Powiatówki w Nisku oddane do użytku

Image

W Nisku oddano już do użytku przebudowaną drogę powiatową, w tym 3 ulice: Nową, Słoneczną, Dąbrowskiego.

Roboty drogowe rozpoczęły się 25 października 2022 roku i zakończyły pod koniec lipca br. W ramach tej inwestycji zostały przebudowane dwa odcinku drogi powiatowej Nr 1057R. Pierwszy odcinek: ul. Nowa, ul. Słoneczna – o długości 2770 m oraz drugi odcinek ul. Dąbrowskiego o długości 868 m. Ponadto przebudowano elementy geometryczne i konstrukcyjne drogi, wykonano poszerzenia, pobocza, zjazdy, chodnik, ścieżkę rowerową, wykonano odwodnienie i kanał technologiczny. Przebudowana droga pełni istotną rolę w układzie komunikacyjnym Powiatu Niżańskiego oraz ważną funkcję społeczno– gospodarczą i przemysłową dla mieszkańców Powiatu, miasta Niska i okolic.

Realizacja inwestycji wynosił około 9,41 mln zł, z czego powiat niżański wyłożył 1,69 mln zł, miasto Nisko 500 tys. Pozostałe środki w wysokości 7,22 mln zł pochodziły z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Powiat Niżański.

Podczas uroczystego otwarcia drogi symbolicznie została przecięta wstęga czego dokonali przedstawiciele samorządu lokalnego i Rządu RP.


Komentarze

Dodaj swój komentarz

Przed publikacją zapoznaj się z Polityką Prywatności. Pamiętaj ponosisz odpowiedzialność za swój wpis!
By sprawdzić czy nie jesteś bootem, wpisz wynik działania: 1 + 2 =