Ile będzie kosztować Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnicze?

Image

Zostały otwarte oferty dotyczące postępowania pn. „Rozbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku na potrzeby utworzenia Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Stalowej Woli”, w ramach Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” ogłoszonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Oferty złożyło czterech wykonawców, oscylują one między 3,17 a 4,28 mln zł.

– Zgodnie z zapowiedziami dokonuje się przywrócenie tego miejsca do jego pierwotnego przeznaczenia – służby z miłością dla osób o szczególnych potrzebach. W toku różnych dyskusji, wsłuchaniu się w potrzeby rodzin osób z niepełnosprawnościami, powstał projekt utworzenia Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Stalowej Woli, które będzie dedykowane dla dorosłych osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Będzie to miejsce, którego powstanie wynika bezpośrednio z wielkiej potrzeby, obawy rodziców, już dzisiaj dorosłych lub dorastających osób niepełnosprawnych, co będzie się działo z tymi osobami o szczególnych potrzebach w momencie, kiedy zabraknie dzisiejszych opiekunów, kiedy oni odejdą lub będą w takim stanie zdrowotnym, który uniemożliwi im codzienne zajmowanie się swoimi dziećmi, swoimi podopiecznymi. Otwarcie ofert w przetargu na rozbudowę i przebudowę tego miejsca znacznie przybliża nas do zrealizowania tego ważnego zadania – zaznaczył Lucjusz Nadbereżny prezydent miasta.

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku na potrzeby utworzenia „Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Stalowej Woli” w ramach Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” ogłoszonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Zakres robót w części istniejącej obejmuje m.in. rozebranie części ścianek działowych na poziomie piwnic, parteru i piętra, przebudowę toalet, wykonanie generalnego remontu ścian, sufitów, drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, wykonanie nowej elewacji budynku wraz z oknami, oraz wyeliminowanie wszystkich barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnościami. Zakres rozbudowy obejmuje m.in. wykonanie ścian klatki schodowej, szybu windowego i stropu, osadzenie drzwi wejściowych z funkcją automatycznego napowietrzania klatki schodowej, osadzenie okien PCV z funkcją oddymiania, wykonanie instalacji elektrycznej z oświetleniem awaryjnym i instalacji sterującej systemem oddymiania klatki schodowej, prace wykończeniowe i malarskie oraz montaż windy osobowej dwuprzystankowej. 

Wybudowany w latach 50-tych XX wieku budynek, w którym powstaje Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne znajduje się przy zbiegu ulic Kwiatkowskiego i Hutniczej. To tutaj wielu Mieszkańców Stalowej Woli przez szereg lat otrzymywało opiekę żłobkową, uczęszczało do Szkoły Specjalnej, korzystało z Warsztatów Terapii Zajęciowej albo pracowało w tym miejscu z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Po zakończeniu prac, miejsca przygotowane w najwyższym standardzie pomieszczą dwudziestu uczestników terapii dziennej i sześciu, którzy będą przebywać pod profesjonalną, całodobową opieką. Powstaną sale dzienne, świetlica, jadalnia, kuchnia, sale sportowe, rehabilitacyjne, sala wyciszenia dla osób z autyzmem, a całość będzie dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia to 3 162 389,65 zł. Trwa analizowanie ofert.

Komentarze

Dodaj swój komentarz

Przed publikacją zapoznaj się z Polityką Prywatności. Pamiętaj ponosisz odpowiedzialność za swój wpis!
By sprawdzić czy nie jesteś bootem, wpisz wynik działania: 1 + 2 =