Będzie nowy przebieg DK9

Image

Minister Infrastruktury zatwierdził Programy Inwestycji dla budowy nowego przebiegu drogi krajowej nr 9, od drogi ekspresowej S74 w okolicy Tarnobrzega do węzła Rzeszów Zachód na A4. W III kwartale br. ogłosimy przetarg na prace przygotowawcze dla tych zadań.

Uzgodnione przez Ministra Infrastruktury Programy Inwestycyjne dotyczą budowy:

· nowego przebiegu DK9 od drogi ekspresowej S74 w okolicy Tarnobrzega do początku obwodnicy Nowej Dęby. Droga o długości ok. 19 km będzie przebiegała po wschodniej stronie Wisły,

· drogi łączącej obwodnicę Nowej Dęby z obwodnicą Kolbuszowej w ciągu DK9 (odc. Komorów - Cmolas, dł. ok. 11 km),

· nowego przebiegu DK9 od końca obwodnicy Kolbuszowej do węzła Rzeszów Zachód na autostradzie A4 (odc. Widełka - A4 Rzeszów Zachód, dł. ok. 14 km).

Zakres tych trzech inwestycji przewiduje budowę drogi klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego) o przekroju 2x2 wraz z budową obiektów inżynierskich, skrzyżowań jednopoziomowych lub węzłów (zostanie to doprecyzowane podczas prowadzenia prac projektowych związanych z inwestycją). Planowana jest także budowa nowych dróg, przebudowa kolidującej infrastruktury technicznej oraz budowa dróg dojazdowych dla zapewnienia połączeń lokalnych. Zakres prac to również budowa urządzeń ochrony środowiska, chodników, ścieżek rowerowych lub ciągów pieszo-rowerowych.

Opracowujemy dokumenty niezbędne do ogłoszenia postępowania przetargowego na prace przygotowawcze. Planujemy, że nastąpi to w III kwartale tego roku. Po wyłonieniu wykonawców, rozpoczną się prace projektowe zmierzające do wyznaczenia korytarza nowego przebiegu drogi od połączenia z S74 do węzła Rzeszów Zachód na A4 oraz przygotowania dokumentów do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU). Elementem uzupełniającym ten projekt i zapewniającym ciągłość przebiegu, są obwodnice Nowej Dęby i Kolbuszowej, które są realizowane w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic. Łącznie z obwodnicami, cały odcinek nowej DK9 będzie liczył ok. 60 km.

Cel inwestycji

DK9 ma istotny charakter, gdyż stanowi jedną z dróg krajowych pozwalających na prowadzenie transportu na kierunku północ - południe. Obecny jej przebieg, ze względu na duże natężenie ruchu, na które składa się w głównej mierze ruch tranzytowy, jest niezwykle uciążliwy dla obszarów zabudowanych.

Według Generalnego Pomiaru Ruchu z 2020 roku, na odcinku od Nagnajowa do Nowej Dęby średni dobowy ruch pojazdów wynosił pomiędzy 6 465 a 10 438 pojazdów na dobę, na odcinku od Nowej Dęby do Kolbuszowej między 7 585 a 12 074 pojazdów na dobę, natomiast pomiędzy Kolbuszową a węzłem Rzeszów Północ autostrady A4 wynosił od 8 463 do 33 822 pojazdów na dobę.

Tak wysoki poziom średniego dobowego ruchu pojazdów powoduje znaczne utrudnienie w płynności przejazdu. Dodatkowo DK9 krzyżuje się z wieloma drogami niższych klas. Występują też liczne zjazdy, zarówno publiczne jak i indywidualne. Istniejące zagospodarowanie wzdłuż istniejącej drogi krajowej nie pozwala na jej rozbudowę. Stąd decyzja o budowie nowego przebiegu DK9. Pozwoli to na odsunięcie ruchu pojazdów od ścisłej zabudowy, a tym samym usprawni ruch tranzytowy, którego część, z drogi ekspresowej S7, przejmuje DK9. Prowadzi ona ruch w kierunku Rzeszowa i dalej do przejścia granicznego ze Słowacją w Barwinku. Dodatkowo, budowa nowego przebiegu DK9 poprawi płynność transportu osobowego na kierunku Rzeszów - Radom i dalej do Warszawy. Skróci się też czas przejazdu oraz bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu. Realizacja inwestycji pozwoli także na likwidację tzw. wąskich gardeł warunkujących spowolnienie ruchu pojazdów.

Stan realizacji obwodnicy Kolbuszowej i Nowej Dęby

W ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic w woj. podkarpackim powstanie osiem nowych inwestycji drogowych, które obecnie są w przygotowaniu. Jeszcze w tym roku planujemy ogłosić przetarg na realizację w systemie Projektuj i buduj II etapu obwodnicy Sanoka w ciągu DK84. W końcowej fazie jest opracowanie dokumentacji (STEŚ-R - Studium korytarzowe, Studium-techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami koncepcji programowej oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach) dla obwodnicy Kolbuszowej w ciągu DK9, Miejsca Piastowego w ciągu DK28, Przemyśla w ciągu DK28/DK77 i Nowej Dęby w ciągu DK9. Koncepcje programowe są opracowywana dla obwodnic, które powstaną w ciągu DK73: Jasła, Brzostku i Kołaczyc oraz Pilzna. Dla obwodnicy Kolbuszowej opracowywane jest STEŚ-R. Wykonawca przedłożył opracowaną dokumentację dla czterech wariantów obwodnicy wybranych po etapie Studium korytarzowego (SK), tj. W2, W3, W4, W9 oraz jednego podwariantu 4.1. Aktualnie trwa odbiór dokumentacji. Marszałek Województwa Podkarpackiego zatwierdził opracowaną dokumentację hydrogeologiczną. Ponadto, wykonano badania geofizyczne oraz geotechniczne w ciągu planowanych przebiegów obwodnicy. Aktualnie przygotowywane są materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU), który planujemy złożyć we wrześniu br. Ogłoszenie przetargu na realizację obwodnicy Kolbuszowej w systemie Projektuj i buduj planowane jest na połowę 2025 r., a zakończenie robót przewiduje się na wrzesień 2029 r.

Dla obwodnicy Nowej Dęby opracowywane jest STEŚ-R. Zgodnie z harmonogramem, w połowie roku wykonawca przedłoży opracowaną dokumentację dla pięciu wariantów obwodnicy wybranych po etapie SK, tj. W6, W7, W8, W10 i W10A. Marszałek Województwa Podkarpackiego wydał pozytywną decyzję dla dokumentacji hydrogeologicznej. Ponadto, wykonano badania geofizyczne oraz geotechniczne w ciągu planowanych przebiegów obwodnicy. W grudniu br. planowane jest złożenie wniosku o uzyskanie DŚU. Ogłoszenie przetargu na realizację obwodnicy w systemie projektuj i buduj zaplanowano na III kwartał 2025 r., a zakończenie robót przewiduje się na koniec 2029 r.

GDDKiA

Komentarze

Dodaj swój komentarz

Przed publikacją zapoznaj się z Polityką Prywatności. Pamiętaj ponosisz odpowiedzialność za swój wpis!
By sprawdzić czy nie jesteś bootem, wpisz wynik działania: 1 + 2 =
nivea

No to teraz ja się wypowiem. Weber ogłosił budowę nowego odcinka dk9 z Rzeszowa do Tarnobrzega o parametrach S-ki. Osoby jadące z kierunku Kielc do RZ i w drugą strony czy aby czasem nie wybiorą tego krótszego odcinka zamiast projektowanej S74 po drugiej stronie Sanu? Jeżeli tak się stanie s74 od TBG w stronę węzła zapacz stanie się mało użytkowana.
Czy aby Pan Weber gra teraz na niekorzyść Stalowej Woli?
Panie Heniek proszę się teraz odnieść do moich słów.

e2rds

Oj ~Heniek,~Heniek, a co ma wspólnego z naszym miastem DK9. Ty masz pojęcie o geografii regionu jak świnia o gwiazdach. Nasza S74 to może być budowana po 2030 roku a ty się podniecasz DK9.

~MottodlaElyty

Dobrze że Kudłaty nie macza w tym swoich palców to jest szansa na powodzenie projektu i poszanowanie opinii ludności zamieszkujących tamte tereny.

~TakaPrawda

30 lat po transformacji dopiero buduja u nas drogi tranzytowe. Dziękujemy PO.

Konfederacja wypowiada się o działaniach rządu dla Polski B czy zwyczajowo dba tylko o większe miasta?

~Heniek

Brawo Rafał Weber, który dba o interesy regionu a w szczególności naszego miasta.

~jad

Za PO to się nic u nas nie budowało...
Bo po co...
No ale Dariuszek był zadowolony...