Podatek od nieruchomości od stycznia w górę

Image

Burzliwa dyskusja rozgorzała się wśród radnych w sprawie wzrostu stawek podatku od nieruchomości. Choć opinie były różne, ostatecznie większością głosów radnych PiS od stycznia przedsiębiorcy zapłacą więcej.


TO NIE JEST DOBRY CZAS NA PODNOSZENIE PODATKÓW

Jako pierwszy na sesji głos w dyskusji zabrał radny Damian Marczak (SPS).

– Wydaje mi się niezasadnym, aby końcem roku podejmować taką decyzję, która w znaczący sposób będzie wpływała na funkcjonowanie wielu przedsiębiorstw, w szczególności, w czasie tak dużej niepewności. W przyszłym roku mamy do czynienia z 2 podwyżkami, które dotkną bezpośrednio przedsiębiorców. Mówię tutaj o podwyżce najniższego wynagrodzenia. Mamy też informację o tym, że będą zmieniane podatki. Mówimy o korekcie Nowego ładu. Dodatkowo wprowadzamy my, jako miasto, podwyżkę. Nie mówię już o podwyżkach, które dotknęły przedsiębiorców, czyli podwyżkach wszelakiego rodzaju mediów, które miały znaczący wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw. W szczególności dotyczy to małych przedsiębiorców na terenie Stalowej Woli. Rozumiem punkt widzenia prezydenta i tę sytuację, w której znajduje się miasto. Inflacja w roku 2022 sięgnęła już niespełna 19%- mówił Damian Marczak.

Radny zaproponował aby jeszcze przedyskutować kwestię podwyżki, a decyzję odłożyć na później. Według niego wyższe stawki powinny obowiązywać dopiero za rok.

- Jest jeszcze jedna kwestia, z którą się nie zgadzam. Mówię o wyłączeniu firm, które działają w obrębie 6 (obszar dawnej HSW- dop. red.), a dotyczy to podatku od handlu, bo w zasadzie największym przedsiębiorstwem, które z tego korzysta jest firma Halmar. I tutaj pytanie, co by było gdyby firma Halmar była ulokowana w trochę innym miejscu Stalowej Woli, np. w pobliżu sklepu Castorama, czy Mrówka? Czy tak samo byśmy robili wyłączenia dla tej firmy?- pytał radny Marczak.


WSTRZYMAJMY NA ROK PODWYŻKI

Wiceprzewodniczący RM Jerzy Augustyn podkreślił, że podwyżki podatków dotyczą wyłącznie działalności gospodarczej, nie dotyczą mieszkańców i ich dóbr (mieszkań, budynków, garaży).

– Dlaczego nie stosujemy równości tych podmiotów, bo kąt rozwarty pomiędzy naszą stawką, która obowiązuje dotychczas, a tą która jest narzucona ustawą, jest coraz wyższy. Oddalamy też podwyżkę opłaty za odpady komunalne. W roku 2023 ta opłata będzie identyczna i trzeba będzie ją skompensować z budżetu miasta. Myślę, że żyjemy w naprawdę trudnym okresie, kończymy ten roku i zaczynamy rok 2023, który wcale nie będzie lepszy. Wszyscy się dwoją i troją, od rządu po samorządy żeby ten kryzys społeczno- gospodarczo- polityczny przeżyć. Albo będziemy w tym solidarni, albo będziemy się w tym ścigać. Nasi mieszkańcy, mimo że nie są ujęci w tych podwyżkach podatków, to jednak są pracownikami wielu firm, które są na terenie tego miasta, i z jednej strony ich tu łaskoczemy, a z drugiej, w taki czy inny sposób firmy ograniczając swoje koszty, pierwsze co robią, to zwalniają pracowników, a pracownicy pierwsze co robią, gdy są tak znaczące podwyżki, to proszą pracodawców o podwyżki wynagrodzeń– mówił Jerzy Augustyn.

Wiceprzewodniczący przypomniał, że miasto od 2008 roku nie podniosło podatków. Poprosił prezydenta o wstrzymanie o rok podwyżek, a po roku danie ich wszystkim.


WYRAŹNE NIERÓWNOŚCI W UCHWALE

Radna Joanna Grobel- Proszowska podkreśliła, że w uchwale o podwyżkach stawek podatku od nieruchomości pojawiły się wyraźne nierówności.

– W przypadku podatku od gruntów, od działalności gospodarczej jest zwyżka o 15 groszy, natomiast podatek od gruntów, działalności gospodarczej, dotyczący paliw i banków, nie jest on w ogóle podniesiony. Podobnie dotyczy to budynków pod działalność gospodarczą, gdzie podniesiono opłatę o 3 zł, natomiast jeżeli chodzi o budynki, paliwa i banki podniesiono o 2 zł. Zupełnie tego nie rozumiem, tym bardziej, że dotyczy to podmiotów, które się bardzo dobrze finansowo mają. To są te trzy nierówności w traktowaniu podmiotu gospodarczego– mówiła radna Joanna Grobel- Proszowska.

Radna Renata Butryn nie była zwolenniczką podniesienia stawek podatku od nieruchomości, tym bardziej, że koszty życia, podobnie jak inflacja, stale rosną. Jak podkreśliła część przedsiębiorców zastanawia się nad tym, czy kontynuować zakres swojej działalności, czy zmniejszać produkcję, czy zwalniać pracowników, czy może zamknąć działalność.

- Dokładając w tej chwili dodatkowe obciążenie nie wspieramy przedsiębiorców. Uważam, że w tej sytuacji, jaką mamy obecnie, nie powinniśmy podnosić podatków, bo to też będzie rzutować na cenę tego, po co my będziemy sięgać jako konsumenci. Niby mieszkańcy są pod ochroną, a tak naprawdę nie, dlatego, że to będzie automatyczny wzrost cen usług, cen produktów i to będzie uderzać w nas, więc koło się zamyka– mówiła radna Butryn.


NIE MOŻNA CHOWAĆ GŁOWY W PIASEK

Radny Mariusz Bajek wypowiedział się w zupełnie innym tonie niż jego przedmówcy. Zaznaczył, że od wielu lat podatki nie były podnoszone i musiał przyjść ten czas, kiedy do takiej sytuacji doszło.

– Biorąc pod uwagę skalę tych podwyżek, która w tej chwili się odbywa, to w zasadzie inflacji to nie pokrywa. Trzeba brać pod uwagę inflację na przestrzeni kilku lat. Wcześniej też była, była mniejsza, ale była, myśmy przez ten czas podatków nie podnosili. Nie można cały czas tak prolongować i to przesuwać, a jeszcze rok, a jeszcze rok… Jeszcze jedna sprawa: nie podnosimy opłat za odpady komunalne, to też kosztuje. Oczywiście może być taka sytuacja, że podatków nie będziemy podnosili, subwencje dostaniemy wtedy mniejsze. Oczywiście mamy zamiar częściowo zejść z zadłużenia miasta w budżecie przyszłorocznym, nie musimy podnosić podatków, a wtedy 6 mln zł trzeba będzie najprawdopodobniej ująć w tym oddłużeniu miasta, coś za coś. Nie można chować głowy w piasek tym bardziej, że nie podnosimy opłat za odpady komunalne. To wszystko trzeba razem policzyć, a jeżeli policzy się skalę tych podwyżek na podatkach w całym koszyku, na różnych nieruchomościach, to wychodzi ona poniżej inflacji- mówił radny Bajek.


MIASTO PRZYJEZDNE MIESZKAŃCOM

Prezydent uważa, że na miasto trzeba spojrzeć jak na firmę, a patrząc w ten sposób gmina uczestniczy w tych samych procesach gospodarczych, a więc również inflacyjnych, tak jak inne podmioty gospodarcze.

- Miasto, które w swoim zakresie działania jest bardzo istotnym pracodawcą, jest bardzo istotnym usługodawcą, również pod względem odpłatnym. Jakie ma możliwości miasto jako firma, by zadbać o swoją kondycję budżetową, swoją kondycję możliwości rozwojowych pod względem dodatkowych dochodów? Jednym z podstawowych elementów kształtowania dochodu miasta jest podatek od nieruchomości. Teraz, w sytuacji kiedy tak jak dla wszystkich innych podmiotów gospodarczych, tak również dla miasta Stalowej Woli, rosną wszystkie koszty działania, to my nie mamy możliwości innego działania, jak regulować kwestie podatku od nieruchomości, ale to trzeba popatrzeć na cały system- mówił Lucjusz Nadbereżny.

Włodarz Stalowej Woli podkreślił, że miasto od mieszkańców pobiera najniższą opłatę za śmieci w Polsce, która wynosi 13 zł od osoby. Dla tych, którzy korzystają z kompostownika jest o 1 zł taniej. Ponadto wywóz odpadów dla przedsiębiorców kosztuje 5 zł za podstawowy pojemnik 120 litrowy, co chroni małych przedsiębiorców.

- Miasto nie pobiera opłaty adiacenckiej za wszystkie działania związane z polepszaniem sytuacji nieruchomości poprzez budowę dróg, oświetlenia, kanalizacji, prowadzenia komunikacji publicznej, transportu publicznego, realizując te usługi bezpośrednio i na terenie strefy i na terenie miasta, również uwzględniając interes gospodarczy podmiotów, które są na terenie miasta. Miasto Stalowa Wola nie pobiera także opłat za deszczówkę od przedsiębiorców- mówił Lucjusz Nadbereżny.

Prezydent przypomniał także o tym, że nie podniesiono cen biletów (1,10 zł ulgowy, 2,20 zł cały, 3 zł poza Stalową Wolę). Dodatkowo nie można zapomnieć o bezpłatnych przejazdach, z których korzystają m.in. seniorzy. Wyliczając korzyści dla mieszkańców prezydent podkreślił, że Stalowa Wola jest miastem przyjaznym dla przedsiębiorców, jak również mieszkańców.

- Jeżeli zobaczylibyśmy grupę porównawczą miast, tych około 50 tys. mieszkańców, to Stalowa Wola jest liderem pod względem najtańszych podatków zarówno dla mieszkańców, jak i przedsiębiorców. 46 groszy za mieszkanie, to stawka która już się nie zdarza w Polsce pod względem obciążenia- mówił Lucjusz Nadbereżny. – Jeżeli chodzi o propozycję, która jest złożona, nie dotyczy ona mieszkańców. Propozycja z 22 zł na 25 zł, czyli o 3 zł za m2, czyli działalność gospodarcza, która ma 100 m2, taka średnia usługowa na terenie miasta Stalowej Woli, to jest 300 zł rocznie, czyli 25 zł miesięcznie. Jeżeli ktoś z państwa uważa, że ta podwyżka miałaby wpływ na zwolnienie pracownika, to ja się kompletnie z tym nie zgodzę. Jeżeli mówimy dalej, działalność gospodarcza, już powiedzmy taka wytwórcza, średni przedsiębiorca działający na strefie- 1000 m2, to jest 3 tys. zł rocznie. To nie jest skala, która może decydować o tym, aby przeprowadzać redukcję zatrudnienia. To jest 13% wzrostu, a więc nie jest to podwyżka o charakterze radykalnym, czy taka, która może zaburzyć budżet- mówi prezydent miasta.

Prezydent przyznał, że stawka śmieciowa jest niedoszacowana, a budżet miasta ponosi znaczący koszt wywozu odpadów mieszkańców i przedsiębiorców. Wyjaśnił, że aby dostosować opłatę śmieciową pod względem rentowności do realiów, opłata dla małego przedsiębiorcy za pojemnik powinna wzrosnąć do 15 zł, co daje rocznie 150 zł.

- Uważam, że ta podwyżka, która została zaproponowana, jest racjonalna i ona oczywiście będzie mieć wpływ na firmę. Wzrosną te opłaty, ale musimy powiedzieć szczerze, że te 3 zł na m2 nie jest stawką, która może zachwiać działalnością gospodarczą na terenie miasta Stalowej Woli- przekonywał prezydent.

Włodarz Stalowej woli odniósł się także do wyłączenia z podwyżek firm, które działają w obrębie 6.

- Jeżeli chodzi o obręb nr 6, czyli obręb Huty Stalowa Wola, jest to teren, który jest tradycyjnie i planistycznie terenem związanym z prowadzeniem działalności wytwórczej, z prowadzeniem działalności magazynowej. Jeżeli chodzi o podmiot wymieniony tutaj przez państwa radnych, czyli Halmar właśnie przy ulicy COP, należałoby go jednak zaliczyć jako nie podmiot wystawowy, tylko jako podmiot magazynowy, prowadzący taką działalność gospodarczą. Jest on podmiotem lokalnym. Jaka była intencja podniesienia tej stawki dla obiektów handlowych powyżej 1000 m2? Ta intencja podatkowa była właśnie taka, żeby dać jasny sygnał ze strony Rady Miejskiej, ze strony samorządu, że inaczej patrzymy na lokalnych przedsiębiorców, którzy tworzą tutaj lokalny biznes, a inaczej patrzymy na wielkie sieci handlowe o charakterze przede wszystkim detalicznym. I stąd to zróżnicowanie. Powiem wprost, traktujemy inaczej Halmar niż Biedronkę- mówił prezydent Nadbereżny.

Gdy przyszło do głosowania nad podniesieniem stawki podatku od nieruchomości „za” było 12 radnych, przeciw 5. Od głosu wstrzymało się 2 rajców.


JAKIE PODWYŻKI BĘDĄ OBOWIĄZYWAĆ OD 1 STYCZNIA?

Według szacunków podwyżka stawek podatku od nieruchomości przełoży się na wzrost dochodów budżetowych o kwotę 6 433 287,53 zł.

Obrazek

Pozostałe stawki pozostawiono bez zmian, co ilustruje poniższa tabela.

Obrazek

Jak głosowali radni?

Obrazek

Komentarze

Dodaj swój komentarz

Przed publikacją zapoznaj się z Polityką Prywatności. Pamiętaj ponosisz odpowiedzialność za swój wpis!
By sprawdzić czy nie jesteś bootem, wpisz wynik działania: 1 + 2 =
e2rds

~He he, kwiczacy knurze, odreagowujesz tą hiene cmentarna i kanalie, a koniec roku de.ilu już blisko, kwicz, kwicz, przynajmniej ma kogo po ryju tłuc, jeszcze pokwicz troche, przed 23 odpiszę do de.ila i niedorozwoja.

~He he

Erdeesik melepeto zrobiona przez Mapeta idź się gasić gdzie idziej

e2rds

~He he kwiczący knurze, możesz mnie cmoknąć, niedawno cię zrobiłem do muszli, tylko ryja wyparz de.ilu. Miłych snów kanalio.

~He he

Ssij po kulki erdeesik

maszynista

Wiecie czego boi sie pis uar ?podpisali zielony ład i zgodzili sie na zamykanie kopalń.Strajk w kazdej chwili grozi na kopalniach ,ale Solidarność probuje powstrzymac strajk dajac srebrniki gornikom.

e2rds

~He he rżący, co ty de.il może wiedzieć o głupocie, toć to tylko de.il ~He he rżący i niedorozwój. I znów kradniesz.

~Polak

Do [taka prawda/ekolog i inne pseudonimy], powiedział [kaczyński czy tami inny tusk - to jedno i to samo barachło] i ty temu [mainstreamowemu] politykowi uwierzyłeś to ja ci gratuluję rozumku. Każdy polityk z [mainstreamu] każdą brednie i kłamstwo powie aby dostać się do koryta (przypisek: ty tu chyba siebie opisujesz) czy ty o tym naiwniaczku nie wiesz. A swoja drogą [odwrócę i sparafrazuję] ci słowa PAIikota [o ile to on powiedział, bo aż tak nie śledzę pacynek], że [mainstream] nie ma żadnych szans na koryto [inaczej niż liżąc d... swoim właścicielom, co ty też sam robisz i] tylko hejtem [i kłamstwami ] z [opozycją] może cokolwiek ugrać.
Zdefiniuj co to jest hejt (nazywanie hejtem czegoś tylko dlatego, że ci się to nie podoba nim NIE jest.).
I nadal czekam na odpowiedzi na moje pytania.

e2rds

~ekolog vel ~taka prawda vel pseudointeligent, oglądaj dalej tylko TVPis, już wyprało ci mózg, to zgłupiejesz do reszty.

~taka prawda

Do polak, powiedział Tyszka i ty temu opozycyjnemu politykowi uwierzyłeś to ja ci gratuluję rozumku. Każdy polityk z opozycji każdą brednie i kłamstwo powie aby dostać się do koryta czy ty o tym naiwniaczku nie wiesz. A swoja drogą przypomnę ci słowa PAIikota, że opozycja nie ma żadnych szans na koryto głosząc swoje pseudo programy bo tylko hejtem z PIS może cokolwiek ugrać.

e2rds

~ekolog vel ~taka prawda vel pseudointeligent, głąbie, jak chcesz coś się dowiedzieć to szukaj w różnych źródłach informacji, a nie tylko głąbie w TVPis.

e2rds

~ekolog vel ~taka prawda vel pseudointeligent, nadal kretyna pisowskiego z siebie rób, wolno wolno ci du.owłazie.

~Polak

taka prawda/ekolog/lekarz i inne pseudonimy
Takie info podał wczoraj Stanisław Tyszka, ale on ani z pis ani z po, więc w twoim ograniczonym pojmowaniu może się zrodzić dysonans poznawczy i próba negacji rzeczywistości.
I przy okazji nadal czekam na odpowiedzi na pytania: po co wypisujesz tu propagandę o której sam wiesz że jest nieprawdziwa ale i tak dalej celowo ją wypisujesz? Bierzesz za to kasę podatnika? jesteś urzędnikiem państwowym? I jak byś nazwał kogoś kto celowo i z rozmysłem wciska propagnadowy kit? (podpowiem: gorzej niż głupek, bo głupka można naprostować, a takiego jak ty się nie da, chociaż jestem pewien że jak zmieni się władza to będziesz piał to samo, tylko nazwiska podmienisz na np. NASZ PAN PREMIER D. TUSK, oczywiście pod innym pseudoenimem, żeby cię nikt nie rozpoznał)
I co sądzisz o twoim PANU PREMIERZE morawieckim, bo on z peło przyszedł, a peło twój wróg, a niedawno wyszło że pinokio był zarejestrowany jako tw wywiadu niemieckiego bnd, podobnie jak tusk). Co o nim sądzisz? dobry premier?

~ekolog

Emerycie podaj źródło twoich bredni o tym 5 procentowym VAT bo wszyscy się z ciebie śmieją. Gdyby to była prawda to politycy PO by o tym gęgali w telewizji NARODOWEJ przecież są tam zapraszani do programów jak choćby MINĘŁA DWUDZIESTA.

e2rds

Nierząd Palca i Sznura chce wprowadzić (przywrócić) podatek od czynników energetycznych w wysokości 23 % powołując się na Bruksele. Kłamcy udają niewiniątka, a Bruksela tylko zastrzega, że podatek musi być minimum 5 %, nic nie narzucając więcej.

e2rds

~Mieszkaniec-zasraniec,(żeby nikt się nie czepiał to piszę poprawnie) hi.no cmentarna i k.nalio w jednym, nie będę dochodził kto amebo ciebie zrobił żeś taki niedorozwój i de.il bo do twoich przodków nic nie mam, ale że wychowałeś się na takiego knura kwiczącego to na pewno nie ich wola. Ale czasem tak jest, rodzice porządni, a potomstwo kanal.e i widocznie już taka kan.lią życiowa, kwiczącym św.ńskim knurem zostaniesz, współczuć tylko rodzinie i rodzicom. Pozdrawiam de.ila (melepete) i k.nalie w jednym z zaszczytnym tytułem h.eny (obrażam zwierzę, ale trudno) cmentarnej. Mam nadzieję, że kuszenie losu cię prędzej dopadnie i mojego wieku nie dożyjesz, a teraz pracuj, ryj i kwicz, bo ja jeszcze parę lat chce brać emeryturę i dobrze żyć, ty zapomnij o niej.
Myślę, że będziesz bardzo zadowolony po tym wpisie. Pozdrawiam de.ila ~Mieszkaniec-zasraniec.

~Mieszkaniec

Erdees=Melepeta zrobiona przez Mapeta

~felczer60

Zobaczcie jacy posłowie w PISie są uczeni.W środę odbyło się spotkanie posłanki PiS Barbary Dziuk z mieszkańcami Potępy (gm. Krupski Młyn). . Padło kilka pytań do posłanki. 
Zapytaliśmy posłankę, czy popiera szczepienie malutkich dzieci z powiatu tarnogórskiego preparatem na KOVID-19. Przypomnijmy, że we wtorek minister Adam Niedzielski poinformował, że do Polski dotarło ponad pół miliona szczepionek dla dzieci w wieku od 0,5 roku do 4 lat.
– Odpowiem na pytanie jednoznacznie. Jeżeli jest to przebadane, tak jak pan minister Adam Niedzielski mówi, zgodnie ze standardami, jestem za szczepionkami. Tak się składa, że ja nie byłam zaszczepiona i KOVID-19 przeszłam bardzo ciężko. Jest to temat dla mnie bardzo ważny i przekonuję nieprzekonanych do szczepień, ponieważ szczepionka powoduje, że COVID-19 przechodzi się bardzo spokojnie – mówiła posłanka Barbara Dziuk.

e2rds

~Mieszkaniec-kwiczący knurze, nic ci nie pomoże używanie moich określeń, de.ile nie potrafią od siebie nic wyprodukować oprócz smrodu. Myślę, że to ten nick to tego obleśnego typa ~Mieszkaniec. Kwicz, kwicz tyle możesz, a jeszcze zasrańcu pracuj bo ja mam mieć emeryturę i waloryzację.

~Mieszkaniec

Erdees czemu jesteś taki żałosny i obleśny knurek

~yugo

Do "obserwator", masz rację w twierdzeniu, że inwestycje czynione przez pana LN nie przynoszą żadnych przychodów i przynosić nie będą. Dlaczego tak jest? Dzieje się tak zawsze gdy decydent zapomina(celowo, z niewiedzy, cynicznie itd...) o wydawaniu publicznej kasy na tzw. wydatki bieżące budżetu. Tak to działa gdy każdy nowy "nabytek" miasta staje się jego obciążeniem nie tylko w chwili wznoszenia lecz głównie potem przez czas jego eksploatacji. To wszystko co jest związane z jego utrzymaniem jest wydatkiem bieżącym budżetu. Gdy wydatki przekraczają przychody to źle się dzieje z finansami, trzeba je łatać różną formą wyrównywania. Mogą to być pożyczki, kredyty, obligacje a najlepiej to sięgnąć wprost do... kieszeni mieszkańca i wyciągnąć tyle ile się da. Teraz mamy wariant drenowania kieszeni mieszkańców z uzasadnieniem jakie czytamy w artykule. Pocieszeniem nie jest okoliczność, że od kilku lat nie było podwyżek podatków miejskich bowiem mieszkańcom nie żyje się komfortowo(z małymi wyjątkami gdzie oprócz godnych poborów można uzupełnić domowe dochody zasiadaniem w jakiejś radzie nadzorczej spółki SP). Więc dzisiejsze obrady można porównać do jazdy figurowej na tafli lodu przez użytkowników którym po raz pierwszy przypięto figurówki. Chyba nie ma innego wyjścia bowiem gdyby było to by nie sięgano po... podwyżki. Amen.

~To drugie

Marczak, Butryn, Proszowska... Bronicie interesów mieszkańców czy swoich i swoich znajomych??

~Mieszkaniec

Dzięki Jedynie Słusznej Władzy mamy wynaturzony twór podmiotowy, w którym władza za pomocą środków przymusu zabiera wolności, narusza prawa i sprowadza obywatela do roli biernego statysty - poddanego.
Państwo opresyjne nie działa na podstawie i w zakresie prawa lecz tworzy na swoje potrzeby ersatz normy. Obudowuje jak w latach z czasów PRL prawo-podobną normę sugestywną propagandą, która da pożywkę do intelektualnej bierności a w konsekwencji do uznania propagandy za prawdę.
Partia bazuje na powtarzanych wielokroć kłamstwach i niedomówieniach tłocząc w umysły odbiorców wizje nie wymagające analizy bo podane wprost stają się automatycznie prawdą. Itak to: MAMY PAŃSTWO PiS.

~Arturo

Poziom usług w placówkach NFZ rzeczywiście straszy, chcesz się wyleczyć to lecz się prywatnie.

To smutne ze lekarze poszli za środowiskiem prawniczym. Materializm ich nie wyzwoli.

~felczer60

A moze ktos sie wypowie o ponad 200 tysiacach nadmiarowych zgonow.A o dziwo oni wcale nie umierali na cowida.Lekarze tak leczą że strach oddać im chorą krowe na leczenie .Tylko dodatki kowidowe by brali .

~Mieszkaniec

art2deco ... i tu się z Tobą zgadzam w 100% bo PiS dąży do sprawdzonego schematu niedemokratycznego sposobu sprawowania władzy w państwie.

art2deco

Nie pamiętam. Ale pamiętam co Michnik mówił o Jaruzelskim a Urban o Polakach.

I to mi wystarczy bo znajduje taki mix = prawda kłamstwo prawda prawda kłamstwo prawda prawda
To w rezultacie nie jest 1/2 prawdy tylko zamierzone kłamstwo.

Kołodziejczak nie odtworzy Leppera w białoczerwonym krawacie a Mentzwell nie ubierze mundurka szkolnego Giertycha z LPR.

Narracja nie przejdzie.

~Mieszkaniec

LN na sesji dowodził,że miasto jest jak firma????? ... a co taki dzieciak może wiedzieć o prowadzeniu firmy ??? ... tak jak Prezes o miesiączce???

~Mieszkaniec

Nastepna g.wno burza hetera PiSu.
Do uczciwej pracy symulanci bo słowa " Beaty": "prawda, uczciwość, praworządność, umiar, wolność, wystarczy nie kraść", ... brzmią dzisiaj jak gwałt na inteligencji osób myślących i skażenie niepamięcią dla Webera i reszty PiS-docentów.

~Mieszkaniec

Nastepna g.wno burza Opozycji.
Do uczciwej pracy symulanci.

~obserwator

LN na sesji dowodził,że miasto jest jak firma. No to powinno ogłosić bankructwo - ogromne zadłużenie( a inflacja się nakręca, więc obsługa długu będzie rosła), żadna tzw. inwestycja miejska nie przynosi zysków, a wręcz przeciwnie - generują koszty - począwszy od Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej , a zakończywszy na Centrum Usług Wspólnych. Z włodarza taki menager jak.....