Ile się płaci w Stalowej Woli za żłobek?

Image

Rada Miejska w Stalowej Woli ustaliła wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobkach miejskich w Stalowej Woli i maksymalną wysokości opłaty za wyżywienie i warunki zwolnienia od ponoszenia opłat.

ILE KOSZTUJE ŻŁOBEK I KIEDY ZA NIEGO NIE PŁACIĆ

Od dnia 1 września 2022 r. będzie obowiązywała nowa opłata za pobyt dziecka w żłobkach miejskich prowadzonych przez Gminę Stalowa Wola. Będzie ona wynosiła 12% minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli 361 zł i będzie każdorazowo przeliczana po zmianie wysokości tego wynagrodzenia. Opłata za drugie i kolejne dziecko z rodziny uczęszczające do żłobka wynosić będzie już tylko 9% minimalnego wynagrodzenia. Opłata za dodatkowy wymiar opieki w żłobku, przekraczający 10 godzin za każdą dodatkową rozpoczętą godzinę wynosić będzie 10 % określonej opłaty.

Za żłobek nie będzie się płacić podczas wakacji, czasowego zawieszenie funkcjonowania żłobka z powodu nadzwyczajnych okoliczności, albo gdy maluszek będzie chorował co najmniej 22 dni robocze - proporcjonalnie do okresu nieobecności.

Jeśli chodzi o maksymalną stawkę dzienną za wyżywienie, to ma ona wynosić 13 zł. Przewidziano tu ewentualność czwartego posiłku w przypadku korzystania z opieki żłobkowej w wymiarze przekraczającym 10 godzin dziennie pobytu dziecka w żłobku. Każdorazowo stawka za wyżywienie, tak jak dotychczas, będzie podawana przez dyrektora żłobka w oparciu o realnie ponoszone koszty.

- Wszystkie zaproponowane zmiany, dotyczące wysokości opłat obowiązujących w żłobkach miejskich w Stalowej Woli są wynikiem wzrostu cen towarów i usług, które następowały sukcesywnie w okresie 2016- 2022 rok, a które w sposób jednoznaczny przekładają się na wzrost kosztów utrzymania jednostek i wzrost kosztów pobytu dziecka w żłobku. Z analizy wydatków wykonanych za okres 2017-2022, wynika 42% wzrost kosztów, przy dotychczasowej sytuacji ekonomiczno- gospodarczej. Obecnie wzrost cen towarów i usług jest bardziej gwałtowny w stosunku do poprzednich lat, a wzrost inflacji mocno dynamiczny. Na koniec kwietnia 2002r, GUS podał wysokość inflacji na poziomie 12,4%, co prognozuje dalsze wzrosty kosztów.- czytamy w uzasadnieniu uchwały.

ILE KOSZTOWAŁO UTRZYMANIE DZIECKA?

A teraz garść statystyk. Jak wynika z obliczeń, roczny koszt utrzymania jednego dziecka w żłobku w roku 2017 wyniósł 13 389,59 zł (1115,80/m-c), natomiast roczny koszt utrzymania jednego miejsca w żłobku w roku 2022 r., oszacowany na podstawie wydatków dokonanych do 31.05.2022 r., to 19 020,31 zł (1585,03 zł/m-c). Daje to wzrost o 42,11% (wzrost kosztów energii, wody, gazu, paliw, wynagrodzenia kadry, i in.). Płaca minimalna na przestrzeni porównywanych okresów wzrosła o 50,5%, a z zapowiedzi wynika, że będzie rosła nadal, nawet do 72,5% względem roku 2017.

Udział rodzica w ponoszeniu kosztów pobytu dziecka w żłobku w okresie 2017- 2022 wynosi 7- 13,76%, co daje kwotę 85,24 zł/m-c w roku 2017 i 181,01 zł/m-c w roku 2022 i jest zmienny z uwagi na absencję dzieci w żłobku. Opieka nad dziećmi do lat 3 to zadanie własne gminy, niemniej jednak na gruncie obowiązujących przepisów ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3, zasadą jest odpłatność za pobyt dziecka w żłobku, która spoczywa na rodzicach. Cechą charakterystyczną opłaty jest jej ekwiwalentność i stanowi swoistą zapłatę (częściową) za uzyskanie zindywidualizowanego świadczenia opiekuńczo- wychowawczego, oferowanego przez gminę, pokrywająca częściowo koszty osobowe i rzeczowe. Jednakże wysokość opłaty ponoszonej przez rodzica na poziomie 10% realnego kosztu pobytu dziecka jest zbyt niski i w nieuzasadniony sposób obciąża gminę, a samorząd nie otrzymuje dotacji na utrzymanie żłobka. Ma to również niekorzystne oddziaływanie na konkurencyjność rynkową w porównaniu z wydatkami rodziców, którzy zmuszeni są korzystać z niepublicznych form opieki nad dziećmi do lat 3, tym bardziej, że programy wpierania rodzin gwarantują możliwości ponoszenia kosztów pobytu dziecka w żłobku.

Ostatecznie za przyjęciem uchwały zagłosowało 16 osób, radny Andrzej Szymonik jako jedyny był przeciw, 3 osoby się wstrzymały (Renata Butryn, Damian Marczak i Dariusz Przytuła), 2 osoby nie oddały głosu wcale (Piotr Rut, Łukasz Warchoł). Tego dnia nieobecny na sesji był Paweł Madej.

Komentarze

Dodaj swój komentarz

Przed publikacją zapoznaj się z Polityką Prywatności. Pamiętaj ponosisz odpowiedzialność za swój wpis!
By sprawdzić czy nie jesteś bootem, wpisz wynik działania: 1 + 2 =
~Miasto

Do Ubek żłobki i przedszkola nie powinny być za darmo niby czemu mają tv za darmo ja muszę płacić za prąd gaz czynsz komunikację nic nie mam za darmo

~Ubek

Dobra zmiana+
Żłobki i przedszkola powinny być za darmo tylko PiS woli środki wydawać na głupie place zabaw itp.

~mieszkaniec

utrzymanie 1 dziecka na miesiąc 1585,03 zł/m-c
a minimalna krajowa na mc 2360zł
i jak tu żyć!

tomik

a no tak i jeszcze dostałem z RKO kasę ale tylko na 7 miesięcy

tomik

ja płacę za prywatny 900 +/- , bo w państwowych nie ma miejsca dla mojego dziecka
a początkiem roku było tylko 250 zł
Taki mamy klimat

~niżanka

To i tak mało. W Nisku czynsz wynosi 451,50 + posiłki do 200 zł. W sumie rodzica tylko obiady kosztują bo państwo dopłaca do 400 zł za każde dziecko w żłobku (RKO).

~Przede

wszystkim to za mało jest miejsc w żłobkach nawet na taką Stalową tylko dwa żłobki

~Tygrees

Ale drogo,powinni sie podac do dymysji wszyscy z urzedu miasta