Jak uczą za granicą?

Image

Zaczęły się wakacje – czas upragniony przez uczniów i nauczycieli. Ci drudzy jednak, choć nie prowadzą lekcji, wbrew powszechnemu stereotypowi, także na wakacjach pracują po odbytych, przeważnie krótkich urlopach. Nie inaczej dzieje się w stalowowolskiej Społecznej Szkole Podstawowej, której dyrektor i nauczyciele już opracowują plan pracy na przyszły rok szkolny.

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek


Szkoła to bardzo ważny element życia społecznego, kuźnia przyszłych pokoleń. Chociaż jej rola nie przez wszystkich jest doceniana, trzeba stwierdzić, że takie będzie nowe pokolenie, jaka będzie szkoła. Pedagodzy Szkoły Społecznej tę rolę, a zarazem odpowiedzialność, widzą, dlatego poszukują nowych rozwiązań w edukacji i wychowaniu, które nadążą za wciąż zmieniającą się rzeczywistością i dadzą uczniom solidne podstawy, na której mogliby wybudować swoje już specjalistyczne czy zawodowe wykształcenie i zastąpić teraźniejszych dorosłych na scenie życia społecznego. Tym właśnie poszukiwaniom służyły dwie wizyty studyjne nauczycieli (a to dopiero początek!) w Finlandii, które odbyły się w ramach realizowania projektu Erasmus+ Akredytacja (szkoła otrzymała akredytację na 3 lata).

Obrazek

Obrazek

Obrazek


Fiński model edukacji jest uważany za wzorcowy, więc oglądanie szkoły, uczestnictwo w lekcjach, rozmowy z nauczycielami i uczniami stały się bardzo dużą inspiracją. Oczywiście w polskich realiach nie wszystko jest możliwe do naśladowania, ale zrodziło się wiele wniosków i pomysłów, które nauczyciele Społecznej będą się starali wprowadzić.

Obrazek

Obrazek

Obrazek


Ogólnie mówiąc, uczeń po ukończeniu szkoły podstawowej jest świadomy swych mocnych stron i chce je rozwijać, wie, jak się uczyć i robi to samodzielnie, czyta książki, sprząta po sobie, ma szacunek do dorosłych i rówieśników, odpowiedzialnie korzysta ze sprzętu elektronicznego, a nauczyciele cieszą się większą autonomią i zaufaniem. Fińska szkoła wydaje się dużo spokojniejsza, cichsza, nie jest miotana ciągłymi mniej lub bardziej nieudanymi „reformami”, nie ma w niej wyścigu szczurów i rankingów, pośpiechu i przeładowania programów. Uczeń w szkole podstawowej ma w przyjaznej atmosferze zdobyć podstawy wiedzy i się stać samodzielny.

Obrazek

Obrazek

Obrazek


Szkoła Społeczna stawia na te same wartości i stara się reagować na negatywne zjawiska współczesności:

*od trzech lat uczniowie nie używają w szkole telefonów komórkowych,

*od dwóch rytm nauki nie określają dzwonki,

*a na wiosnę został opracowany wewnętrzny regulamin zadań domowych.


Obrazek

Obrazek

Obrazek


Uczniowie, tak jak nauczyciele, wyjeżdżają zagranicę, realizując projekty i współpracując ze swoimi europejskimi rówieśnikami (wyjazdy są możliwe dzięki programom Erasmus + Akredytacja oraz Polsko- Niemieckiej Wymianie Młodzieży). Te działania, choć wiążą się ze sporym wysiłkiem i zabiegami, z pewnością są bardzo cenną inwestycją w przyszłość dzieci i młodzieży.

Obrazek

Obrazek

Obrazek


Komentarze

Możliwość komentowania tego artykułu została wyłączona