W 2023 roku powiat stalowowolski zrealizuje inwestycje warte niemal 100 mln zł

Image

Podczas ostatniego posiedzenia Rady Powiatu Stalowowolskiego starosta Janusz Zarzeczny mówił na temat planowanych w tym roku inwestycji. A będzie ich ponad 30.

Będą to zadania dotyczące oświaty, służby zdrowia, jak również modernizacji dróg. Większość tych inwestycji będzie dofinansowana z różnych programów rządowych. Wsparcia udzieliły także samorządy.

- Jest to ewenement, jeśli chodzi o nasz powiat, o skalę naszych remontów. Łączna szacunkowa wartość inwestycji, którą chcemy w tym roku wydać, to prawie 100 mln zł. W powiecie nigdy takich pieniędzy nie było wydawanych na inwestycje- mówi starosta Janusz Zarzeczny.

86% wszystkich funduszy, to środki zewnętrzne. Pozostałe 14% będzie pochodzić z budżetu powiatu stalowowolskiego.

Wśród inwestycji drogowych powiat planuje 2 etap przebudowy ul. Dąbrowskiego (około 7,1 mln zł). O dofinansowanie tego zadania ubiegano się z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie to znalazło się na 2 miejscu listy rezerwowej, jeśli powstaną więc oszczędności na przetargach, to na tę inwestycję do powiatu także trafią pieniądze. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku drogi Stany- Maziarnia, której wartość remontu to ponad 11 mln zł. Zadanie to znalazło się na 5 miejscu listy rezerwowej. Kolejne inwestycje drogowe dotyczą m.in. przebudowy mostu na rzece San (1 mln zł), przebudowy drogi Lipa- Gielnia (6,1 mln zł), remontu drogi Agatówka – Stalowa Wola ul. Ogrodowa (2,5 mln zł), remontu drogi powiatowej Turbia - Zbydniów (1,8 mln zł), przebudowy drogi Zarzecze- Rzeczyca Długa (13,9 mln zł), przebudowy przejść dla pieszych na ul. Niezłomnych oraz w Jastkowicach (1 mln zł).

W planach na ten rok są inwestycje w szkołach, takie jak: termomodernizacja w Zespole Szkół nr 2 (5,4 mln zł), remont pomieszczeń hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 oraz modernizacja hali sportowej przy I LO (2,4 mln zł).

Kolejne inwestycje dotyczą Powiatowego Szpitala Specjalistycznego. Powiat planuje doposażenie oddziału Chirurgii Ogólnej w wysokości ponad 2 mln zł, modernizację i wyposażenie oddziału Kardiologicznego, oddziału Chirurgii urazowo- ortopedycznej (2,1 mln zł). Największe planowane zadanie dotyczy modernizacji i doposażenia Pracowni diagnostycznej współpracującej z SOR- em (14,9 mln zł). W planach jest zakup specjalistycznego sprzętu medycznego, w tym m.in. zakup tomografu komputerowego, kardiomonitorów, aparatów USG, wózków transportowych czy defibrylatora.

Komentarze

Dodaj swój komentarz

Przed publikacją zapoznaj się z Polityką Prywatności. Pamiętaj ponosisz odpowiedzialność za swój wpis!
By sprawdzić czy nie jesteś bootem, wpisz wynik działania: 1 + 2 =