Na Posaniu powstaną nowe drogi. Jest już pierwszy przetarg

Image

Na tym osiedlu mieszkańcy od dawna czekają na nowe drogi. Pojawiło się właśnie światełko w tunelu.

Miasto Stalowa Wola opublikowało postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn. „Projekt i budowa dróg na osiedlu Posanie w Stalowej Woli”. Zakres obejmuje zaprojektowanie następujących dróg: 

- droga nr 1:  Sochy i Posanie – długość około 670m,

- droga nr 2: Sochy i Posanie – długość około 560m,

- droga nr 3: Sochy, 2 części Charzewice II– długość około 535m,

- droga nr 4: Charzewice II, Sochy, Posanie) – długość około 750m,

- droga nr 5: Charzewice II, Sochy i Posanie – długość około 660m,

- droga nr 6: Charzewice II, Sochy i Posanie – długość około 720m,

- droga nr 7: Posanie – długość około 355m,

- droga nr 8: Sochy – długość około 200m.

– Konsultacje z mieszkańcami oraz radnymi Miasta Stalowej Woli na Osiedlu Posanie bardzo wyraźnie nakreśliły problemy infrastrukturalne z jakimi mierzą się mieszkańcy Posania. Miasto Stalowa Wola chce jak najszybciej i najtrafniej się z nimi zmierzyć. Czynimy więc pierwszy, bardzo ważny krok w powstaniu sieci nowych dróg na tym osiedlu. Dzięki tej inwestycji zdecydowanie poprawi się komfort i bezpieczeństwo mieszkańców oraz otworzą się szerokie perspektywy budownictwa jednorodzinnego i wielorodzinnego na tym terenie– mówi prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Zakres przetargu obejmuje m.in.: uzyskanie mapy do celów projektowych; uzyskanie wypisów i wyrysów,  opracowanie profili geologicznych gruntu dla projektowanych dróg, opracowanie projektów budowlanych w zakresie budowy dróg; opracowanie projektów wykonawczych w zakresie budowy dróg;  opracowanie projektów zabezpieczenia lub przebudowy istniejącego kolidującego uzbrojenia terenu; opracowanie projektów stałej organizacji ruchu; opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót; opracowanie przedmiarów robót; opracowanie kosztorysów inwestorskich; uzyskanie warunków technicznych od właścicieli sieci, jeśli zajdzie taka konieczność oraz uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień od poszczególnych właścicieli sieci, jeśli zajdzie taka konieczność;  uzyskanie wszystkich niezbędnych do realizacji prac projektowych opinii, uzgodnień, sprawdzeń i decyzji w zakresie wynikającym z przepisów prawa; analizę stanu własnościowego gruntów i wykonanie operatu geodezyjnego podziałowego w celu uzyskania 10 metrowego pasa drogowego, przygotowanie wniosku o wydanie decyzji ZRID, przygotowanie wniosku o udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych, jeśli zajdzie taka konieczność; prowadzenie bieżących konsultacji z upoważnionymi przedstawicielami Zamawiającego i uwzględnianie zgłaszanych przez nich uwag lub w razie niemożności ich uwzględnienia – udzielenie umotywowanych odpowiedzi; dokonanie wizji lokalnej w miejscu planowanej budowy drogi, w tym dokonanie wszelkich niezbędnych oględzin, pomiarów i innych czynności prowadzących do należytego wykonania inwentaryzacji budowlanej i do uzyskania przez Wykonawcę odpowiedniej wiedzy (w tym o celach i oczekiwaniach Zamawiającego względem planowanej inwestycji) do należytego wykonania przedmiotu Umowy; w trakcie postępowania administracyjnego o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych realizowanych w oparciu o projekt, aż do czasu wyłonienia wykonawcy robót, Wykonawca będzie uczestniczył w przygotowaniu odpowiedzi na pytania wykonawców, udzielał wyjaśnień dotyczących opracowanego projektu oraz będzie dokonywał ewentualnych modyfikacji (poprawek i uzupełnień) w opracowanym projekcie, których konieczność wprowadzenia wynikać będzie z zadawanych pytań a także wniesionych odwołań i udzielanych odpowiedzi w ramach w/w postępowania, w wyznaczonych terminach. 

Komentarze

Dodaj swój komentarz

Przed publikacją zapoznaj się z Polityką Prywatności. Pamiętaj ponosisz odpowiedzialność za swój wpis!
By sprawdzić czy nie jesteś bootem, wpisz wynik działania: 1 + 2 =
e2rds

~Marek, odezwał sie śmie.dziel, wybitny intelekt, poczytaj swoje wypie.dki, cyt:
~Marek 19 Grudnia 2022 14:43:05
Zajmij się swoim gównem które cię zrobiło erdees
~Marek 19 Grudnia 2022 18:28:33
Tak erdees ty idź do swojego gowna
Pamiętasz mój odpis, właśnie ty nim jesteś, jeśli nie to powtarzam.
~Marek, o nie, nie chce do ciebie chodzić i wąchać, serdeczne dzięki, lepiej spłyń tam koło VIVO.

~Marek

Przecież on nie ma rodziny ten erdees cały

e2rds

~ ~~~~ psie gó.no, też codziennie śmie.dzi i tego nie czuje, ale przezież to śmi.rdziel ~ ~~~~ psie gó.no.

~

Stary komuch jak zwykle całodzienny dyżur na forum. Rodzina pewnie ma go w.doopie.

e2rds

~Kochanek, dlatego kwiczysz, ja tez, walić w twój pusty obleśny łeb świniaku.

~Kochanek

Kocham erdeesika

e2rds

stalow emiasto, zrozumiałeś dlaczego, czy muszę ci to wytłumaczyć prosiaczku.

e2rds

stalow emiasto w de.ilstwie nie odrównuje ci nawet w 10 % prosiaczku.

e2rds

~Stary erdeesa jakeś stara świnia, to czego możesz się spodziewać, tylko takiego obleśnego zboczonego świniaka ~He he.

~Stary erdeesa

Mój syn zawsze miał nierówno pod sufitem

stalowemiasto

e2rd_s jeśli naprawdę masz tyle lat ile podajesz, to jesteś zdrowo pier_dolnięty.

e2rds

Śmier.ziele ~ ~~~~ psie gó.no, i ~Stary erdeesa, jak macie ochotę to jeszcze możecie śmier.zieć, mnie to nie przeszkadza, tak padlina jak i ~ ~~~~ psie gó.no. Tak do padliny jestem przyzwyczajony od dawna jak i ~ ~~~~ psiego gó.na.

e2rds

~ ~~~~ psie gó.no, zaśmie.działeś i nadal śmier.zisz na forum razem ze starą świnią, nowy.

e2rds

~Stary erdeesa cicho stara świnio, nie kwicz.

~Stary erdeesa

Musisz się uspokoić synu mój czekam na ciebie

~

Nawet sranie przez tysiące psów nie przebije twojego porodu.

e2rds

~ ~~~~ psie gó.no, już zrobiłem coś dobrego, wyprowadziłem psa i zrobił ~ ~~~~ psie gó.no, czyli ciebie, dlatego chyba zaśmie.działeś na forum.

~

Strzel sobie w łeb zrób coś raz dobrego.

e2rds

~Stary erdeesa, ty nie jesteś mój ojciec, mój ojciec to dawno nie żyje, ty jesteś ale stara świnia tak się przedstawiająca, ale nie przejmuj się, możesz kwiczeć. Ja takich starych świń nie strzelam , niech zdechną, padlina też potrzebna, ma wielu amatorów.

~Stary erdeesa

Synku mój uspokój się , zacznij zachowywać się jak na człowieka przystało .

e2rds

~He he, obleśny zboczony świniaku nie kwicz i nie śmie.dź padlino. Koryto odwróć i spać do barłogu.

~He he

Erdeesik to fraglesik niewierny

e2rds

~He he, obleśny zboczony świniaku, zapomniałem, że zacząłeś dyżur ciecia to będziesz kilkanaście godzin śmier.ział padlino.

e2rds

~He he zboczony, obleśny świniaku nie kwicz i nie śmie.dź.

~He he

Erdeesik to Mapeciatko syn fraglesika

e2rds

~He he zboczony, obleśny świniaku nie kwicz i nie śmie.dź.

~He he

Ssij stary capie mapecie zrobiony przez Melapete ,idź do starego erdees

e2rds

~He he zboczony, obleśny świniaku nie kwicz, odwróć koryto obowiązkowo, rozumiesz świniaku i spać w barłogu, tylko nie zatruj się smr.dami, bo kto będzie jutro kwiczał śmie.dzielu. Ty lubisz brud, składasz się z samego brudu, to i w brudna możesz cmoknąć, tylko ryja wyparz.

~He he

Umyj się brudasie chory umysłowo erdeesku

e2rds

~He he zboczony, obleśny świniaku nie kwicz, odwróć koryto obowiązkowo, rozumiesz świniaku i spać w barłogu, tylko nie zatruj się smr.dami, bo kto będzie jutro kwiczał śmie.dzielu.