127 500 zł na program dotyczący bezdomnych psów i kotów

Image

Takie działania wymuszają przepisy. W Stalowej Woli też taka uchwała została kolejny już raz przygotowana.

W celu zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami, poprawy warunków bezpieczeństwa w mieście przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Stalowej Woli na 2023 rok. Dotyczy on głównie zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, w tym kotów wolno żyjących, zwierząt gospodarskich, przebywających na terenie Stalowej Woli.

Chodzi o:

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,

3) odławianie bezdomnych zwierząt,

4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt,

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,

6) usypianie ślepych miotów,

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich,

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt realizowane będzie poprzez Schronisko dla Zwierząt „Strzelce” w Oleśnicy.

Jak czytamy w uchwale, opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, realizowana będzie poprzez:

1) zakup w miesiącach zimowych karmy dla wolno żyjących kotów i przekazanie jej społecznym opiekunom kotów wolno żyjących,

2) regularne dokarmianie kotów wolno żyjących prowadzone będzie przez społecznych opiekunów w miejscu ich przebywania. Społeczni opiekunowie zobowiązani są do utrzymywania porządku i czystości w miejscu dokarmiania.

3) prowadzenie i aktualizowanie przez Gminę rejestru społecznych opiekunów kotów wolno żyjących i miejsc przebywania kotów wolnożyjących na terenie gminy Stalowa Wola, celem współpracy w zakresie opieki nad kotami,

Odławianie bezdomnych zwierząt przebywających na terenie Gminy Stalowa Wola jako działanie o charakterze stałym prowadzone będzie przez weterynarz Beatę Pawliszyn - Gabinet Weterynaryjny „Anvet”. Bezdomne zwierzęta mają być wyłapywane w sposób stały (zwierzęta błąkające się i pozostające bez właściciela oraz te, które uciekły lub zostały porzucone przez człowieka. Do czasu odwiezienia ich do schroniska mają mieć zapewnione odpowiednie warunki. Zwierzęta gospodarskie będą kierowane do jednego z gospodarstw rolnych w Obojnej.

Uchwała mówi też o znakowaniu zwierząt, pokrywaniu kosztów elektronicznego znakowania bezdomnych psów oraz psów, których właściciele zamieszkują na terenie Stalowej Woli. Oznakowanie będzie prowadzone w miarę posiadanych środków. Psy będzie można znakować w wyznaczonym zakładzie leczniczym.

Na program obowiązujący w roku 2023 przeznaczono kwotę 127.500 zł:

1) zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami – 25.000 zł,

2) sterylizacja – 50.000 zł,

3) całodobowa opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych – 30.000 zł,

4) zapewnienie opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie – 18.000 zł,

5) zapewnienie gospodarstwa rolnego – 1.500 zł,

6) elektroniczne znakowania psów – 1.000 zł,

7) edukacja – 2.000 zł.

Program uprzednio został przekazany do zaopiniowania do Powiatowego Lekarza Weterynarii, Fundacji „Kocia Wyspa”, do Stalowowolskiego Stowarzyszenia Opieki nad Zwierzętami Psia Przystań i do Wojskowego Koła Łowieckiego „SYGNAŁ” w Nisku.

Komentarze

Dodaj swój komentarz

Przed publikacją zapoznaj się z Polityką Prywatności. Pamiętaj ponosisz odpowiedzialność za swój wpis!
By sprawdzić czy nie jesteś bootem, wpisz wynik działania: 1 + 2 =