Forum Mieszkańców apolitycznie chce zmieniać Powiat, Gminy i Miasta

Image

KWW Forum Mieszkańców zaprezentowało swoich kandydatów do Rady Powiatu i Rad Gmin oraz swój program wyborczy. Do wyborów pójdą prezentując szeroki wachlarz poglądów. Chodzi im o dobro mieszkańców, nie interesują ich spory polityczne. Ze względu na wykształcenie, doświadczenie, różne zawody, mogą i chcą działać na wielu płaszczyznach.

BEZPARTYJNI, MAJĄCY WIELE DO ZAOFEROWANIA

Jest to komitet, który zrzesza wyłącznie kandydatów bezpartyjnych, apolityczność jest jego znakiem rozpoznawczym. Wśród nich są m.in.: nauczyciele, lekarze, pracownicy ochrony zdrowia, leśnicy, przedsiębiorcy, urzędnicy, sportowcy, strażacy i przedstawiciele wielu innych zawodów. Mają więc wiele do zaoferowania, bo w ich kręgu zainteresowań jest szerokie spektrum problemów społecznych.

- Forum Mieszkańców w tegorocznych wyborach samorządowych wystawia kandydatów w trzech powiatach północnego podkarpacia: stalowowolskim, niżańskim, tarnobrzeskim. Jesteśmy jednym z większych komitetów. Łącznie z naszego komitetu będzie startowało około 150 kandydatów wszystkich szczebli. Dziś wraz ze mną są kandydaci do Rad Gmin, Rady Miejskiej oraz Rady Powiatu Stalowowolskiego- mówił podczas spotkania Mariusz Sołtys, pełnomocnik wyborczy KWW Forum Mieszkańców.

Mariusz Sołtys, to doświadczony samorządowiec, który od dawna związany jest z Powiatem Stalowowolskim. Oprócz tego, że jest radnym, jest także wicestarostą powiatu.

- Doskonale są mi znane potrzeby, bolączki mieszkańców. Sukcesywnie od kilku kadencji, razem z Zarządem Powiatu i Radą Powiatu, staram się je rozwiązywać. W przyszłej kadencji chcielibyśmy skupić się na kilku inwestycjach. W zakresie dróg nasze najważniejsze zamierzenia to remonty ul.: Komisji Edukacji Narodowej, Dąbrowskiego, Ogrodowej, remont mostu na rzece San wraz z przebudową ul. Czarnieckiego- mówił wicestarosta Mariusz Sołtys.

W planach są także remonty i przebudowy dróg relacji: Maziarnia- Stany (gmina Bojanów), Brandwica- Pysznica, Rzeczyca - Modliborzyce (Zaklików, Radomyśl nad Sanem), Jastkowice- Kuziory, Stalowa Wola- Pysznica (wraz z budową ścieżki rowerowej na całym odcinku) oraz remont mostu na Łęgu (Bojanów).

Kolejne plany dotyczą zakupu niskoemisyjnych autobusów dla PKS- u oraz utworzenia związku powiatowo- gminnego, który by się zajmował transportem publicznym na terenie całego regionu.

- Chcemy kontynuować programy społeczne, które są oczekiwane i bardzo dobrze przyjęte przez mieszkańców naszego powiatu takie jak: Drzewko za makulaturę, Forum pszczelarskie, Weekend dla zdrowia i wiele innych- zapewnił Mariusz Sołtys, pełnomocnik wyborczy KWW Forum Mieszkańców.

To, co się sprawdziło będzie kontynuowane, ale kandydaci mają wiele nowych pomysłów, wartych zrealizowania.

FORUM MIESZKAŃCÓW CHCE NADAL WSPIERAĆ SZPITAL

Lekarz, kardiolog, a zarazem wiceprzewodniczący Rady Powiatu dwóch kadencji, Marek Ujda, który od początku związany jest z Forum Mieszkańców, mówił o tym, że nazwa komitetu nie jest przypadkowa, bo osoby do niego przynależące są przekonane, że Rada Powiatu nie jest dobrym miejscem do prezentowania poglądów politycznych. Politykowanie rozprasza energię, wyczerpuje siły i zasoby. W powiecie trzeba pracować na rzecz mieszkańców bez sporów i waśni. Apolityczność w tym bardzo pomaga. Bo liczy się człowiek, a nie ugrupowanie.

- Rada Powiatu jest miejscem, które powinno się poświęcić merytoryce, a więc zadaniom powiatu typu: opieka zdrowotna, szkolnictwo, drogi itd. Jako lekarz najbliższe mojemu sercu są sprawy lecznictwa, które są tematami ponad podziałami. Zdrowie chyba każdy z nas wyliczy jako coś, co jest na szczycie ludzkich potrzeb. Zaspokajanie tych potrzeb jest trudne właściwie wszędzie na świecie, a w kraju takim jak Polska, szczególnie- mówił Marek Ujda.

Jak podkreślił radny, jednym z celów Forum Mieszkańców będzie dalszy rozwój szpitala. Zaznaczył, że przez ostatnie 5 lat Powiat Stalowowolski mocno wspierał Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli. Można tutaj powiedzieć o wsparciu sięgającym aż 65 mln zł. Oprócz szpitala Forum Mieszkańców chce także zadbać o inne jednostki opieki zdrowotnej, m.in. Dom Pomocy Społecznej, czy Zakład Pielęgnacyjno- Opiekuńczy.

BY POWIAT MOCNO STAŁ KULTURĄ

O mandat radnej ubiega się również Lila Wojciak, która z wykształcenia jest socjologiem. Jej całe zawodowe życie zostało związane z szeroko pojętą kulturą. Przez 21 lat pracowała w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli, później zaproponowano jej pracę w Starostwie Powiatowym, gdzie również zajmuje się sprawami szeroko pojętej kultury.

- Współpracowałam ze wszystkimi ośrodkami kultury z terenu powiatu, ze stowarzyszeniami. 1 lutego minęły 24 lata od kiedy pracuję w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli. Jako urzędnik zrealizowałam indywidualnie ponad 20 projektów. Mogę się pochwalić takimi wydarzeniami jak: Pierwszy Sejmik Kultury, który był czwartym sejmikiem w Polsce (pod patronatem Ministra Kultury, prezydenta, premiera Rzeczpospolitej Polskiej), mnóstwem debat na temat kultury i sportu, dożynkami powiatowymi, konkursem językowym. Od 6 lat realizuję słynne plenery malarskie w Powiecie Stalowowolskim- mówiła Lila Wojciak.

W wyborach samorządowych wystartuje również Marek Zaremba, który z kulturą związany jest od 56 lat. Przez 45 lat pracował jako choreograf Zespołu Pieśni i Tańca Lasowiacy i Mali Lasowiacy, zespołów mających na swoim koncie wiele sukcesów, w tym także międzynarodowych. Jest członkiem Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej w Warszawie.

- Moje doświadczenie zawodowe powoduje, że postanowiłem kandydować już jako emeryt do Rady Powiatu, dlatego że kultura jest bardzo ważnym elementem naszego życia codziennego. W dzisiejszych czasach, kiedy spodziewamy się mniejszych nakładów na kulturę, kiedy znikają programy telewizyjne: Kultura, Historia itd., naszym zadaniem jest szczególnie położyć nacisk na historię, tradycje narodowe, gdzie kultura polska jest jedną z najbogatszych kultur na świecie. To najpiękniejsze tańce, najpiękniejszy folklor- mówił Marek Zaremba.

FORUM MIESZKAŃCÓW PROMUJE ZDROWY STYL ŻYCIA

Osobą, która bardzo dobrze zna temat zdrowego stylu życia jest Estera Kołodziej, która jest instruktorką fitness, trenerką personalną oraz Mistrzynią Polski w trójboju siłowym.

- Z racji swojego zawodu chciałabym wdrożyć cykl programów prozdrowotnych i usprawniających, które mają na celu monitorowanie aktywności naszego społeczeństwa. W programie znalazłyby się zajęcia sportowo- rekreacyjne, wykłady o charakterze psychologicznym i motywacyjnym. W tym momencie jestem w trakcie realizacji takich zadań i widzę jaka jest duża potrzeba tego typu projektów, które przełożą się na zdrowe społeczeństwo, dłuższe życie i lepsze samopoczucie- mówiła Estera Kołodziej.

O reelekcję do Rady Powiatu ubiega się doświadczony sportowiec i samorządowiec Jaromir Wieprzęć, który pracował przez wiele lat jako trener, a obecnie jest trenerem i opiekunem grup młodzieżowych.

- Chcemy propagować sport i kulturę fizyczną, w szczególności wśród najmłodszych dzieci i młodzieży, chcemy wspierać lokalne kluby sportowe, środowiska sportowe poprzez dotację na zakup sprzętu sportowego oraz organizację różnego rodzaju imprez sportowych, zawodów, turniejów. Chcemy promować zdrowy styl życia i stworzyć możliwość by sport i pasja z tym związane mogły nas wspólnie rozwijać, a czas wolny można było spędzać aktywnie- mówił Jaromir Wieprzęć.

KWW Forum Mieszkańców, wspólnie z partnerami gminnymi i Lasami Państwowymi, chce stworzyć powiatową sieć ścieżek rowerowych. Będzie o to zabiegał radny dwóch kadencji Dariusz Bańka, który z zawodu jest nauczycielem, instruktorem wielu sportów sztuk walki. Ma on na swoim koncie organizację, bądź współorganizację wielu różnych wydarzeń sportowych, w tym także o charakterze charytatywnym (m.in. Stalowy Run, Weekend dla Zdrowia, Powiatowy Rajd Rowerowy).

- Nasz powiat to takie nasze malutkie państwo i chciałbym połączyć wszystkie gminy siecią bezpiecznych ścieżek rowerowych. Wiadomo, że ja sam tego nie zrobię, zrobimy to całym zespołem. Chciałbym żeby mieszkańcy naszego powiatu mogli bezpiecznie, rodzinnie i spokojnie z dziećmi sobie tymi ścieżkami jeździć, odwiedzać się, podróżować po naszym powiecie- mówił Dariusz Bańka.

Bliskie sercu Dariusza Bańki są również sprawy z zakresu edukacji.

EDUKACJA TO KOLEJNY FILAR PROGRAMU WYBORCZEGO FORUM MIESZKAŃCÓW

Ważnym zadaniem powiatu jest edukacja. W skali roku powiat na oświatę wydaje około 75 mln zł. O rozwój oświaty chce zabiegać radny powiatowy Marek Pater, który jest nauczycielem oraz dyrektorem w Zespole Szkół w Radomyślu.

- Jeżeli chodzi o oświatę ponadpodstawową, to należy zwrócić uwagę na kilka kluczowych kwestii, po pierwsze to dostępność nowoczesnej infrastruktury edukacyjnej. Konieczne jest zapewnienie odpowiedniego wyposażenia szkół, pracowni przedmiotowych oraz sal lekcyjnych, aby umożliwić uczniom korzystanie z najnowszych technologii, narzędzi edukacyjnych- mówił Marek Pater.

Kolejnym ważnym aspektem w zakresie edukacji jest wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, która będzie wspierać uczniów w procesie nauki i rozwoju. Następne kwestie to: dobrze dobrana oferta edukacyjna, dostosowana do aktualnych potrzeb rynku pracy, rozwój umiejętności interpersonalnych, komunikacyjnych, rozwiązywanie problemów, wspieranie uczniów w samorozwoju, w kształtowaniu w nich pasji i zainteresowań, współpraca z lokalnymi instytucjami by umożliwić im wejście na rynek pracy.

Marek Pater podkreślił, że w czasie ostatnich 5 lat na same tylko inwestycje oświatowe w powiecie stalowowolskim wydano 15,3 mln zł, z czego 7,3 mln zł to dofinansowania.

WIELE NOWYCH TWARZY

Agnieszka Madej jest kandydatką do Rady Powiatu Stalowowolskiego. Ma z mężem własną działalność gastronomiczną. Jest z wykształcenia nauczycielem, pedagogiem.

- Zdecydowałam się kandydować na radną powiatu z racji tego, że chciałam wejść w sprawy powiatu, zaangażować się w edukację, tradycję, zwyczaje, ekologię. Mając 5 dzieci rozumiem i wiem z doświadczenia bardzo dobrze, że rozmawiając z dziećmi, przedstawiając im tradycje i zwyczaje od małego, dzieci są nasiąknięte tą tradycją- mówiła Agnieszka Madej.

O mandat radnej zabiega też Anna Kruk, która pracuje w szkole podstawowej jako nauczyciel wspomagający. Aktywnie działa w stowarzyszeniu kobiet przyszłościowych, jest członkiem OSP Bojanów. Jest mężatką, ma trójkę dzieci.

- Jako radna powiatowa chciałabym wspierać działania, które posłużą do poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych. Chciałabym wspierać działania, które wspomogą przedszkola, szkoły w zakresie edukacji ekologicznej, wszelkiego rodzaju programów profilaktycznych, czy organizacji wycieczek szkolnych. Z racji tego, że bliskie mojemu sercu są Ochotnicze Straże Pożarne, koła gospodyń wiejskich, kluby sportowe, chciałabym pozyskiwać środki finansowe na wsparcie ich działań- mówiła Anna Kruk.

Jacek Janiec jest kandydatem do Rady Powiatu z gminy Bojanów. Wspólnie z żoną Anną prowadzą gabinet stomatologiczny- rehabilitacyjny. Jest żonaty, ma trójkę dzieci. Ważnymi wartościami w jego życiu są: Bóg, Honor, Ojczyzna, Rodzina.

- Sprawy służby zdrowia są mi bardzo bliskie. Przez kilka lat pracowałem w Szpitalu Powiatowym w Nisku. W przyszłości chciałbym zajmować się sprawami związanymi ze służbą zdrowia. Chciałbym działać na rzecz poprawy jakości i dostępności służby zdrowia- mówił Jacek Janiec.

W obszarze zainteresowań Jacka Jańca jest również rolnictwo, o które chciałby zadbać.

W Radzie Powiatu chciałby zasiąść także Marek Bąk, który ma na swoim koncie doświadczenie samorządowe. Był jednym z najmłodszych radnych w Polsce. Inicjował stworzenie pierwszej w regionie Młodzieżowej Rady Gminy.

- Odwiedziłem 31 krajów na 5 kontynentach, czerpię cały czas wiedzę z tych lokalnych społeczności, szczególnie z tych krajów, które są bardziej zurbanizowane niż Polska. Tak naprawdę powinniśmy bardzo dużo czerpać z tych krajów, naśladować te wzorce, które są dobre, a próbować usuwać te rzeczy, które są przeszkodami w naszym lokalnym, tradycyjnym życiu- mówił Marek Bąk.

FORUM MIESZKAŃCÓW TO TAKŻE KANDYDACI DO RAD GMIN

Wśród takich kandydatów znalazł się radny z 25- letnim stażem, który jest przewodniczącym Rady Miejskiej w Zaklikowie- Mirosław Mach. Od 30 lat pracuje jako leśnik. Dzięki swojej wiedzy chciałby rozwijać i propagować piękno przyrody powiatu.

- Jestem samorządowcem, a samorządowiec to społecznik. Tutaj startują sami społecznicy, startują po to, by w tych swoich małych miejscowościach coś zrobić- mówił Mirosław Mach. - My nie idziemy do samorządów po władzę, bo tu są społecznicy, my idziemy po władzę dla ludzi, bo misją każdego samorządowca jest służba ludziom. Taka dewiza przyświeca mi przez 25 lat, jako radnemu i samorządowcowi- mówił Mirosław Mach.

Przewiń do komentarzy
Komentarze

Możliwość komentowania tego artykułu została wyłączona