Kiedy można unieważnić małżeństwo?

Materiał zewnętrzny Image

Unieważnienie małżeństwo z pewnością nie jest popularnym i często wykorzystywanym rozwiązaniem na zakończenie związku małżeńskiego. Okazuje się jednak, że może to być dobra alternatywa dla rozwodu. Dowiedz się, kiedy można unieważnić małżeństwo.

Rozwód a unieważnienie małżeństwa – czym się różnią?

Na samym początku warto zastanowić się, w jaki sposób unieważnienie małżeństwa https://jakubowskazawada.com/rozwod/ różni się od rozwodu. Rozwód to sposób na rozwiązanie małżeństwa, które zostało zawarte w sposób prawidłowy i zgodny z prawem. Z kolei o unieważnieniu możemy mówić, gdy małżeństwo zostało zawarte w sposób nieprawidłowy. Skutkiem unieważnienia małżeństwa jest traktowanie go w taki sposób, jakby związek ten nigdy nie został zawarty. Jest to więc istotna różnica, bowiem po rozwodzie małżeństwo uznawane jest po prostu za zakończone, jednak nikt nie neguje tego, że związek taki trwał w przeszłości.

Unieważnienie małżeństwa – kiedy jest możliwe?

Obowiązujące w Polsce przepisy przewidują procedurę unieważnienia małżeństwa w jasno określonych przypadkach. Przesłanką do unieważnienia małżeństwa może być:

• wiek – jeśli któryś z małżonków w momencie zawarcia małżeństwa nie miał skończonych 18 lat, po osiągnięciu pełnoletności może ubiegać się o unieważnienie takiego małżeństwa. Przypomnijmy, że w szczególnych przypadkach związek małżeński może zawrzeć osoba po ukończeniu 16 roku życia,

• zaburzenia psychiczne – przyczyną unieważnienia małżeństwa może być choroba psychiczna lub niedorozwój umysłowy. Uwaga: nie można ubiegać się o unieważnienie małżeństwa, jeśli choroba ustała,

• ubezwłasnowolnienie – również jest podstawą do unieważnienia małżeństwa, oczywiście na wniosek każdego z małżonków,

• inny związek małżeński – jeśli okaże się, że w chwili zawarcia związku małżeńskiego jedna z osób była już w małżeństwie, nowy związek może zostać unieważniony,

• pokrewieństwo – powodem do unieważnienia małżeństwa może być pokrewieństwo, powinowactwo lub przysposobienie,

• wady oświadczenia woli – małżeństwo może zostać unieważnione, jeśli na przykład przysięga małżeńska została złożona przez osobę, która zrobiła to pod wpływem groźby lub znajdowała się w stanie nieświadomości.

Jak widać, istnieje kilka przesłanek do unieważnienia małżeństwa. Należy jednak mieć świadomość, że w każdym przypadku niezbędna jest dokładna analiza, ponieważ w każdej sytuacji istnieje wiele wykluczeń. Przykładowo inny związek małżeński może być przesłanką do unieważnienia małżeństwa, jednak wyjątkiem jest sytuacja, gdy poprzednie małżeństwo ustało lub zostało unieważnione (chyba, że ustanie tego małżeństwa nastąpiło przez śmierć drugiej osoby). Widać więc, że kwestia unieważnienia małżeństwa jest bardzo złożona, w związku z czym skorzystanie ze wsparcia prawnego może okazać się niezbędne.

Podsumowanie

Unieważnienie małżeństwa jest rozwiązaniem, które dopuszczalne jest tylko w kilku bardzo jasno określonych sytuacjach. Czasem jednak może to być dobra alternatywa dla rozwodu, ponieważ dzięki temu małżeństwo zostanie całkowicie unieważnione – tak, jakby nigdy nie zostało zawarte. Przed podjęciem jakichkolwiek kroków warto jednak skonsultować się z prawnikiem, który nie tylko określi, czy unieważnienie małżeństwa jest możliwe, ale też zapewni pomoc na każdym etapie ewentualnego postępowania sądowego.

Komentarze

Dodaj swój komentarz

Przed publikacją zapoznaj się z Polityką Prywatności. Pamiętaj ponosisz odpowiedzialność za swój wpis!
By sprawdzić czy nie jesteś bootem, wpisz wynik działania: 1 + 2 =
~Uwolnijsie

Dlaczego mam być z osobą jeżeli stosuje wobec mnie przemoc ekonomiczną czy psychiczną? Bo co ślub w kościele? i to jest osoba która kocha?
Kościół musi przejść reformację.

jusek

Coraz więcej rozwodów!!!To straszne he,he.Jest metoda aby tego uniknąć.Zakazać ślubów ,a liczba rozwodów zacznie spadać...Proste?

~Do Trum

A czy pisze ci co kolwiek w tym artykule o unieważnienie ślubu cywilnego... poczytaj dokładnie bo w tym artykule piszą o unieważnieniu ślubu kościelnego. Czytasz beż zrozumienia:/ masakra

~ktoś

Unieważnienie małżeństwa przez kościół to jest długa i kosztowna droga przez mękę oczywiście dla zwykłego ludzia. Są osoby, które mają ułatwienia z uwagi na znajomości.

~Trum

Tutaj mówimy o unieważnieniu cywilnym. A może by tak artykuł o unieważnieniu kościelnym?