Czy wiesz, co to ochrona przeciwpożarowa?

Materiał zewnętrzny Image

Ochrona przeciwpożarowa stanowi bardzo szerokie pojęcie, obejmujące między innymi zapobieganie powstawaniu oraz rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej, a także innych miejscowych zagrożeń. Działania te mają na celu przede wszystkim zapewnienie kompleksowej ochrony mienia, zdrowia, życia, a także środowiska. Ogień to jeden z najbardziej niszczycielskich żywiołów, zaś liczba pożarów, z którymi co roku muszą radzić sobie strażacy, może zszokować. Oprócz tego, ochrona przeciwpożarowa obejmuje również zapewnienie odpowiednich sił i środków do zwalczania tego rodzaju katastrof, a także prowadzenie działań ratowniczych. Omawiane pojęcie nie powinno być znane wyłącznie przez strażaków; również właściciele budynków, obiektów czy terenów prywatnych mają obowiązek zadbać o zabezpieczenia przeciwpożarowe. W ich obowiązku leży między innymi przestrzeganie wymagań technicznych czy dbanie o regularne konserwacje czy naprawy urządzeń przeciwpożarowych. Nie jest to proste zadanie, dlatego też wiele osób decyduje powierzyć je ekspertom.

Poznaj główne środki ochrony przeciwpożarowej

Sprawdzone oraz odpowiednio rozlokowane środki ochrony przeciwpożarowej są w stanie umożliwić zapobiegnięcie lub zwalczenie sytuacji krytycznej, jaką stanowi pożar. Obecnie dzieli się je na kilka kategorii, takich jak: podstawowy sprzęt przeciwpożarowy, zabezpieczenia ogniochronne oraz systemy sygnalizacji pożaru. Pierwsza kategoria obejmuje urządzenia proste w obsłudze, o niewielkiej masie, które przeznaczone są przede wszystkim do gaszenia pożarów w pierwszej fazie ich powstawania. Wśród nich możemy wymienić gaśnice, hydranty wewnętrzne czy specjalne koce gaśnicze. Zabezpieczenia ogniochronne to przede wszystkim zabezpieczenia konstrukcji stalowych, przepustów instalacyjnych czy kanałów wentylacyjnych oraz oddymiających, zaliczanych do biernej ochrony przeciwpożarowej. Trzecia kategoria dotyczy technologicznie skonstruowanych systemów, które samoczynnie wykrywają zagrożenie – następnie powiadamiając o nim właścicieli budynków oraz osoby przebywające bezpośrednio w obrębie niebezpieczeństwa. Bardzo często SSP zintegrowany jest z innymi instalacjami, takimi jak tryskacze czy systemy oddymiania, co pozwala na szybszą reakcję i wprowadzenie działań zapobiegawczych dalszemu rozprzestrzenianiu się pożaru.

Usługi ochrony przeciwpożarowej świadczone przez specjalistów

Usługi przeciwpożarowe świadczone przez ekspertów obejmują zazwyczaj szeroki zakres działań, którego głównym celem – podobnie jak omawianej wcześniej ogólnej ochrony przeciwpożarowej – jest zapobieganie pożarom, ich zwalczanie oraz minimalizowanie ewentualnych szkód. Tego typu usługi świadczy między innymi firma NOFIRE, zajmująca się przeglądem, serwisem i konserwacją urządzeń, a także ich dostawą oraz montażem. Eksperci oferują również projekty i niezbędne dokumentacje, a także szkolenia, z których mogą skorzystać między innymi właściciele firm. Warto zawczasu skorzystać z porady u eksperta w zakresie ochrony przeciwpożarowej; z pewnością będzie on w stanie doradzić w kwestii wyboru odpowiedniego sprzętu i systemu, a także pomóc w trakcie opracowywania planów ewakuacji, procedur bezpieczeństwa czy instrukcji dla pracowników. Nie warto lekceważyć dobrej ochrony przeciwpożarowej. Ostatecznie, to właśnie ona może ochronić czyjeś życie.

Komentarze

Dodaj swój komentarz

Przed publikacją zapoznaj się z Polityką Prywatności. Pamiętaj ponosisz odpowiedzialność za swój wpis!
By sprawdzić czy nie jesteś bootem, wpisz wynik działania: 1 + 2 =