK nr 77 (długość około 15,2 km) wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” relacji Lipnik Przemyśl (w tym w zakresie ilości i rozmieszczenia ekranów przeciwhałasowych). ...

Załącznik 8: Protokół przyjęcia informacji GDDKiA dotyczącej prowadzonej działalności
CYTAT
1. Postanowienie znak: WOOŚ.4222.1.2018.AH.35 z dnia 9.04.2019 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, o uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa Obwodnicy Stalowej Woli i Niska klasy GP w ciągu DK nr 77 (długość około 15,2 km) wraz z infrastruktur;) techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” relacji Lipnik - Przemyśl, zostało wydane po ponownej ocenie oddziaływania na inwestycję, zawartej w dokumencie raport o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko sporządzonego w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko wraz z aneksem realizowanej, w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji.
2. Analiza porealizacyjna (zgodnie z decyzją z dnia 19.04.2021 r.) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, ma zostać opracowana do 1 roku od dnia oddania do użytkowania inwestycji. Mając na uwadze, iż przyjmuje się że ruch na oddanym do ruchu odcinku drogi stabilizuje się po roku czasu oraz zbliżającego się okresu zimowego, GDDKiA planuje wykonać przedmiotową analizę porealizacyjną w pierwszej połowie 2022 roku (zgodnie z wymaganiami decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji).

Na koniec ustalenia kontroli: Nie stwierdzono naruszeń.

Ze swojej strony mogę jedynie dodać, że w żadnym z punktów protokołu kontroli (i w załącznikach) nie odniesiono się do ewentualnego naruszenia Ustawy z dnia 13 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Inaczej mówiąc, nie odniesiono się do wątpliwości związanych z konsultacjami społecznymi prowadzonymi w I kwartale 2018 r., nieuwzględnienia uwag zgłoszonych w czasie tych konsultacji oraz nieprzeprowadzenia ponownych konsultacji społecznych po wprowadzeniu zmian w dokumentacji projektowej, czyli po sierpniu 2018 r.

Widocznie uznano, że sprawę konsultacji społecznych załatwiły:
- obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 3 listopada 2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację obwodnicy.
- informacja Wojewody Podkarpackiego z dnia 28 lutego 2019 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko.

Przy czym niezbędna dokumentacja była do wglądu prawdopodobnie jedynie w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie (w drugim przypadku jedynie przez 30 dni).

Sprawę mogłaby wyjaśnić odpowiedź Przewodniczącego Rady Miejskiej w Stalowej Woli na moje pismo z 24 czerwca. Ale nie mogę doczekać się na odpowiedź w sprawie:
- pozyskania dokumentów potwierdzających przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami Stalowej Woli oraz wypływających z nich wniosków,
- pozyskania dokumentów opisujących udział Rady Miasta Stalowa Wola w procesie wydawania decyzji w sprawie budowy obwodnicy Stalowej Woli i Niska.

Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 272
Dołączył: 9 Lis 2012r.
Skąd:
Ostrzeżenia: 20%
ff
Wysłany: 11 Gru 2021r. 06:19  
Cytuj
Na koniec omawiania wyników pomiarów pozostawiłem pismo przewodnie, do którego były dołączone wyniki.

W piśmie PWIOŚ znak RZP.I331.81.202I.KP z dnia 2021.12.02 znajduje się następujące stwierdzenie:
CYTAT
Dalsze zapytania i wątpliwości dotyczące metodyki i procedury przeprowadzenia pomiarów proszę kierować bezpośrednio na adres: Centralne Laboratorium Badawcze GIOS Oddział w Rzeszowie, ul. Langiewicza 26, 35-101 Rzeszów.

Osoby nadal zainteresowane szczegółowymi wynikami pomiarów mogą skorzystać z tej informacji.

Znajduje się w nim jednak druga, znacznie ważniejsza informacja:
CYTAT
Informuje również, że tut. Inspektorat nie zamierza podejmować żadnych innych działań, związanych z uciążliwością hałasową pochodzącą od ruchu pojazdów po „obwodnicy Stalowa Wola - Nisko", przynajmniej do czasu wykonania pomiarów w ramach obowiązkowych działań porealizacyjnych.

Oznacza to, że temat pomiarów interwencyjnych zdaniem PWIOŚ został definitywnie zamknięty. A z wynikami pomiarów, nawet wykonanymi niezgodnie z intencjami osób zgłaszających przekroczenie hałasu w mieszkaniach, jest bardzo trudno dyskutować.

Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 272
Dołączył: 9 Lis 2012r.
Skąd:
Ostrzeżenia: 20%
ff
Wysłany: 11 Gru 2021r. 06:48  
Cytuj
Na zakończenie tematu związanego z interwencyjnymi pomiarami hałasu muszę napisać kilka cierpkich słów.

Inicjatywa dotycząca zgłoszenia przekroczenia hałasu wyszła od mieszkańców bloku przy ul. Poniatowskiego 82. Na zorganizowanym przez nich spotkaniu było około 20 osób z różnych okolicznych bloków. Każda z obecnych osób potwierdzała istnienie problemu hałasu oraz deklarowała poparcie dla podejmowanych działań, jak i chęć zaangażowania się w nie. Równocześnie pojawiła się druga inicjatywa dotycząca petycji do GDDKiA w sprawie budowy ekranów. Jak wiemy, pod petycją podpisało się ponad 760 osób.

Na potrzeby pierwszej z inicjatyw zostały przygotowane szablony pism do Urzędu Miasta (zgłoszenie hałasu komunikacyjnego) oraz Podkarpackiej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie (zgłoszenie hałasu komunalnego). Szablony pism zostały przekazane zarówno organizatorom wyżej wspomnianego spotkania, jak i radnym SPS wspierającym petycję, z prośbą o udostępnienie jak największej liczbie osób w celu wysłania lub zaniesienia do obu urzędów. Również na tym forum wielokrotnie pisałem o tym, aby wysyłać zgłoszenia, gdyż bez nich pomiary nie zostaną wykonane we wszystkich newralgicznych punktach.

I jaki był tego efekt? Z pism otrzymanych od Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz naszego Urzędu Miasta wynika, że do obu urzędów wpłynęło dokładnie po cztery zgłoszenia: dwa z bloku Poniatowskiego 82 i dwa z bloku Poniatowskiego 86.

Myślę, że wyjaśnia to dotychczasowe podejście i sposób załatwienia sprawy zarówno przez PWIOŚ, jak i inne urzędy państwowe oraz nasze organy samorządowe. Przy takim zaangażowaniu efekt był z góry do przewidzenia. Z racji wsparcia udzielonego przez radnych SPS petycja została potraktowana jako działanie polityczne i zlekceważona jak wszystkie inne inicjatywy opozycji (także interpelacja). A cztery osoby zgłaszające problem zostały potraktowane, delikatnie to ujmując, jako malkontenci, którym wszystko przeszkadza. Nie można także pominąć braku jakiegokolwiek zaangażowania oraz odpowiedniego wsparcia od zainteresowanych osób i lokalnych mediów w czasie wykonywania samych pomiarów, pomimo wielu monitów, wysyłanych wiadomości czy rozmów telefonicznych.

Dlatego temat hałasu nie został poruszony na sesjach Rady Miejskiej od momentu oddania obwodnicy (i to pomimo rozmów z radnymi wszystkich opcji politycznych). Dlatego Przewodniczący Rady Miejskiej do tej pory nie odpowiedział na moje pismo czy interpelację radnych SPS. Dlatego GDDKiA cały czas może trwać przy swoim stanowisku. Dlatego Ministerstwo Infrastruktury może uznawać za bezzasadne skargi dotyczące obwodnicy. Takich „dlatego” można wymieniać jeszcze całkiem sporo.

Podsumowując, sprawa pomiarów interwencyjnych została zawalona przez nas wszystkich: mieszkańców bloków i domów sąsiadujących z obwodnicą, użytkowników działek, osób organizujących petycję, jak również radnych SPS wspomagających petycję i składających interpelację. Niestety, ta „bitwa” została już przegrana. I to na nasze własne życzenie.

Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 272
Dołączył: 9 Lis 2012r.
Skąd:
Ostrzeżenia: 20%
ff
Wysłany: 14 Gru 2021r. 08:23  
Cytuj
Jutro mija siedem miesięcy od oddania obwodnicy. Jeszcze maksymalnie pięć i będziemy już po pomiarach porealizacyjnych wykonywanych przez inwestora (GDDKiA).

Przyszłoroczne pomiary realizacyjne mogą być ostatnią szansą na zmianę istniejącego stanu rzeczy. Po oddaniu Zachodniej Małej Obwodnicy Stalowej Woli (Okulickiego z przepustem pod torami do Przemysłowej) i przekierowaniu na nią ruchu, szansa na to, że kolejne pomiary (wykonywane co 5 lat) wykażą przekroczenia hałasu na odcinku od ronda przy Vivo do ronda przy moście na Pysznicę jest raczej znikoma.

Aby efekt przyszłorocznych pomiarów porealizacyjnych nie był taki sam jak wrześniowych pomiarów interwencyjnych, konieczne jest większe zaangażowanie i odpowiednie przygotowanie wszystkich zainteresowanych osób. Przegrana „bitwa” jeszcze nie oznacza, że cała sprawa jest już przegrana.

Jednak niczego nie da się osiągnąć podejściem „weźmy się i niech to za nas zrobi ktoś inny”.

Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 10278
Dołączył: 9 Sty 2015r.
Skąd:
Ostrzeżenia: 40%
ff
Wysłany: 14 Gru 2021r. 16:35  
Cytuj
Czyli doczekasz się własnej rocznicy. Ja ludzi nie pozostawiam w potrzebie i okazyjnie zagadnę dla pozorów.

Ale musze się poskarżyć, za napisanie dwóch postów po kolei dostałam niesłusznie +20 (były odpowiedziami do różnych poruszanych wątków). Hamurabi wyzywa mnie od najgorszych i tez ma jazdę gratis. Jak to jest, wykluczenie społeczne czy jak to się teraz modnie mówi, rasizm? Bo chyba nie seksizm, tego nie odpuszczę.

Twoje konto musi zaczynać się od +1000 cool girl

PS.
Istnieje FB do takich rzeczy,,,,,,, ok

Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 272
Dołączył: 9 Lis 2012r.
Skąd:
Ostrzeżenia: 20%
ff
Wysłany: 22 Gru 2021r. 07:19  
Cytuj
Otrzymałem pismo zawierające stanowisko Starosty Stalowowolskiego. Możemy w nim m.in. przeczytać, że:

CYTAT
... z uwagi na fakt, iż Starosta Stalowowolski nie jest zarządcą drogi, dlatego też Pana pismo z dnia 12.11.2021r. zostało przekazane do właściwej jednostki czyli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie...

CYTAT
... Starosta Stalowowolski nie uczestniczył na żadnym etapie jakiegokolwiek postępowania administracyjnego, którego celem była budowa obwodnicy Stalowej Woli i Niska. ...

CYTAT
... Przekazanie Pana wniosku do zarządcy drogi nie stanowi uchylania się od zajęcia konkretnego stanowiska. ...

CYTAT
... Wyjaśniając kwestię braku możliwości podjęcia czynności administracyjnych przez Starostę przewidzianych prawem na obecnym etapie sprawy, należy stwierdzić, iż starosta jako organ ochrony środowiska, może, na podmiot korzystający ze środowiska, który negatywnie oddziaływujący na środowisko, nałożyć w drodze decyzji obowiązek ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego ograniczenia albo przywrócenia środowiska do stanu właściwego, zgodnie z art. 362 ustawy Prawo ochrony środowiska. Nadmieniam, iż do Starosty Stalowowolskiego nie wpłynęły żadne sprawozdania z pomiarów czy inne dokumenty potwierdzające negatywne oddziaływanie nowo wybudowanej drogi na środowisko. Prawdopodobnie podstawą stwierdzenia, że podmiot negatywnie oddziałuje może być analiza porealizacyjna do opracowania której decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie zobligowany został zarządca drogi. ...


Życzę wszystkim zdrowych i wesołych Świąt Bożego Narodzenia. A osobom odczuwającym skutki hałasu dobiegającego od obwodnicy dodatkowo stosunkowo cichych i spokojnych świątecznych dni. Przynajmniej kilku.

Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 272
Dołączył: 9 Lis 2012r.
Skąd:
Ostrzeżenia: 20%
ff
Wysłany: 29 Sty 2022r. 12:30  
Cytuj
Chyba nadszedł już czas na odświeżenie tematu:

Właśnie minęło:
8 i pół miesiąca od oddania obwodnicy do użytku;
7 miesięcy od wysłania mojego pierwszego pisma do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Stalowej Woli (24.06.2021) – ostatecznej odpowiedzi brak;
6 miesięcy od złożenia petycji mieszkańców w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie (25.07.2021) – ostatecznej odpowiedzi brak;
6 miesięcy od zarejestrowania interpelacji radnych SPSu w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Stalowa Wola (28.07.2021) – jest odpowiedź w piśmie z 11 stycznia 2022 r.;
3 miesiące od zakończenia pomiarów interwencyjnych przez WIOŚ – wyniki są znane: zaprezentowane wyniki z jednego dnia pomiarów nie wykazały przekroczeń norm hałasu ani w Stalowej Woli, ani w Nisku.

Kluczowe terminy:
pomiary porealizacyjne muszą być wykonane w ciągu najbliższych 3 i pół miesiąca;

Nowości:
- dzisiaj odbyła się konferencja prasowa radnych SPS, na której zostały omówione dotychczasowe działania w sprawie ograniczenia hałasu;
- pismem z dnia 30 grudnia 2021 r. radni SPS zwrócili się do Starosty Stalowolskiego z prośbą o pomoc w rozwiązaniu problemu hałasu i objęcie szczególnym nadzorem zbliżających się pomiarów porealizacyjnych;
- odpowiedź Starosty Stalowowolskiego została zawarta w piśmie z dnia 12 stycznia 2022 r.
w przyszłym tygodniu jest planowane spotkanie Starosty z radnymi SPS i przedstawicielami mieszkańców w celu omówienia tego tematu.

Relacje z konferencji prasowej, treści pism do i od Starosty Stalowolskiego oraz treść odpowiedzi Przewodniczącego Rady Miejskiej mają być dostępne w lokalnych mediach.

Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 272
Dołączył: 9 Lis 2012r.
Skąd:
Ostrzeżenia: 20%
ff
Wysłany: 30 Sty 2022r. 08:12  
Cytuj
Ponieważ na razie w mediach nie ma żadnych informacji, zamieszczam link do materiałów z konferencji prasowej udostępnionych przez radnych SPS: https://fb.watch/aRia3Nfl_i/.

Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 272
Dołączył: 9 Lis 2012r.
Skąd:
Ostrzeżenia: 20%
ff
Wysłany: 1 Lut 2022r. 08:05  
Cytuj
Spotkanie w starostwie jest już zaplanowane na ten czwartek. chytry

Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 272
Dołączył: 9 Lis 2012r.
Skąd:
Ostrzeżenia: 20%
ff
Wysłany: 3 Lut 2022r. 13:43  
Cytuj
Dzisiaj dobyło się spotkanie w Starostwie. good

Ze strony Starostwa w spotkaniu uczestniczyli: Starosta Stalowowolski, Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa, Naczelnik Wydziału Inwestycji i Mienia oraz pracownicy odpowiednich wydziałów.
Druga strona była reprezentowana przez dwoje radnych SPS oraz przedstawicieli mieszkańców (6 osób).

W czasie spotkania omówiono:
- ramy prawne możliwych działań ze strony Starosty;
- wymaganą prawem konieczność ewentualnej współpracy ze Starostą Niżańskim;
- chronologię dotychczasowych działań związanych z wydawaniem decyzji, opinii i zezwoleń związanych z budową obwodnicy;
- uwagi dotyczące przeprowadzenia (oraz nieprzeprowadzenia) wymaganych prawem konsultacji społecznych;
- uwagi związane z hałasem dobiegającym z obwodnicy;
- dotychczasową korespondencję Starostwa, radnych SPS oraz mieszkańców z różnymi instytucjami rządowymi i samorządowymi oraz wynikające z niej wnioski;
- uwagi dotyczące sposobu przeprowadzenia pomiarów interwencyjnych przez WIOŚ oraz udostępnionych wyników pomiarów;
- uwagi dotyczące trybu, zakresu i sposobu przeprowadzenia planowanych pomiarów porealizacyjnych;
- uwagi dotyczące ewentualnego udziału pracowników Starostwa i przedstawicieli mieszkańców w pomiarach porealizacyjnych.

Ze swojej strony dziękuję Staroście za zorganizowanie spotkania, osobiste wzięcie w nim udziału, wysłuchanie uwag i postulatów mieszkańców oraz za obietnicę zaangażowania się Starostwa w rozwiązanie problemu hałasu, także przy współudziale organów samorządowych Niska, Sanepidu i ewentualnie innych instytucji.

Kolejne spotkanie robocze, już w węższym gronie, jest wstępnie zaplanowane na wtorek.

Na razie mogę stwierdzić, że jestem bardzo, bardzo umiarkowanym, ale jednak optymistą. ok

PS.
Muszę uściślić, że mój umiarkowany optymizm nie dotyczy wybudowania ekranów, a jedynie szansy na rzetelne przeprowadzenie porealizacyjnych pomiarów hałasu. Dopiero na ich podstawie będzie można stwierdzić, czy ekrany są potrzebne. A to, czy zostaną zrobione, to niestety jeszcze inna para kaloszy. sciana

Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 10278
Dołączył: 9 Sty 2015r.
Skąd:
Ostrzeżenia: 40%
ff
Wysłany: 3 Lut 2022r. 18:15  
Cytuj
Mój optymizm się nie zmienia cool girl Wiesz ile ubyło na Staszica, Obwodnica wypełniła zadanie, 30 lat i już.

Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
«« « ... 5 6 7 8 9 10 11 ... » »»
Nowy Temat Odpowiedz

NawigacjaStart » Forum » Stalowa Wola » Nasze miasto »