Kolejne kilometry szlaku Via Carpatia udostępnione kierowcom

Image

Kierowcy mogą już korzystać z prawie 30 kilometrów drogi ekspresowej S19 od węzła Rudnik nad Sanem do węzła Łowisko (dotychczasowa nazwa - węzeł Kamień).

Udostępniono ruch na 3 odcinkach drogi ekspresowej S19. Są to:

• Rudnik nad Sanem - Nisko o długości 6,4 km,

• Nisko - Jeżowe (dotychczasowa nazwa Podgórze) o długości 11,5 km,

• Jeżowe - Łowisko (dotychczasowa nazwa Kamień) o długości 10,3 km.

Tym samym na Podkarpaciu kierowcy mogą już korzystać z prawie 68 km drogi ekspresowej S19.

Tym samym na Podkarpaciu kierowcy mogą już korzystać z prawie 68 km drogi ekspresowej S19.

- Z oddawanymi do ruchu trzema odcinkami S19, od początku roku udostępniliśmy kierowcom blisko 235 km nowych dróg. Przed nami ostatnie cztery tygodnie tego roku i czas na domknięcie tegorocznych planów. Wkrótce kolejne otwarcia nowych dróg w całej Polsce – powiedział Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

- Otwierane trzy odcinki Via Carpatia stanowią ważne połączenia drogą ekspresową dwóch dużych miast, czyli Lublina i Rzeszowa. Lublin dzięki Funduszom Unijnym jest już drogowo połączony z Warszawą poprzez komfortową drogę ekspresową S17, zaś Rzeszów leży przy - również zbudowanej przy wykorzystaniu Funduszy Unijnych - autostradzie A4. Otwierane 30 kilometrów drogi ekspresowej poprawi podróże i przewóz towarów nie tylko w ruchu tranzytowym, ale i lokalnym, zwiększając komfort i bezpieczeństwo kierowców – podkreśla Christopher Todd, Dyrektor Wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej.

Rudnik nad Sanem – Nisko

Odcinek ma długość 6,4 km. Wykonawcą prac było konsorcjum firm Strabag (lider) i Strabag Infrastruktura Południe (partner). Umowę podpisano 18 czerwca 2018 r. na kwotę 196 339 975,77 zł. Okres projektowy trwał 10 miesięcy i zakończył się 18 kwietnia 2019 r. złożeniem do Wojewody Podkarpackiego wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Decyzję ZRID uzyskano po 8 miesiącach, 13 grudnia 2019 r. Roboty budowlane trwały 22 miesiące.

Odcinek ten rozpoczyna się na węźle Rudnik nad Sanem na przecięciu z drogą krajową nr 77 oraz obwodnicą Stalowej Woli i Niska. Następnie trasa zbliża się do szerokotorowej linii kolejowej nr 65, biegnąc równolegle do niej, a następnie na węźle Nisko krzyżuje się z istniejącą drogą krajową nr 19 oraz kilometr dalej z linią kolejową nr 65.

W ramach zadania wybudowano dwa węzły drogowe (Rudnik nad Sanem i Nisko), sześć wiaduktów (w tym przejścia dla zwierząt dużych i średnich górą i dołem) i sześć przepustów (w tym zespolone z przejściami dla zwierząt).

47 boisk i 16 kopców - niesamowite liczby

Na tym odcinku ułożono 330 tys. m2 warstw bitumicznych. Jest to równowartość 47 boisk piłkarskich pokrytych warstwą o grubości 10 cm! Wykonano także około 122,5 tys. m3 wykopów i 998,5 tys. m3 nasypów. Gdyby budowniczowie Kopca Kościuszki w Krakowie dysponowali taką ilością materiału, wybudowaliby prawie 16 takich kopców!

Nisko - Jeżowe

Odcinek ma długość 11,5 km. Wykonawcą prac było konsorcjum firm Mostostal Warszawa (lider) i Acciona Construcciones (partner). Umowę podpisano 14 listopada 2018 r. na kwotę 272 690 030,27 zł. Odcinek ten oddany został przed terminem, ponieważ termin umowny mija dopiero w maju 2022 r. Okres projektowy trwał 10 miesięcy i zakończył się 12 września 2019 r. złożeniem do Wojewody Podkarpackiego wniosku o wydanie decyzji ZRID. Decyzję uzyskaliśmy po niecałych 5 miesiącach, tj. 31 stycznia 2020 r. Okres realizacji robót trwał 22 miesiące.

Początek odcinka zlokalizowany jest za węzłem Nisko Południe, tuż za przecięciem drogi ekspresowej z linią kolejową nr 65. Trasa S19 biegnie w okolicy miejscowości Nowosielec w kierunku południowym, po zachodniej stronie obecnej DK19 (w przybliżeniu równolegle do niej). Następnie krzyżując się bezkolizyjnie z DK19, skręca w kierunku południowo-wschodnim. Odcinek kończy się przed węzłem Podgórze, gdzie droga ekspresowa S19 krzyżuje się z drogą wojewódzką nr 861.

W ramach zadania wybudowano trzy wiadukty nad drogą ekspresową, sześć przejść dla zwierząt (dwa górą i cztery dołem), dziewięć przepustów dla celów ekologicznych, a także Miejsca Obsługi Podróżnych Podgórze (kat. III) i Jeżowe (kat. II).

Stal, beton, belki - podliczyliśmy zużycie materiałów

Do wybudowania wszystkich obiektów inżynierskich wykorzystano ok. 2 550 ton stali i ok. 19 336 m3 betonu konstrukcyjnego i 413 szt. belek sprężonych typu T, których łączna długość wynosi ok. 7 564 m. Gdyby z tej stali zrobić drut o średnicy 1 cm, to oplótłby on całą Polskę dookoła i jeszcze wystarczyłoby na odcinek z Gdyni do Soliny! Natomiast gdyby wszystkie użyte belki typu T ustawić pionowo, jedna na drugiej, to tylko ok. 1300 km zabrakłoby, aby sięgnąć szczytu Mount Everestu. Ale i tak byłaby to wysokość ponad 23 razy większa od wysokości wieży Eiffla!

W trakcie realizacji kontraktu 20 tys. kursów samochodów ciężarowych dostarczyło na budowę 500 tys. ton kruszywa i betonu asfaltowego. Obrazując ilość wbudowanego betonu asfaltowego, można odnieść to do wykonania drogi gminnej. Z wbudowanego betonu asfaltowego w ilości 210 tys. ton można byłoby wykonać 350 km dróg o szerokości 3 m.

Jeżowe - Łowisko

Odcinek ma długość 10,3 km. Wykonawcą prac był Budimex. Umowę podpisano 9 sierpnia 2018 r. na kwotę 335 932 922,85 zł. Okres projektowy trwał 10 miesięcy i zakończył się 10 czerwca 2019 r. złożeniem do Wojewody Podkarpackiego wniosku o wydanie decyzji ZRID. Decyzję uzyskaliśmy po niecałych 9 miesiącach, 28 lutego 2020 r. Okres realizacji robót trwał 20 miesięcy.

Początek odcinka zlokalizowany jest przed węzłem Jeżowe (wcześniej Podgórze), który przecina trasę drogi ekspresowej z drogą wojewódzką nr 861. Następnie trasa omija kompleks leśny od strony wschodniej i zmienia kierunek na południowo-zachodni. Na granicy trzech powiatów (niżańskiego, leżajskiego i rzeszowskiego) trasa przecina drogę powiatową nr 1084 R w sąsiedztwie miejscowości Wólka Łętowska, tworząc węzeł Nowa Sarzyna (wcześniej Nowy Kamień). Odcinek kończy się przed węzłem Łowisko (wcześniej Kamień).

W ramach inwestycji wybudowano dwa węzły drogowe (Jeżowe i Nowa Sarzyna), a także siedem wiaduktów (w tym trzy wiadukty w ciągu dróg bocznych), pięć mostów (w tym pełniące również funkcję przejścia dla zwierząt dużych i średnich dołem), przejście dla zwierząt górą, przejście dla zwierząt dołem oraz pięć przepustów o funkcji ekologicznej.

Skala prac robi wrażenie

Ten odcinek S19 został zrealizowany na obszarze około 90 ha. Na kontrakcie wykonano 526 tys. m3 wykopów, co odpowiada 140 basenom olimpijskim! Natomiast z gruntu wbudowanego w nasypy (1 027 tys. m3) można by wykonać górę o powierzchni boiska piłkarskiego i wysokości 144 m! Do przewiezienia mas ziemnych, jednorazowo, potrzebnych byłoby 130 tys. ciężarówek. Na ustawienie tych ciężarówek jedna za drugą potrzebna byłaby droga o długości 100 razy dłuższej niż zrealizowany odcinek S19. Z kolei wszystkie wybudowane drogi o nawierzchni asfaltowej utworzyłyby powierzchnię 45 boisk do piłki nożnej. Powierzchnia wszystkich zrealizowanych dróg o nawierzchni asfaltowej wyniosła 32 ha, co stanowi prawie 10-krotnie większą powierzchnię niż Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie.

S19 z dofinansowaniem UE

Budowa odcinków drogi ekspresowej S19, które udostępniliśmy kierowcom, dofinansowana była ze środków UE.

Odcinek Rudnik nad Sanem - Nisko Południe jest częścią projektu dotyczącego budowy drogi ekspresowej S19 Lasy Janowskie - Nisko Południe. Zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie, całkowity koszt projektu to 971 408 465,64 zł, a wysokość dofinansowania UE stanowi 468 342 018,53 zł.

Natomiast odcinki Nisko Południe - Podgórze i Podgórze - Kamień są częścią projektu dotyczącego budowy drogi ekspresowej S19 Nisko Południe - Sokołów Małopolski Północ. Zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie, całkowity koszt projektu to 1 132 005 519,33 zł, a wysokość dofinansowania UE stanowi 587 297 822, 46 zł.

Via Carpatia

Droga ekspresowa S19 to element międzynarodowego szlaku Via Carpatia, łączącego Europę Północną i Południową. W Polsce trasa ta będzie miała ponad 700 km długości i przebiegać będzie przez województwa podlaskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie. Na Podkarpaciu będzie miała docelowo długość ok. 169 km.

Stan realizacji S19 w woj. podkarpackim:    • 67,5 km - oddane do ruchu (odcinki: Lasy Janowskie - Zdziary, Rudnik nad Sanem - Łowisko, Sokołów Małopolski - Rzeszów Południe), • 47,1 km - w realizacji (w systemie Buduj: Zdziary - Rudnik nad Sanem i Łowisko - Sokołów Małopolski Północ oraz Projektuj i buduj: Rzeszów Południe - Babica, Iskrzynia - Miejsce Piastowe i Miejsce Piastowe - Dukla), • 53,9 km - w przygotowaniu (odcinek Babica - Jawornik na etapie przetargu, a odcinki Jawornik - Lutcza - Domaradz, Domaradz - Iskrzynia i Dukla - Barwinek na etapie realizacji koncepcji programowej).

GDDKiA

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Komentarze

Dodaj swój komentarz

Przed publikacją zapoznaj się z Polityką Prywatności. Pamiętaj ponosisz odpowiedzialność za swój wpis!
By sprawdzić czy nie jesteś bootem, wpisz wynik działania: 1 + 2 =
~Heroin

Gorbaczow dzwoni do Reagana:
-Współczujemy wam katastrofy Challengera...
-Zaraz! Challenger jeszcze nie wystartował
-A to oddzwonię później...

e2rds

~kierowca vel pseudointeligencie, gwoli ścisłości, byś nie miał pretensji do nikogo to wszystkie swoje wpisy pisz pod tym zarejestrowanym własnym nickiem "Wódz" i nikt cię nie skopiuje jak mnie, a ty starasz się ukryć pod ponad 90 nickami, to twój błąd.

e2rds

~kierowca vel pseudointeligencie, rozśmieszasz mnie, ja mając już 71 taki mam umysł który nawet mnie zadziwia. Widzisz, intuicja, skojarzenia, bardzo dobra pamięć i wrodzona inteligencja jak to ty nazywasz są u mnie w genach, a do tego dochodzi ogromna wiedza, bardzo szeroka, a ty mi wciskasz takie banialuki, to pewne rzeczy ci wytłumaczę.
Po pierwsze, piszesz, cyt: "To najwspanialsza droga ekspresowa w POLSCE wschodniej z której się cieszą wszyscy POLACY.", widzisz nie mam w zwyczaju chwalić czegoś, czego nie sprawdzę, a ty chwalisz całą drogę, a nie jej poszczególne odcinki, a ona jeszcze jest cała nie oddana do użytku, może czepiam się szczegółów, ale tak wygląda prawda.
Po drugie, wspominasz o obwodnicy, ale po obwodnicy to jeździłeś, po tej czteropasmowej i za szerokiej, z tymi drogami serwisowymi jako "taka prawda", mogę ci ten wpis przypomnieć i z samej logiki już wynika, że "kierowca" i "taka prawda" to to samo, więc nie wciskaj mi ciemnoty, za bystry jestem, o użyciu wyrazu "FURA" nie wspomnę, myślę, że tyle wystarczy.

~kierowca

Mylisz wszystkie pojęcia bo jak komentowałem do ZDZIAR czy NOWOSIELCA jest blisko i lepiej tam jechać rowerem bo po drodze wszystko co tam zbudowali lepiej widzisz. Możesz rowerem nawet na zamknięty odcinek wjechać tak jak ja to robiłem kiedy to nasza obwodnica była jeszcze zamknięta dla ruchu samochodów. A jak otworzyli obwodnicę to ja pierwszy przejechałem ten odcinek od VIVO do drogi ekspresowej w okolicy NISKA. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz tu na tym portalu kilkanaście osób podpisuje się jako kierowca.

e2rds

~kierowca vel pseudointeligencie, boś głąbie sam o tym napisał, fragment cyt:
"8 Grudnia 2021 13:36:56~kierowca
Do redakcji STALOWEGO MIASTA w przyszłości jak zamieszczacie zdjęcia z tej potężnej budowy to podpisujcie skąd są te zdjęcia zrobione. Bo chętnie się tam wybiorę aby te wspaniale rzeczy zobaczyć na własne oczy nawet rowerem bo do ZDZIAR czy NOWOSIELCA nie jest daleko."
Całość wpisu w tym artykule niżej.

~kierowca

Do e2rds, o czym ty gęgasz skąd wiesz , że ja tą drogą ekspresową nie jeździłem.? Prawda jest taka , że wielokrotnie w drodze do RZESZOWA miałem okazję zasuwać po tej ekspresówce. Może nie na całym odcinku a jednak można tam już jeździć jak po autostradzie.

e2rds

~kierowca vel pseudointeligencie, aleś ty jak w tym powiedzonku "stuli du.a Wojtek", już chwalisz wazeliniarzu a jeszcze nie jechałeś. Wykaż się Wodzu przynajmniej odrobiną mądrości i rozsądku w tych swoich wypocinach, bo przecież głupa na każdym kroku z siebie robisz, a do mnie piszesz, że ze mnie "wszyscy się śmieją" to znaczy pseudointeligent pod ponad 90 nickami.

~kierowca

To najwspanialsza droga ekspresowa w POLSCE wschodniej z której się cieszą wszyscy POLACY.

~dziwne

no buraki, lewaki widzicie jak się drogi buduje?

e2rds

~kierowca vel pseudointeligencie, nawet nie myślałem, że tak szybko zrobisz z siebie "głupola", tak troszeczkę miałem nadzieje, że jak użyję we wpisie "FIAT", to ten głąb zaraz pomyśli o "Fiacie 126 P" i tak się stało. A co ty myślisz, że obecny "FIAT" to gorsza "FURA" od twojej, to masz takie pojęcie o samochodach jak świnia o gwiazdach, widzisz jak ty jesteś ograniczony.
A "taka prawda", "ekolog" i ty ~kierowca to jeden i ten sam pseudointeligent piszący w godzinach urzędowania za kasę podatnika i faktycznie "rowerykiem" to ty możesz jeździć, bo "FURĄ" to już nie z takim rozumem, chyba, że polnymi drogami.

~kierowca

Do e2rds, no już większej głupoty nie udało ci się wypocić. Ty porównujesz jazdę FIAT 126P do jazdy np. TOYOTY CELIKA no to ja ci gratuluję głupoty. Zapytaj kogokolwiek z naszego miasta kto posiada prawko czy woli FIATA 126 czy MARCEDESA jakiegokolwiek. Jazda małym FIATEM to poniewierka a jazda samochodem luksusowym to sama przyjemność. Wcale nie komentuję tu o szybkości ale o samej przyjemności z jazdy. Ty jeździsz małym fiacikiem bo na tyle cię stać ale gdybyś miał kasę to jeździł byś samochodem na pewno lepszym.

~kierowca

Do redakcji STALOWEGO MIASTA w przyszłości jak zamieszczacie zdjęcia z tej potężnej budowy to podpisujcie skąd są te zdjęcia zrobione. Bo chętnie się tam wybiorę aby te wspaniale rzeczy zobaczyć na własne oczy nawet rowerem bo do ZDZIAR czy NOWOSIELCA nie jest daleko. Nie musicie podpisywać zdjęć z naszego miasta bo każdy dobrze zna nasze miasto. Wczoraj ten sam artykuł był na interii i taż napisałem parę komentarzy, podpisując się'' taka prawda''. Jeszcze emerycie e2rds, po co obrażasz tego komentatora czy ty masz kompleks tego mędrca?

e2rds

~kierowca vel pseudointeligencie, to takie głąby jak ty mają mniemanie "FURA" by się dowartościować, a czy to będzie "FIAT', czy "BMW' w którym siedzi głąb o "bardzo małej wyobraźni" to nie ma znaczenia i tak masz jeździć zgodnie z przepisami, a tak jeden i drugi samochód ma prędkość max. przekraczającą przepisy. To o czym ślepy i głuchy ~kierowca piszesz. To tylko samochód i takim pozostanie, środek do przemieszczania się i żeby nie wiem jak był naszpikowany nowoczesna elektroniką i miał ogromną moc, to przepisy są dla wszystkich jednakowe.
A co się tyczy tej drogi do Sandomierza, to pisz logicznie i nikt nie będzie ci zarzucał że głupoty piszesz, wszyscy to wszyscy, nasza babcia też, znasz to.

~kierowca

Do emeryta e2rds, dziadziu ty o furach nie masz zielonego pojęcia bo w twoich czasach to jeździło się FIAT 126 P. Więc po co otwierasz japę i się totalnie kompromitujesz. Dla twego zrozumienia FURA to samochód osobowy z górnej półki. A jak nie rozumiesz co to górna półka to sorry o czym ja mam z tobą dyskutować. Wiem , że wszyscy młodzi dobrze mnie rozumieją kiedy piszę FURA. A swoją drogą masz dzieci to zapytaj ich co to jest FURA jeśli to dla ciebie pojęcie abstrakcyjne. Jeżeli nie rozumiesz mojego komentarza , że wszyscy ludzie będą w przyszłym roku jeździć tą drogą ekspresową to ci podpowiadam ci którzy będą jechać ze STALOWEJ WOPLI do LUBLINA albo RZESZOWA. Wiadomo że ci co będą jechać do SANDOMIERZA to skorzystają na nowej obwodnicy.

e2rds

~ekolog vel pseudointeligencie, jak by tobie zrobiono zdjęcie i jeszcze cię podretuszowano to też wyglądał byś jak młody Bóg z Olimpu, ale jest jedno ale, zdjęcie pokazuje tylko wygląd, a rozumu już nie.

e2rds

~kierowca vel pseudointeligencie z tą swoją "furą" i znów głupoty piszesz, że wszyscy. Jak głąbie będzie ktoś chciał jechać do Sandomierza to po co głąbie mają jechać przez Lublin, lub Rzeszów. Ja z tej drogi też się cieszę, że pseudointeligent=~kierowca nie będzie mógł tam jeździć bo ślepy i głuchy, a poza tym "furą", to też nie wszyscy.

e2rds

~Becia, ja też jestem zadowolony, bo co koza ufajdała jezdnie to ~Becia sprzątnęła, jak to dobrze mieć taką ~Becię

~Becia

Widziałam jak na kozie galopował emeryt edziu.

~Bednarz

Jechał już ktoś? Czyli jadąc do Rzeszowa kieruję sie na obwodnice, za Niskiem wjeżdzam na S19 bezpośrednio z obwodnicy. Następnie jade eSką nieprzerwanie aż do Kamienia tam zjeżdzam z S19 i kieruje sie na starą 19-stkę i nastepnie ponownie na S19 w Sokołowie? Dzięki.

Pepsi

Elegancko, szybciej do pracy można będzie dojechać.

~ekolog

Patrzę na te zdjęcia i ta droga ekspresowa wygląda lepiej niż wszystkie polski autostrady.

~kierowca

Już w kwietniu w przyszłym roku wszyscy mieszkańcy naszego miasta będą jeździć tą ekspresową drogą do LUBLINA i RZESZOWA ze STALOWEJ WOLI. Dzięki temu w ciągu pół godziny będziemy w RZESZOWIE i oszczędzimy majątek na paliwie.

~Piwniczanka 2

Piękna sprawa , bardzo nas to cieszy .Oby wszystkim się jeżdziło bezpiecznie .

~matma

"1300 km zabrakłoby, aby sięgnąć szczytu Mount Everestu" chyba metrów a nie kilometrów umiech