Coraz starsi mieszkańcy Podkarpacia

Image

Według danych Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, zmniejszyła się liczba ludności w województwie podkarpackim w porównaniu z danymi NSP 2011. Zmalała liczba osób w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym, natomiast znacznie wzrosła w wieku poprodukcyjnym. Jesteśmy coraz starszym społeczeństwem.

Jak podaje Urząd Statystyczny w Rzeszowie w 2021 roku ludność Podkarpacia liczyła 2,1 mln osób (dane NSP 2021 na dzień 31.03). Osób w wieku przedprodukcyjnym (0-17 lat) było 395,2 tys., osób w wieku produkcyjnym (18-59 lat kobiety i 18-64 lata mężczyźni) 1,3 mln i w wieku poprodukcyjnym (60 lat i więcej kobiety i 65 lat i więcej mężczyźni) 440,2 tys.

Porównując wyniki NSP 2021 z wynikami NSP 2011 widać wyraźne starzenie się społeczeństwa na Podkarpaciu na przestrzeni 10 lat. Osób w wieku przedprodukcyjnym w 2021 roku było o 32,5 tys. mniej niż 10 lat wcześniej, a osób w wieku produkcyjnym o 101,0 tys. mniej. Z kolei osób w wieku poprodukcyjnym w 2021 roku było o 99,6 tys. więcej niż w 2011 roku. Nastąpiła wyraźna zmiana proporcji. W 2011 roku osób w wieku przedprodukcyjnym było o 87,0 tys. więcej niż w wieku poprodukcyjnym. Natomiast 10 lat później osób w wieku przedprodukcyjnym było już o 45,0 tys. mniej w porównaniu z osobami w wieku poprodukcyjnym.

Indeks starości

Proces starzenia się społeczeństwa obrazuje m.in. indeks starości. Jest to liczba dziadków (liczba kobiet i mężczyzn w wieku 65 lat i więcej), przypadająca na 100 wnuczków (dzieci w wieku 0-14 lat). Im więcej przypada dziadków na wnuczków, tym społeczeństwo jest starsze.

W 2011 roku na Podkarpaciu przypadało 81 dziadków na 100 wnuczków. W 2021 roku już 111 dziadków na 100 wnuczków.

Mediana wieku

Na Podkarpaciu wyraźnie wzrosła mediana wieku. W 2021 roku wyniosła 41,0 lat, co oznacza, że połowa ludności miała mniej lat, a druga połowa więcej. W 2011 roku mediana wieku na Podkarpaciu wynosiła 36,6 lat. Dla przykładu w 2011 roku osób w wieku 25 lat było 35,9 tys., a w 2021 roku 23,9 tys. Z kolei osób w wieku 80 lat w 2011 roku było 6,0 tys. a 10 lat później 7,7 tys. Najstarszych mieszkańców Podkarpacia, czyli osób w wieku 90 lat i więcej w 2011 roku było 6,4 tys, a w 2021 roku już ponad 2-krotnie więcej (14,5 tys.).

Komentarze

Dodaj swój komentarz

Przed publikacją zapoznaj się z Polityką Prywatności. Pamiętaj ponosisz odpowiedzialność za swój wpis!
By sprawdzić czy nie jesteś bootem, wpisz wynik działania: 1 + 2 =