Powiat inwestuje i wspiera lecznicę

Image
Powiat Niżański po raz kolejny wspiera SPZZOZ w Nisku, przekazując środki finansowe na zakup niezbędnego sprzętu, w wysokości 532 244 zł.

Podpisanie umów, których przedmiotem jest wsparcie finansowe niżańskiej lecznicy, odbyło się 2 listopada br. w Starostwie Powiatowym w Nisku. Podczas podpisania umów obecni byli Starosta Niżański Robert Bednarz, Wicestarosta Adam Mach i Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku Paweł Tofil.

Na tak pokaźną łączną kwotę składają się: dotacja celowa w wysokości 100 000 zł, stanowiąca dofinansowanie zadania pod nazwą: „Rozbudowa instalacji zasilania w tlen medyczny wraz z rozbudową instalacji przyzywowej w Szpitalu Powiatowym w Nisku” oraz kwota 432 244 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu i aparatury medycznej, w tym m. in. zestawów: narzędziowego chirurgicznego, narzędzi laparoskopowych, napędów neurochirurgicznych i ortopedycznych, trokarów oraz lamp operacyjnych, sprężarki, przystawki do opaskowania i wagi dla leżących.

– Mając na uwadze podnoszenie jakości opieki zdrowotnej w Szpitalu im. PCK w Nisku, Powiat przekaże środki w wysokości 532 244 zł, co z pewnością przyczyni się do lepszego funkcjonowania niżańskiej lecznicy oraz wpłynie na jakość świadczonych w niej usług medycznych. Zapewnienie mieszkańcom Powiatu wysokiego poziomu leczenia, jest dla nas niezwykle ważne, dlatego też wspieramy Szpital, i dbamy o to, aby pracująca w nim kadra, miała do dyspozycji nowoczesny sprzęt medyczny do diagnostyki i leczenia pacjentów – mówi Starosta Robert Bednarz.

Komentarze

Dodaj swój komentarz

Przed publikacją zapoznaj się z Polityką Prywatności. Pamiętaj ponosisz odpowiedzialność za swój wpis!
By sprawdzić czy nie jesteś bootem, wpisz wynik działania: 1 + 2 =