Trzy konkursy w MBP: plastyczne i poetycki

Image

Miejska Biblioteka Publiczna im. Melchiora Wańkowicza ogłasza trzy konkursy. Wspólnie z LO im KEN i Starostwem Powiatowym w Stalowej Woli zaprasza młodych twórców do XXII edycji konkursu poetyckiego „Moja Mała Ojczyzna” pod hasłem „Godziny przy piórze” . Wspólnie ze starostwem MBP ogłasza XXVII edycję konkursu „Ekslibris” pod hasłem: „Wielcy Polacy i ich wynalazki na przestrzeni dziejów”, zaś przy współudziale Lucjusza Nadbereżnego, prezydenta Stalowej Woli MBP proponuje konkurs plastyczny „Łowcy smogu. Misja - czyste powietrze!”.

Konkurs literacki przeznaczony jest dla młodych twórców powiatu stalowowolskiego i przebiega w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie klas IV–VIII szkół podstawowych (I kategoria), uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (II kategoria). Zainteresowani udziałem w konkursie powinni złożyć zestaw fraszek (minimum 5) tematycznie związanych z powiatem stalowowolskim, napisany czytelnie na oddzielnych kartkach (w pięciu egzemplarzach). Regulamin i wzór oświadczenia na wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku i danych osobowych na potrzeby promocji biblioteki zamieszczony jest na stronie biblioteki https://mbpstalowawola.pl/ w zakładce „Konkursy”. Patronat nad konkursem sprawuje Związek Literatów Polskich Oddział w Rzeszowie oraz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Koło w Stalowej Woli. Prace można składać do 10 października w Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli, budynek Biblioteki Międzyuczelnianej przy ul. ks. J. Popiełuszki 10, tel. 15 842–10–63 wew. 38, tam również można uzyskać informacje uzupełniające. Najlepsze zestawy fraszek uhonorowane zostaną nagrodami; prace oceniać będzie jury powołane przez organizatorów. O terminie uroczystego podsumowania konkursu, połączonego z wręczeniem nagród, laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Do udziału w konkursie na ekslibris okolicznościowy pod hasłem „Wielcy Polacy i ich wynalazki na przestrzeni dziejów” organizatorzy zapraszają zaś uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu powiatu stalowowolskiego. Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów osobami związanymi z polską nauką, techniką, wynalazczością na przestrzeni lat oraz z ich osiągnięciami, które stanowią wkład w rozwój polskiej i światowej nauki i gospodarki w poszczególnych dziedzinach, pobudzanie plastycznej aktywności twórczej młodzieży oraz zainteresowanie dzieci i młodzieży ciekawą formą wyrażania swoich myśli i koncepcji twórczych (forma ekslibrisu).

Exlibrisy – podpisane (imię, nazwisko, szkoła, klasa) - należy składać w siedzibie MBP przy ul. Popiełuszki 10 - do 17 października. Regulamin konkursu i i wzór oświadczenia dotyczącego RODO zamieszczone są na stronie biblioteki https://mbpstalowawola.pl/ w zakładce „Konkursy”. Ekslibrisy powinny być w formacie A-4, zachowując jednak zawsze charakterystyczną formę projektu plastycznego - ekslibrisu (forma plastyczna jednobarwna – kolor czarny). W pracę wkomponowany powinien być napis „Ekslibris” i „Wielcy polscy wynalazcy – nazwisko wynalazcy ”.

Autorzy najciekawszych ekslibrisów zostaną uhonorowani atrakcyjnymi nagrodami, laureaci zostaną powiadomieni o terminie wręczenia nagród. Fundatorami nagród są: Starostwo Powiatowe oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Stalowej Woli.

Jeśli chodzi o konkurs „Łowcy smogu. Misja - czyste powietrze!” to tematem konkursu jest stworzenie kolażu, którego zadaniem jest propagowanie czystego powietrza na terenie miasta Stalowa Wola i okolic. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I –III szkół podstawowych w Stalowej Woli. Prace plastyczne muszą dotyczyć tematyki zanieczyszczenia i ochrony powietrza, sposobów dbania o czyste powietrze i zagrożeń dla atmosfery wynikających z działalności człowieka. Praca plastyczna w formie kolażu powinna być wykonany w formacie A-3. Prace – podpisane (imię, nazwisko, szkoła, klasa) - należy składać w siedzibie MBP przy ul. Popiełuszki 10 do 5 października 2022 roku. Tam też (lub pod tel. 15 842–10-63, wew. 38) uzyskać można szczegółowe informacje dotyczące konkursu. Autorzy najciekawszych prac zostaną uhonorowani atrakcyjnymi nagrodami. Fundatorem nagród jest Lucjusz Nadbereżny Prezydent Stalowej Woli.

Do końca listopada w holu Biblioteki Głównej czynne będą wystawy wyróżnionych prac konkursowych.

Na zdjęciu: Po każdym konkursie organizowana jest wystawa ekslibrisów.

Komentarze

Dodaj swój komentarz

Przed publikacją zapoznaj się z Polityką Prywatności. Pamiętaj ponosisz odpowiedzialność za swój wpis!
By sprawdzić czy nie jesteś bootem, wpisz wynik działania: 1 + 2 =