Czy zielone światło na ul. Energetyków zostanie wydłużone?

Image

Światło zielone świeci się w tym miejscu za krótko. Na zmianę trzeba czekać zbyt długo- skarżą się mieszkańcy.

Chodzi o sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu drogi powiatowej ul. Energetyków z drogą gminną ul. Wrzosowa, a dokładnie o zjazdu z ul. Energetyków (od strony Niska) w ul. Solidarności (skręt z pasa w lewą stronę i dojazd do HSW i strefy ekonomicznej). Radna Aldona Bilska- Kokosińska napisała w tej sprawie interpelację.

- Trudność z płynnością ruchu jest widoczna szczególnie w godzinach rannych, ale także w godzinach popołudniowych w związku z nasileniem ruchu. Trudności te wynikają z krótkiego czasu trwania sygnału światła zielonego dla skrętu w lewo – 7 sekund, w związku z tym bardzo utrudniony i spowolniony jest dojazd do zakładów pracy i szkół. Czy jest możliwe wydłużenie czasu działa zielonego światła na pasie skrętu w lewo i rozwiązanie problemu?- pyta w interpelacji radna Bilska- Kokosińska.

Radna proponuje wydłużenie czasu trwania sygnalizacji- światło zielone na pasie skrętu w lewo dla zjazdu na ul. Solidarności i dojazdu do HSW i strefy ekonomicznej, do np. 25 sekund. Jak podkreśla pozwoliłby to na „rozładowanie korków”.

Zarząd Dróg Powiatowych w Stalowej Woli, w odpowiedzi na pismo radnej, wskazał na to, że na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 3009R ul. Energetyków z drogą gminną ul. Wrzosowa obowiązuje sterowane akomodacyjną, acykliczną sygnalizacją świetlaną.

Jest to rodzaj sygnalizacji, w której ustalona jest możliwa sekwencja faz, czasy trwania faz są zmienne i zależne od chwilowych charakterystyk ruchu. Ponadto jako sygnalizacja acykliczna charakteryzuje się tym, że jest w pełni zależna od ruchu. Dokonanie zmian w programie sygnalizacji świetlanej jest procesem złożonym i wymaga przeprowadzenia bezpośrednich pomiarów natężeń ruchu w godzinach szczytów komunikacyjnych, następie zaprojektowania stosownych zmian w programie sygnalizacji w dostosowaniu do pomierzonych natężeń ruchowych oraz obliczeniami przepustowości, oceną warunków ruchu i analizą efektywności. Wszystkie te działania muszą podlegać ostatecznemu zatwierdzeniu w Projekcie stałej organizacji ruchu przez Organ Zarządzający Ruchem, tj. Starostę Stalowowolskiego. Przeprowadzenie opisanej wyżej procedury jest wskazane na wszystkich skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną w ciągu drogi powiatowej nr 3009R Al. Jana Pawła II, ul. Staszica, ul. Energetyków z powodu istotnych zmian w natężeniach ruchu na w/w ciągu, w wyniku funkcjonowania obwodnicy Stalowej Woli, która przejęła znaczną część obciążenia ruchem drogowym. Powyższe działania są ściśle uwarunkowane od zaplanowania stosownych środków finansowych w budżecie powiatu stalowowolskiego- odpowiada w piśmie dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Stalowej Woli Piotr Śliwiński.

Zarząd Dróg Powiatowych informuje, że czas trwania sygnału zielonego dla fazy skrętu w lewo z ul. Energetyków w ul. Wrzosową mieści się obecnie w przedziale od 7 do 15 sekund, w zależności od obciążenia ruchem skrzyżowania.

Komentarze

Dodaj swój komentarz

Przed publikacją zapoznaj się z Polityką Prywatności. Pamiętaj ponosisz odpowiedzialność za swój wpis!
By sprawdzić czy nie jesteś bootem, wpisz wynik działania: 1 + 2 =