Rehabilitacja Neurologiczna w Stalowej Woli

Image

Udar mózgu – kiedyś dotykał głównie osób starszych, ale dzisiaj do szpitali z takim rozpoznaniem trafia coraz więcej młodych osób. Niezależnie od wieku pacjenta, niezwykle istotną częścią leczenia jest rehabilitacja. To właśnie dlatego, w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli utworzono Pododdział Rehabilitacji Neurologicznej.

– Niestety udarów jest coraz więcej, obok nowotworów oraz chorób serca, to najczęstsza przyczyna śmierci wśród osób dorosłych. A wielu chorych, którym udaje się przeżyć udar, zmaga się później z inwalidztwem oraz niepełnosprawnościami. W leczeniu udaru mózgu kluczowy jest czas reakcji. Im szybciej od jego wystąpienia zostanie wdrożone leczenie, tym większa szansa na uniknięcie powikłań i niepełnosprawności. Bardzo duże znaczenie w powrocie do zdrowia ma również rehabilitacja rozpoczęta natychmiast po zdarzeniu wystąpienia udaru mózgu. I właśnie dlatego uruchomiliśmy w naszym szpitalu Pododdział Rehabilitacji Neurologicznej – mówi Monika Pachacz-Świderska, dyrektor SPZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.

Pododdział Rehabilitacji Neurologicznej funkcjonuje w naszym szpitalu od niedawna, bo od dnia 1 lutego 2023 roku. Znajduje się na nim 12 łóżek, a personel stanowią: lekarze, pielęgniarki, logopedzi, psychologowie, fizjoterapeuci i terapeuci zajęciowi.

– Jeśli rehabilitacja ma być skuteczna, musi być prowadzona przez cały zespół rehabilitacyjny. To dlatego, że z jednej strony na każdego pacjenta trzeba spojrzeć w sposób indywidualny, a z drugiej – zapewnić mu kompleksową opiekę. Terapia poudarowa obejmuje więc zarówno leczenie farmakologiczne, jak i rehabilitację – tłumaczy Małgorzata Gierczak-Zdunek – koordynator Pododdziału Rehabilitacji Neurologicznej w stalowowolskim szpitalu.

Oddział jest wyposażony w wysokospecjalistyczny sprzęt przeznaczony zarówno do prowadzenia terapii funkcji ruchowych, jak też funkcji mowy oraz funkcji poznawczych. Terapię funkcji ruchowych prowadzą fizjoterapeuci, wykorzystując do tego m.in. taki sprzęt jak: tory i schody do nauki chodzenia, stoły pionizacyjny oraz stół do terapii ręki itp. Terapię zaburzeń mowy prowadzą logopedzi, a wykorzystują w swojej pracy m.in. program komputerowy AfaSystem z monitorem dotykowym, ułatwiającym pracę z pacjentem. Natomiast do rehabilitacji zaburzeń poznawczych służy system RehaCom, który pomaga w rehabilitacji zaburzeń uwagi, pamięci i postrzegania. Tu również wykorzystywane są nowoczesne monitory dotykowe, a terapię prowadzą psycholodzy.

– Ale to nie wszystko, ponieważ w zespole mamy jeszcze terapeutę zajęciowego, którego zadaniem jest nauka czynności samoobsługowych i usprawnianie funkcji fizyczno-umysłowych naszych pacjentów. Pamiętajmy przecież, że celem rehabilitacji neurologicznej jest przywrócenie pacjentom utraconych funkcji w zakresie narządu mowy, ruchu i funkcji poznawczych oraz uzyskanie przez nich jak największego stopnia samodzielności w czynnościach życia codziennego, a nawet powrót do aktywności zawodowej – mówi Małgorzata Gierczak-Zdunek.

Rehabilitacja osób chorych w stalowowolskim Pododdziale Rehabilitacji Neurologicznej prowadzona jest w dwóch turach – przed i po południu oraz w soboty. Realizacja programu rehabilitacji wymaga zaangażowania ze strony pacjenta, dlatego kwalifikowani do niej są ci, którzy mogą aktywnie uczestniczyć w zajęciach ruchowych oraz współpracować podczas terapii zaburzeń mowy oraz funkcji poznawczych. Do rehabilitacji w PRN nie kwalifikują się pacjenci m.in. z: otępieniem, zaburzeniami psychicznymi, nietolerancją wysiłku oraz z głębokimi deficytami ruchowymi, którzy nie rokują powrotu do samodzielności.

Z racji swej specyfiki, Pododdział Rehabilitacji Neurologicznej jest integralną częścią Oddziału Neurologicznego i Oddziału Udarowego w SPZZOZ Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli.

Komentarze

Dodaj swój komentarz

Przed publikacją zapoznaj się z Polityką Prywatności. Pamiętaj ponosisz odpowiedzialność za swój wpis!
By sprawdzić czy nie jesteś bootem, wpisz wynik działania: 1 + 2 =