W szkołach i przedszkolach mają pojawić się pedagodzy specjalni

Image

W związku z wejściem w życie ustawy z 12 maj 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw w Karcie Nauczyciela uzupełniono katalog specjalistów o stanowisko nauczyciela pedagoga specjalnego. Stosowne zmiany wprowadzono również w uchwale, którą przegłosowała Rada Miasta.

Jak wyjaśniła podczas sesji Rady Miejskiej Naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia Magdalena Wrońska- Bulec pedagog specjalny ma być kompetencyjnie kimś pomiędzy nauczycielem wspomagającym a pedagogiem specjalistą. Będzie on pełnił rolę wspomagającą dla nauczyciela, jak również pedagoga i psychologa szkolnego. Jego kwalifikacje są określone rozporządzeniem i są to kwalifikacje specjalistyczne do pracy z dziećmi autystycznymi, zespołem Aspergera, różnymi dysfunkcjami określonymi w opiniach dotyczących rozwoju dziecka, wydawanymi przez poradnie pedagogiczno- psychologiczne. Pedagog specjalista poprzez swoją pracę dydaktyczną i opiekuńczą będzie wspierał proces rozwoju dziecka.

Radny Leszek Brzeziński spytał czy pedagog specjalny będzie funkcjonował w każdej placówce oświatowej, czy będzie zatrudniany według potrzeb.

- Przewiduje się wysokość etatu pedagoga ogólnie, jeden pełny etat w przeliczeniu na 100 dzieci oraz 2/10 etatu w przeliczeniu na każdą następną setkę. Dobór kategorii specjalistów będzie podyktowany bezpośrednimi potrzebami w danej szkole, czyli nie jest to obligatoryjne obsadzenie tego etatu w każdej szkole. Będzie to wynikało z bezpośrednich potrzeb i oceny dyrektora szkoły- mówiła Magdalena Wrońska- Bulec.

Jak podkreśliła Renata Butryn współczesne problemy dzieci i młodzieży są między innymi skutkiem lockdownu i trudnej sytuacji na świecie. Radna uznała, że nauczycieli wspomagających nigdy nie jest za dużo, jeżeli dobrze wykonują swoją pracę. Poruszyła też kwestię przydziału takiego pedagoga dla każdej chętnej szkoły czy przedszkola, bo to dyrektorzy placówek edukacyjnych będą musieli zwrócić się do naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia z prośbą o pozytywne rozpatrzenie wniosku. Za każdym zatrudnieniem idą też pieniądze konieczne do opłacenia nowego etatu. W tej sytuacji muszą być wygenerowane dodatkowe środki z budżetu miasta. Radna Butryn spytała czy ustawodawca przewidział zwiększenie subwencji w tym zakresie?

Naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia Magdalena Wrońska- Bulec wyjaśniła, że w przypadku dzieci z orzeczeniami, konkretnymi dysfunkcjami, gmina otrzymuje środki adekwatne do potrzeb danych dzieci.

- Jeżeli w danej szkole powiększa się zjawisko potrzeb psychologiczno- pedagogicznych, waga na takie dziecko jest przeliczana według wskaźnika określonego w rozporządzeniu i te pieniądze spływają do gminy w wyższej wysokości, adekwatnej do przypisanych wag dla danego dziecka. Natomiast specjalnej puli dotacyjnej na etat pedagoga, czy psychologa, czy subwencyjnej, póki co nie jest określona- mówi Magdalena Wrońska- Bulec.

Tygodniowy wymiar zajęć dla pedagoga specjalnego wynosi 22 godziny.

Komentarze

Dodaj swój komentarz

Przed publikacją zapoznaj się z Polityką Prywatności. Pamiętaj ponosisz odpowiedzialność za swój wpis!
By sprawdzić czy nie jesteś bootem, wpisz wynik działania: 1 + 2 =
~Ouu

Już niedługo więcej pracowników szkoły niż uczniów biurokracja w pełnej okazałości

~Pedagog

W każdej szkole jest psycholog w pełnym wymiarze etatu, jest pedagog szkolny , są nauczyciele wspomagający w razie potrzeby wynikającej z opinii lub orzeczenia PPP zatrudniani byli specjaliści wiec w jakim celu ta propagandowa wydmuszka ze pedagodzy specjalni i jeszcze w ramach istniejącej subwencji? Niedługo będzie więcej kadry pedagogicznej niż uczniów.

~ta ta

30 procent dzieciakow to tluste larwy

~Pest

O rany ale bełkot...