Robert Bednarz starostą niżańskim, jego zastępcą Józef Sroka

Image

Radni Rady Powiatu Niżańskiego wybrali władze samorządowe na VII kadencję, na lata 2024-2029.

6 maja 2024 r. odbyła się I Sesja Rady Powiatu Niżańskiego, inaugurująca kadencję 2024 – 2029. Posiedzenie rozpoczęło się odśpiewaniem hymnu Rzeczypospolitej Polskiej.

Po złożeniu ślubowania, radnymi Rady Powiatu Niżańskiego VII kadencji, liczącej 19 radnych, zostali: Robert Bednarz, Błażej Borowiec, Łukasz Chamot, Sylwester Daśko, Justyna Delekta, Alicja Habuda-Cichoń, Magdalena Hasiak, Tomasz Karaś, Jan Kowal, Małgorzata Kuś, Dariusz Łebko, Adam Mach, Roman Pokora, Józef Sroka, Benedykt Sudoł, Lucjan Tabasz, Andrzej Tofilski, Gabriel Waliłko i Karol Wołoszyn.

Rada Powiatu Niżańskiego w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Rady Powiatu Niżańskiego wybrała po raz kolejny Sylwestra Daśko. Wiceprzewodniczącymi Rady Powiatu zostali radni Tomasz Karaś i Benedykt Sudoł.

Rada Powiatu na funkcję Starosty Niżańskiego wybrała Roberta Bednarza, co jest wynikiem historycznym, ponieważ pierwszy raz zdarzyło się, aby dotychczasowy Starosta został po raz kolejny obdarzony poparciem i wybrany na tą zaszczytną i odpowiedzialną funkcję, na kolejną – trzecią już kadencję.

Starosta Robert Bednarz, dziękując za oddane głosy i wybór na kolejną kadencję na funkcję Starosty Niżańskiego, podkreślił, że jest to dla niego wielki zaszczyt, ale też i duże zobowiązanie.

- Odczuwam radość z tego faktu, a zarazem i wielką odpowiedzialność, jaka na mnie spoczywa. Mam nadzieję, że doświadczenie samorządowe, jakie zdobyłem, jako Starosta Niżański dwóch ostatnich kadencji, radny pięciu kadencji, zarówno w Gminie jak i w Powiecie, doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych oraz doświadczenie w działalności społecznej, w różnych organizacjach pozarządowych, a także ciężka praca, którą deklaruję, przyczyni się do dobrego wywiązania się z oczekiwań dotyczących realizacji zadań powiatowych. Zobowiązuję się do sumiennej pracy na rzecz Powiatu Niżańskiego i jego mieszkańców, a wszystkich Państwa zapraszam do współpracy. Mam bowiem świadomość, że tylko dobra współpraca może przynieść zamierzone efekty. Bardzo dziękuję wszystkim tym Mieszkańcom Gminy Jeżowe, którzy udzielili mi poparcia i obdarzyli mnie zaufaniem oddając na mnie swój głos w wyborach do Rady Powiatu Niżańskiego. Dziękuję Radnym Rady Powiatu Niżańskiego za wybór mojej osoby na funkcję Starosty Niżańskiego i powierzenie kierowania Zarządem Powiatu na kolejną kadencję. Dziękuję również wszystkim tym, którzy mocno wspierali mnie w tym wszystkim, co było związane z objęciem funkcji Starosty Powiatu Niżańskiego. Dziękuję także mojej rodzinie za wsparcie i wyrozumiałość. Szczególne słowa podziękowania kieruję do współpracowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu, za wsparcie i akceptację podejmowanych działań. Deklaruję wolę współpracy ze wszystkimi radnymi Rady Powiatu Niżańskiego i Rad Gmin oraz wójtami, burmistrzami- dla dobra Powiatu Niżańskiego – mówił Starosta.

Na wniosek Starosty Niżańskiego, Wicestarostą został wybrany radny Józef Sroka, natomiast Członkami Zarządu radni: Magdalena Hasiak, Dariusz Łebko i Adam Mach.

Komentarze

Dodaj swój komentarz

Przed publikacją zapoznaj się z Polityką Prywatności. Pamiętaj ponosisz odpowiedzialność za swój wpis!
By sprawdzić czy nie jesteś bootem, wpisz wynik działania: 1 + 2 =