Zakończono I etap rozbudowy
i przebudowy Szpitala Powiatowego

Image

Pod koniec września 2022 r odbył się oficjalny odbiór I Etapu zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa części Szpitala Powiatowego w Nisku - stan surowy otwarty”.

Realizacja rozbudowy i przebudowy części Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku obejmuje Oddziały: Wewnętrzny I i II, Ginekologiczno-Położniczy, Neonatologii, Pracowni Diagnostyki Obrazowej oraz Pracowni Endoskopii.

Rozbudowa Szpitala podyktowana była dostosowaniem najstarszej części Szpitala do obecnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie wymagań higieniczno-sanitarnych i ochrony przeciwpożarowej. W dobudowanym skrzydle powstaną nowoczesne sale 2-3 osobowe z własnymi węzłami sanitarnymi oraz pracownie diagnostyczne i zabiegowe oddziałów, dostosowane do najnowszych wymogów w tym zakresie.

Koszt zadania wyniósł 2 398 601,51 zł i został w całości pokryty ze środków własnych Powiatu Niżańskiego.

W obecnym momencie zakończyły się odbiory końcowe I Etapu stan surowy otwarty i zostało zakończone postępowanie na II etap stan surowy zamknięty, z terminem realizacji do końca 2022 r.

W odbiorze zadania udział wzięli: Starosta Niżański Robert Bednarz, Przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego Sylwester Daśko, Dyrektor SPZZOZ w Nisko Paweł Tofil, Z-ca dyrektora ds. ekonomiczno-administracyjnych Tomasz Maluga, przedstawiciel Wykonawcy inwestycji – Zakładu Remontowo-Budowlanego Józef Bajek oraz inspektorzy nadzoru inwestorskiego: Zbigniew Konopka, Stefan Tur i Adam Hara.

Przewiń do komentarzy

Komentarze

Dodaj swój komentarz

Przed publikacją zapoznaj się z Polityką Prywatności. Pamiętaj ponosisz odpowiedzialność za swój wpis!
By sprawdzić czy nie jesteś bootem, wpisz wynik działania: 1 + 2 =