ZUS: Kontrolą może zostać objęte każde zwolnienie lekarskie

Image

Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie kwestionuje możliwości wystawiania zaświadczeń lekarskich udzielonych za pośrednictwem teleporad. Kontrolą może zostać objęte każde zwolnienie lekarskie.

- ZUS nie kwestionuje możliwości wystawiania zaświadczeń lekarskich w ramach świadczeń zdrowotnych udzielonych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, czyli teleporad. Zasady dotyczące udzielania świadczeń zdrowotnych - bez względu na formę ich udzielenia - są takie same- mówi rzecznik ZUS Paweł Żebrowski. - Dodatkowo na zaświadczeniu lekarskim nie ma informacji czy zostało ono wystawiono przez lekarza w ramach teleporady – podkreśla rzecznik.

Jak przypomina, nawet w czasie pandemii Covid-19 ZUS nie był zwolniony z kontrolowania zwolnień lekarskich. - Kontrolą może zostać objęte każde zwolnienie lekarskie, w tym zwolnienie wystawione w ramach świadczeń zdrowotnych udzielonych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych – wskazuje Żebrowski.

- W przypadku świadczeń zdrowotnych udzielonych za pośrednictwem teleporad, lekarz zobowiązany jest przeprowadzić dokładny wywiad dotyczący aktualnego problemu zdrowotnego. Musi uwzględnić to, że działa bez możliwości wykonania bezpośredniego badania, więc wywiad musi być przeprowadzony w bardziej wnikliwy sposób. Dodatkowo udzielone świadczenie zdrowotne lekarz zobowiązany jest udokumentować w indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta – wyjaśnia rzecznik.

Zwraca uwagę, że wprowadzenie elektronicznych zwolnień lekarskich (e-ZLA) dało lepsze narzędzia ZUS, aby kontrolować zaświadczenia. - Zakład na bieżąco może monitorować m.in. liczbę wystawianych e-ZLA. To nowoczesne narzędzie pozwala także oszacować ryzyko nadużyć– podkreśla rzecznik.

- Stwierdziliśmy przypadki, w których lekarze dziennie wystawiali np. ponad 200 zaświadczeń lekarskich w kilku różnych podmiotach leczniczych. Ustaliliśmy, że w ciągu jednej minuty zostały wystawione zaświadczenia lekarskie trzem różnym pacjentom - mówi rzecznik ZUS.

Zgodnie z przepisami ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tzw. ustawa zasiłkowa), każde zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy, może zostać objęte kontrolą w zakresie prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy oraz wystawiania zaświadczeń lekarskich. Kontrolę we wskazanym zakresie realizuje lekarz orzecznik ZUS. Decyzję o sposobie przeprowadzenia kontroli, lekarz orzecznik ZUS podejmuje indywidualnie w każdej sprawie.

W ramach kontroli lekarz orzecznik może m. in. wystąpić do lekarza wystawiającego zaświadczenie lekarskie o udzielenie wyjaśnień i informacji.

W przypadku wykrycia rażących nadużyć ZUS zobowiązany poinformować o tym odpowiednie organy ścigania.

Komentarze

Dodaj swój komentarz

Przed publikacją zapoznaj się z Polityką Prywatności. Pamiętaj ponosisz odpowiedzialność za swój wpis!
By sprawdzić czy nie jesteś bootem, wpisz wynik działania: 1 + 1 =
~Emerycio

Moje zwolnienie kazał badać prezes Krzysiu....