Miasto Stalowa Wola na czele prestiżowego rankingu

Image

267 miast powiatowych i 4 kategorie. Stalowa Wola pnie się w górę w Rankingu Wspólnoty. Sukces kadencji 2018- 2024, jak mówi prezydent, to sukces całej społeczności. Jesteśmy liderem wśród miast średnich na Podkarpaciu.

Obrazek

„Wspólnota” to prestiżowe pismo zajmujące się samorządami polskimi i od 3 dekad kształtujące opinie samorządowe. I to właśnie ono dokonuje jednego z najważniejszych podsumowań pracy samorządów polskich. Dzieje się to od 5 kadencji. Pismo ma więc duże doświadczenie, a rankingi przez nie publikowane przygotowują naukowcy. Zbierane dane są analizowane i przetwarzane w oparciu o te same założenia i metodologie od początku. Trzeba podkreślić, że za udział w rankingu się nie płaci. Nie jest on komercyjny i powstaje czy miasto sobie tego życzy, czy nie. Dane brane są ze sprawozdań, z danych statystycznych, tych ogólnodostępnych. Badania dokonywane są też tak, by rok wyborczy nie był rokiem wiodącym w ocenie, bo wówczas byłby to ranking nieprawdziwy. Chodzi tu też o inwestycje rozliczone, zakończone, których pełne dane pojawiają się w GUS- ie. Nie ma tu więc jakichkolwiek możliwości wpływania na wyniki. Ranking jest bardzo ważny, bo pod uwagę bierze się w nim aż 267 miast powiatowych, małej i średniej wielkości co pozwala ocenić rozwój danego samorządu i ocenić jak on pracował w kadencji.

Ranking opublikowany pod nazwą Sukces kadencji 2018- 2024 obejmuje 4 kategorie badawcze.

SUKCES INFRASTRUKTURALNY

Obejmuje:

- wielkość wydatków finansowanych z dotacji z unijnych programów operacyjnych- łączna kwota z lata 2018- 2022,

- przyrost długości ścieżek rowerowych w latach 2017- 2022,

- powierzchnię użytkową nowych mieszkań oddanych do użytku- liczbę metrów kwadratowych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców (łącznie w latach 2018- 2022),

- udział odpadów zebranych selektywnie w relacji do ogółu zebranych odpadów komunalnych (dane za rok 2022).

Jak zmieniała się pozycja Stalowej Woli w Polsce w perspektywie ostatnich 5 kadencji, jeśli chodzi o infrastrukturę?

- 2002- 2006- 170 miejsce,

- 2006- 2010- 213 miejsce,

- 2009- 2013- 121 miejsce,

- 2013- 2017- 210 miejsce,

- 2017- 2022- 109 miejsce.

Obrazek

- Zauważamy więc istotny awans w rankingu, choć wciąż Stalowa Wola nie jest jeszcze nawet w pierwszej setce miast, co pokazuje, że pomimo tak wielkich nakładów infrastrukturalnych, które były dokonane w poprzednich latach, wciąż Stalowa Wola wymaga wielu nakładów inwestycyjnych, Stalowa Wola jako miasto wciąż potrzebuje odważnego, dużego programu inwestycyjnego, infrastrukturalnego i mogłoby się wydawać, że już jest bardzo dobrze, to obiektywne dane pokazują, że wciąż mamy do nadrobienia bardzo dużą lukę infrastrukturalną, tak aby dogonić inne miasta w Polsce- mówi prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.

Równocześnie podkreśla, że dane z 2023 roku i plany na 2024 rok, które nie były brane pod uwagę w rankingu, pokazują, że wzrost rozwoju jest olbrzymi. Środki europejskie i rządowe pozyskane w ciągu ostatnich 2 lat umieszczą nasze miasto w pierwszej setce. Dynamika wciąż więc następuje.

SUKCES SPOŁECZNY

Obejmuje:

- wyniki egzaminów ósmoklasisty w 2022 roku- średnią z egzaminu z języka polskiego i matematyki w sesji głównej,

- zmianę odsetka dzieci w wieku lat 1- 3 objętych opieką żłobkową w latach 2016- 2021,

- liczbę mieszkań komunalnych oddanych do użytku w przeliczeniu na 10 tysięcy mieszkańców w latach 2018- 2022,

- wydatki budżetowe ponoszone na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu (rozdział 90005), ochronę gleby i wód podziemnych (rozdział 90006), zmniejszenie hałasu i wibracji (rozdział 90007) oraz ochronę różnorodności biologicznej i krajobrazu (rozdział 90008) (suma z lat 2018- 2022 w przeliczeniu na mieszkańca).

Ten dział rankingu prowadzony jest przez „Wspólnotę” od 2009 roku. Jak zmieniała się pozycja Stalowej Woli, jeśli chodzi o infrastrukturę?

- 2009- 2013- 186 miejsce,

- 2013- 2017- 147 miejsce,

- 2017- 2022- 14 miejsce.

Wpływ na tak znaczne polepszenie miejsca w rankingu bez wątpienia miały powstające na terenie Stalowej Woli żłobki.

Obrazek

SUKCES EKONOMICZNY

Obejmuje:

- zmianę odsetka zarejestrowanych bezrobotnych (2017- 2022),

- liczbę nowo zarejestrowanych (w latach 2018- 2022) podmiotów gospodarczych działających w sferze wysokiej techniki oraz usług high- tech w przeliczeniu na 1000 mieszkańców,

- zmianę wielkości dochodów z CIT przeliczonych na mieszkańca w latach 2017- 2022,

- zmianę wielkości bazy podatkowej podatku od nieruchomości od osób prawnych w latach 2017- 2022 w przeliczeniu na mieszkańca (nowe inwestycje gospodarcze zwiększają powierzchnię nieruchomości objętych tym podatkiem, a zatem zwiększają bazę podatkową).

Jak zmieniała się pozycja Stalowej Woli w perspektywie ostatnich 5 kadencji, jeśli chodzi o sukces ekonomiczny?

- 2002- 2006- 53 miejsce,

- 2006- 2010- 242 miejsce,

- 2009- 2013- 180 miejsce,

- 2013- 2017- 137 miejsce,

- 2017- 2022- 14 miejsce.

Obrazek

Gdy rodziła się strefa ekonomiczna, miasto stanęło wysoko w rankingu, ale następna kadencja to tragiczne lata dla Stalowej Woli, lata problemów HSW, załamanie gospodarcze i duży kryzys podatkowy. Trzecia kadencja to odwilż, znacznie podwyższyliśmy wówczas swoje miejsce w rankingu. To jednak czas, kiedy wciąż mieliśmy wysokie bezrobocie, a firmy miały problemy, do budżetu miasta nie wpływały wówczas odpowiednie podatki. Później dopiero, już w przedostatniej kadencji, nastąpiło przełamanie tej sytuacji, poprawił się rynek pracy, a bezrobocie spadło. Ostatnia kadencja to już 14 miejsce w rankingu, a więc duży sukces i duża zmiana, ogromny progres.

Obrazek

- Ten bardzo duży skok pokazuje jaka praca została wykonana w tych latach pod względem pozyskania nowych inwestorów, powiększenia przestrzeni nie tylko tej oferowanej dla inwestorów, ale też dla tych, którzy już tutaj płacą podatki, firm, które płacą CIT, to zwiększenie bazy podatku od nieruchomości i co najważniejsze, zmniejszona stopa bezrobocia. To są te lata, w których problem bezrobocia w Stalowej Woli został bardzo mocno ograniczony, chociaż ja zawsze podkreślam, że on dziś również występuje, szczególnie w niektórych branżach. To jest wciąż bardzo ważne zadanie dla miasta, aby rozwijać miasto w tych kierunkach, by stopa bezrobocia dla osób, które pracują w zawodach o charakterze nieprzemysłowym, by one mogły odnaleźć się na rynku pracy w Stalowej Woli- mówi prezydent.

Jak przekonuje prezydent, lata, które jeszcze nie zostały tu wzięte pod uwagę, czyli 2023 i 2024, znacząco wpłyną na dobre miejsce w rankingu w przyszłości. Dość wspomnieć, że zaliczać się tu będzie kolejny rozwój HSW i największe w historii zyski poprzez realizację największych w historii zamówień i projektów zbrojeniowych w Polsce, a także działalność SK Nexilis. To wszystko zmienia warunki uzyskiwania wpływów z podatków do budżetu miasta.

SUKCES FINANSOWY

Obejmuje:

- zmianę wielkości budżetu w przeliczeniu na 1 mieszkańca w latach 2017- 2022. Pod uwagę brane są wszystkie potencjalne (tzw. wszystkie uwzględniające skutki obniżenia podatków lokalnych) dochody oprócz dotacji celowych i po odjęciu przekazywanych przez gminy składek na tzw. podatek janosikowy.

Obrazek

Jak zmieniała się pozycja Stalowej Woli przez pryzmat sukcesu finansowego?

- 2002- 2006- 38 miejsce,

- 2006- 2010- 63 miejsce,

- 2009- 2013- 89 miejsce,

- 2013- 2017- 97 miejsce,

- 2017- 2022- 2 miejsce.

W tym dziale skok jest największy.

- Spośród 267 miast znaleźć się na 2 miejscu w Polsce jako miasto powiatowe, to dla Stalowej Woli naprawdę olbrzymi sukces. To pokazanie tej dynamiki, tego pędu rozwojowego, którego Stalowa Wola nabrała w ostatnich latach. Jest to bez wątpienia sukces. Do poprawy pozostało już niewiele, ale coś jest do poprawy, bo przed nami jest jeszcze jedno miejsce do przeskoczenia. Mam nadzieję, że kiedyś będzie to możliwe, aby Stalowa Wola była tym liderem rozwoju w wydatkach budżetowych na 1 mieszkańca- mówi prezydent.

Obrazek

NA GŁÓWNY SUKCES LICZĄ SIĘ CZTERY SUKCESY

Sukcesy: infrastrukturalny, ekonomiczny, finansowy i społeczny składają się na cały ranking „Wspólnoty”, tworząc sukces całej kadencji. Jak wygląda jego podsumowanie?

Jak zmieniała się pozycja Stalowej Woli w Polsce w perspektywie ostatnich 5 kadencji, jeśli chodzi o cały ranking?

- 2002- 2006- 46 miejsce,

- 2006- 2010- 207 miejsce,

- 2009- 2013- 144 miejsce,

- 2013- 207- 170 miejsce,

- 2017- 2022- 3 miejsce.

- Dla Stalowej Woli znaleźć się na 3 miejscu na 267 miast w Polsce, pod względem oceny tej kadencji lat 2017- 2022, to olbrzymi awans, olbrzymie wyróżnienie, ale również olbrzymia motywacja, pokazująca, że Miasto Stalowa Wola, pod względem gospodarczym, ekonomicznym, finansowym, społecznym, infrastrukturalnym może być tym miastem, które może być najlepsze w Polsce. Ale wymaga to pewnej determinacji, pewnej spójnej wizji, bo nie można być najlepszym tylko w jednym elemencie i czasami też być trudno najlepszym we wszystkim, ale trzeba starać się, aby każdy z tych podrankingów, by on dawał tę istotną siłę i dynamikę rozwoju. Dla mnie osobiście to wielka satysfakcja, wielka motywacja na przyszłość- mówi prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.

Za to 3 miejsce włodarz miasta dziękuje mieszkańcom Stalowej Woli, swoim współpracownikom, którzy w poszczególnych działach magistratu i spółkach miejskich, strukturach komunalnych, pracują na sukces miasta. Podziękowania kieruje również w stronę przedsiębiorców, właścicieli firm, inwestorów, którzy tworzą każdego dnia sukces gospodarczy i finansowy miasta, zatrudniając też u siebie mieszkańców.

Obrazek

- To nie jest sukces prezydenta miasta, to jest sukces całej naszej społeczności, wszystkich tych, którzy każdego dnia pracują na sukces rozwojowy Miasta Stalowej Woli. Prezentując ten ranking chciałbym bardzo serdecznie podziękować i poprosić żebyśmy z taką samą Stalową Wolą, z taką samą determinacją, z taką mocą dążyli do tego, aby Stalowa Wola nie miała kompleksów, bo nie musimy być miastem, które ma kompleksy. Możemy być miastem, które jest z tą siłą i z tym fundamentem, z jakim zostało założone, właśnie z tą stalową wolą, która nam w rozwoju na co dzień towarzyszy- mówi Lucjusz Nadbereżny.

Komentarze

Dodaj swój komentarz

Przed publikacją zapoznaj się z Polityką Prywatności. Pamiętaj ponosisz odpowiedzialność za swój wpis!
By sprawdzić czy nie jesteś bootem, wpisz wynik działania: 1 + 2 =