Wycena akcji: jak wycenić wartość spółki akcyjnej? Sprawdź, jak robią to analitycy

Materiał zewnętrzny Image

Wycena akcji jeśli chodzi o spółki giełdowe i nie tylko nie jest tak prostym zadaniem, jak się może początkowo wydawać. Cały proces składa się z kilku etapów, do których trzeba podejść w odpowiedni sposób, zgodnie z obowiązującymi standardami. Pod uwagę bierze się różne metody wyceny przedsiębiorstw i wybiera się taką, która jest najlepsza w danej sytuacji.

Istnieje wartość wewnętrzna akcji - sprawdź, kiedy warto sprawdzić liczbę akcji spółki

Spółka akcyjna jest jedną z form prowadzenia biznesu w Polsce, a jej działalność rozpoczyna się de facto od wprowadzenie przez wspólników kapitału początkowego. Akcje stanowią w praktyce potwierdzenie tego, jak dużą część majątku spółki posiada dana osoba. W tym kontekście, sprawdźmy, m.in. czym jest wewnętrzna wycena akcji, jakie istotne zmienne ekonomiczne przedsiębiorstwa wyróżniamy czy z czego wynika różnica ceny akcji i wiele innych np. różnica ceny akcji od prawdziwej wartości.

Obrazek


Jaki jest cel wyceny akcji spółki?

Oszacowanie rzeczywistej wartości rynkowej konkretnej spółki jest konieczne w wielu sytuacjach, w tym przede wszystkim przy sprzedaży poszczególnych składników majątku czy przy decyzji kupna akcji spółki. Ponadto, wycenę przeprowadza się przed wniesieniem do spółki wkładów niepieniężnych, w przypadku kolejnych emisji, podwyższenia kapitału zakładowego czy likwidacji podmiotu. Najczęściej metody wyceny przedsiębiorstwa opierają się nie tylko na ocenie wysokości przepływów pieniężnych, ale także wycenie wartości materialnych (m.in. nieruchomości) oraz niematerialnych (patenty, prawa autorskie itp.). W tego typu okolicznościach niezwykle ważne jest profesjonalne podejście do tematu i wybranie spośród sposobów wyceny akcji tego, które będzie najbardziej rzetelny w danych okolicznościach.

Wycena spółki akcyjnej - najpopularniejsze metody

Jak już wspomnieliśmy, wycena akcji spółki akcyjnej jest co do zasady przeprowadzana na podstawie jednej z metod. Spółkę akcyjną można wycenić w szczególności metodą porównawczą czy też metody porównań rynkowych (ocena wartości rynkowej w zestawieniu z innymi podobnymi podmiotami), majątkową (wycena aktywów netto, wartości księgowej) oraz poprzez metody dochodowe (np. na podstawie przepływów pieniężnych, zysku operacyjnego itd.). Metoda wyceny spółki jest wybierana m.in. z uwagi na cel, a także wiele innych aspektów, które mogą mieć wpływ na rezultat. Wartość przedsiębiorstwa można oszacować z dużą dokładnością, ale niezbędne jest tutaj zlecenie tego zadania specjalistom, którzy posiadają odpowiednie narzędzia, wiedzę oraz doświadczenie. O czym dokładnie mowa?

Obrazek


Wycena akcji - komu zlecić wykonanie?

Na rynku kapitałowym mamy do czynienia z szeregiem zmiennych, dlatego trudno jest mówić o gwarancji dokładności jeśli chodzi o wycenę akcji danej spółki. Z tego powodu tak ważne jest to, aby wycenę majątku przedsiębiorstwa przekazać profesjonalistom. Warto zatrudnić do tego rzeczoznawcę majątkowego, który zajmie się całą sprawą kompleksowo i wyceni spółkę akcji według najwyższych standardów. Jeśli jesteś zainteresowany taką tematyką o wycenie udziałów i wycenie akacji przeczytasz na blogu rzeczoznawcy.net.pl. Najlepiej bezpośrednio skontaktować się ze specjalistami i omówić szczegóły możliwej współpracy, do każdego przypadku podchodzi się bowiem indywidualnie.

Komentarze

Dodaj swój komentarz

Przed publikacją zapoznaj się z Polityką Prywatności. Pamiętaj ponosisz odpowiedzialność za swój wpis!
By sprawdzić czy nie jesteś bootem, wpisz wynik działania: 1 + 2 =