Web 3.0 – czym jest i jak wpłynie na Twoje życie?

Materiał zewnętrzny Image

Za początki internetu uznaje się 1969 rok. Od tego czasu sporo się zmieniło – sieć służąca niegdyś do opracowywania militarnych projektów naukowych jest obecnie miejscem naszej pracy, kontaktów społecznościowych, źródłem informacji i rozrywki. Popyt czyni postęp, dlatego nikogo nie dziwi ewolucja również w tej dziedzinie. Sporym, chociaż płynnie wprowadzanym, krokiem w przyszłość jest Web 3.0, czyli nowa generacja internetu. Sprawdź, czym jest i jak wpłynie na życie.

Jak Web 3.0 ułatwi korzystanie z sieci?

Zdecentralizowana sieć Web 3.0 zapewni użytkownikowi większe bezpieczeństwo i prywatność. Korzystanie z aplikacji nie będzie angażowało pośredników. Raz zapisane dane nie będą zmienione, jednak użytkownik będzie miał do nich wgląd.

Ponadto o wiele łatwiej będzie odszukać interesujące informacje. Nie będzie już potrzeby, aby wpisywać w przeglądarkę internetową prostego zapytania. Już roboty Web 2.0 doskonale radzą sobie z interpretacją pytań, jednak ma to ulec jeszcze większej rozbudowie. W Web 3.0 wystarczy, że zadasz naturalne pytanie. Nowa technologia będzie rozumiała także dźwięki czy zdjęcia dodane do aplikacji. Szukając interesującego Cię przedmiotu czy oferując go swoim klientom, otrzymasz znacznie więcej możliwości jasnego przekazu.

Z kolei wszechobecność Web 3.0 pozwoli na korzystanie z internetu w dowolnym miejscu. Użytkownik będzie mógł np. zadać pytanie asystentowi aplikacji w czasie jazdy samochodem czy nawet gotowania obiadu. Sprawniej będą funkcjonowały przeglądarki, telewizja internetowa, systemy finansowe i wszelkie inne aplikacje tworzone w celu ułatwienia życia użytkowników sieci. Zanim jednak przerzucimy się na tę rewolucyjną generację internetu, warto dowiedzieć się kilku rzeczy o tym, czym tak naprawdę jest, jak działa i skąd wziął się pomysł na Web 3.0.

Rozwój internetu w skrócie – Web 1.0 i Web 2.0

Pojęcie Web oznacza nic innego, jak „sieć”, czyli system przeznaczony do zarządzania informacją do przesyłania danych za pomocą internetu. Ogólnoświatowa sieć znacząco zmieniła się od początku istnienia, dlatego przed wyjaśnieniem, czym jest Web 3.0, warto wspomnieć kilka zdań o jej poprzednikach.

Pierwszy system komunikacji ARPANET obejmował cztery jednostki (rok 1969). Jego celem była komunikacja między uczelniami w Stanach Zjednoczonych, która miała być wsparciem na wypadek wybuchu III wojny światowej. W 1970 roku wysłano pierwszy na świecie e-mail. Wraz z początkiem funkcjonowania internetu na skalę międzynarodową (1973 r.) sieć zaczęła się rozwijać, chociaż przez kolejną dekadę następowało to bardzo powoli.

Za przełom uznaje się erę sieci Web 1.0, która trwała w latach 1990–2000. Wówczas użytkownik internetu mógł jedynie czytać informacje dostarczane przez właściciela treści. Twórców treści było jednak niewielu, a użytkownik nie miał możliwości zwrotnej reakcji.

Znacznie więcej opcji daje użytkownikom Web 2.0, której początek datuje się na rok 2000. Era tej sieci wiąże się z możliwością aktywnego przekazu treści przez każdego użytkownika. To czas intensywnego rozwoju mediów społecznościowych, głównie takich jak Facebook, Twitter, YouTube, a także dystrybucji i udostępniania treści przez użytkowników sieci. Prowadzenie blogów stało się znacznie prostsze, a producenci treści skupili się na potrzebach odbiorców. Web 2.0 sprawiła, że sieć statyczna stała się otwarta na użytkownika.

Web 3.0 – rewolucyjna generacja internetu

Era Web 2.0 wciąż trwa i daje nam możliwość swobodnego korzystania z zasobów internetu, zarówno w roli odbiorców, jak i twórców rozmaitych treści (pisanych, wideo, audio). Web 3.0 ma dawać jeszcze więcej. To następny krok w rozwoju internetu, który z założenia dzięki zdecentralizowanym protokołom ma wspierać i ułatwiać funkcjonowanie społeczeństwa w sieci.

Web 3.0 – czym dokładnie jest?

O Web 3.0 mówi się od dawna, ale jednocześnie to na tyle nowe pojęcie, że nie stworzono jeszcze ścisłej definicji, która mogłaby jasno sklasyfikować, czym jest „nowy internet”. Można jednak wymienić kilka podstawowych cech, jakie wyróżniają Web 3.0, takich jak np.:

• decentralizacja (niezależność, brak kontroli) – do tej pory informacje były przechowywane najczęściej w stałej lokalizacji na serwerze. To pozwalało gigantom, takim jak np. Google czy Facebook, na tworzenie ogromnych baz danych. Web 3.0 natomiast ma odszukiwać informacje na podstawie ich zawartości, dzięki czemu mogą być one przechowywane i rozprzestrzeniane w wielu miejscach jednocześnie. To z kolei pozwoli użytkownikom zarządzać własnymi zasobami danych;

• sztuczna inteligencja – intencje użytkownika będą znacznie trafniej interpretowane, co zapewni szybsze i trafniejsze wyniki wyszukiwania;

• łączność i wszechobecność – dostęp do internetu mają mieć już nie tylko telefony, laptopy czy komputery stacjonarne. Web 3.0 ma zapewniać integrację wszystkich urządzeń, co pozwoli na bezproblemowe korzystanie z sieci w dowolnym miejscu i czasie. Aplikacje sieci mają działać na urządzeniach, takich jak np. telewizory, lodówki i wiele więcej.

Komentarze

Dodaj swój komentarz

Przed publikacją zapoznaj się z Polityką Prywatności. Pamiętaj ponosisz odpowiedzialność za swój wpis!
By sprawdzić czy nie jesteś bootem, wpisz wynik działania: 1 + 2 =