Jak zaciągnąć pożyczkę pod zastaw działki?

Materiał zewnętrzny Image

Grunt budowlany, ziemia rolna, działka leśna czy rekreacyjna to doskonałe zabezpieczenie pożyczki hipotecznej. Laicy często mylą ją z kredytem hipotecznym, podczas gdy są to dwa odrębne źródła finansowania wydatków. Ich wspólny mianownik stanowi zabezpieczenie w postaci kawałku gruntu. W przypadku niewywiązywania się ze zobowiązań wobec instytucji finansowych i zalegania ze spłatą kolejnych rat bank może przejąć działkę na własność.

Pożyczka hipoteczna pod zastaw działki - ciekawa alternatywa dla kredytu hipotecznego

Dla wielu osób starających się o pozyskanie funduszy od instytucji finansowej pożyczka pod zastaw działki stanowi atrakcyjną alternatywę dla kredytu hipotecznego. Środki finansowe uzyskane na drodze kredytu mogą być wykorzystane jedynie na cele związane z zakupem nieruchomości, budową domu lub remontem budynku mieszkalnego. Natomiast pożyczką można sfinansować dowolną inwestycję. Co więcej, o ile kredytu może udzielić jedynie instytucja bankowa, pożyczki hipoteczne pod zastaw działki pozostają zarówno w gestii banków, SKOK-ów, jak i instytucji pozabankowych, na przykład funduszy inwestycyjnych. Zwykle procedura ich przyznawania wymaga mniej formalności. Ponadto jest to rozwiązanie bardziej dostępne dla osób o niskiej zdolności kredytowej.

Pożyczka pod zastaw działki - jakie wymogi formalne musi spełnić starający się o jej uzyskanie?

Aby możliwe było zaciągnięcie pożyczki pod zastaw gruntu budowlanego czy ziemi uprawnej, powinien być uregulowany własnościowy status działki - najlepiej, aby wnioskodawca był jej właścicielem. Może też być współwłaścicielem, ale w takim przypadku procedura udzielenia pożyczki jest znacznie bardziej skomplikowana. Osoba fizyczna, która posiada prawa własności jedynie do części gruntu, nie może zaciągnąć zobowiązania pożyczkowego bez wiedzy pozostałych współwłaścicieli - będą oni musieli wyrazić zgodę na obciążenie hipoteki. Aby uzyskać pożyczkę pod zastaw działki, musi mieć ona założona księgą wieczystą, a jej hipoteka nie może być obciążona innymi zobowiązaniami finansowymi.

Dokumenty, które powinien dostarczyć pożyczkobiorca

Starając się o pożyczkę pod zastaw działki, należy dostarczyć instytucji finansowej dokumentację poświadczającą, że wnioskujący o pożyczkę spełnia wszelkie warunki niezbędne do jej otrzymania. Najważniejszym dokumentem, jakiego zażyczy sobie bank, jest akt notarialny potwierdzający prawo własności do ziemi: zakup gruntu, ewentualnie jego nabycie na drodze darowizny bądź spadku. Składając wniosek o pożyczkę, trzeba też będzie wylegitymować się ważnym dokumentem tożsamości. Bank bądź inna instytucja udzielająca pożyczki zażąda też wypisu z rejestru gruntów, odpisu księgi wieczystej (który potwierdzi, że ziemia nie ma obciążonej hipoteki) oraz zaświadczenia o warunkach zabudowy. W zależności od warunków przyznawania pożyczek, aby ocenić zdolność kredytową wnioskodawcy, banki mogą domagać się zaświadczeń z miejsca pracy, potwierdzających zatrudnienie oraz wysokość osiąganych dochodów.

Na jaką kwotę pożyczki może liczyć właściciel działki pod zastaw?

Aby zaciągnąć pożyczkę pod zastaw działki, należy dokonać jej wyceny. Musi być ona przeprowadzona i udokumentowana przez profesjonalnego rzeczoznawcę majątkowego. Znając wartość nieruchomości, ubiegający się o pożyczkę w przybliżeniu dowie się na jaką kwotę pieniędzy może liczyć. Z reguły instytucje finansowe proponują środki, których wartość oscyluje w granicach 50-80% szacowanej wartości gruntu. Ich wysokość zależy od oferty konkretnego banku.

Komentarze

Dodaj swój komentarz

Przed publikacją zapoznaj się z Polityką Prywatności. Pamiętaj ponosisz odpowiedzialność za swój wpis!
By sprawdzić czy nie jesteś bootem, wpisz wynik działania: 1 + 2 =