Najwyższy w historii miasta budżet na 830 mln 830 tys. zatwierdzony

Image

15 głosami „za”, 2 przeciw i przy 4 „wstrzymujących się” uchwalono budżet na rok 2024.

Ustalono dochody budżetu miasta na rok 2024 w łącznej kwocie 860 680 000 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 358 713 053,43 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 471 966 946,57 zł,

Ustalono wydatki budżetu Miasta na rok 2023 w łącznej kwocie 830 830 000 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 357 980 791,72 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie 472 849 208,28 zł.

Przychody budżetu ustalono w kwocie 144 593 422,70 zł, a rozchody budżetu w kwocie 37 304 000 zł.

- Budżet miasta na rok 2024 jest bez wątpienia budżetem podsumowującym kończącą się kadencję naszego wspólnego działania w samorządzie na lata 2018- 2024. Ale to również pewne podsumowanie działań, które zostały zainicjowane od roku 2015. Budżet, który mam zaszczyt przedstawić na rok 2024 to budżet najbardziej horyzontalny spośród tych wszystkich, które miałem zaszczyt do tej pory prezentować i przedstawiać wysokiej radzie. To budżet horyzontalny, na kwotę 830 mln 830 tys. zł. To kwota, która nigdy wcześniej nie zbliżała się do planów Miasta Stalowej Woli pod względem inwestycyjnym, ale nie to jest najważniejsze, ale to, jak ten budżet sięga horyzontalnie do poszczególnych obszarów działalności Miasta Stalowej Woli i jednocześnie jak swoimi działaniami wybiega poza ten horyzont patrząc bardzo mocno w przyszłość, tworząc strategię rozwoju miasta w perspektywie wieloletniej- powiedział na wstępie prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.

Budżet jest ambitny i zawiera rozwój, który w perspektywie wieloletniej przyniesie miastu rozwój gospodarczy i społeczny.

Najważniejsze zadania inwestycyjne miasta Stalowej Woli w 2024 roku

1. Rozbudowa wraz z budową nowego odcinka drogi gminnej nr G101032R – ul. Spacerowa oraz przebudowa skrzyżowania z drogą wojewódzką (starodrożem DK 77) – ul. Energetyków w Stalowej Woli 11 200 000 zł

2. Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr G100 997R – Al. Jana Pawła II – ul. Osiedlowej w Stalowej Woli 5 666 801,42 zł

3. Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg na Osiedlu Poręby w Stalowej Woli – po konsultacjach z Mieszkańcami 7 056 822,80 zł

4. Zaprojektowanie i budowa układu dróg gminnych komunikujących istniejącą strefę przemysłową z terenami Strategicznego Parku Inwestycyjnego w Stalowej Woli 101 316 886,70 zł

5. Modernizacja obszarów miejskich wraz z przebudową dróg na terenie Stalowej Woli – ul. Wańkowicza i ul. Parkingowa 5 200 000,00 zł

6. Przebudowa ul. Parkowej 590 000,00 zł

7. Przebudowa chodnika, przejścia dla pieszych i peronu przystankowego wraz z przebudową jezdni drogi ul. Wrzosowej w Stalowej Woli 297 878,90 zł

8. Rozbudowa drogi gminnej G10107R ul. Jaśminowa w Stalowej Woli 1 895 492,28 zł

9. Odnowienie przestrzeni publicznej osiedla Poręby – powstanie przestrzeni zielonej z tężnią solankową i miejscem dla Seniorów 700 000 zł

10. Budowa i przebudowa części ul. Cyprysowej, Torowej i Bratkowej w Stalowej Woli 750 000 zł

11. Przebudowa i budowa drogi ul. Żurawiej 125 000,00 zł

12. Przebudowa ul. Posanie 65 000,00 zł

13. Budowa ul. Mostowej 60 000,00 zł

14. Budowa dróg KDW 2 i KDW 3 z MPZP osiedla Swoły 50 000,00 zł

15. Przebudowa i budowa ul. Nowowiejskiego wraz z rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 150 000,00 zł

16. Budowa ul. Zamoyskiego 60 000,00 zł

17. Przebudowa ul. Słonecznej 80 000,00 zł

18. Budowa dróg na osiedlu Karnaty 150 000,00 zł

19. Przebudowa ul. Zielonej i 3-go Maja 2 100 000,00 zł

20. Budowa chodników przy ulicy łączącej ul. Działkową z VIVO – I etap 810 000,00 zł

21. Kompleksowy projekt miejsc parkingowych dla mieszkańców przy ul. Poniatowskiego na osiedlu Poręby 250 000,00 zł

22. Przebudowa parkingu przy Starostwie Powiatowym 600 000,00 zł

23. Rozbudowa i przebudowa ul. Sosnowej w Stalowej Woli wraz z oświetleniem 1 300 000,00 zł

24. Budowa drogi oznaczonej nr 1 oraz ronda turbinowego 4-wlotowego w rejonie km 1 + 520.000 w ciągu drogi krajowej nr 77 170 970,00 zł

25. Zakup autobusów elektrycznych 10 732 980 zł

26. Budowa Aquaparku 42 159 091,71 zł

27. Modernizacja mieszkań socjalnych w Stalowej Woli 183 987,34

28. Budowa placów zabaw na terenie miasta 550 000,00 zł

29. Budowa mieszkań chronionych – projekt techniczny 150 000,00 zł

30. Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym wraz z miejscem pożegnań 800 000,00 zł

31. Trwałość i kontynuacja projektu pn.: Modelowe Rozwiązania na Trudne Wyzwania – Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej Woli 5 010 842,12 zł

32. Modernizacja podwórek osiedlowych w celu kreowania spójnej i nowoczesnej przestrzeni publicznej Miasta Stalowa Wola 5 814 848,23 zł

33. Budowa Centrum Młodzieżowego 18 519 259,50 zł

34. Rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Charzewicach w celu integracji społeczności lokalnej 2 178 627,64 zł

35. Rezerwa na wydatki majątkowe 2 000 000,00 zł

36. Utworzenie systemu klimatyzacji w PSP Nr 2 w Stalowej Woli 13 000,00 zł

37. Modernizacja monitoringu w PSP Nr 2 w Stalowej Woli 11 000,00 zł

38. Utworzenie strefy relaksu dla uczniów klas IV-VIII w PSP Nr 2 w Stalowej Woli 15 000,00 zł

39. Wyposażenie szatni dla uczniów klas IV-VIII w PSP Nr 2 w Stalowej Woli 11 000,00 zł

40. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do sekretariatu PSP Nr 7 20 000,00 zł

41. Zakup klimatyzacji do dwóch sal w PSP Nr 9 24 000,00 zł

42. Montaż domofonu z kamerą i czytnikiem w PSP Nr 9 12 000,00 zł

43. Rozbudowa i montaż kamer monitoringu w PSP N 11 20 000,00 zł

44. Zakup i montaż klimatyzacji w PSP Nr 11 18 000,00 zł

45. Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw w Przedszkolu Nr 2 60 000,00 zł

46. Zakup zestawu ogrodowego do Przedszkola Nr 3 25 000,00 zł

47. Zakup sprzętu do zabaw w ogrodzie oraz bezpiecznej nawierzchni w Przedszkolu Nr 4 30 000,00 zł

48. Zakup urządzenia sprawnościowego w Przedszkolu Nr 5 30 000,00 zł

49. Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw w Przedszkolu Nr 6 38 253,00 zł

50. Zakup urządzeń zabawowych do ogrodu w Przedszkolu Nr 7 35 000,00 zł

51. Zakup i montaż osłony przeciwsłonecznej oraz zakup huśtawki ze ścianką w Przedszkolu Nr 9 25 000,00 zł

52. Zakup urządzeń na plac zabaw w Przedszkolu Nr 10 44 600,00 zł

53. Zakup i montaż przyrządu do ogrodu przedszkolnego wielofunkcyjnego w Przedszkolu Nr 11 38 000,00 zł

54. Zakup sprzętu nagłaśniającego w Liceum Samorządowym 20 000,00 zł

55. Zakup pieca konwekcyjnego z wyposażeniem w Przedszkolu Nr 2 35 000,00 zł

56. Zakup zmywarki do kuchni w Przedszkolu Nr 4 10 000,00 zł

57. Zakup patelni elektrycznej do kuchni w Przedszkolu Nr 15 12 000,00 zł

58. Zakup zmywarki w Przedszkolu Nr 15 18 000,00 zł

59. Modernizacja kuchni w PSP Nr 1 120 000,00 zł

60. Zakup zmywarko wyparzarki kapturowej w PSP Nr 3 17 000,00 zł

61. Zakup wyspy do kuchni wraz z szafą – PSP Nr 4 30 000,00 zł

62. Zakup okapu do kuchni szkolnej w PSP Nr 5 40 000,00 zł

63. Zakup zmywarki kapturowej w PSP Nr 11 16 000,00 zł

64. Modernizacja budynków oświatowych 980 000,00 zł

65. Modernizacja kuchni w PSP Nr 2 – Przebudowa kuchni szkolnej, zaplecza kuchennego i jadalni wraz ze zmianą sposobu użytkowania w PSP Nr 2 1 650 000,00 zł

66. Budowa Sali gimnastycznej przy PSP Nr 7 oraz remont boisk na PSP Nr 4 i PSP Nr 9 w Stalowej Woli 5 339 145,26 zł

67. Modernizacja, rozbudowa i rozwój infrastruktury edukacyjnej wraz z doposażeniem placówek oświatowych w Stalowej Woli – budowa nowego skrzydła PSP11, przedszkola nr 9 oraz Sali gimnastycznej przy PSP7 17 135 065,00 zł 68. Budowa Hospicjum wraz z Poradnią Medycyny Paliatywnej w Stalowej Woli 6 532 509,60 zł

69. Zakup sprzętu medycznego dla SPZOZ 412 000,00 zł

70. Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego dla SPZOZ 135 000,00 zł

71. Budowa i przebudowa istniejącego schroniska dla bezdomnych w Stalowej Woli 6 873 684,04 zł

72. Rozbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku na potrzeby utworzenia centrum opiekuńczo – mieszkalnego w Stalowej Woli 3 162 389,65 zł

73. Rozbudowa systemu klimatyzacji w Miejskim Żłobku Integracyjnych 12 000,00 zł

74. Zakup urządzeń zabawowych do ogrodu w Miejskim Żłobku Integracyjnym 30 000,00 zł

75. Dostawa i montaż wiaty rowerowej w Żłobku Miejskim 20 000,00 zł

76. Utworzenie i funkcjonowanie w Gminie Stalowa Wola miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach programu Maluch+ 2021-2029 – żłobek na Osiedlu Leśna 907 936,00 zł

77. Budowa kanalizacji sanitarnej przy budynkach nr 40 i 44 przy ul. Wojska Polskiego 450 000,00 zł

78. Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu przy ul. Sandomierskiej 900 000,00 zł

79. Budowa kanalizacji sanitarnej do budynków wielorodzinnych przy ul. Ogrodowej 1 400 000,00 zł

80. Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu do zabudowy szeregowej przy ulicy bocznej od ul. Zamoyskiego 300 000,00 zł

81. Projekty budowy lub rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Stalowej Woli 300 000,00 zł

82. Zaprojektowanie i budowa infrastruktury technicznej na terenie Strategicznego Parku Inwestycyjnego w Stalowej Woli 40 816 327,00 zł

83. Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt 1 150 000,00 zł

84. Odnowa zdegradowanych terenów zielonych w Stalowej Woli – Ogródek Jordanowski 5 124 357,20 zł

85. Monitoring wizyjny na terenie miasta 250 000,00 zł

86. Opracowanie koncepcji rozbudowy i modernizacji lotniska w Turbi 300 000,00 zł

87. Rekultywacja zdegradowanego obszaru mokradeł wraz ze stworzeniem innowacyjnej infrastruktury edukacyjno- badawczej 800 000,00 zł

88. Przebudowa terenów międzyblokowych przy budynku PCK 4 620 000,00 zł

89. Przebudowa terenów międzyblokowych przy budynku ul. Siedlanowskiego 2 1 500 000,00 zł

90. Przebudowa terenów międzyblokowych przy ul. Hutnicza 2, 4, 6 450 000,00 zł

91. Przebudowa terenów międzyblokowych przy ul. 1-go Sierpnia 1 – 3 640 000,00 zł

92. Przebudowa terenów międzyblokowych przy ul. 1 Sierpnia 7 680 000,00 zł

93. Przebudowa terenów międzyblokowych przy ul. Energetyków 25 380 000,00 zł

94. Przebudowa terenów przy garażach ul. Podleśna – III etap 220 000,00 zł

95. Przebudowa terenów przyblokowych Al. Jana Pawła II 26, 26a i 26b 1 300 000,00 zł

96. Zagospodarowanie terenu pomiędzy żłobko – przedszkolem a blokiem Al. Jana Pawła II 20 540 000,00 zł

97. Zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Energetyków 27 – 33 210 000,00 zł

98. Przebudowa nawierzchni placu targowego 450 000,00 zł

99. Budowa slipów na rzece San 240 000,00 zł

100. Dotacje dla Ogrodów Działkowych 400 000,00 zł

101. Budowa miejsc postojowych przy ul. Poniatowskiego 80 30 000,00 zł

102. Budowa parkingów przy ul. Bojanowskiej – obok cmentarza 200 000,00 zł

103. Montaż ekranów akustycznych wzdłuż obwodnicy Trasy Podskarpowej 400 000,00 zł

104. Przygotowanie projektów do zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych 1 000 000,00 zł

105. Budowa miejsc postojowych ul. Okulickiego 1 A i 1 B 20 000,00 zł

106. Kompleksowe dostosowanie Miasta Stalowa Wola do ekstremalnych stanów pogodowych poprzez rozwój zielono – niebiskiej infrastruktury 10 584 871,48 zł

107. Dotacja dla Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli na zakup zabytków 50 000,00 zł

108. Dotacje na renowacje obiektów zabytkowych 200 000,00 zł

109. Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego 7 568 174,19 zł

110. Modernizacja energetyczna budynku lokalnej aktywności społecznej „Ballada”, przeznaczonego na działalność Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli 2 200 000,00 zł

111. Rewaloryzacja ołtarza głównego znajdującego się w Parafii Rzymskokatolickiej p.w. MB Szkaplerznej w Stalowej Woli 435 240,16 zł

112. Odtworzenie okien, ościeżnic i parapetów zewnętrznych w Klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów w Stalowej Woli 880 683,65 zł

113. Budowa Podkarpackiego Centrum Tenisa oraz rozbudowa stadionu lekkoatletycznego w Stalowej Woli 400 000,00 zł

114. Budowa hali sportowej z boiskiem wielofunkcyjnym przy Publicznej szkole Podstawowej nr 1 im. Wacława Górskiego w Stalowej Woli 3 215 913,41 zł

115. Budowa hali sportowej z boiskiem wielofunkcyjnym przy Publicznej szkole Podstawowej nr 5 im. Energetyków w Stalowej Woli 2 926 969,90 zł

116. Wykonanie oświetlenia na stadionie piłkarskim przy ul. Kusocińskiego 80 000,00 zł

117. Modernizacja Wodnego Placu Zabaw 1 000 000,00 zł

118. Zakup maszyn do utrzymania obiektów sportowych 640 000,00 zł

119. Modernizacja kompleksów sportowych „Moje boisko – Orlik 2012” w Stalowej Woli 185 135,42 zł

Prezydent na sesji omówił ostatnie lata działalności i rozwoju miasta. Wymienił zadania zrealizowane przez 9 lat. Po wystąpieniu włodarza Stalowej Woli głos zabrali radni miejscy. Było wiele podziękowań, ale i słowa krytyki, pojawiło się sporo emocji i przepychanek słownych. Tym razem nie obyło się i bez słownej napaści z użyciem niekulturalnych zwrotów. Całą dyskusję można prześledzić na stronie internetowej TUTAJ.

Ostatecznie po wielu godzinach budżet Stalowej Woli został zatwierdzony 15 głosami „za”, 2 przeciw (R. Butryn i A. Szymonik) i przy 4 „wstrzymujących się” (L. Brzeziński, D. Marczak, D. Przytuła, Ł. Warchoł) uchwalono budżet na rok 2024. Nieobecne na sesji były: Maria Chojnacka i Joanna Grobel- Proszowska.

Komentarze

Dodaj swój komentarz

Przed publikacją zapoznaj się z Polityką Prywatności. Pamiętaj ponosisz odpowiedzialność za swój wpis!
By sprawdzić czy nie jesteś bootem, wpisz wynik działania: 1 + 2 =