Praca z domu a zwolnienie lekarskie: jakie masz uprawnienia?

Materiał zewnętrzny Image

Każdy objęty ubezpieczeniem chorobowym pracownik posiada prawo do zwolnienia lekarskiego i nie ma znaczenia w tym przypadku, czy mowa o osobie pracującej na miejscu w placówce stacjonarnej firmy, osobie pracującej w terenie, czy osobie pracującej z domu (zdalnie).

Uprawniona do zwolnienia lekarskiego jest osoba, która w opinii lekarza czasowo niezdolna jest do pracy z przyczyn zdrowotnych lub w związku z koniecznością zapewnienia opieki członkowi rodziny. Jakie jednak uprawnienia posiada osoba pracująca z domu, jeśli chodzi o zwolnienie lekarskie? Czy ma ona również jakieś obowiązki? Sprawdzamy!

Czy pracując zdalnie, można iść na zwolnienie lekarskie?

Pracownik i przedsiębiorca, którzy objęci są ubezpieczeniem chorobowym (obowiązkowym lub dobrowolnym), mają prawo do skorzystania ze zwolnienia lekarskiego, gdy z przyczyn zdrowotnych nie mogą świadczyć obowiązków zawodowych. Lekarz może wystawić zwolnienie L4, jeśli dana osoba jest niezdolna do pracy w związku ze swoim stanem zdrowia bądź musi zapewnić opiekę choremu członkowi rodziny lub zdrowemu dziecku do lat 8 (w uzasadnionych przypadkach). Zwolnienie lekarskie przysługuje bez względu na rodzaj i miejsce wykonywanej pracy. Oznacza to zatem, że L4 może otrzymać od lekarza objęty ubezpieczeniem chorobowym pracownik pracujący w stacjonarnym punkcie firmy, pracownik pracujący w terenie oraz pracownik pracujący z własnego domu (praca zdalna).

Pracując zdalnie, można iść na L4, gdy sytuacja tego wymaga. W okresie trwania zwolnienia lekarskiego nie można jednak podejmować działalności zarobkowej. Nie można wykonywać obowiązków zawodowych dla aktualnego pracodawcy i nie można podejmować pracy zarobkowej w innym miejscu (również dorywczej). Swoje zwolnienie lekarskie należy wykorzystać na powrót do zdrowia. Wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego zgodnie z przeznaczeniem wyklucza również w tym okresie wyjazdy, remonty i inne obciążające zajęcia.

Czy pracodawca może przymuszać pracownika do pracy zdalnej na zwolnieniu lekarskim?

Żaden pracodawca nie ma prawa przymuszać swojego pracownika do świadczenia obowiązku pracy, gdy ten przebywa na zwolnieniu lekarskim. Jest to działanie niezgodne z prawem i naruszające prawa pracownicze oraz przepisy BHP. Chory pracownik jest nie tylko mniej wydajny, ale może też stanowić zagrożenie dla siebie i swojego otoczenia. W przypadku pracy zdalnej teoretycznie zagrożenie dla otoczenia jest eliminowane – nie jest eliminowane jednak zagrożenie dla samego siebie, a o wypadki w przypadku osłabionego chorobą (i dodatkową pracą w tym czasie) organizmu wcale nie tak trudno. Pracodawca przymuszający przebywającego na L4 pracownika do pracy zdalnej musi liczyć się z konsekwencjami, w tym z karą finansową, a nawet z odpowiedzialnością karną. Pracownik ma w tym momencie też podstawy do zwolnienia bez okresu wypowiedzenia.

Jakie jeszcze prawa ma przebywający na L4 pracownik (również pracujący zdalnie)?

Osoba objęta ubezpieczeniem chorobowym przebywająca na zwolnieniu lekarskim, która nie wykorzystała jeszcze w roku kalendarzowym przysługującego limitu dni L4, ma prawo do otrzymywania świadczenia chorobowego za okres swojej niezdolności do pracy. W czasie niewykonywania obowiązków zawodowych z tytułu L4 nie otrzymuje się wynagrodzenia, tylko świadczenie chorobowe wypłacane (zależnie od sytuacji) przez pracodawcę lub przez ZUS. Wysokość świadczenia chorobowego w przypadku większości pracowników to 80% podstawy wymiaru, także za czas przebywania w szpitalu. Niektóre grupy pacjentów, w tym np. kobiety w ciąży, mogą liczyć natomiast na świadczenie chorobowe w wysokości 100% podstawy wymiaru.

Prawem pracownika zdalnego przebywającego na zwolnieniu lekarskim L4 jest również ochrona przed wypowiedzeniem umowy w czasie choroby. Ochrona ta nie dotyczy uprawnień rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, w tym np. w przypadku umowy trwającej krócej niż 6 miesięcy, gdy pracownik przebywa na zwolnieniu ponad 3 miesiące. W przypadku dłuższego stażu rozwiązanie umowy z pracownikiem na L4 możliwe jest po wyczerpaniu okresu zasiłkowego. Dyscyplinarnie natomiast można zwolnić pracownika, który wykorzystuje zwolnienie niezgodnie z przeznaczeniem, w tym np. pracuje na L4 zdalnie dla innego pracodawcy.

Artykuł przesłany przez tendoktor.pl

Komentarze

Dodaj swój komentarz

Przed publikacją zapoznaj się z Polityką Prywatności. Pamiętaj ponosisz odpowiedzialność za swój wpis!
By sprawdzić czy nie jesteś bootem, wpisz wynik działania: 1 + 2 =
jusek

O ile pamiętam,jeśli chodzi o aspekt prawny,chory pracownik nie musi przebywać pod adresem podanym pracodawcy i ZUS-owi,Jeśli nie ma innego domownika,o ile może fizycznie udać się np.po zakupy środków niezbędnych do życia,ale też do lekarza.Jest też psychoterapia czyli np.spacer.Nie powoduje naruszenia zasad zwolnienia L-4.To coś,co można"podciągnąć" pod tzw.stan wyższej konieczności.Wracając do tematu-.Może być też,czasowo, w innym miejscu ,np.u osoby która nim się nim opiekuje.