Czy powstanie komisja od nazewnictwa ulic i rond?

Image

W Stalowej Woli, na przestrzeni ostatnich lat, powstało wiele rond, dróg, skwerów, nowych uliczek, które w opinii mieszkańców powinny nosić jakieś nazwy, tak by dany teren był bardziej charakterystyczny. Propozycje tych nazw trafiają do Biura Rady Miasta.

Przewodnicząca RM Agata Krzek zaproponowała by powołać ciało doradcze, które pomoże radnym w kwestii nazewnictwa rondom, skwerom, ulicom.

- Coraz więcej stowarzyszeń i instytucji pisze do nas, do Biura Rady, do przewodniczącej, do radnych na temat nadania imienia skwerom czy ulicom. Wiem, że to budzi pewne kontrowersje, dlatego taka moja propozycja, żebyśmy powołali taką niezależną komisję złożoną z ekspertów, historyków, regionalistów jako nasze ciało doradcze, które by nam poradziło, doradziło, opracowało merytorycznie propozycje. My wtedy moglibyśmy podejmować decyzje. Wiem, że takie wnioski były wcześniej składane i w tamtej kadencji rady nie udało nam się takiego ciała doradczego powołać. Będę o to wnioskować, złożę odpowiednie pismo w tej sprawie- mówi przewodnicząca Agata Krzek.

Pomysł ten to strzał w dziesiątkę. Wiemy ile kontrowersji wywołało choćby nadanie nazwy byłego dyrektora huty uliczce hucianej. Były za i przeciw. Do tej pory niektóre środowiska są oburzone decyzją. Taka komisja mogłaby merytorycznie zbadać zasadność nazwy i wyjaśnić, czy propozycja jest, czy nie jest właściwa, a na dodatek zgodna z przepisami.

Do tej propozycji przychylił się prezydent miasta Lucjusz Nadbereżny.

- W pełni popieram wniosek pani przewodniczącej. Z poprzedniej kadencji zostało bardzo dużo wniosków, które są do rozpatrzenia, a dotyczą nazewnictwa ulic, rond, skrzyżowań i innych miejsc. Dobrze gdyby faktycznie Rada Miejska, co jest wyłącznie kompetencją Rady Miasta w zakresie nazewnictwa, aby w formie takiego zespołu, powierzyła ocenę wniosków tym osobom, które posiadają kompetencje z zakresu historii, tożsamości miasta, aby wypracować jakiś system nazewnictwa- mówi Lucjusz Nadbereżny.

Włodarz miasta zasugerował, żeby w Radzie Miasta powstała wewnętrzna komisja, zajmująca się sprawami nazewnictwa, która by ze strony radnych przyjmowała rekomendacje ciała doradczego i dopiero wówczas podejmowała decyzje. Później opracowywana byłaby uchwała, którą przegłosowałaby Rada Miasta.

Jakie rondo w pierwszej kolejności powinno mieć nadaną nazwę? W ostatnim czasie pytaliśmy Was o sugestie względem nazwy dla ronda znajdującego się u zbiega ul. Popiełuszki i Okulickiego. Pomysłów było bardzo dużo, zachęcamy do zapoznania się z nimi TUTAJ

Komentarze

Dodaj swój komentarz

Przed publikacją zapoznaj się z Polityką Prywatności. Pamiętaj ponosisz odpowiedzialność za swój wpis!
By sprawdzić czy nie jesteś bootem, wpisz wynik działania: 1 + 2 =