Renta socjalna, dla kogo i na jakich zasadach

Image

Na Podkarpaciu ZUS wypłaca 17 746 rent socjalnych (jasielski Oddział ZUS: 5573, rzeszowski: 12173). Od marca 2023 wysokość renty socjalnej wynosi 1588,44 zł brutto, czyli jest równa kwocie najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Jak co roku jej kwota wzrośnie 1 marca.

- Renta socjalna jest świadczeniem, którego przyznanie nie zależy od stażu pracy lub tego czy się mieszka w Polsce, chyba że się jest cudzoziemcem. Żeby ją dostać trzeba złożyć wniosek i spełnić określone warunki. Obecnie w całym kraju rentę socjalną z ZUS-u dostaje niespełna 300 tys. osób, w tym w województwie podkarpackim ponad 17,7 tysiąca. Finansowana jest z budżetu państwa, a nie z FUS. Jeszcze do końca lutego wynosi 1588,44 zł brutto i podlega corocznej waloryzacji od 1 marca – informuje Wojciech Dyląg, regionalny rzecznik prasowy ZUS w woj. podkarpackim.

Renta socjalna jest pomyślana jako wsparcie dla osób, które nie nabyły uprawnień do renty z tytułu niezdolności do pracy. Warunkiem przyznania renty socjalnej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pełnoletność oraz całkowita niezdolność do pracy, która powstała z powodu naruszenia sprawności organizmu w okresie "od dzieciństwa" do ukończenia nauki.

Rzecznik wyjaśnia procedury związane z otrzymaniem renty socjalnej: Rentę socjalną mogą otrzymać osoby pełnoletnie, u których lekarz orzecznik lub komisja lekarska ZUS stwierdzi całkowitą niezdolność do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało: przed ukończeniem 18. roku życia, w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej − przed ukończeniem 25. roku życia, w trakcie kształcenia w szkole doktorskiej, studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej. Za osobę pełnoletnią uważa się nie tylko osobę, która ukończyła 18 lat, ale również kobietę, która zawarła związek małżeński po ukończeniu 16 lat.

Renta socjalna może zostać przyznana na stałe - jeżeli całkowita niezdolność do pracy jest trwała lub na czas określony - jeżeli całkowita niezdolność do pracy jest okresowa.

- Należy pamiętać, że renta socjalna może być łączona z rentą rodzinną lub świadczeniem pieniężnym przyznanym członkowi rodziny funkcjonariusza lub żołnierza zawodowego, którego śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia. W sumie wysokość obu świadczeń nie może przekroczyć dwukrotności kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. W momencie przekroczenia tej kwoty obniżamy wysokość renty socjalnej. Kwota obniżonej renty socjalnej nie może być jednak niższa niż 10 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy – wyjaśnia Wojciech Dyląg.

Według rzecznika, przyznanie i pobieranie renty socjalnej nie jest uzależnione od spełnienia warunku przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Renta przysługuje m.in. osobom posiadającym obywatelstwo polskie, które przebywają czasowo za granicą gdyż tam się uczą lub są w odwiedzinach u rodziny.

Osoby, które dostają rentę socjalną, mogą pracować. Muszą jedynie pamiętać o obowiązujących progach przychodu, które powodują zmniejszenie bądź zawieszenie wypłaty tego świadczenia. Limity zarobkowe zmieniają się co 3 miesiące.

- W momencie, gdy osoba dostająca rentę socjalną podejmie pracę powinna powiadomić nas o podjęciu pracy zarobkowej i osiąganych przychodach. Powinna także pamiętać o limitach dochodów – dodaje rzecznik.

Od grudnia 2023 r. do lutego 2024 r. granicą bezpiecznego dorabiania jest kwota 5036,50 zł brutto. Zarobki do tej kwoty miesięcznie nie spowodują zmniejszenia wypłacanej przez ZUS renty. Natomiast, żeby Zakład nie wstrzymał wypłaty świadczenia, dodatkowy miesięczny przychód nie powinien być wyższy niż 9353,50 zł brutto. Renta socjalna nie będzie przysługiwać osobie, która ma ustalone prawo między innymi do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, świadczenia przedemerytalnego, zasiłku przedemerytalnego lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego czy pobiera świadczenia o charakterze rentowym z instytucji zagranicznych. Renta nie będzie przysługiwać także osobie, która jest właścicielem lub posiadaczem nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 5 ha przeliczeniowych. Renta socjalna nie będzie przysługiwać także w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności.

Jeżeli wnioskodawca ubiega się o rentę socjalną i jednocześnie jest uprawniony do renty rodzinnej, której wysokość nie przekracza 200 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, to przysługuje mu prawo do obydwu tych świadczeń.

Łączna wysokość renty rodzinnej i renty socjalnej lub świadczenia pieniężnego przyznanego członkowi rodziny funkcjonariusza lub żołnierza zawodowego, którego śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia i renty socjalnej nie może przekraczać 200 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Jest to aktualnie kwota 3176,88 zł brutto (do 29 lutego br.). Jeśli łączna kwota obu świadczeń przekroczy 3176,88 zł brutto, ZUS obniży rentę socjalną. Obniżona renta socjalna nie może być jednak niższa niż 10 proc. najniższej renty z tytułu niezdolności do pracy, czyli 158,84 zł brutto.

Zakład nie przyzna renty socjalnej osobie, która pobiera już rentę rodzinną lub ww. świadczenie pieniężne w kwocie wyższej niż 200 proc. najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Komentarze

Dodaj swój komentarz

Przed publikacją zapoznaj się z Polityką Prywatności. Pamiętaj ponosisz odpowiedzialność za swój wpis!
By sprawdzić czy nie jesteś bootem, wpisz wynik działania: 1 + 2 =
~mieszkaniec

TEMAT NA TEMAT RENT. TEMAT RZEKA.
Pan rzecznik opowiada głupoty. Ok. Co innego mówienie jakie są przepisy, oraz zasady przyznawania rent, zaś życie weryfikuje i pokazuje nam coś zupełnie innego.
Po 1. Orzecznicy nie przyznają rent ludziom chorym, np.każą stawać na komisję ludziom bez rąk tak jakby ta ręka miała im odrosnąć. Jak by mogli to by im te renty pozabierali. Takich przypadków jest mnóstwo. To jest kpina i robienie z ludzi idiotów. Zaś dostają renty cwaniacy, kombinatorzy, ludzie z plecami. Mało takich?? Ludzie maja renty a nie powinni pracować ponieważ dostali ręntę na coś co nie pozwala robić w pewnych zawodach . Ktoś nosi worki z cementem a nie może. Ci ludzie śmieją się z systemu. Temat też jest z parkingami dla osób niepełnosprawnych.Tam też patologia. Ludzie zdrowi mają legitymacje albo kozystają z nich bo to dokumenty na chorego członka rodziny bywa że juz zmarłego.
Dlatego powinno się ogólnopolsko zaprosić wszystkich na komisję i jeszcze raz powinni być weryfikowani. Dlaczego chorzy maja stawać na komisję co dwa lata i udowodnić że są chorzy a kombinator ma ją dożywotnio albo staje zaocznie? Ilu jest chorych co nie maja renty bo lekarz orzecznik jest zwykłym szmac iarzem i bezdusznym urzędnikiem ZUS. Ilu jest takich, co im renty pozabierali bez żadnego powodu. Chorym ludziom?
CI LUDZIE NISZCZĄ CHORYCH, UPOKARZAJĄ ICH. To były jaja jak orzecznik przyjmował ludzi na 4 piętrze w budynku bez windy. Czy osoby które mają problemy z chodzeniem nie były upokarzane? Czy ludzie którzy decydują o nieprzyznaniu renty nie dostają kasy za odrzucone wnioski? Tzn.premia za odrzuty. Fajnie się oszczędza na ludziach chorych? Mają ci ludzie sumienie? Bo jak to jest że ludzie którym praktycznie nic nie dolega maja ponaciągane dokumenty. Lekarze też sa winni. Wystarczy oglądać programy takie jak Państwo w Państwie, Uwaga, Alarm, czy Interwencja. Tam pokazują patologie systemu.
INNA sprawa to pałace ZUS-u. Inna zaś jak Państwo i ZUS traktuje ludzi pracujących. Podatek za podatkiem, opodatkowany podatek, podnoszenie stawek itd. A na starość renta mizerna i emerytura. Wstyd i kpina. Mafia nie musi strzelać. Wystarczy z ludzi robić żebraków i idiotów.

~Do wiesniok

Bo ty e2 rds zwykły jesteś !

~Wieśniok

Lepiej nie pracować . I się napić bimberku . Ja całe życie bumeluje i żyje . Państwo ma Mi dać i tyle . Hahaha hahahah

~Edek

Osoby które są całkowicie niezdolne do pracy od dziecka mają mieć rentę socjalną do minimalnej płacy,a co z osobami niepełnosprawnymi od dziecka,którzy przepracowali 25 lat pracy ,są na emeryturze i wysokość ich świadczenia wynosi 1558 złotych brutto, nie mają możliwości dorobić do emerytury ze względu na ich stan zdrowia?

jabar

no sajmon wyjaśnij te zawiłości skoro jesteś taki biegły

~Sajmon

Do złomiarza jak nie pojmujesz o co chodzi to nie komentuj

~e2rds

e2 rds też ma rentę ale na łeb a to raczej nie socjalna. Dlatego ma kwiczeć.

~mieszkaniec

TEN RZECZNIK TO JEST JAKIŚ KOSMITA. ZUS TO ORGANIZACJA KTÓRA OKRADA LUDZI I DECYDUJE O ŻYCIU I ŚMIERCI. LUDZIE TAM BEZDUSZNI A ORZECZNICY TO ZWYKŁE CHAMY. C.D.N

jabar

złomiarz o tym samym pomyślałem, jaja sobie rzecznik robi

~złomiarz

"Rzecznik wyjaśnia procedury związane z otrzymaniem renty socjalnej: Rentę socjalną mogą otrzymać osoby pełnoletnie, u których lekarz orzecznik lub komisja lekarska ZUS stwierdzi całkowitą niezdolność do pracy" No fajnie, a dalej pisze : "Osoby, które dostają rentę socjalną, mogą pracować." No toż kurrrrr... O co tu wreszcie chodzi. To tak jakby osoba bez nóg mogła biegać :-/

~złomiarz

"Rzecznik wyjaśnia procedury związane z otrzymaniem renty socjalnej: Rentę socjalną mogą otrzymać osoby pełnoletnie, u których lekarz orzecznik lub komisja lekarska ZUS stwierdzi całkowitą niezdolność do pracy" No fajnie, a dalej pisze : "Osoby, które dostają rentę socjalną, mogą pracować." No toż kurrrrr... O co tu wreszcie chodzi. To tak jakby osoba bez nóg mogła biegać :-/