PIT-28 – przysługujące ulgi

Materiał zewnętrzny Image

PIT-28 to formularz, za pomocą którego rozliczają się osoby opodatkowujące dochody w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Składając deklarację podatkową, mogą one skorzystać z wielu ulg, które obniżą ostateczną wysokość zobowiązania. Jakie ulgi przysługują ryczałtowcom?

Ulga na internet

Podatnicy rozliczający się za pomocą formularza PIT 28 mogą skorzystać z ulgi na internet. Rozlicza się ją w dwóch kolejno następujących po sobie latach podatkowych. Każdego roku można odliczyć maksymalnie 760 zł. Aby móc dokonać odliczenia w deklaracji rocznej, należy posiadać dokumenty potwierdzające poniesienie kosztu. Najczęściej są to faktury VAT, lecz pełnowartościowy dowód może stanowić również potwierdzenie przelewu, jeśli wskazane są w nim strony oraz za co dokładnie uiszczamy płatność.

Ulga rehabilitacyjna

Ryczałtowcy mogą skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej, która przysługuje osobom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności. W deklaracji można odliczyć wydatki poniesione na:

• zakup sprzętu rehabilitacyjnego,

• zakup leków,

• opłacenie zabiegów rehabilitacyjnych,

• opłacenie psa przewodnika,

• dostosowanie mieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej.

Niektóre wydatki mają charakter limitowany - dotyczy to na przykład leków, w przypadku których można odliczyć jedynie wydatki powyżej 100 zł miesięcznie. Na inne z kolei nie zostały nałożone wyżej wymienione limity. Co ważne, ulga przysługuje również opiekunom osób niepełnosprawnych.

Ulga z tytułu darowizn

Kwota darowizny na cele pożytku publicznego oraz na cele kultu religijnego również może zostać odliczona w zeznaniu rocznym. Nie może ona jednak przekroczyć 6% przychodu. Podatnik, który chciałby z takiej ulgi skorzystać, musi posiadać dowód przekazania darowizny - w praktyce wystarczy potwierdzenie przelewu, który został wykonany na rzecz organizacji pożytku publicznego bądź religijnej. W przypadku darowizny o charakterze rzeczowym wymagane jest również potwierdzenie przyjęcia przedmiotu przed daną instytucję.

Ulga dla krwiodawców

Osoby, które dobrowolnie oddają krew, mogą skorzystać z dodatkowej ulgi podatkowej. Ulga nie może figurować w zeznaniu w kwocie wyższej niż 6% osiągniętego przychodu (ulga dla krwiodawców sumuje się z ulgami przysługującymi z tytułu przekazania innego rodzaju darowizn). Podatnik musi posiadać zaświadczenie o ilości pobranej krwi, które wydaje stacja krwiodawstwa. Za każdy oddany litr krwi przysługuje 130 zł ulgi podatkowej, o ile jednak podatnik nie otrzymał płatności za przekazanie poszczególnych składników krwi. Warto mieć na uwadze, że soczki czy czekolady, które otrzymuje się bezpośrednio po oddaniu krwi, nie mogą być uznane za płatność.

Składki ZUS

W deklaracji PIT-28 możemy odliczyć także zapłacone w danym roku składki ZUS - społeczne oraz zdrowotne. Pamiętajmy, że przelew na rzecz ZUS musi być wykonany w danym roku podatkowym - nie ma tutaj znaczenia, za jaki okres składki te są należne. Odliczyć nie można ewentualnych odsetek, które podatnik zobowiązany jest zapłacić, jeśli nie wykona przelewu na rzecz ZUS w terminie.

Komentarze

Dodaj swój komentarz

Przed publikacją zapoznaj się z Polityką Prywatności. Pamiętaj ponosisz odpowiedzialność za swój wpis!
By sprawdzić czy nie jesteś bootem, wpisz wynik działania: 1 + 2 =