Uchwała krajobrazowa jako narzędzie do walki z chaosem reklamowym?

Image

Od kilku lat w różnych miastach Polski przyjmowane są uchwały krajobrazowe. Jest to dokument, który określa zasady umieszczania w przestrzeni publicznej nośników reklamowych, elementów małej architektury i ogrodzeń. Takie uchwały obowiązują m.in. w: Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Łodzi czy Lublinie. Czy jest szansa na to, że Stalowa Wola będzie mieć własną uchwałę krajobrazową?

Radny Dariusz Przytuła przekonuje, że Stalowa Wola powinna mieć uchwałę krajobrazową. W tej sprawie napisał interpelację do prezydenta.

- Uchwała krajobrazowa może mieć swoje strefy i podobszary określające zasady sytuowania urządzeń reklamowych. Tak jest w wielu miastach w Polsce. Przedsiębiorcy powinni mieć też dwuletni okres na dostosowanie tablic i urządzeń reklamowych zgodnie, z tzw. uchwałą krajobrazową. Przedsiębiorcy zainteresowani sytuowaniem reklam na terenie miasta mieliby obowiązek sprawdzać, jaka forma i gabaryt nośnika reklamowego są dozwolone w danej strefie. Przepisy takie pozwolą na uporządkowanie i upiększenie takich miejsc jak „Rynek Rozwadowski”- czytamy w interpelacji radnego Przytuły.

Radny zaobserwował, że nowo powstałe sklepy i kawiarnie w Rozwadowie umieszczają szyldy estetyczne, dopasowując je do piękna rynku. Otoczenie szpecą naklejki, ulotki, które pojawiają się np. na lampach ulicznych.

Radny otrzymał ze strony miasta obszerną odpowiedź, z której wynika, że aby uchwalić uchwałę krajobrazową niezbędne będzie wykonanie szeregu czynności m.in. przygotowanie projektu uchwały, zasięgnięcie opinii regionalnego dyrektora ochrony środowiska w tej sprawie, uzgodnienie projektu uchwały krajobrazowej z wojewódzkim konserwatorem zabytków w zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, uzgodnienie projektu uchwały krajobrazowej z ministrem właściwym do spraw zdrowia, zasięgniecie opinii organu Państwowej Straży Pożarnej, czy też marszałka województwa.

Zgodnie z przepisami uchwała krajobrazowa (reklamowa) obligatoryjnie dotyczy całego obszaru gminy. Nie jest możliwe uchwalenie jej tylko dla wybranych fragmentów gminy. Pomimo obowiązku przyjęcia uchwały reklamowej dla całej gminy nie oznacza to, że na całym jej obszarze muszą obowiązywać jednolite regulacje. Uchwała reklamowa może przewidywać różne regulacje dla różnych obszarów gminy, określając w sposób jednoznaczny granice tych obszarów.

Według danych resortu infrastruktury do lutego 2021 r. uchwały krajobrazowe przyjęły tylko 44 gminy, a więc zaledwie 1,8% wszystkich gmin w Polsce. Kolejne 175 samorządów przystąpiło do sporządzania takich uchwał. Gminy niechętnie zabierają się za sporządzanie uchwał krajobrazowych m.in. z powodu dodatkowych obciążeń administracyjnych i kosztów wynikających z takich uchwał. Wynika to przede wszystkim z faktu, że wymogi dla uchwał krajobrazowych są dość skomplikowane i wymagają konsultacji społecznych, a im większa gmina, tym trudniej dojść do rozwiązań zaaprobowanych przez wszystkie zainteresowane strony. W związku z powyższym decyzja o przystąpieniu do sporządzenia przedmiotowej uchwały wymaga szczegółowej analizy dokumentów planistycznych i strategicznych celem ustalenia obecnych regulacji w Mieście w zakresie sytuowania reklam, ogrodzeń i obiektów małej architektury oraz przeprowadzenia inwentaryzacji, dzięki której pozyska się dane w zakresie liczby, rodzaju i lokalizacji reklam. Wskazane byłoby także przeprowadzenie konsultacji społecznych czy mieszkańcy aprobują podjęcie działań na rzecz przygotowania projektu uchwały w sprawie uchwalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń- czytamy w odpowiedzi na interpelację.

Obszar „Rynku Rozwadowskiego” objęty jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Rozwadów w Stalowej Woli. Wprowadzony jest zakaz umieszczania reklam wolnostojących oraz innych urządzeń reklamowych, przysłaniających zabytkowe elewacje budynków.

Komentarze

Dodaj swój komentarz

Przed publikacją zapoznaj się z Polityką Prywatności. Pamiętaj ponosisz odpowiedzialność za swój wpis!
By sprawdzić czy nie jesteś bootem, wpisz wynik działania: 1 + 2 =
W tym artykule komentarze ukażą się po akceptacji moderatora.

uwe2

ludzie XXI wiek . większośc potencjalnych klientów jest w internecie . uporządkujcie to centrum. nie dośc że nie ma w stalowej jakieś starówki z wiadomych względów to przynajmniej nie s..ajcie reklamami gdzie popadnie, przydałoby się też wprowadzić wytyczne żeby elewacje budynków to nie były pstrokate kolory. no i więcej zieleni a mniej betonozy, lepsza komunikacja miejska , więcej ściezek rowerowych a mniej parkingów . tyle do zrobienia...

Mueller

Budynek mostostalu cały w szpetnych, starych i nieaktualnych rekalamach. Budynek w ktorym miesci sie mamamia chyba to tu itp też oblesnie oblepiony. W koncu ustawa która zmieni na lepsze, Mam nadzieje, że wejdzie w życie

~Renek

Zróbcie coś z tym widokiem obok Patrioty poczta, domino pizzeria notariusz nauka jazdy szmatek wstyd jak to wygląda. Centrum Panowie radni zróbcie tam porządek.

~Ola

Z lewej strony ściana byłej ludowej dom " czarnej Hanki ' można było się napić itd. no i dom Mańka w którym miał sklep GS-u , to były czasy !

maszynista

Reklamy są ważniejsze od wygladu kamienic i kolejna uchwala nadaje sie tylko do śmietnika.

~Rozwadowsky

Miasto funduje mieszkańcom piękny teren, wartosc ich kamienic wzrośnie. Więc mogliby uporządkować ten syf z elewacji co niektórych kamienic.