Rekordowe stypendia dla piłkarzy Stali Stalowa Wola w poprzedniej rundzie

Image

Stypendium sportowe jest świadczeniem pieniężnym, służącym zapewnieniu zawodnikowi środków finansowych, umożliwiających realizację programu szkolenia sportowego. Stypendia te często są gratyfikacją za wyniki sportowe, osiągnięte w sezonie poprzedzającym złożenie wniosku. Jednak w przypadku Gminy Stalowa Wola tak do końca nie jest i już wyjaśniamy dlaczego.

Stowarzyszenie Nasze Miasto sprawdziło za pomocą wniosków UDIP, złożonych do tutejszego urzędu, jak samorząd wypłacał stypendia w drugiej połowie 2021 oraz w pierwszej połowie 2022 roku. Zdawać by się mogło, że samorządowi zależy na promowaniu lokalnych talentów, szczególnie tych osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie. Tutaj zapala się czerwona lampka po raz pierwszy. Regulamin określający zasady i tryb przyznawania wysokości stypendiów został zmieniony we wrześniu 2021 roku uchwałą Rady Miasta. Zmiana uchwały przyznawania stypendium sportowego była podyktowana możliwością rozszerzenia katalogu potencjalnych wnioskodawców o kluby sportowe, starające się o wsparcie dla swoich zawodników, biorących udział w rozgrywkach zespołowych szczebla centralnego. Zaistniała również możliwość składania wniosków dwukrotnie w ciągu roku, co pozwala na bardziej elastyczne podejście do oczekiwań klubów sportowych oraz dostosowanie kalendarza rozgrywek w ligach i turniejach poszczególnych dyscyplin sportowych. Czy więc komisja obradująca w drugiej połowie 2021 roku oraz w pierwszej połowie 2022 roku sprawiła, że redystrybucja środków przeznaczonych na stypendia sportowe dokonywała się w bardziej racjonalny i sprawiedliwy sposób? Niekoniecznie. Po przeanalizowaniu protokołów komisji należy zwrócić uwagę, że najwyższe stypendia dostali przede wszystkim Ci, którzy praktycznie nie osiągnęli żadnych sukcesów oraz tacy, którzy grali niewiele, a jedynie trenowali w klubie lub przez cały okres ligowy leczyli kontuzje. Wśród stypendystów piłkarzy jedynym uzasadnieniem do przyznania stypendium była adnotacja, że piłkarz jest zawodnikiem I drużyny Stali Stalowa Wola, uczestniczącym w rozgrywkach szczebla centralnego, w naszym przypadku dopiero czwartego poziomu rozgrywkowego.

Stowarzyszenie ustaliło, że w listopadzie 2021 roku komisja, po analizie zgłoszeń i osiągnięć, pod przewodnictwem Lucjana Małka przyznała dodatkowe stypendia w kwocie 120 000 zł 43 sportowcom. Warto przy tym zaznaczyć, że spośród tych 43 stypendystów aż 26 zawodników to piłkarze Stali Stalowa Wola Piłkarska Spółka Akcyjna, którym przyznano stypendia w kwocie od 1500 zł (2 zawodników), 3000 zł (1 zawodnik) do 4500 zł (23 zawodników) łącznie na okres 3 miesięcy, z wyrównaniem od października do grudnia 2021 roku. W sumie wyszło po 4500 zł na piłkarza, jak można łatwo policzyć na łączną kwotę 109 500 zł. Pozostali zawodnicy tj. 17 osób musiało zadowolić się resztą ze 120 000 zł- kwotami od 150 do 1500 zł.

- W mojej ocenie samorząd, który jest organizatorem lokalnego sportowego programu stypendialnego, a w szczególności jego członkowie komisji, powinien kierować się obiektywnością i przede wszystkim etyką, której zabrakło przy podziale stypendiów, biorąc jednocześnie pod uwagę ich znaczącą dysproporcję. Zdaję sobie sprawę, że budżet PSA Stal Stalowa Wola zależny jest w dużej mierze od gminnych finansów, ale nie można w nieskończoność i kosztem innych dyscyplin czy sportowców finansować deficytu budżetowego Piłkarskiej Spółki Akcyjnej. Radni i pracownicy urzędu muszą wykazywać się krytycznym myśleniem i nie ulegać naciskom przy podziale publicznych środków, a tego chyba brakuje– komentuje Łukasz Banasik, prezes stowarzyszenia „Nasze Miasto”.

15 marca 2022 roku obradowała Komisja ds. Stypendiów Sportowych, powołana Zarządzeniem Prezydenta Miasta Stalowej Woli nr 53/22 z dnia 9 marca 2022 roku pod przewodnictwem Stanisława Sobieraja. Komisja powołana została w celu zaopiniowania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych na rok 2022. Z protokołu dowiadujemy się również, że na stypendia sportowe na 2022 rok zaplanowano kwotę 340 000 zł. W tej sprawie wpłynęło 135 wniosków. Po analizie i dyskusji komisja jednogłośnie przyznała 125 stypendiów sportowych w wysokości miesięcznej stawki od 50 do 1500 zł. Nie powinno być w tym nic dziwnego, a jednak. Jak się okazało tylko dla 23 zawodników reprezentujących drużynę Stali Stalowa Wola Piłkarska Spółka Akcyjna zostały przyznane na okres 6 miesięcy, od stycznia do czerwca br., stypendia na kwotę 190 200 zł! Stypendia „dla kopaczy” przydzielono z małymi wyjątkami, w przeważającej kwocie po 1500 zł w skali miesiąca, co dało sumę 9000 zł na głowę, bez względu na osiągnięcia boiskowe. Pozostałe 102 wnioski zostały przyznane na okres 12 miesięcy w kwotach od 50 do 1000 zł dla zawodników reprezentujących inne dyscypliny, na pozostałą kwotę 149 800 zł!!!

- Jaki jest motyw przewodni tych stypendiów dla piłkarzy (są nieproporcjonalnie wysokie vs inne dyscypliny)? Czy chodzi o stypendia dla rokujących uzdolnionych piłkarzy? Jak ma się to do poziomu lokalnego klubu? Jak to się ma do lekkoatletyki, która stoi na niezłym poziomie i przypomnę, że znane polskie lekkoatletki w sporej części wywodzą się z naszych okolic? – pyta Pani Agnieszka na fanpage stowarzyszenia.

Mamy nadzieję, że komisja opiniująca wnioski o stypendia w drugim półroczu 2022 roku podejdzie do podziału środków w sposób obiektywny, nie faworyzując jedynie piłkarzy, którzy i tak pobierają wynagrodzenia za swoją pracę w klubie. Na zakończenie, wszystkim zawodnikom życzymy znalezienia swojego stypendium sportowego, szerokiego grona kibiców i licznych sukcesów i rekordów sportowych.

Zobacz również:

https://nasze-miasto.org.pl/aktualnosci/110-aktualnosci/201-wykaz-stypendiow-sportowych-miasta-stalowej-woli-za-2021-rok

https://nasze-miasto.org.pl/aktualnosci/110-aktualnosci/202-wykaz-stypendiow-sportowych-miasta-stalowej-woli-za-2022-rok

Komentarze

Dodaj swój komentarz

Przed publikacją zapoznaj się z Polityką Prywatności. Pamiętaj ponosisz odpowiedzialność za swój wpis!
By sprawdzić czy nie jesteś bootem, wpisz wynik działania: 1 + 2 =