Dlaczego warto zainwestować w automatyzację procesów produkcyjnych?

Materiał zewnętrzny Image

Automatyzacja procesów produkcyjnych jest świetnym sposobem na likwidację problemów, jakie mogą dotknąć Twój zakład. Chodzi na przykład o spadek wydajności pracowników i problemy z terminową realizacją zamówień. Dowiedz się, jakie korzyści możesz osiągnąć dzięki automatyzacji produkcji.

Na czym polega i w jakich sytuacjach jest potrzebna automatyzacja procesów produkcyjnych?

Automatyzacja świadczona przez zewnętrzne firmy obejmuje wsparcie organizacji produkcji, które ma na celu zastąpienie pracowników przez maszyny podczas realizacji zadań w zakładzie. Najlepsze efekty daje w przypadku działań, które mają powtarzalny charakter i wymagają dużej precyzji. Może być realizowana poprzez wdrożenie podejścia typu Lean Management, które skupia się na eliminacji różnych przejawów marnotrawstwa.

Jeśli zastanawiasz się, kiedy automatyzacja procesów produkcyjnych jest potrzebna, pamiętaj, że warto ją przeprowadzić, gdy w Twoim zakładzie:

doszło do spadku wydajności, co może wynikać z przeciążenia bądź niskich kwalifikacji pracowników oraz częstego popełniania przez nich pomyłek;
pojawiły się problemy z terminową realizacją zamówień;
jakość wytwarzanych produktów nie jest na zadowalającym poziomie.

Automatyzacja procesów produkcyjnych może być potrzebna także wówczas, gdy ponosisz coraz wyższe koszty, związane na przykład z naprawą mocno wyeksploatowanych maszyn. Pamiętaj, że na automatyzację warto zdecydować się nie tylko po zauważeniu niepokojących sygnałów, ale także wtedy, gdy chcesz zainwestować w rozwój firmy i zwiększyć jej możliwości działania na rynku.

Automatyzacja procesów produkcyjnych = wzrost wydajności zakładu

Automatyzacja procesów produkcyjnych, mimo że wiąże się z konkretnymi nakładami, w stosunkowo krótkim czasie może przynieść znaczący wzrost zysków. Jest tak dlatego, że roboty pracują z ogromną wydajnością bez względu na warunki panujące w otoczeniu. Prowadzi to do ograniczenia lub całkowitej eliminacji:

pomyłek personelu wynikających z przemęczenia i braku dokładności albo niewystarczającego przeszkolenia;
przestojów wynikających na przykład z braku koordynacji między stanowiskami roboczymi;
odsetka niewykonanych bądź nieterminowo zrealizowanych dostaw; • Zwrotów, które są wywoływane na przykład tym, że produkty nie zostały wytworzone zgodnie ze specyfikacjami klientów.

Robotyzacja oznacza zwiększenie precyzji i szybkości wykonywanych zadań. Pozwoli ona Twojemu zakładowi nie tylko sprawnie realizować zamówienia, ale również rozwijać produkcję i budować przewagę konkurencyjną na rynku.

Nie bez znaczenia pozostaje też kwestia związana z polepszeniem poziomu bezpieczeństwa na terenie hali montażowej – dzięki temu, że pracownicy będą mniej obciążeni podczas wykonywania zadań, może dojść do ograniczenia wypadków przy pracy.

Pamiętaj, że automatyzacja procesów produkcyjnych powinna zostać zrealizowana przez fachowców, którzy mają odpowiednie doświadczenie w tym względzie i dysponują niezbędnym zapleczem technicznym. Warto skorzystać z usług firmy Inrel, która oferuje wsparcie organizacji produkcji w oparciu o Lean Management.

Obrazek


Automatyzacja procesów produkcyjnych jest korzystna pod wieloma względami. Jej efektem może być szybki wzrost zysków, wynikający z polepszenia wydajności zakładu. Roboty są w stanie wykonywać zadania szybciej i precyzyjniej niż ludzie, dzięki czemu eliminowane są problemy związane z przestojami czy wadliwymi produktami.

Automatyzacja procesów produkcyjnych to liczne oszczędności

Automatyzacja procesów produkcyjnych to świetny sposób na ograniczenie kosztów – nakłady inwestycyjne, jakie poniesiesz na zakup nowych maszyn i urządzeń, prędzej czy później się zwrócą. Na przykład po wdrożeniu Lean Management może dojść do zmniejszenia bądź zupełnej eliminacji wydatków związanych z:

magazynowaniem zapasów i wyrobów gotowych, które są nierzadko ponoszone na przykład w wyniku nadprodukcji;
zbędnym transportem materiałów oraz surowców w obrębie hali montażowej;
ponowną obsługą zamówień w związku ze zwrotami towarów.

Zaoszczędzone dzięki automatyzacji pieniądze możesz przeznaczyć na działalność rozwojową, która ułatwi funkcjonowanie Twojej firmy na mocno konkurencyjnym rynku.

Automatyzacja procesów produkcyjnych, na przykład w formie wdrożenia Lean Management, to szereg korzyści. Jej efektem może być zwiększenie wydajności zakładu w wyniku eliminacji pomyłek pracowników i zbędnego ruchu, a także ograniczenie kosztów ponoszonych na przykład na magazynowanie zapasów.

Komentarze

Dodaj swój komentarz

Przed publikacją zapoznaj się z Polityką Prywatności. Pamiętaj ponosisz odpowiedzialność za swój wpis!
By sprawdzić czy nie jesteś bootem, wpisz wynik działania: 1 + 2 =