NawigacjaStart » Forum » Stalowa Wola » Nasze miasto »
Nowy Temat Odpowiedz
« 1 2 3 4 5 6 ... » »»
Obwodnica Stalowej Woli - pomiary hałasu,
Posty: 194
Dołączył: 9 Lis 2012r.
Skąd:
Ostrzeżenia: 20%
ff
Wysłany: 25 Sie 2021r. 18:19  
Cytuj
Po prawie dwóch miesiącach dostałem pismo od Przewodniczącego Rady Miejskiej w Stalowej Woli, które w mniemaniu nadawcy miało stanowić odpowiedź na moje pismo z dnia 24 czerwca 2021 r. (z późniejszymi przypomnieniami mailowymi i przez ePUAP).

Niestety nic z niego nie wynika.

Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 732
Dołączył: 2 Lip 2008r.
Skąd: Stalowa Wola
Ostrzeżenia: 0%
ff
Wysłany: 25 Sie 2021r. 18:19  
Cytuj

Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 194
Dołączył: 9 Lis 2012r.
Skąd:
Ostrzeżenia: 20%
ff
Wysłany: 27 Sie 2021r. 18:33  
Cytuj
Dzisiaj rozpoczęły się pomiary hałasu komunikacyjnego od obwodnicy.

Uwaga: niektóre z przewidzianych punktów pomiarowych zostały już pominięte, gdyż „są osłonięte drzewami i krzakami”.

Po interwencji osób zainteresowanych mobilne laboratorium pomiarowe zostało ustawione w jednym z uzgodnionych punktów i będzie wykonywało pomiary prawdopodobnie do środy wieczorem.

Laboratorium obejmuje m.in. stację meteorologiczną, radar liczący przejeżdżające pojazdy, stację pomiarową hałasu.

Pozostałe terminy i lokalizacje są do wyegzekwowania i/lub uzgodnienia.

Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 194
Dołączył: 9 Lis 2012r.
Skąd:
Ostrzeżenia: 20%
ff
Wysłany: 31 Sie 2021r. 09:30  
Cytuj
Po raz kolejny wysłałem do czterech redakcji naszych lokalnych mediów (dwa portale, telewizja, gazeta) informację dotyczącą pomiarów hałasu przy obwodnicy - tym razem o ich rozpoczęciu.
Niestety nikt nie odpowiedział i nikt się nie zainteresował.

Wynika z tego, że:
- albo nasze lokalne media mają zakaz informowania o działaniach związanych z tym zagadnieniem,
- albo dla naszych lokalnych mediów informacje przekazywane przez zwykłych mieszkańców są zbyt mało medialne,
- albo dla naszych lokalnych mediów temat dotyczący prawie tysiąca mieszkańców Stalowej Woli i Niska jest po prostu nieważny,

A szkoda, gdyż wyniki tych pomiarów zadecydują o konieczności wykonania (lub nie) ewentualnych ekranów dźwiękochłonnych lub podjęciu (lub nie) innych działań zmierzających do ograniczenia hałasu.

Z mojej strony zaczyna to wyglądać mniej więcej tak: sciana

Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 194
Dołączył: 9 Lis 2012r.
Skąd:
Ostrzeżenia: 20%
ff
Wysłany: 1 Wrz 2021r. 18:54  
Cytuj
Środa, 1 września 2021 r, godz. 18:50 - pomiary trwają (chyba).
Wreszcie lepsza pogoda - stacja pomiarowa stoi w tym samym miejscu.

Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 194
Dołączył: 9 Lis 2012r.
Skąd:
Ostrzeżenia: 20%
ff
Wysłany: 3 Wrz 2021r. 07:49  
Cytuj
Piątek, 3 września 2021 r. godz. 7:40 - stacja nadal w tym samym miejscu.

Ciekawy jestem wyników pomiarów z dzisiaj z okresu pomiędzy godziną 4:00 a 7:00 - tak głośno nie było już dawno.

Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 194
Dołączył: 9 Lis 2012r.
Skąd:
Ostrzeżenia: 20%
ff
Wysłany: 3 Wrz 2021r. 09:28  
Cytuj
Trochę (przydługiej) historii:

2021-06-18 Moje pismo do Urzędu Miasta Stalowej Woli, Referat Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
Temat: Zgłoszenie przekroczenia hałasu komunikacyjnego w mieszkaniu

2021-06-18 Moje pismo do Podkarpackiej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie
Temat: Zgłoszenie przekroczenia hałasu komunalnego w mieszkaniu

2021-06-23 Odpowiedź od Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
Konkluzja: Hałas przenikający do środowiska powinien spełniać wymogi dopuszczalnego dźwięku w środowisku i podlegać ocenie służb ochrony środowiska. Sprawa przekierowana do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

2021-06-24 Moje pismo do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Stalowej Woli
Temat: Obwodnica Stalowej Woli i Niska

2021-06-28 Odpowiedź od Prezydenta Miasta Stalowej Woli
Konkluzja: Pismo wnioskujące o przeprowadzenie odpowiednich pomiarów poziomów hałasu zostało skierowane do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

2021-07-06 Odpowiedź od Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, w załączeniu pismo Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 22 czerwca 2021 r.
Konkluzja: Pomiary hałasu zostaną przeprowadzone w okresie jednego roku od dnia oddania obwodnicy do użytkowania.

2021-07-16 Moje pismo do Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Temat: Odpowiedź na pismo WIOŚ z 6 lipca 2021 r.
Kopie: Prezydent Miasta Stalowej Woli i Przewodniczący Rady Miejskiej w Stalowej Woli

2021-07-20 Odpowiedź od Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Konkluzja: Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Delegatura w Tarnobrzegu przeprowadzi kontrolę GDDKiA w Rzeszowie oraz wykona pomiary hałasu komunikacyjnego od obwodnicy Stalowa Wola – Nisko do końca września b.r.
Kopie: Prezydent Miasta Stalowej Woli i Przewodniczący Rady Miejskiej w Stalowej Woli

2021-07-23 Moje pismo do Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Temat: Odpowiedź na pismo WIOŚ z 20 lipca 2021 r.

2021-07-25 Złożenie petycji mieszkańców w sprawie ekranów akustycznych

2021-07-29 Odpowiedź od Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Konkluzja: Pomiary hałasu zostaną przeprowadzone zgodnie z zapisami zawartymi w załączniku nr 7 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. z 2019 r., poz. 2286).

2021-08-01 Moje pismo do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Temat: Udostępnienie dokumentacji związanej z budową obwodnicy Stalowej Woli i Niska

2021-08-05 Odpowiedź od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Konkluzja: Przekazano dokumentację na płycie CD.

2021-08-13 Moje pismo do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Stalowej Woli
Temat: Brak odpowiedzi na wcześniejsze pisma.

2021-08-16 Odpowiedź od Przewodniczącego Rady Miejskiej w Stalowej Woli
Konkluzja: Brak jakichkolwiek merytorycznych treści, swój komentarz pominę.

2021-08-27 Rozpoczęcie pomiarów hałasu

Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 1148
Dołączył: 6 Lut 2017r.
Skąd:
Ostrzeżenia: 20%
ff
Wysłany: 3 Wrz 2021r. 14:54  
Cytuj
i kiedy będą ekrany ?

Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 194
Dołączył: 9 Lis 2012r.
Skąd:
Ostrzeżenia: 20%
ff
Wysłany: 3 Wrz 2021r. 18:18  
Cytuj
CYTAT
i kiedy będą ekrany ?

Może za rok, może za 2 lata, a może wcale.

Najpierw pomiary (trwają), potem ich opracowanie i przedstawienie wyników (wg pierwotnej decyzji RDOŚ nawet do 18 miesięcy), potem na ich podstawie decyzje RDOŚ i Wojewody (terminy nieznane), potem ewentualna realizacja przez GDDKiA (terminy w zależności od wcześniejszych decyzji).

Niewiadomych jest bardzo dużo:
... a może z pomiarów wyjdzie, że wcale nie są potrzebne.
... a może będą wymagane kolejne pomiary.
... a może będą odwołania od decyzji.
... a może znowu zmienią się przepisy odnośnie dopuszczalnych poziomów hałasu.
....

Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 194
Dołączył: 9 Lis 2012r.
Skąd:
Ostrzeżenia: 20%
ff
Wysłany: 5 Wrz 2021r. 08:55  
Cytuj
Od momentu, gdy otrzymałem pismo z WIOŚ z informacją o wykonaniu pomiarów hałasu do końca września br. nurtują mnie pytania odnośnie trybu, zakresu i sposobu realizacji pomiarów.

Tryb pomiarów:
Z żadnego z otrzymanych pism nie wynika w sposób jednoznaczny, czy aktualnie wykonywane pomiary hałasu są realizowane w trybie interwencyjnym (w związku z otrzymanymi zgłoszeniami przekroczenia hałasu), czy w trybie porealizacyjnym (zgodnie z postanowieniem RDOŚ z dnia 9 kwietnia 2019 r.).

Zakres pomiarów:
W załącznikach do nowego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko z 2018 r. znajdują się mapki, na których wskazano lokalizacje punktów pomiarowych hałasu umieszczonych „na terenie wymagającym ochrony przed hałasem” oraz „na elewacjach zabudowy chronionej”. W sumie przy całej obwodnicy oznaczono po 52 punkty pomiarowe dla każdej z obu kategorii. Od ronda przy Vivo do mostu na Sanie odpowiednio jest to 14 punktów w terenie i 10 punktów przy budynkach. Ostatni punkt przy budynku po prawej stronie obwodnicy znajduje się przy bloku Poniatowskiego 68A (osiedle Skarpa II). W rejonie ulic Podgórnej, Wałowej, Bocznej i dalszej części Poniatowskiego nie przewidziano ani jednego punktu pomiarowego przy budynkach.

Sposób realizacji pomiarów:
Zgodnie z obowiązującymi przepisami (patrz wcześniej podane rozporządzenie) punkty pomiarowe przy budynkach mają być umieszczone na wysokości 4 m. W przypadku bloków wysokość ta odpowiada mniej więcej wysokości, na jakiej znajduje się płyta balkonowa 1. piętra. Niestety, w okresie od wiosny do jesieni większość tych punktów jest/będzie częściowo lub całkowicie osłonięta drzewami oraz krzewami, których liście stanowią naturalną ochronę przed hałasem. Może to utrudnić przeprowadzenie pełnych pomiarów ze względu na brak możliwości liczenia przejeżdżających pojazdów przy użyciu radaru, kamery lub przez pracowników wykonujących pomiary. A sama rejestracja hałasu może nie być wystarczająca.

Stan aktualny:
Na zadanie kolejnych pytań musiałem poczekać do momentu pozyskania odpowiedniej dokumentacji i rozpoczęcia pomiarów.

Jednak przewidując takie problemy i wiedząc, że hałas jest w szczególny sposób odczuwalny na wyższych kondygnacjach oraz w położonych wyżej miejscach nawet bardziej oddalonych od obwodnicy, w dniu 9 sierpnia 2021 r. wysłałem pismo do Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie (nie zamieściłem w historii) z wnioskiem o wykonanie pomiaru hałasu w dodatkowym, wskazanym przeze mnie, punkcie znajdującym się na wysokości 2. piętra.

Pomiary zostały rozpoczęte. Niestety, do dzisiaj nie dostałem odpowiedzi na moje pismo. Co więcej, osoby wykonujące pomiary w dniu 27 sierpnia nie znały jego treści, ale potwierdziły, że z wyżej opisanych powodów nie wykonano pomiarów we wszystkich punktach pomiarowych wskazanych w dokumentacji (dotychczas pominięto 5 z 9 punktów). Obsługi stacji nie widziałem już od ponad tygodnia, więc nie mogę uzyskać dodatkowych informacji.

W związku z tym kontynuacja historii:

2021-09-04 Moje pismo do Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Temat: Tryb i zakres wykonywanych pomiarów

Dziękuję za duże zainteresowanie tematem (ponad 600 wyświetleń w ciągu 5 dni) - ciąg dalszy (wkrótce i na pewno) nastąpi.

Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 194
Dołączył: 9 Lis 2012r.
Skąd:
Ostrzeżenia: 20%
ff
Wysłany: 6 Wrz 2021r. 10:35  
Cytuj
Poniedziałek, 06.09.2021 r., godz. 10:00 - stacja nadal (10. dzień) w tym samym miejscu i nadal nie widać obsługi (może mają bezprzewodową transmisję danych?)

A szkoda. Od północy mamy dzisiaj doskonałe warunki akustyczne. Do tego stopnia, że nad ranem przy uchylonym oknie można było „rozkoszować się hałasem” powodowanym przez TIR-y rozpędzające się od ronda przy Vivo, przemykające naszą obwodnicę ze znaczną prędkością i zwalniające dopiero przed rondem przy moście (albo odwrotnie).

Mam nadzieję, że stacja nadal działa i coś mierzy. Szkoda tylko, że mikrofon stacji jest skierowany dokładnie na nieckę pomiędzy dwoma wzniesieniami. Obawiam się, że nie wyłapuje on hałasu zza tych wzniesień.

Z drugiej strony, wiem, że stacja jest autonomiczna i nie wymaga zasilania zewnętrznego. Zastanawiam się jednak, kiedy padną w niej akumulatory.

Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 803
Dołączył: 11 Lis 2012r.
Skąd: stalowa wola
Ostrzeżenia: 0%
ff
Wysłany: 6 Wrz 2021r. 11:51  
Cytuj
Już sam podbijasz temat bo inaczej by już po nim śladu nie było.

Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 194
Dołączył: 9 Lis 2012r.
Skąd:
Ostrzeżenia: 20%
ff
Wysłany: 6 Wrz 2021r. 13:26  
Cytuj
CYTAT
Już sam podbijasz temat bo inaczej by już po nim śladu nie było.


W pełni się zgadzam z takim stwierdzeniem.

Z jednej strony zastanawiam się, gdzie są te osoby (ponad 760), które podpisały się pod petycją w sprawie ekranów. Gdybym sam się nie podpisał i nie zbierał podpisów na dodatkowych listach, to zacząłbym już wątpić w istnienie tej petycji. Jeżeli czytają, dlaczego nie skomentują? Może nie wiedzą, że jedno jest uzależnione od drugiego? Dlaczego nie ma również żadnych komentarzy ani za, ani przeciw? Nawet hejterzy przestali się udzielać. Skąd taka swoista „zmowa milczenia”?

Z drugiej jednak strony, widząc ponad 100 wyświetleń dziennie, wiem, że warto o tym pisać i informować także ww. osoby o aktualnym stanie sprawy. Nawet, jeżeli nikt nie skomentuje, to przynajmniej przeczyta. A informacji w sprawie petycji czy interpelacji radnych SPS nie było już od dość dawna w naszych lokalnych mediach.

Zapewniam, że będę zamieszczał informacje aż do momentu rozstrzygnięcia sprawy pomiarów, bez względu na to, jakie ono będzie. Nie zniechęcą mnie ani tego typu wpisy, ani ich brak.

Niemniej jednak dziękuję, przynajmniej raz nie musiałem sam „podbijać” tematu i troszczyć się o to, aby był na górze listy.

Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 194
Dołączył: 9 Lis 2012r.
Skąd:
Ostrzeżenia: 20%
ff
Wysłany: 8 Wrz 2021r. 09:31  
Cytuj
Środa 2021-09-08, godz. 9:00 – stacja nadal w tym samym miejscu

Ostatnio pisałem o braku zainteresowania naszych lokalnych mediów. Sytuacja uległa nieco zmianie. A mianowicie:

W ubiegły czwartek zadzwoniła do mnie osoba z jednego z lokalnych mediów i zadała mi pytanie „Czy stacja nadal stoi?” (gdyż nie widziała jej, jadąc obwodnicą).

Niestety, (ponieważ redakcja oczekuje newsów a nie reportaży) nie była zainteresowana:
- poznaniem miejsca ustawienia stacji,
- rozmową na temat aktualnie wykonywanych pomiarów hałasu,
- zapoznaniem się z korespondencją z różnymi instytucjami,
- poznaniem stanowiska mieszkańców sąsiednich bloków.

Z rozmowy wynikało, że:
- zwróci się telefonicznie do WIOŚ z pytaniem w sprawie pomiarów,
- oczekuje na pomiary, które mają być wykonane przez GDDKiA w ciągu roku od oddania inwestycji.

Moje wyjaśnienie, że GDDKiA nie wykonuje pomiarów, co najwyżej może zlecić ich wykonanie do WIOŚ, nie zostało przyjęte za wiarygodne.

Ponieważ do dzisiaj nie znalazłem żadnej informacji na temat pomiarów w żadnym z lokalnych mediów, rozumiem, że WIOŚ jeszcze nie udzielił odpowiedzi.

Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 117
Dołączył: 16 Marz 2007r.
Skąd: Stalowa Wola
Ostrzeżenia: 0%
ff
Wysłany: 8 Wrz 2021r. 14:34  
Cytuj
Jakoś nie wierzę w te ekrany. Naprawdę. Hałas jest okropny szczególnie jak się mieszka na wyższym piętrze na wysokości tunelu. Tworzy się jakaś tuba rezonansowa. Siedzą na działce blisko obwodnicy nie mam takiego hałasu jak w mieszkaniu.

Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 194
Dołączył: 9 Lis 2012r.
Skąd:
Ostrzeżenia: 20%
ff
Wysłany: 8 Wrz 2021r. 16:08  
Cytuj
CYTAT
Jakoś nie wierzę w te ekrany.


Nie zastanawiaj się nad tym, czy będą ekrany, czy nie. Na pewno nie będzie ich bez wykonania odpowiednich pomiarów.

Jeżeli uważasz, że przy Twoich oknach hałas przekracza dopuszczalne normy, wyślij zgłoszenie przekroczenia hałasu komunikacyjnego w konkretnym miejscu. Formalnie powinieneś to zrobić, wysyłając pismo do Urzędu Miasta Stalowej Woli, Referat Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska. Jednak korzystając z tego, że Prezydent Miasta wysłał już pismo do WIOŚ w związku z moim zgłoszeniem oraz, że w Stalowej Woli obecnie znajduje się stacja pomiarowa wykonująca pomiary, możesz wysłać zgłoszenie bezpośrednio do Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

Możesz je wysłać pocztą (proponuję listem poleconym z potwierdzeniem odbioru), ale to może potrwać ok. tygodnia. Ja wysyłam wszystkie pisma przez ePUAP. Odpowiedzi z reguły otrzymuję bardzo szybko (może poza dwoma ostatnimi pismami).

Oczywiście powinni tak zrobić wszyscy, którzy uważają tak samo. Im więcej zgłoszeń, tym lepiej (więcej punktów pomiarowych, więcej wyników, większe prawdopodobieństwo stwierdzenia przekroczenia hałasu).

Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 7729
Dołączył: 9 Sty 2015r.
Skąd:
Ostrzeżenia: 40%
ff
Wysłany: 8 Wrz 2021r. 16:22  
Cytuj
Ile ubyło na Staszica?

Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 194
Dołączył: 9 Lis 2012r.
Skąd:
Ostrzeżenia: 20%
ff
Wysłany: 9 Wrz 2021r. 09:46  
Cytuj
CYTAT
Ile ubyło na Staszica?


Pytanie o to ile ubyło (i ewentualnie, czego ubyło), należałoby skierować do osób mieszkających przy ulicy Staszica.

A najlepiej skorzystać z rady zawartej w moim poprzednim poście i doprowadzić do wykonania odpowiednich pomiarów. A wtedy, cytując fragment pisma Wojewody Podkarpackiego z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie hałasu od obwodnicy „W przypadku niedotrzymania standardów jakości środowiska, inwestor obowiązany jest do zastosowania odpowiednich środków ochrony. W sytuacji, w której standardy jakości środowiska nie będą mogły być dotrzymane, rozważeniu będzie podlegać konieczność utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.”.

To samo dotyczy ulicy Staszica, z tym że, zamiast słowa „inwestor” pojawią się inne słowa (np. zarządca drogi).
Jest tylko jeden problem: muszą się tym zająć osoby mieszkające przy tej ulicy. Nikt za nie tego nie zrobi.

Historii cd.
2021-09-09 Odpowiedź od Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie (Delegatura w Tarnobrzegu)
Konkluzja (a w zasadzie dosłowny cytat, zaznaczenia moje):
„- planowane pomiary hałasu będą realizowane w trybie interwencyjnym, w ramach prowadzonej od 6.09.2021 r. kontroli w GDDKiA Oddział w Rzeszowie. Inspekcja Ochrony Środowiska nie prowadzi pomiarów, do których użytkownik środowiska został zobowiązany przez inne organy. W ramach prowadzonych podczas czynności kontrolnych pomiarów, punkty pomiarowe ustala inspektor prowadzący kontrolę, w celu uzyskania obiektywnych wyników oddających rzeczywiste oddziaływanie źródła hałasu. Dlatego w pomiarach nie zostaną uwzględnione wszystkie punkty pomiarowe, wskazane w załączniku nr IV/1 „Oddziaływanie akustyczne inwestycji na środowisko w roku 2021” stanowiącym integralną część „Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – ponowna ocena” z 2018 r.;
- wskazany przez Pana w piśmie z dnia 9.08.2021 r. dodatkowy punkt pomiarowy zostanie uwzględniony, o ile warunki techniczne pozwolą na zainstalowanie sprzętu pomiarowego, zgodnie z obowiązującymi procedurami w tym zakresie. To samo dotyczy ewentualnego ustalenia punktów pomiarowych na wyższych kondygnacjach.”

Wynika z tego, że teraz będą pomiary interwencyjne i „w ciągu roku” kolejne pomiary porealizacyjne. Może to i lepiej. Tylko, dlaczego będą, skoro już są od 27 sierpnia?

Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 4887
Dołączył: 20 Lut 2009r.
Skąd: stalowa wola
Ostrzeżenia: 0%
ff
Wysłany: 9 Wrz 2021r. 14:06  
Cytuj
Pisowskim trollem się nie przejmuj. Brawo, dobra robota.

"Są tylko trzy prawdziwe sporty: Walki byków, wspinaczka, motorsport, a reszta to tylko gry". - Ernest Hemingway.
Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 223
Dołączył: 31 Marz 2021r.
Skąd:
Ostrzeżenia: 0%
ff
Wysłany: 9 Wrz 2021r. 14:18  
Cytuj
też gratuluje samozaparcia i walki o swoje ok

Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 7729
Dołączył: 9 Sty 2015r.
Skąd:
Ostrzeżenia: 40%
ff
Wysłany: 9 Wrz 2021r. 16:15  
Cytuj
Nic w przyrodzie nie ginie napinacze, to prosta matematyka, wyprowadzono uciążliwy ruch za miasto wiec w jednym miejscu ubyło by w drugim przybyło. To była jedna z ważniejszych przesłanek budowy obwodnicy.

Sama wielokrotnie pisałam w czasach gdy Szlęzak "nieszczęśliwie załatwiał" umiech przebieg drogi, żeby przyklejono ją do wału zamiast przeciąć i zniszczyć 1000 działek Ale nie przypominam sobie innych od "Szreku zbawicielu daj nam obwodnice" wypowiedzi Jacka tudzież innych trolli.
Słowo się rzekło kobyłka u płotu.


Nie łudźcie się ze ekran powstanie przez całe działki. Droga jest tak wąska ze jeżeli ekrany gdziekolwiek powstaną to tylko po jednej stronie, na Błoniach wszystko słychać, to otwarta przestrzeń i hałas się niesie. Droga na wąskim wysokim nasypie to kłopot i działa jak odwrócony głośnik na podwyższeniu (tak mi powiedzieli drogowcy).

Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 194
Dołączył: 9 Lis 2012r.
Skąd:
Ostrzeżenia: 20%
ff
Wysłany: 9 Wrz 2021r. 17:35  
Cytuj
CYTAT
Pisowskim trollem ...

CYTAT
... napinacze ...

CYTAT
... tudzież innych trolli ...


Po pierwsze: Proszę, nie róbcie z tego wątku kolejnego miejsca, w którym będą się „naparzać” zwolennicy oraz przeciwnicy różnych partii. Przy tej nieszczęsnej obwodnicy mieszkają i jedni, i drudzy oraz wiele innych osób. Zawalili zarówno poprzednicy, jak i obecnie rządzący naszym miastem. Jedni będą zwalali na drugich, i odwrotnie.

Po drugie: W okresie, gdy planowano, „konsultowano” i zatwierdzano przebieg obwodnicy wiele osób zgłaszało swoje uwagi (nie tylko Ty art2deco i nie tylko na forum). Ja wręcz otrzymałem zapewnienie od ówczesnego wiceprezydenta, że obwodnica będzie przebiegała po wale. Problem polega na tym, że uwag tych po prostu nie uwzględniono lub kolokwialnie mówiąc, „olano” je. Między innymi, dlatego PWIOŚ przeprowadza kontrolę w GDDKiA (więcej o tym napiszę kiedyś indziej).

Po trzecie: Wątek nie dotyczy ekranów a jedynie pomiarów hałasu. Jaki będzie ich efekt, pokaże życie. Są również inne metody ograniczania hałasu.

Po czwarte: Pokaż mi art2deco, w którym miejscu trolluję lub się napinam? Jeżeli uważasz, że próba walki o prawa swoje i innych oznacza trollowanie i napinanie się, to chyba mamy zupełnie inne poglądy na ten temat.

Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 7729
Dołączył: 9 Sty 2015r.
Skąd:
Ostrzeżenia: 40%
ff
Wysłany: 9 Wrz 2021r. 19:59  
Cytuj
CYTAT
Pisowskim trollem się nie przejmuj. Brawo, dobra robota.


Dobra robota to była potrzebna wcześniej, przy ustalaniu przebiegu za Szlęzaka. Temat obwodnicy był wałkowany latami i jej zwolennicy wykazywali się beznadziejną wyobraźnią muzyczną co oznacza przelotowa pod oknem. Przelotowa w mieście została odciążona, taki był również cel tej inwestycji poza dostępem do nowych terenów. Dlatego powtórzyłam, "ile ubyło na Staszica?", to jest bezpartyjna uwaga stwierdzająca fakt i osiągniecie celu.

Ale zacząłeś ze złej strony Jacek, wiec wyrównałam. Dlaczego Bodzio się odzywa za ciebie to sprawa waszego tandemu cool girl

PS.
I tak będzie mniejszy ruch na obwodnicy od znanego na krajówce 77. Wiec dało się wtedy żyć to da się żyć dalej w mieście na Chopina. Ty po prostu jęczysz bo zrozumiałeś po czasie co oznacza droga, gdy leżysz sobie na leżaczku na działeczce i słuchasz Tirów Czy został założony obiecany przy wytyczeniu obwodnicy nowy Ogród zastępczy na 1000 działek? Istniejące działki się nie ostoją na długo w takich warunkach (słuchając waszego jęczenia). Słyszałam cos o jakimś zadupiu z beznadziejnym dojazdem dla staruszków bo to główni użytkownicy takich działek. To najwięksi przegrani którzy poświecili się dla miasta za friko bo reszta gegaczy tylko roszczeniowo. Nie wiem na co liczyłeś? Na ekrany po całej długości z obu stron a może na ekologiczny napęd żaglowy? Brak słów na takie jałowe trollowanie gdy lata temu było wiadomo jak będzie. Klasyczny Mundry bez wyobraźni po szkodzie.

Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 1879
Dołączył: 16 Paź 2020r.
Skąd:
Ostrzeżenia: 60%
ff
Wysłany: 9 Wrz 2021r. 21:31  
Cytuj
Grubo.

art2deco: "Miłe wspomnienia, łza się w oku kreci gdy wspomnę lato z dziennymi liczbami rzędu 300 pozytywnych i 15 zmarłych."
Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 7729
Dołączył: 9 Sty 2015r.
Skąd:
Ostrzeżenia: 40%
ff
Wysłany: 9 Wrz 2021r. 22:26  
Cytuj
Grubo może jeszcze być Dzbanku umiech Opracowanie środowiskowe modelowo przewidziało ekrany, ich zakres stosowania jest empirycznie weryfikowany. Robią to co mieli robić, droga przebiega tak jak dawno ustalono, nic nowego wiec czy to powód do jałowego gęgania PZPrze? Wiem ze masz straszną słabość do tego stanu, ale czy jednak? Strona 8, Ochrona przed hałasem.

https://www.eib.org/attachments/registers/126064404.pdf

Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 1879
Dołączył: 16 Paź 2020r.
Skąd:
Ostrzeżenia: 60%
ff
Wysłany: 9 Wrz 2021r. 23:02  
Cytuj
@art2deco

"wyprowadzono uciążliwy ruch za miasto wiec w jednym miejscu ubyło by w drugim przybyło."

Tobie się wydaje, że to jest jakaś prywatna droga mieszkańców Stalowej Woli.

zaklopotany


"Sama wielokrotnie pisałam w czasach gdy Szlęzak "nieszczęśliwie załatwiał"umiech"

Na którym koncie, bo to założyłaś już za Lucka.


"przebieg drogi, żeby przyklejono ją do wału zamiast przeciąć i zniszczyć 1000 działek"

Starsze artykuły mówiły o 350, nowsze o 250. W sumie zniszczono chyba 270, ale nie chce mi się teraz szukać.

Prośba art2deco: nie pier...l.


"przebieg drogi, żeby przyklejono ją do wału zamiast przeciąć i zniszczyć 1000 działek "

Gdybyś była ze Stalowej Woli, to wiedziałabyś, że wzdłuż wału ciągną się działki.

Ponawiam prośbę: nie pier...l.


https://www.youtu(...)75W1ikwU

A oczyszczalnię gdzie byś postawiła?


I nie jestem pewien czy tak ruchliwa droga powinna biec blisko wału.


P.S.

"Robią to co mieli robić, droga przebiega tak jak dawno ustalono, nic nowego wiec czy to powód do jałowego gęgania PZPrze?"

A czy ja mam jakieś zastrzeżenia do tego co robi _Bogdan?

Jeśli mam jakieś, to wyłącznie do twojego pier...a.

@_Bogdan

"Ja wręcz otrzymałem zapewnienie od ówczesnego wiceprezydenta, że obwodnica będzie przebiegała po wale. Problem polega na tym, że uwag tych po prostu nie uwzględniono lub kolokwialnie mówiąc, „olano” je."

Problem polega na tym, że prawdopodobnie obwodnica nigdy nie mogła biec "po wale".

Oczyszczalnia + mam wątpliwości co do odległości drogi od wału.


Ale w sumie nie wiem jaka jest struktura wału na całej jego długości i wiadomo, że są nawet miejsca w których można po nim przejechać."Pokaż mi art2deco, w którym miejscu trolluję lub się napinam?"

Skup się chłopie na pomiarach. Bo ewidentnie dobrze Ci to idzie.

Z art2deco nie wygrasz, bo to troll.


P.S.

Chyba, że pisząc "po wale" masz na myśli, że droga znajdowałaby się na szczycie wału.

art2deco: "Miłe wspomnienia, łza się w oku kreci gdy wspomnę lato z dziennymi liczbami rzędu 300 pozytywnych i 15 zmarłych."
Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
« 1 2 3 4 5 6 ... » »»
Nowy Temat Odpowiedz

NawigacjaStart » Forum » Stalowa Wola » Nasze miasto »