Społecznej projekty na przyszłość

Image

Współczesny świat stawia przed ludźmi, zwłaszcza młodymi, coraz to nowe wymagania. Jednym z nich jest umiejętność pracy projektowej i współpracy w zespole. Tego coraz częściej wymaga od pracowników pracodawca: zaplanowania etapów pracy, dostosowania metod, ewaluacji swoich działań, wywiązywania się z terminów, współpracy z innymi, kompromisów, wreszcie prezentacji swych dokonań. Umiejętności te raczej nie kojarzą się ze szkołą, przynajmniej tą tradycyjną. Społeczna Szkoła Podstawowa stara się włączyć te zagadnienia do nauczanych treści i metod.

Kończący się rok szkolny upływał właśnie pod hasłem projektów. Pod okiem swych nauczycieli realizowali je uczniowie wszystkich klas, począwszy od „zerówki”. Tematy zwykle były wieloprzedmiotowe, a więc nieschematyczne. Zdobyta przy tej okazji wiedza wykraczała poza program szkolny, a metody, choć wymagające i często niełatwe, okazywały się ciekawe, uczyły samodzielności i kreatywności. Te najbardziej atrakcyjne wiązały się z wyjazdem za granicę. Dzięki pozyskanym przez dyrektor szkoły, panią Agnieszkę Iwan, środkom finansowym w programie Erasmus Plus oraz „Ponadnarodowa mobilność uczniów” trzy grupy uczniów wyjechały do szkoły w Granadzie. Nie był to jednak wyjazd turystyczny. Uczniowie wraz z hiszpańskimi kolegami realizowali projekty: „Pokonywanie granic” oraz „Mądra sieć wirtualna”. Opracowywali zasady bezpiecznego korzystania z internetu, zastanawiali się nad korzyściami i zagrożeniami wiążącymi się z użytkowaniem „sieci”, poznawały kulturę Hiszpanii, jeszcze w Polsce odbyli cykl lekcji języka hiszpańskiego. Co najważniejsze jednak, uczyli się otwartości, nabywali odwagi komunikowania się po angielsku, prezentowali polską kulturę i starali się kształtować dobrą opinię o Polakach za granicą. Integrowali się we wspólnych zadaniach, a przede wszystkim przeżyli wspaniałą przygodę. Również nauczyciele Szkoły Społecznej kształcą swoje kompetencje językowe dzięki pozyskanym przez Dyrekcję środkom z programu Erasmus.

W ubiegłym roku kilkunastu nauczycieli odbywało intensywny kurs języka angielskiego na Malcie. W przyszłym roku szkolnym planowany jest wyjazd studyjny do szkoły w Finlandii, która pracuje innowacyjnymi metodami w ramach realizacji programu Erasmus + akredytacja. Być może wizyta w fińskiej szkole stanie się inspiracją do pracy szkoły w Stalowej Woli. Oprócz wyjazdu studyjnego zaplanowane są wyjazdy zagraniczne uczniów oraz szkolenia zagraniczne dla nauczycieli. Szkoła ma nadzieję, że dzięki swoim działaniom wprowadzi swych uczniów w dorosłość i przygotuje do wymagań współczesnego świata.

Przewiń do komentarzy
Komentarze

Możliwość komentowania tego artykułu została wyłączona