Święta w weekend. Czy należy się dzień wolny?

Image

Zastanawiałeś się może, czy za święto w sobotę należy się dzień wolny? Zgodnie z kodeksem pracy, kiedy święto wypada w niedzielę, pracodawca nie ma żadnych dodatkowych obowiązków względem pracownika. Jednak inaczej jest w przypadku sobót. Czytaj dalej i poznaj swoje prawa! Ciesz się ich egzekwowaniem!

Czy za święto w sobotę należy się dzień wolny? Zagadnienia z kodeksu pracy

Na pytanie, czy za święto w sobotę należy się dzień wolny, odpowiadają zapisy kodeksu pracy. Zgodnie z obowiązującym prawem, przypadające w sobotę święto zmniejsza wymiar pracy o osiem godzin. W praktyce pracodawca oddaje pracownikom wolne osiem godzin w innym dniu, czyli udziela płatnego wolnego.

Powyższa sytuacja dotyczy osób pracujących od poniedziałku do piątku, czyli takich, dla których sobota jest dniem wolnym. Wyjątkiem są nauczyciele. Tutaj zastosowanie ma art. 42c ust. 3 i 4 ustawy Karta Nauczyciela.

Z kolei osoby, które w typowej sytuacji musiałyby stawić się w miejscu pracy w ten dzień, na mocy przepisów, otrzymują dzień wolny. Znaczenie artykułu 130 kodeksu pracy

Potwierdzeniem dnia wolnego za święto w sobotę jest art. 130 § 2 kodeksu pracy. Pracodawca rozplanowuje pracę pracowników w określonym czasie rozliczeniowym, co święto w sobotę, uwzględniając dzień wolny lub zmniejszenie czasu pracy w grafikach poszczególnych osób.

Ze względu na fakt, iż może to nastąpić zarówno przed, jak i po określonej sobocie, pracodawca nie musi udzielać dnia wolnego wszystkim pracownikom w tym samym dniu, dzięki czemu zachowuje on ciągłość pracy.

Co więcej, mimo iż z założenia pracodawca ustala dzień, w którym następuje odbiór za sobotę, nie ma przeciwwskazań, aby pracownicy samodzielnie określali, w jakim terminie chcieliby mieć dodatkowy dzień wolny. Konsekwencje dla pracodawcy za nieudzielenie dnia wolnego pracownikom za święto w sobotę

Czy za święto w sobotę należy się dzień wolny? Według ustawodawcy tak, czego potwierdzeniem może być nie tylko kodeks pracy, ale również możliwość interwencji Państwowej Inspekcji Pracy w przypadku nieudzielenia dnia wolnego. Pracodawcy grozi do 30 tysięcy złotych kary za wykroczenie w postaci naruszenia podstawowych praw pracowniczych.

Jak prawidłowo rozlicza się dzień wolny za święto w sobotę?

Jeżeli dana osoba pracuje osiem godzin dziennie, uzyskuje dzień wolny. Problematyczny jest jednak system równoważny, który wydłuża dobowy wymiar pracy od 12 do 24 godzin. W takim przypadku, w zależności od okoliczności, pracodawca może skrócić czas pracy w wybranym dniu lub udzielić dnia wolnego. Inne rozwiązania będą zastosowane u osób, których czas pracy zawsze wynosi więcej niż 8 godzin, a inne u pracowników z nienormowanym harmonogramem.

Jak widać, odpowiadając na pytanie, czy za święto w sobotę należy się dzień wolny, należy wskazać na obowiązujące przepisy. Potwierdzeniem konieczności udzielenia pracownikowi dodatkowego dnia wolnego jest także treść wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2012 roku (akt K 27/11). Warto znać swoje prawa, zwłaszcza że w 2023 roku święto w sobotę przypada 11 listopada.

Komentarze

Dodaj swój komentarz

Przed publikacją zapoznaj się z Polityką Prywatności. Pamiętaj ponosisz odpowiedzialność za swój wpis!
By sprawdzić czy nie jesteś bootem, wpisz wynik działania: 1 + 2 =