NawigacjaStart » Forum » Stalowa Wola » Nasze miasto »
Nowy Temat Odpowiedz
«« « ... 2 3 4 5 6 7 8 ... » »»
Obwodnica Stalowej Woli - pomiary hałasu,
Posty: 301
Dołączył: 9 Lis 2012r.
Skąd:
Ostrzeżenia: 20%
ff
Wysłany: 17 Wrz 2021r. 17:21  
Cytuj
Jak już kilkakrotnie wspominałem, przez WIOŚ oprócz pomiarów hałasu jest również prowadzona kontrola w GDDKiA. Zostałem zapytany, dlaczego WIOŚ tak szybko zmienił swoją pierwotne stanowisko w sprawie pomiarów, dodatkowo zlecając kontrolę w GDDKiA.

Mam nadzieję, że jest to niejako „efekt uboczny” wysyłanego przeze mnie zgłoszenia przekroczenia hałasu (18.06.2021) oraz pierwszej odpowiedzi WIOŚ (07.07.2021), wspartej pismem GDDKiA (22.06.2021), na pismo Prezydenta Miasta Stalowej Woli wysłane do WIOŚ w związku z moim zgłoszeniem (28.06.2021).

Po otrzymaniu tej odpowiedzi wysłałem pismo (16.07.2021) do WIOŚ, w którym napisałem m.in.:
2. Państwa pismo, pismo GDDKiA i moje zgłoszenia dotyczą różnych tematów:
a) Wspomniane wyżej pismo GDDKiA odnosi się do faktu nieprzeprowadzenia pomiarów hałasu w ramach czynności odbiorowych.
b) Moje zgłoszenia nie dotyczą ani analizy porealizacyjnej wykonywanej w ciągu 12 miesięcy z obowiązkiem przedstawienia jej wyników w ciągu 18 miesięcy, ani innych cyklicznych pomiarów wymaganych przepisami ustawowymi (wykonywanych co 5 lat). Dotyczą one stwierdzonego, faktycznego i zmierzonego przekroczenia poziomów hałasu, zarówno komunalnego, jak i kumulującego się z nim hałasu komunikacyjnego. Średni poziom hałasu mierzony w cyklach 30-minutowych przekracza 60 dB w mieszkaniu położonym ok. 150 m od obwodnicy. A są bloki i działki zlokalizowane znacznie bliżej. ...
c) Ponieważ wyniki moich pomiarów ani pomiarów wykonywanych przez inne osoby fizyczne nie będę przez Państwo respektowane, zwróciłem się wnioskiem o wykonanie natychmiastowych pomiarów interwencyjnych w ramach prowadzonego nadzoru konkretnie w moim mieszkaniu. ....
d) Chciałbym jednak zauważyć, że zarówno w Państwa piśmie, jak również w piśmie GDDKiA jest mowa o tym, że pomiary porealizacyjne powinny być przeprowadzone w okresie jednego roku (Państwa pismo) lub najpóźniej do jednego roku (pismo GDDKiA) od oddania inwestycji do użytkowania. Wynika z tego, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby pełne pomiary porealizacyjne zostały wykonane wcześniej. ...
...
6. Należy także zwrócić uwagę na kilka niepokojących faktów dotyczących:
a) przedłożenia do konsultacji społecznych prowadzonych w I kwartale 2018 r. dokumentacji bazującej na pierwszym Raporcie oddziaływania na środowisko i pierwszej decyzji RDOŚ (DŚU) z dnia 30 marca 2012 r pomimo tego, że GDDKiA już wtedy wiedziała, że będzie wykonana / jest w opracowaniu nowa analiza oddziaływania na środowisko (patrz wcześniej wspomniane pismo GDDKiA z 23 marca 2018 r.);
b) całkowitego zignorowania przez wykonawcę i odpowiedzialne instytucje państwowe uwag i zastrzeżeń zgłoszonych w trakcie prowadzonych konsultacji społecznych;
c) nieprzedłożenia do powtórnych konsultacji społecznych dokumentacji opracowanej po wykonaniu ponownej oceny oddziaływania na środowisko (po sierpniu 2018 r) pomimo bardzo dużych różnic w infrastrukturze drogowej, w tym dotyczących ograniczenia ilości barier dźwiękochłonnych;
d) lekceważenia napływających zgłoszeń dotyczących przekroczenia hałasu komunikacyjnego i komunalnego przez instytucje, które z urzędu mają obowiązek do prowadzenia odpowiedniego nadzoru nad środowiskiem — samo przekierowanie pisma do innych instytucji i/lub innych oddziałów nie jest niestety żadnym załatwieniem sprawy;
e) braku dostępu lub utrudnionego dostępu do dokumentacji związanej z procesem podejmowania decyzji w sprawie kształtu i budowy obwodnicy pomimo tego, że każdy obywatel powinien mieć swobodny dostęp do materiałów dotyczących inwestycji publicznych.

...
Wiem, że zostały wysłane kolejne zgłoszenia od pojedynczych osób. Wiem także, że wkrótce do GDDKiA wpłynie petycja podpisana przez ponad 770 osób: mieszkańców różnych rejonów Stalowej Woli, właścicieli działek na ogródkach pracowniczych, użytkowników terenów rekreacyjno-wypoczynkowych przyległych do obwodnicy oraz inne osoby, dla których obecny poziom hałasu jest trudny do zaakceptowania.
...
Jednocześnie informuję, że postaram się, aby kopia petycji wysłanej do GDDKiA trafiła również do wszystkich zainteresowanych instytucji państwowych, w tym również do Państwa. A jeżeli będzie to konieczne również do różnych pozarządowych organizacji społecznych, proekologicznych itp. zajmujących się szeroko rozumianą ochroną zdrowia i ochroną środowiska.[/i]

Odpowiedź WIOŚ była natychmiastowa (20.07.2021):
W odpowiedzi na Pańskie pismo z dnia 16 lipca 2021 r., uprzejmie informuję, że Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Delegatura w Tarnobrzegu, przeprowadzi kontrolę GDDKiA Oddział w Rzeszowie oraz wykona pomiary hałasu komunikacyjnego od obwodnicy Stalowa Wola – Nisko, do końca września b.r.

Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 732
Dołączył: 2 Lip 2008r.
Skąd: Stalowa Wola
Ostrzeżenia: 0%
ff
Wysłany: 17 Wrz 2021r. 17:21  
Cytuj

Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 10651
Dołączył: 9 Sty 2015r.
Skąd:
Ostrzeżenia: 40%
ff
Wysłany: 17 Wrz 2021r. 17:21  
Cytuj
Obiecanki cacanki ze już nie będziesz gęgać cool

;^> RP :)
Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 301
Dołączył: 9 Lis 2012r.
Skąd:
Ostrzeżenia: 20%
ff
Wysłany: 17 Wrz 2021r. 17:22  
Cytuj
CYTAT
... gęgać....

Uwaga: Nie karmić trolla Obrazek

Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 10651
Dołączył: 9 Sty 2015r.
Skąd:
Ostrzeżenia: 40%
ff
Wysłany: 17 Wrz 2021r. 17:25  
Cytuj
Wiedziałam ze nie wytrzymiesz cool girl

PS.
Ale pochwal się co na to odpisał Szlęzak.

;^> RP :)
Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 301
Dołączył: 9 Lis 2012r.
Skąd:
Ostrzeżenia: 20%
ff
Wysłany: 17 Wrz 2021r. 17:26  
Cytuj
CYTAT
... nie wytrzymasz ... Szlęzak....

Uwaga: Nie karmić trolla Obrazek

Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 301
Dołączył: 9 Lis 2012r.
Skąd:
Ostrzeżenia: 20%
ff
Wysłany: 17 Wrz 2021r. 17:35  
Cytuj
Gdybym dzisiaj pisał to samo pismo do WIOŚ, poruszyłbym jeszcze jeden wątek, który wynika ze zgromadzonej przeze mnie dokumentacji: Dlaczego we wniosku o wydanie zezwolenia na wykonanie inwestycji drogowej z dnia 30 sierpnia 2018 r. dodatkowo wnioskowano o nadanie tej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności?
Z perspektywy czasu można odpowiedzieć na to pytanie: nie chodziło o wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza obszar zabudowy miejskiej lecz o pominięcie konieczności przeprowadzenia ponownych konsultacji społecznych.

Dla przypomnienia:
1. Budowa obwodnicy miasta Stalowej Woli i Niska ujęta jest w Uchwale Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r.; w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025).
2. Andrzej Szlęzak był Prezydentem Miasta Stalowej Woli w latach 2006-2014.

Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 10651
Dołączył: 9 Sty 2015r.
Skąd:
Ostrzeżenia: 40%
ff
Wysłany: 17 Wrz 2021r. 18:03  
Cytuj
Bodzio przekuje każdy sukces w porażkę i każdą porażkę w sukces.

PS.
Nie myśl ze nie zostałeś zauważony.

;^> RP :)
Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 301
Dołączył: 9 Lis 2012r.
Skąd:
Ostrzeżenia: 20%
ff
Wysłany: 17 Wrz 2021r. 18:11  
Cytuj
CYTAT
... Bodzio ...

Uwaga: Nie karmić trolla Obrazek

Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 10651
Dołączył: 9 Sty 2015r.
Skąd:
Ostrzeżenia: 40%
ff
Wysłany: 17 Wrz 2021r. 18:34  
Cytuj
Musisz nam cos zdradzić, czy uznasz wyniki pomiarów i rekomendacje WIOŚ?

;^> RP :)
Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 301
Dołączył: 9 Lis 2012r.
Skąd:
Ostrzeżenia: 20%
ff
Wysłany: 17 Wrz 2021r. 19:20  
Cytuj
CYTAT
Musisz ...

Uwaga: Nie karmić trolla Obrazek

Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 301
Dołączył: 9 Lis 2012r.
Skąd:
Ostrzeżenia: 20%
ff
Wysłany: 18 Wrz 2021r. 10:41  
Cytuj
Sprostowanie:
2. Andrzej Szlęzak był Prezydentem Miasta Stalowej Woli w latach 2002-2014.

Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 301
Dołączył: 9 Lis 2012r.
Skąd:
Ostrzeżenia: 20%
ff
Wysłany: 21 Wrz 2021r. 09:16  
Cytuj
Właśnie wróciłem z Niska. Byłem na ul. Pszennej i rozmawiałem z osobą, która wysłała do WIOŚ zgłoszenie dotyczące hałasu od obwodnicy. Z rozmowy wynikało, że stacja pomiarowa była ustawiona i wykonywała pomiary od piątku 11 września. Pierwotnie pomiary miały być wykonywane tylko w piątek (skąd my to znamy?), po interwencji miały być wykonywane przez weekend do poniedziałku rano. Ostatecznie stacja została zabrana rano 15 września (we środę).

Do końca września pozostało 10 dni. Mam nadzieję, że stacja powróci do Stalowej Woli i zostaną wykonane pomiary w miejscu pozostałych zgłoszeń. Jak do tej pory nikt nie kontaktował się z osobami z innych bloków w celu wskazania miejsc, których dotyczyły zgłoszenia oraz sprawdzenia, czy „warunki techniczne pozwolą na zainstalowanie sprzętu pomiarowego zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. To samo dotyczy ewentualnego ustalenia punktów pomiarowych na wyższych kondygnacjach” .

Jak widać, temat jest ważny: od 31 sierpnia do dzisiaj było ponad 3200 wyświetleń. Dziękuję za zainteresowanie. ok

Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 10651
Dołączył: 9 Sty 2015r.
Skąd:
Ostrzeżenia: 40%
ff
Wysłany: 21 Wrz 2021r. 17:32  
Cytuj
Jak słychać na krajówce, dużo skarg? Obrazek

;^> RP :)
Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 301
Dołączył: 9 Lis 2012r.
Skąd:
Ostrzeżenia: 20%
ff
Wysłany: 22 Wrz 2021r. 07:21  
Cytuj
Wczoraj odbyła się już druga (nie licząc nadzwyczajnej) sesja Rady Miejskiej w Stalowej Woli od momentu otwarcia obwodnicy. Niestety problem hałasu nadal nie został na niej poruszony (pomijam oczywiście wcześniejszą wypowiedź jednego z radnych na temat walorów krajobrazowych oraz zalet istniejących rond).

Mogę zrozumieć milczenie Prezydenta Miasta i Przewodniczącego Rady Miejskiej - temat trudny, zawaliliśmy, trzeba przeczekać. Dziwi mnie jednak brak wypowiedzi nawet ze strony tych radnych, którzy przecież wsparli akcję mieszkańców i działkowiczów w sprawie petycji, zbierali podpisy, zawieźli petycję do GDDKiA oraz złożyli interpelację.

Czy naprawdę ten temat jest tak mało ważny? Czy tak mało znaczy ponad 760 podpisów na listach (może dlatego, że nie wyborczych)?

Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 301
Dołączył: 9 Lis 2012r.
Skąd:
Ostrzeżenia: 20%
ff
Wysłany: 23 Wrz 2021r. 08:06  
Cytuj
Skoro wcześniej była mowa o przeczekiwaniu, to dla przypomnienia wszystkim zainteresowanym osobom i stronom: właśnie mija lub lada dzień minie:
- 3 miesiące od wysłania mojego pierwszego pisma do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Stalowej Woli (24.06.2021)
- 2 miesiące od złożenia petycji mieszkańców w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie (25.07.2021)
- 2 miesiące od zarejestrowania interpelacji radnych SPSu w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Stalowa Wola (28.07.2021)

Warto zauważyć, że wszystkie trzy dokumenty mają jeden wspólny mianownik: jest nim GDDKiA. Z czegoś, co miało być prawdopodobnie odpowiedzią na moje pisma wynika, że:
CYTAT
„... Prezydent Miasta wystąpił do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie. Aktualnie oczekujemy na odpowiedź oraz dokumenty niezbędne do wyjaśnienia poruszonej przez Pana kwestii.”.

Jeżeli chodzi o interpelację, to z artykułu zamieszczonego 11 września na tym portalu wynika, że:
CYTAT
„Biuro Rady Miejskiej w Stalowej Woli opublikowało informację o przedłużeniu terminu udzielenia odpowiedzi na interpelację do czasu uzyskania niezbędnych dokumentów od Generalnej Dyrekcji Dróg krajowych i Autostrad w Rzeszowie.”.

Czyżby już znaleziono i wskazano winnego braku odpowiedzi na postawione pytania? A swoją drogą, jak długo trzeba oczekiwać na odpowiedzi z GDDKiA? Oby nie do czasu, aż inwestor (ciekawe, znowu GDDKiA) łaskawie wykona pomiary porealizacyjne (do 12 miesięcy) i raczy przedstawić ich wyniki (do 18 miesięcy).

Chociaż z drugiej strony, 3 miesiące już minęło (tylko nie wiem, czy trzeba się cieszyć, czy martwić?).

Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 10651
Dołączył: 9 Sty 2015r.
Skąd:
Ostrzeżenia: 40%
ff
Wysłany: 23 Wrz 2021r. 15:59  
Cytuj
Bez spontanicznego zaangażowania organizacji "Nasze Miasto" ani rusz. Obrazek

;^> RP :)
Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 301
Dołączył: 9 Lis 2012r.
Skąd:
Ostrzeżenia: 20%
ff
Wysłany: 24 Wrz 2021r. 08:08  
Cytuj
Mając na uwadze coraz bliższy termin zakończenia interwencyjnych pomiarów hałasu (z dzisiejszym dniem pozostało już tylko 7 dni, w tym 5 dni roboczych), wczoraj wysłałem do WIOŚ kolejne pismo.
Przypomniałem w nim, że pomiary interwencyjne powinny być wykonane w miejscach, których dotyczyły zgłoszenia. Skoro potrafiono wykonać pomiary tuż przy oknach na terenie prywatnej posesji w Nisku, to dlaczego do tej pory nie wykonano odpowiednich pomiarów na balkonach i/lub tarasach przynależnych do mieszkań w blokach np. przy ulicy Poniatowskiego?
Jednocześnie zadałem kilka pytań m.in. w sprawie wymaganych warunków technicznych, braku ich (przynajmniej) weryfikacji w zgłaszanych lokalizacjach oraz na wyższych kondygnacjach bloków itp.
Mam nadzieję, że niedługo przytoczę otrzymane odpowiedzi.

Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 301
Dołączył: 9 Lis 2012r.
Skąd:
Ostrzeżenia: 20%
ff
Wysłany: 25 Wrz 2021r. 10:01  
Cytuj
Tym razem dla osób zainteresowanych pomiarami hałasu przygotowałem nieco dłuższą lekturę na sobotę i niedzielę. Na podanej stronie można zobaczyć, jak może wyglądać raport z pomiarów hałasu (plik Pomiary hałasu.pdf). Są tam podane aktualnie obowiązujące przepisy i normy hałasu, sposób prezentacji wyników pomiarów i obliczania średniego poziomu hałasu oraz przykłady rozmieszczenia aparatury pomiarowej w różnych miejscach, między innymi na balkonach, na wiatrołapach klatek schodowych itp. Jak widać można to zrobić i to nawet zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Miłej lektury: http://www.sisko(...)claw.htm

Wiem, wiem: Warszawa. A dlaczego nie? Jak chcemy być lokalną „metropolią”, to porównujmy się do najlepszych.
Jeżeli nie przyda się teraz, to będziemy wiedzieli, jak postępować i czego wymagać przy pomiarach porealizacyjnych wykonywanych przez inwestora.
Jest to także dobry przykład pokazujący, jak można udostępnić całą dokumentację związaną z przeprowadzoną inwestycją, nawet wcześniejszą niż nasza obwodnica. Tam można, tylko dlaczego nie można u nas?

Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 1905
Dołączył: 16 Paź 2020r.
Skąd:
Ostrzeżenia: 60%
ff
Wysłany: 27 Wrz 2021r. 21:35  
Cytuj
W piątek koniec pomiarów?

art2deco: "Miłe wspomnienia, łza się w oku kreci gdy wspomnę lato z dziennymi liczbami rzędu 300 pozytywnych i 15 zmarłych."
Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 301
Dołączył: 9 Lis 2012r.
Skąd:
Ostrzeżenia: 20%
ff
Wysłany: 28 Wrz 2021r. 16:27  
Cytuj
CYTAT
W piątek koniec pomiarów?

Wygląda na to, że pomiary w Stalowej Woli tak naprawdę zostały zakończone 11 września, później były w Nisku (do 15 września), a termin 30 września był podany jedynie na potrzeby lokalnych mediów.
Od tamtej pory ani widu, ani słychu. Brak jakichkolwiek oznak, że miałyby być wykonywane w ciągu dwóch ostatnich dni tego miesiąca. Na razie nie mam też żadnej odpowiedzi z WIOŚ.

Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 301
Dołączył: 9 Lis 2012r.
Skąd:
Ostrzeżenia: 20%
ff
Wysłany: 30 Wrz 2021r. 09:50  
Cytuj
Dzisiaj jest ostatni deklarowany dzień „wykonywania pomiarów”. Jak widać pada, więc nic z tego nie będzie.

Nie pomogło przypomnienie, że zgłoszenia przekroczenia hałasu komunikacyjnego dotyczyły konkretnych lokalizacji (mieszkań). Nie pomogła informacja, że niewykonanie pomiarów w podanych lokalizacjach bez właściwego uzasadnienia może być podstawą do zakwestionowania (a nawet zaskarżenia) wyników pomiarów uzyskanych w innych punktach (nawet wyników wykazujących przekroczenia hałasu). Ze strony WIOŚ brak jakiejkolwiek reakcji a nawet odpowiedzi na ostatnie pismo.

Chyba trzeba będzie poczekać na ostateczne wyniki pomiarów wykonanych przez WIOŚ i/lub zastanowić się nad zleceniem wykonania pomiarów we wskazanych lokalizacjach przez niezależną firmę/instytucję zajmującą się pomiarami hałasu (np. patrz link w poprzednich wpisach).

Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 10651
Dołączył: 9 Sty 2015r.
Skąd:
Ostrzeżenia: 40%
ff
Wysłany: 30 Wrz 2021r. 22:26  
Cytuj
Dużo można na takim bezprzetargowym zleceniu zarobić? Obrazek

;^> RP :)
Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 301
Dołączył: 9 Lis 2012r.
Skąd:
Ostrzeżenia: 20%
ff
Wysłany: 1 Paź 2021r. 17:59  
Cytuj
Dzisiaj na jednym z naszych portali ukazał się artykuł, w którym została zamieszczona taka informacja:

CYTAT
Docelowo jak informuje prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny tereny wokół galerii zostaną skomercjalizowane. To wymusza opracowanie nowej sieci dróg, w tym dojazdu do mającego powstać na rzece San mostu.

Na temat lokalizacji nowego mostu już wcześniej pisałem – jak widać budowa przejazdu pod torami do ul. Przemysłowej ma większy (bez)sens – jest to właśnie ciąg dalszy konsekwentnego i bezmyślnego planowania nowej sieci dróg.

Teraz na potęgę tną wszystkie drzewa jak leci i gdzie popadnie. Dodatkowo z jednej strony miasta wytną nam 1000 ha lasów (czytaj: nowa obwodnica, nowe drogi dojazdowe i parkingi, nowe źródła emisji przemysłowej, nowe składowiska odpadów przemysłowych - oby nie elektronicznych i akumulatorowych), z drugiej strony miasta skomercjalizują ostatnie tereny zielone obok Vivo i oczyszczalni (czytaj: istniejąca obwodnica, nowe drogi dojazdowe i parkingi).
A może potem zabiorą resztki starych ogródków działkowych? (Ciekawe, czy pojawienie się w tym samym czasie artykułu o nowych ogródkach działkowych na Sochach nie jest już przygotowaniem gruntu dla takiej decyzji?)

Jak tak dalej pójdzie, będziemy mogli w przyszłości powiedzieć o tym, byłym już wtedy, prezydencie, że:
zastał Stalową Wolę zieloną, a zostawił zasmrodzoną.

Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 301
Dołączył: 9 Lis 2012r.
Skąd:
Ostrzeżenia: 20%
ff
Wysłany: 5 Paź 2021r. 07:17  
Cytuj
Aby nikt nie mówił, że tylko się czepiam. Po przeczytaniu różnych artykułów dotyczących bieżących spraw wokół obwodnicy i planowanych spotkań Pana Prezydenta, postanowiłem wskazać kilka pozytywów (do każdego dokładając nieco dziegciu):

Pozytyw nr 1:
Pan Prezydent zauważył, że wybudował obwodnicę, która generuje różne problemy.
Tylko dlaczego nie przewidział ich jeszcze na etapie ostatecznego zatwierdzania jej przebiegu, a jedynie bezkrytycznie przystał na rozwiązania zaproponowane przez kilku jego poprzedników?
Sześć lat od wstępnego zatwierdzenia przebiegu obwodnicy do jej realizacji to aż nadto czasu na ponowne przemyślenie i zmianę przebiegu (wariantu) nawet w tej samej (bezsensownej) lokalizacji.

Pozytyw nr 2:
Pan Prezydent postanowił rozwiązać pierwszy problem, a mianowicie przechodzenie ludzi przez obwodnicę w jednym niedozwolonym miejscu.
Tylko dlaczego nie wymusił odpowiedniego rozwiązania już na etapie planowania i budowy obwodnicy, a teraz chce na to wydać grube pieniądze z kasy miejskiej?
Skoro można było dołożyć dodatkowe rondo, to można było dołożyć np. dodatkową kładkę. Tylko, czy aby kładka na wysokości ronda Honorowych Dawców Krwi załatwi temat nielegalnego przechodzenia w innych miejscach, np. na wysokości sklepu Decathlon?

Pozytyw nr 3:
Jest (znikoma) szansa, że Pan Prezydent zajmie się kiedyś (może w niezbyt dalekiej przyszłości) problemem hałasu generowanego przez samochody jeżdżące po obwodnicy.
Tylko dlaczego tak trudno, jemu i Panu Przewodniczącemu Rady Miejskiej, już teraz przyznać, że problem hałasu istnieje?
Przecież jego rozwiązanie nie będzie kosztowało miasta nawet jednej złotówki. A jego zauważenie, postawienie na sesjach Rady Miejskiej, wsparcie inicjatyw mieszkańców, czy zwrócenie się o pomoc do różnych instytucji również nie wymaga żadnych nakładów finansowych. Fakt, wymaga odrobiny chęci, zaangażowania i dobrej woli. A tego chyba brakuje.

Pozytyw nr 4:
Pan Prezydent rozważa zorganizowanie (lub nie) spotkań z mieszkańcami.
Tylko dlaczego nie było spotkań z mieszkańcami np. osiedli Skarpa II i Skarpa III (o które zresztą prosili) jeszcze na etapie planowania i zatwierdzania przebiegu obwodnicy (rok 2018) czy teraz już po oddaniu obwodnicy?
Na spotkaniach na pewno będzie to jeden z głównych tematów do rozmów. Może wtedy wreszcie Pan Prezydent zauważy, że oprócz rozmów z wybranymi przedstawicielami galerii, biznesu, zarządców dróg i właścicieli działek warto czasem wysłuchać uwag, zasięgnąć opinii i skorzystać z propozycji i/lub podpowiedzi zwykłych mieszkańców. Gdyby solidnie przyłożył się do konsultacji społecznych na etapie zatwierdzania przebiegu obwodnicy w 2018 roku, to już wtedy dowiedziałby się, że od walorów krajobrazowych ważniejsze są aspekty użytkowe oraz społeczne.

A może to tylko wydumane pozytywy? A może Pan Prezydent jednak nie jest w stanie zbyt wiele zmienić? I to pomimo licznych kontaktów, układów, znajomości itp.? A może właśnie ze względu na nie? Może po prostu bierze to, co dają według zasady, że „lepszy rydz niż nic”? Przecież potem zawsze można zwalić winę na innych: np. tych drugich, którzy rządzili wcześniej.

A może jest jednak tak, jak napisała jedna z osób komentujących na innym portalu pomysł budowy kładki:

CYTAT
To prawda... ta cala pseudo-obwodnica to jeden, wielki (PiSowski) bubel. I tak jak kiedys za czasow PRLu.... "partia wie co dla was lepsze"!
.

Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 301
Dołączył: 9 Lis 2012r.
Skąd:
Ostrzeżenia: 20%
ff
Wysłany: 5 Paź 2021r. 11:03  
Cytuj
Zapomniałem o jeszcze kilku innych pozytywach. Na początek dwa następne:

Pozytyw nr 5:
Pan Prezydent skomercjalizuje tereny obok Vivo i oczyszczalni ścieków.
Tylko pytanie, co ze zwierzętami usiłującymi przeżyć na obszarze od ul. Poniatowskiego do błoni włącznie?
Jeszcze w czasie budowy obwodnicy można było zobaczyć dorosłe sarny przebiegające przez drogę. A w połowie lipca na błoniach były dwie malutkie sarenki. Od tamtej pory chyba nikt ich już nie widział. Owszem, od czasu do czasu można jeszcze zobaczyć bażanta. Ostatnio widziałem dwa, niestety ale zabite przez samochody.

Pozytyw nr 6:
Pan Prezydent opracuje nową sieć dróg w rejonie Vivo i oczyszczalni ścieków.
Tylko co z obiecanym Centrum Aktywności Seniorów na obecnym boisku pomiędzy blokami przy ul. Poniatowskiego (tzn. na działce, którą miasto już kiedyś wystawiło na sprzedaż)?
Ciekawe, czy w ramach takiego opracowania jakiś geniusz ponownie nie wpadnie na pomysł wykonania kolejnego łącznika od ronda Ks. Warchoła do ul. Działkowej? Przypomnę, że Pan Prezydent był temu przeciwny, odpowiadając na interpelację jednego z radnych w 2019 roku. Artykuł na ten temat można znaleźć tutaj: https://stalo(...)d=47872.
Ale, jak już wcześniej pisałem, zmieniają się czasy, ludzie i ich poglądy. Więc zobaczymy.

Niejako podsumowując oba te pozytywy, należy stwierdzić, że realizacja tych planów pozbawi naszą „obwodnicę” wyżej wspomnianych, a tak bardzo wychwalanych przez jednego z radnych, walorów krajobrazowych. Niestety pozbawi jej otoczenie także walorów przyrodniczych (przynajmniej na znacznym obszarze Stalowej Woli). Na pewno jednak może być sprzeczna z opisami i działaniami omawianymi w takich dokumentach, jak „Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko” czy „Plan działań środowiskowych”, nawet tych, które dotyczyły ponownej oceny przeprowadzonej w 2018 roku.

Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
«« « ... 2 3 4 5 6 7 8 ... » »»
Nowy Temat Odpowiedz

NawigacjaStart » Forum » Stalowa Wola » Nasze miasto »