Czy można przekształcić lokal usługowy w mieszkalny?

Materiał zewnętrzny Image

Jeśli dysponujesz lokalem usługowym albo dopiero zamierzasz go kupić, istnieje duże prawdopodobieństwo, że możesz przekształcić go w lokal mieszkalny. Nieruchomość musi jednak spełniać określone warunki i czeka Cię sporo formalności. Jak przekształcić lokal usługowy na mieszkalny i jak długo może to trwać? Wyjaśniamy!

Jak przekształcić lokal usługowy na mieszkalny?

Każda zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego musi zostać zgłoszona do odpowiedniego organu. Mowa tutaj o podjęciu bądź zaniechaniu prowadzenia w nim działalności zmieniającej warunki:

• zdrowotne,

• pracy,

• higieniczno-sanitarne,

• bezpieczeństwa pożarowego lub powodziowego,

• wielkości lub układu obciążeń.

Przekształcenie lokalu usługowego na mieszkalny wiąże się więc z koniecznością zgłoszenia tego do odpowiedniego dla danego miejsca starostwa powiatowego lub urzędu miasta, które ma prawa powiatu. Żeby móc wystąpić o zmianę sposobu użytkowania obiektu, musisz mieć prawo do zajmowanego lokalu, które w odpowiedni sposób udokumentujesz. Wraz z wnioskiem do urzędu należy dostarczyć szereg załączników. Oprócz dokumentu, który potwierdza prawo do zajmowanego lokalu, niezbędne są:

• zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania terenu,

• opis i rysunek (wykonany na mapie) określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących, a także dopiero budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu, której dotyczy wniosek,

• opis techniczny z charakterystyką obiektu budowlanego, jego konstrukcją i, jeśli istnieje taka potrzeba, danymi techniczno-użytkowymi.

Ile czasu mogą zająć formalności?

Wniosek zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wraz ze wspomnianymi załącznikami powinien zostać rozpatrzony przez starostwo powiatowe lub urząd miasta niezwłocznie. Powinno zająć to nie dłużej niż 30 dni. Jeśli okaże się, że wniosek jest niekompletny, należy go uzupełnić terminie w wyznaczonym przez dany organ.

Jeśli urząd nie wniesie sprzeciwu, możesz uznać, że wyraził tak zwaną milczącą zgodę. Jak przekształcić lokal usługowy na mieszkalny mając taką zgodę? Po 30 dniach należy wystąpić do urzędu o wydanie zaświadczenia o braku przeciwwskazań do przekształcenia oraz zaświadczenia o samodzielności lokalu. Jest ono niezbędne do potwierdzenia zmiany statusu lokalu i dokonania wpisu w księdze wieczystej. Na dokonanie tych formalności masz aż 2 lata. Po tym czasie zmiana sposobu użytkowania obiektu będzie wymagała kolejnego zgłoszenia. Więcej o przekształceniu lokalu usługowego w mieszkalny czytaj w serwisie Nieruchomości Orange.

Czy zawsze proces wygląda tak samo?

To, jak można przekształcić lokal usługowy na mieszkalny i czy w ogóle jest to możliwe, w dużej mierze jest uzależnione od tego, gdzie dokładnie jest on położony. Procedury związane ze zmianą sposobu użytkowania nie wszędzie są takie same.

W celu przekształcenia lokalu usługowego na mieszkalny należy zapoznać się z miejscowym planem zagospodarowania terenu i sprawdzić, czy zamierzony sposób użytkowania będzie z nim zgodny. Tylko i wyłącznie w takim przypadku wniosek o zmianę będzie mógł zostać rozpatrzony pozytywnie.

Inną kwestią jest to, że zmiana sposobu użytkowania budynku niekiedy wiąże się z potrzebą jego przebudowy. W takim przypadku formalności jest jeszcze więcej, a czas całej procedury znacznie się wydłuża.

Artykuł sponsorowany

Komentarze

Dodaj swój komentarz

Przed publikacją zapoznaj się z Polityką Prywatności. Pamiętaj ponosisz odpowiedzialność za swój wpis!
By sprawdzić czy nie jesteś bootem, wpisz wynik działania: 1 + 2 =