Bezrobocie. Jest czy go nie ma?

Image

Z szacunków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wynika, że na koniec roku w pośredniakach było zarejestrowanych 895,7 tys. osób bezrobotnych. Jak sytuacja wygląda u nas?

Szacowana przez Ministerstwo stopa bezrobocia rejestrowanego na 31 grudnia 2021 r. wyniosła 5,4%, co oznacza, że w porównaniu do poprzedniego miesiąca pozostała bez zmian, a w zestawieniu z końcem 2020 r. była niższa o 0,9%. Stopa bezrobocia rejestrowanego końcem 2021 r. kształtowała się w przedziale od 3% w województwie wielkopolskim do 8,6% w warmińsko- mazurskim. W przypadku Podkarpacia jest to 8,2%.

Pod koniec grudnia 2021 r. w stalowowolskim pośredniaku zarejestrowane były 2204 osoby pozostające bez zatrudnienia, w tym 1188 kobiet. To o 11 więcej niż miesiąc wcześniej.

Prawo do zasiłku przysługiwało 339 bezrobotnym (w tym 179 kobietom). 118 osób zostało zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy (61 k.). Bez zatrudnienia pozostawało: 570 osób (301 k.) bez kwalifikacji zawodowych, 417 (251 k.) bez doświadczenia zawodowego, 889 (478 k.) zamieszkałych na wsi. Do pracy nie wróciło 370 kobiet po urodzeniu dziecka.

Sytuacja na rynku pracy, ze względu na miejsce zamieszkania na terenie gmin powiatu stalowowolskiego, wygląda następująco: Stalowa Wola: 1248 bezrobotnych (673 k.), Bojanów: 160 (86 k.), Pysznica: 205 (108 k.), Radomyśl nad Sanem: 152 (84 k.), Zaklików: 185 (185 k.), Zaleszany: 254 (129 k.).

Spośród wszystkich zarejestrowanych osób w stalowowolskim urzędzie pracy, w szczególnej sytuacji na rynku pracy pozostaje 1868 z nich (1034 k.) To: 590 osób (372 k.) do 30 roku życia, 1023 (597 k.) długotrwale bezrobotnych, 622 powyżej 50 roku życia (226 k.), 126 korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej (62 k.), 465 (393 k.) posiadających dziecko lub dzieci do 6 roku życia, 3 (2 k.) mających na wychowaniu dziecko niepełnosprawne oraz 210 osób niepełnosprawnych (89 k.).

Komentarze

Dodaj swój komentarz

Przed publikacją zapoznaj się z Polityką Prywatności. Pamiętaj ponosisz odpowiedzialność za swój wpis!
By sprawdzić czy nie jesteś bootem, wpisz wynik działania: 1 + 2 =
~Geryx

Urząd pracy i starostwo powiatowe to dwie najbardziej bezsensowne instytucje. Wszystkie ich kompetencje powinno przejąć miasto i to przy redukcji swoich etatów co najmniej o połowę.