Trzeci przetarg na budowę chodników

Image

Gmina Radomyśl nad Sanem ogłosiła trzeci przetarg na budowę przy drogach wojewódzkich chodników i ciągów pieszo rowerowych w Chwałowicach, Antoniowie, Woli Rzeczyckiej i Dąbrowie Rzeczyckiej oraz pomiędzy Dąbrową Rzeczycką i Rzeczycą Okrągłą. Otwarcie ofert nastąpi 3 kwietnia br.

Poprzednio ogłoszone dwa przetargi zostały unieważnione ze względu na znaczne przekroczenie kwoty, którą gmina zamierza przeznaczyć na realizację inwestycji. W pierwszym przetargu oferta przekroczyła posiadane środki o kwotę 2,3 mln. zł, zaś w drugim najkorzystniejsza o kwotę 1,7 mln. zł. Środki zaplanowane na budowę chodników i ciągów na terenie gminy wynoszą prawie 5,2 mln złotych. Na tę kwotę składa się głównie pozyskana z Rządowego Funduszu „Polski Ład” dotacja w wysokości 4 mln zł. Pozostała część środków będzie pochodziła z budżetu gminy. Warto odnotować, że gmina opracowała dokumentację projektową inwestycji. Jej koszt wyniósł gminę 228 tys. złotych.

Przedmiotem przetargu jest budowa w br. chodników i ciągów pieszo - rowerowych przy drogach wojewódzkich na terenie gminy o łącznej długości 3,5 km.

W Chwałowicach planuje się budowę chodnika na długości 1161 m. W ramach zadania ma zostać wybudowany chodnik o szerokości 1,5m - 2m.

Ciąg pieszo - rowerowy planowany jest do budowy w Antoniowie na długości 970 m. Tutaj ma powstać ścieżka rowerowa z dopuszczeniem ruchu pieszego z betonu asfaltowego o szerokości 2,5 – 3 m. Przebudowane mają zostać zjazdy i wykonane pobocza utwardzone kostką. Wybudowane będą elementy odwodnienia i przejścia dla pieszych.

W ramach zaplanowanych inwestycji mają powstać również ciągi pieszo - rowerowe na odcinku Wola Rzeczycka – Dąbrowa Rzeczycka o długości 1018m oraz między Dąbrową i Rzeczycą Okrągłą, gdzie uzupełniony będzie brakujący odcinek ścieżki rowerowej na długości 344m. Zakres robót obejmuje tu m.in. budowę ciągu o szerokości 2,5m – 3 m oddzielonego od jezdni poboczem utwardzonym wraz ze ściekiem o szerokości 1m. Przebudowane mają zostać zjazdy oraz otwarte rowy.

Budowa chodników i ciągów pieszo rowerowych ma być zakończona w terminie do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Komentarze

Dodaj swój komentarz

Przed publikacją zapoznaj się z Polityką Prywatności. Pamiętaj ponosisz odpowiedzialność za swój wpis!
By sprawdzić czy nie jesteś bootem, wpisz wynik działania: 1 + 2 =