Wojewoda Podkarpacka powołała 2 zastępców

Image

Wiesław Buż oraz Paweł Bartoszek są od dzisiaj wicewojewodami podkarpackimi. Nominację odebrali z rąk wojewody – Teresy Kubas-Hul.

– To osoby doświadczone, bardzo dobrze przygotowane do pracy w urzędzie. Pierwszy podział obowiązków jest już gotowy, obaj wicewojewodowie otrzymali ode mnie konkretne zadania, którymi będą się zajmować. Oczywiście z biegiem czasu będzie on modyfikowany tak, aby nasza praca była efektywna i maksymalnie pożyteczna dla województwa i jego mieszkańców – mówi Teresa Kubas – Hul, wojewoda podkarpacki.

Wiesław Buż jest absolwentem Wyższej Szkoły Społeczno – Gospodarczej w Tyczynie, gdzie studiował organizację i zarządzanie. To dyplomowany członek rad nadzorczych w jednoosobowych Spółkach Skarbu Państwa oraz spółkach z Udziałem Skarbu Państwa. Posiada bogate doświadczenie zdobyte m.in. w Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Rzeszowie i spółdzielczości. W latach 2010-2019 zasiadał w Radzie Miasta Rzeszowa, w latach 2019-2023 był posłem na Sejm RP IX kadencji.

– Jako wicewojewoda będę odpowiedzialny między innymi za nadzór nad realizacją zadań Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w PUW oraz Wojewódzkiego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Podkarpackim. Będę także nadzorował Wojewódzkie Inspektoraty: Farmaceutyczny, Inspekcji Handlowej i Nadzoru Budowlanego oraz Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną – mówi wicewojewoda Wiesław Buż.

Drugi z nowych wicewojewodów – Paweł Bartoszek jest absolwentem Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, gdzie ukończył studia na kierunku Handel i Marketing. Następnie studiował Organizację i Techniki Transportowe na Politechnice Radomskiej oraz Zarządzanie Zasobami Ludzkimi na wyższej Szkole Ekonomicznej w Stalowej Woli. W 2023 roku ukończył studia podyplomowe na kierunku Master of Business Administration. W latach 2014-2018 był starostą tarnobrzeskim. Ponadto pełnił m.in. funkcję prezesa zarządu GS „SCh” w Trześni, był kierownikiem oczyszczalni ścieków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gorzycach, pracował też jako wicedyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzycach. Będzie wicewojewodą odpowiedzialnym za:

– Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych, – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, – Wojewódzką Inspekcję Geodezyjną i Kartograficzną. Będzie nadzorował pracę Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej, a w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim – Wydziały Środowiska i Rolnictwa.

– Do nowej pracy podchodzę z entuzjazmem. Tematyka, którą będę się zajmował jest mi bardzo dobrze znana. Liczę na bardzo dobrą współpracę z podlegającymi mi wydziałami i inspekcjami – mówi wicewojewoda Paweł Bartoszek.

Prywatnie lubi słuchać muzyki, gra na instrumentach klawiszowych, pasjonują go orkiestry symfoniczne. Interesuje się także polityką i motoryzacją.Komentarze

Dodaj swój komentarz

Przed publikacją zapoznaj się z Polityką Prywatności. Pamiętaj ponosisz odpowiedzialność za swój wpis!
By sprawdzić czy nie jesteś bootem, wpisz wynik działania: 1 + 2 =