Jak widzą muzykę, jak piszą o muzyce

Image
Fundacja Wspierania Kultury „Amadeusz” w Stalowej Woli przy współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Stalowej Woli organizuje dwa konkursy: „Tak piszę o muzyce” i „Tak widzę muzykę”. Na najlepszych czekają atrakcyjne nagrody.

Młodzi poeci mogą wziąć udział w ogólnopolskim konkursie poetyckim, który Fundacja przygotowała przy współudziale z Miejską Biblioteką Publiczną im. M. Wańkowicza w Stalowej Woli. Patronat nad tym konkursem objął Związek Literatów Polskich Oddział w Rzeszowie.

Konkurs odbywa się w trzech kategoriach wiekowych: uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych, uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych. Uczestnicy konkursu w kategorii wiekowej uczniów klas IV-VI i VII-VIII szkół podstawowych wysyłają zestaw składający się z 2. wierszy, których tematem będą instrumenty muzyczne (inspiracja: utwór „Bolero” Maurice Ravela), uczniowie szkół ponadpodstawowych przesyłają zestaw 2. wierszy, których tematem będą tańce inspirowane muzyką Fryderyka Chopina np. polonez, krakowiak, kujawiak, oberek, mazur, walc. Można przesłać tylko te utwory, które nie zostały nagrodzone czy wyróżnione w innych konkursach i nie były publikowane w prasie, wydawnictwach książkowych ani w Internecie.

Termin nadsyłania prac – do 30 kwietnia 2022 r. na adres: Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Wańkowicza, 37-450 Stalowa Wola, ul. ks. J. Popiełuszki 10 z dopiskiem „Tak piszę o muzyce”. Każdy uczestnik przesyła dwa wiersze w czterech egzemplarzach (wydrukach) opatrzone godłem słownym (inaczej: pseudonimem). Do przesyłki wysłanej pocztą należy dołączyć oddzielną, zaklejoną kopertę, oznaczoną tym samym godłem, zawierającą dane autora: imię i nazwisko, klasa, nazwa i adres szkoły, telefon kontaktowy lub adres e-mail oraz podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku i danych osobowych na potrzeby promocji konkursu.

MBP jest także partnerem konkursu „Tak widzę muzykę” organizowanego przez Fundację Wspierania Kultury „Amadeusz”. Konkurs skierowany jest do dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych oraz uczestników świetlic środowiskowych uzdolnionych plastycznie. Uczestnik wykonuje pracę do tematu A – „Tańce inspirowane utworami Fryderyka Chopina” lub B – „Instrumenty muzyczne” (utwór „Bolero” M. Ravela).Technika plastyczna: rysunek, malarstwo, grafika, collage (możliwe do wyeksponowania za szkłem w ramach). Prace należy przesłać pocztą na adres Miejskiej Biblioteki Publicznej im. M. Wańkowicza ul. Popiełuszki 10, 37-450 Stalowa Wola do 30 kwietnia 2022 r.

Podsumowanie konkursów odbędzie się w trakcie trwania VI Festiwalu im. Janiny Garści w Stalowej Woli . Laureaci zostaną poinformowani o dokładnym terminie ogłoszenia wyników i wręczenia nagród.

Komentarze

Dodaj swój komentarz

Przed publikacją zapoznaj się z Polityką Prywatności. Pamiętaj ponosisz odpowiedzialność za swój wpis!
By sprawdzić czy nie jesteś bootem, wpisz wynik działania: 1 + 1 =