Zaglądamy do projektu uchwały budżetu Powiatu Stalowowolskiego na 2022 rok

Image

Jakie zadania znalazły się w projekcie budżetu powiatu stalowowolskiego na 2022 rok?

Dochody budżetu powiatu na 2022 rok mają wynieść 144 300 000 zł (dochody bieżące- 128 294 528 zł, dochody majątkowe- 16 005 472 zł).

Wydatki budżetu określono w kwocie 151 200 000 zł (wydatki bieżące- 128 024 297 zł, wydatki majątkowe- 23 175 703 zł). W skład wydatków majątkowych wchodzą: inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- 20 511 154 zł oraz dotacje na zadania inwestycyjne- 2 664 549 zł.

Wydatki jednostek budżetowych stanowią 111 172 784 zł, z czego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 82 781 928 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych- 28 390 856 zł, dotacje na zadania bieżące- 10 684 048, zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych- 2 573 800 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE- 2 102 662 zł, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat- 812 400 zł, obsługa długu- 678 603 zł.

Plan wydatków w działach klasyfikacji budżetowej wygląda następująco:

- Rolnictwo i łowiectwo 19 792 zł,

- Leśnictwo 134 235 zł (0,1%),

- Transport i łączność 29 480 065 zł (19,5%),

- Gospodarka mieszkaniowa 94 641 zł (0,1%),

- Działalność usługowa 917 517 zł (0,6%),

- Szkolnictwo wyższe i nauka 6 000 zł,

- Administracja publiczna 14 221 228 zł (9,4%),

- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10 235 495 zł (6,8%),

- Wymiar sprawiedliwości 264 000 zł (0,2%),

- Obsługa długu publicznego 1 491 003 zł (1,0%),

- Różne rozliczenia (Rezerwy ogólne i celowe) 1 164 749 zł (0,8%),

- Oświata i wychowanie 56 976 705 zł (37,7%),

- Ochrona zdrowia 4 766 349 zł (3,1%),

- Pomoc społeczna 8 066 349 zł (5,3%),

- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 6 935 941 zł (4,6%),

- Edukacyjna opieka wychowawcza 7 932 960 (5,2%),

- Rodzina 6 548 817 zł (4,3%),

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 313 000 zł (0,2%),

- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 115 000 zł (0,1%),

- Kultura fizyczna 1 516 154 zł (1,0%).

Wśród zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2022 roku znalazło się kilka zadań drogowych o łącznej wartości 17 065 000 zł:

- Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2502R - ul. Dąbrowskiego w Stalowej Woli - etap II - 3 000 000 zł, (dofinansowanie Gminy Stalowa Wola - 750 000 zł, RFRD- 2 250 000 zł),

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2601R - ul. Komisji Edukacji Narodowej w Stalowej Woli- 2 000 000 zł (dofinansowanie Gminy Stalowa Wola - 250 000 zł, RFRD - 1 500 000 zł),

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1006R Radomyśl- Skowierzyn w m. Radomyśl nad Sanem - 3 500 000 zł (dofinansowanie Gminy Radomyśl nad Sanem - 437 500 zł, RFRD - 2 625 000 zł),

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1019R Zarzecze- Rzeczyca Długa w m. Kłyżów- 7 000 000 zł (dofinansowanie Gminy Pysznica - 875 000 zł, RFRD - 5 250 000 zł),

- Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych powiatu stalowowolskiego w ciągu drogi powiatowej Nr 1025R- ul. Poniatowskiego (doświetlenie), w ciągu dróg powiatowych Nr 1025R i Nr 1028R w Stalowej Woli oraz Nr 1004R w Irenie i Nr 1019R w Jastkowicach (przebudowa) - 1 565 000 zł (dofinansowanie RFRD - 1 252 000 zł).

Komentarze

Dodaj swój komentarz

Przed publikacją zapoznaj się z Polityką Prywatności. Pamiętaj ponosisz odpowiedzialność za swój wpis!
By sprawdzić czy nie jesteś bootem, wpisz wynik działania: 1 + 2 =
~Voodoo

Rusek się topił i ryczy:
- ... pamagitie, pamagitie!
Szoł chop z roboty i pado:
- Ciulu trza boło sie uczyć pływać a nie ruskigo.

~Boudica

Jaka jest różnica między demokracją a demokracją socjalistyczną?
- Mniej więcej taka, jak między krzesłem a krzesłem elektrycznym!

~Iskierka

Po wielu latach do nieba trafili prezydenci: Putin, Castro i Kaczyński.
Siedzą sobie na niebieskiej łące i płaczą. Pan Bóg to dojrzał i pyta o powód ich żalu.
- Nie udało mi sie do końca stworzyć wielkiej Rosji - powiedział Putin.
- Nie martw się, pokazałeś im drogę. Dalej pójdą sami...
- Trzymałem naród za mordę, nic ode mnie nie mieli - ubolewa Castro.
- Nie martw się, za rok na Kubie znajdą ropę i bedą mieli dobrobyt - uspokaja Bóg.
Następnie Bóg spojrzał na Kaczyńskiego, przysiadł się i ... też zapłakał.

~taka prawda

Wciągu 7 lat PAN PREZYDENT L. NADBEREŻNY podwoił budżet naszego miasta. Dlatego tak bardzo wszyscy mieszkańcy naszego miasta tak bardzo szanują naszego obecnego prezydenta.

~Burmistrz

Czy Kudłaty zamierza dać wszystkim pracownikom UM stypendia sportowe jak piłkarzom w roku 2022.

~Baskerville

Inspekcja robotniczo chłopska z organizacji Nasze Miasto juz była?

~Kazek

7 mln deficytu, nooo panie fachoooofcy.

~jasio

ladnie na łochronee przecifporzarowom 2 razy wincyj nisz na szpital

~UBEK

Budżet Miasto jest fikcją.