Transport zwłok z Niemiec - wszystko o procedurach

Materiał zewnętrzny Image

Śmierć na terenie Republiki Federalnej Niemiec wiąże się z możliwością pochówku danej osoby na miejscu albo sprowadzeniem ciała do Polski. Trzeba wiedzieć, że ta druga opcja jest znacznie tańsza, bo obecnie koszt pogrzebu w Niemczech to nawet 8000 euro. Jeżeli większość najbliższej rodziny mieszka w Polsce, to pochówek w kraju jest też dla wszystkich korzystniejszy. Co należy wiedzieć na temat procedur?

Dlaczego warto skorzystać z usług firmy zajmującej się międzynarodowym transportem zwłok, w tym z Niemiec do Polski?

Nie trzeba samodzielnie załatwiać formalności czy kremacji zmarłego na terenie Niemiec, samodzielnie udawać się do danego landu, by później przetransportować urnę z prochami po uzyskaniu stosownych dokumentów. Niezależnie czy chce się sprowadzić ciało zmarłej bliskiej osoby, czy też prochy, wszystkimi formalnościami może zająć się firma świadcząca usługi międzynarodowego transportu zwłok. Warto zapoznać się z ofertą na stronie: https://www.funeral.com.pl/oferta/transport-zwlok-z-niemiec. Wystarczy udzielić pełnomocnictwa, by firma zajęła się wszystkim. Warto wiedzieć, że standardowo z wszystkimi procedurami sprowadzenie zwłok z Niemiec do Polski trwa od 3 do 7 dni. Najpierw należy jednak wystąpić o pozwolenie na transport do Starostwa Powiatowego właściwego ze względu na planowane miejsce pochówku zmarłego. Należy wypełnić wniosek i dołączyć do niego przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego języka niemieckiego dokument aktu zgonu. Jeżeli można uzyskać jedynie dokument potwierdzający zgon, to akt zgonu po jego przetłumaczeniu przez tłumacza przysięgłego może wydać USC właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Najłatwiej oczywiście jest gdy można uzyskać międzynarodowy akt zgonu, który wyda choćby szpital w Niemczech. Starosta właściwy ze względu na miejsce składania wniosku w porozumieniu z powiatowym inspektorem sanitarnym wyda pozwolenie na transport zwłok z Niemiec do Polski. Owo pozwolenie musi być jeszcze dostarczone do konsula RP, który wyda zaświadczenie potrzebne do transportu zwłok. Jeżeli w akcie zgonu nie ma zaznaczonej przyczyny, to potrzebny jest dokument, który potwierdza, że zgon nie nastąpił z przyczyny choroby zakaźnej zawartej w wykazie Ministra Zdrowia. Jeśli nie można tego wykluczyć, to należy pamiętać, że transport zwłok z Niemiec będzie możliwy dopiero po dwóch latach od dnia zgonu i w takiej sytuacji trzeba będzie ponieść koszty pochówku w Niemczech czy też tymczasowego pochówku. Jeżeli jednak nie ma przeciwwskazań do transportu zwłok z Niemiec, firma pogrzebowa zajmująca się międzynarodowym transportem zwłok wykona tę usługę z należytym zmarłemu szacunkiem.

Jak wygląda transport zwłok z Niemiec?

Transport zwłok z Niemiec odbywa się przy użyciu pojazdów specjalnych, oznakowanych karawanów, które wyposażone są w łatwą w czyszczeniu i odporną na działanie środków dezynfekcyjnych podłogę, a także schowek na owe środki dezynfekcyjne. Zwłoki transportowane są w trumnie ze specjalnym metalowym wkładem. W niektórych landach przy zamknięciu trumny musi być obecny urzędnik. Trumna jest oddzielona od kabiny kierowcy, a także zabezpieczona przed przesuwaniem się w trakcie transportu. Można oczywiście transportować także prochy zmarłego w urnie. Jednak jeśli planuje się kremację, ze względu na wysokie koszty w Niemczech, rekomendowane jest, by sprowadzić zwłoki z Niemiec i poddać je kremacji w Polsce. Wszystkie formalności łącznie z załatwianiem kwestii ubezpieczeniowych czy zasiłku pogrzebowego można zlecić w ramach udzielenia pełnomocnictwa firmie pogrzebowej.

Komentarze

Dodaj swój komentarz

Przed publikacją zapoznaj się z Polityką Prywatności. Pamiętaj ponosisz odpowiedzialność za swój wpis!
By sprawdzić czy nie jesteś bootem, wpisz wynik działania: 1 + 2 =