Wagi legalizowane – co warto o nich wiedzieć?

Materiał zewnętrzny Image

Waga to bardzo powszechny element wyposażenia sklepów spożywczych, mięsnych, piekarni, cukierni oraz wielu innych punktów handlowych. Czy wiesz jednak, że wybór wagi do sklepów ograniczają odpowiednie przepisy prawa?

Aby waga działała prawidłowo i – co istotne – zgodnie z prawem, powinna zostać zalegalizowana. Co to dokładnie oznacza? Z tego artykułu dowiesz się więcej na temat legalizacji wag.

Waga z legalizacją – co to oznacza?

Wagi legalizowane to urządzenia poddane tzw. legalizacji, zgodnie ze stosownymi normami Unii Europejskiej. Proces legalizacji to inaczej ocena zgodności. Polega na wydaniu przez Urząd Miar specjalnego potwierdzenia, że waga elektroniczna waży towary zgodnie z dokładnością, która została wskazana na tabliczce znamionowej, jak również z wysoką precyzją. To oznacza, że wagi z legalizacją mogą „pozwolić sobie” na błąd pomiarowy wynoszący nie więcej niż konkretny parametr, który znajduje się na owej tabliczce. Wagi elektroniczne sklepowe zazwyczaj cechują się błędem pomiarowym wynoszącym ok. 5 g, z kolei wagi magazynowe – od 20 do 50 g. Zwykle wagi od renomowanych producentów mają już pierwotną legalizację. To oznacza, że mogą one być od razu użytkowane, aż do czasu wygaśnięcia legalizacji.

Wagi, które podlegają legalizacji, to urządzenia wykorzystywane w placówkach medycznych, handlu, podczas kontroli celnych oraz w laboratoriach farmaceutycznych i analitycznych. Ponadto procesowi oceny zgodności podlegają także maszyny używane do obliczania podatków, odszkodowań, upustów, kar, premii i opłat targowych, wykorzystywane przy sporządzaniu lekarstw w aptekach, a także stosowane przy wydawaniu opinii w postępowaniach sądowych przez ekspertów i biegłych.

Legalizacja wagi – przepisy

Jak już wskazano wcześniej, kwestia legalizacji wag jest określona prawnie. W 2019 roku zmieniono przepisy dotyczące tego zagadnienia. Aktualnie pierwsza legalizacja urządzenia dokonana przed 26.04.2019 roku jest ważna przez kolejne trzy lata kalendarzowe, nie licząc ostatniego miesiąca. Jeśli chodzi natomiast o legalizacje wykonane już po wspomnianej dacie, to są one ważne przez następne dwa lata kalendarzowe, również bez ostatniego miesiąca. To oznacza, że np. waga elektroniczna z legalizacją dokonaną od maja (czyli w kolejnym miesiącu po 26 kwietnia) do grudnia 2019 roku ma legalizację do 30.11.2021 roku. Następne legalizacje są ważne przez 25 miesięcy, licząc ten czas od daty wykonania legalizacji.

Należy przy tym mieć na uwadze, że to po stronie podatnika jest obowiązek ustalenia terminu następnej legalizacji sprzętu. Podatnik musi zatem podjąć odpowiednie działania dużo wcześniej, aby mieć pewność, że proces legalizacji zostanie zrealizowany na czas. Dzięki temu można uniknąć przestojów w działaniu urządzenia oraz zbędnych stresów i nerwów. Co istotne, w przypadku przeprowadzonej kontroli inspektor może nałożyć karę na sklep czy firmę korzystającą z wagi bez legalizacji. Terminowe przedłużenie oceny zgodności jest zatem bardzo istotne. Warto przy tym pamiętać, że jakiekolwiek uszkodzenie cech legalizacyjnych albo zabezpieczających jest tożsame z utratą legalizacji.

Komentarze

Dodaj swój komentarz

Przed publikacją zapoznaj się z Polityką Prywatności. Pamiętaj ponosisz odpowiedzialność za swój wpis!
By sprawdzić czy nie jesteś bootem, wpisz wynik działania: 1 + 1 =